Talentontwikkeling en behoud van medewerkers

Praktisch iedere organisatie kampt met de problemen op de arbeidsmarkt. De vijver is nagenoeg leeg en talenten zijn helemaal moeilijk te vinden. Mensen verplaatsen zich van organisatie naar organisatie, waardoor gaten met gaten worden gevuld. Dat is de reden dat de rol van de afdeling HRM behoorlijk is veranderd. Het behouden van medewerkers heeft nu de hoogste prioriteit. Op ieder niveau. Dat gebeurt natuurlijk deels via de arbeidsvoorwaarden, maar voor een belangrijk(er) deel via de continue ontwikkeling van mensen. Opleiding en talentontwikkeling is nodig in de volle breedte van de organisatie.

Voorheen waren programma’s voor management development en talentontwikkeling specifiek bedoeld voor mensen die als high potentials werden geïdentificeerd. Nu zijn die programma’s voor iedere medewerker toegankelijk. In aangepaste vorm natuurlijk. Programma’s voor Permanente Educatie, continu leren en talent development zijn nu geschikt gemaakt voor operators, teamleiders en het middenkader in de volle breedte van de organisatie. Tegelijkertijd spelen deze programma’s in op de behoefte van medewerkers zich te ontwikkelen. Men wil niet meer jaren dezelfde functie uitvoeren. Er ontstaat een win-win situatie waardoor medewerkers aan uw organisatie verbonden blijven en ze bovendien succesvoller functioneren. Dit vraagt wel een heel andere organisatievorm en nieuwe werkwijzen voor zowel HRM als lijnmanagers.

1.  U heeft talentvolle medewerkers nodig

Het is wel leuk voor het inzicht om even uit te zoomen. De ontwikkeling van de recente geschiedenis van dit onderwerp is wel interessant. Tot de jaren ‘80 van de vorige eeuw maakten medewerkers carrière door hard te werken en op te vallen met bijzondere prestaties. Stap voor stap kwam men verder, maar het proces van ontwikkeling verliep langzaam. Dat geduld hebben medewerkers niet meer. Vanaf de jaren ‘80 werden talent programs en management development programma’s ontwikkeld voor een select gezelschap medewerkers. Talenten werden gespot en uitgenodigd voor zo’n programma. Het was een eer en stoer als je mocht meedoen. Vanaf de jaren ‘00 zoeken de millenials hun eigen weg, dankzij de vele wegen, die het internet en opleidingsaanbieder beschikbaar stellen.

Opleiden voor de excellente uitvoering van werk

Nu, vanaf 2020, is er zo’n krapte op de arbeidsmarkt, dat er maar één keuze is: alle mensen zo goed en zo snel mogelijk opleiden. Enerzijds is dat nodig voor het behoud van medewerkers, anderzijds worden hoge eisen gesteld aan de uitvoering van een functie. Functies zijn ingewikkelder geworden en medewerkers hebben tegelijkertijd voor de uitvoering van het werk kennis nodig over de context van hun functie. Ze moeten de omgeving begrijpen, anders verdrinken ze in de complexiteit van de omgeving. Het is meer dan ooit noodzakelijk dat mensen hun functie excellent uitvoeren en geen fouten maken. Dat is Professional Excellence.

2.  Ontwikkel een lerende organisatie via permanente educatie

Al in de vorige eeuw werd gesproken over lerende organisaties. Hoewel daar goede voorbeelden van zijn en ook goede theorieën over zijn uitgewerkt, bleef dit concept toch meestal wel een abstract begrip. De praktijk bestond vaak uit niet meer dan een cursus mogen volgen of meedoen in een verbeterteam. Daarmee werd leren ingezet om een praktisch probleem op te lossen. Dat is echter een te enge gedachte.

Complexe functies excellent uitvoeren

Een lerende organisatie is een organisatie waarin iedere functionaris zich continu ontwikkeld. Simpelweg omdat het nodig is. Een voorbeeld: een commercieel medewerker binnendienst moest in de vorige eeuw vooral offertes maken en klanten te woord staan (beetje gechargeerd). Nu moet een medewerker in die functie kennis hebben van online marketing, portals, LinkedIn, CRM systemen, campagnes en digitale technieken om offertes te maken. Bovendien mogen in geen van deze onderwerpen fouten worden gemaakt. Alles moet perfect worden uitgevoerd. Die verbreding is op veel functies van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan een operationele medewerker of voorman. Die moeten nu uitgebreide kennis hebben van kwaliteitsmanagement, veiligheid, 5S, digitale bedieningsmodules, leiderschap en communicatie. Functies zijn complexer geworden, terwijl tegelijkertijd een hoog niveau van specialisatie wordt gevraagd. Een programma voor Permanente Educatie is nodig voor de hele organisatie. Daarvan bestaan allerlei varianten, die op maat kunnen en moeten worden gemaakt, door HRM.

3.  Behoud van medewerkers via flexibele organisatievormen

Die lerende organisatie werd in de vorige eeuw nog uitgelegd als een organisatie, die met verbeterteams werkte, waar opleidingen werden gedaan en waar een management development programma draaide. Dat is nu een veel te beperkte uitleg. Het gaat er niet alleen om mensen naar een cursus te sturen, maar ook ruimte geven. Functionarissen komen op andere afdelingen om problemen te bespreken, mensen krijgen uitdagende projecten om hun tanden in te zetten en creativiteit en experimenteren worden aangemoedigd.

Millenials helpen HRM oude structuren en culturen doorbreken

Dit proces wordt gelukkig al voor een deel versneld doordat de millenials toch al niet in gebaande (hiërarchische) paden lopen. Ze hebben hun mobile telefoon en zijn binnen een seconde bij alle informatie die nodig is. De hiërarchische organisatiestructuren van de vorige eeuw brokkelen af. De macht en kracht zit niet meer perse in de top van een organisatie, maar overal.

HRM werkt aan nieuwe organisatievormen en opleidingen

De conclusie van deze ontwikkelingen is, dat HRM het druk heeft en tegelijkertijd moet transformeren. Werving en selectie worden door de krapte op de arbeidsmarkt meer en meer uitbesteed aan gespecialiseerde bureaus. De concentratie verschuift naar het behoud van medewerkers via talentontwikkeling bij ieder individu. Dat werk is namelijk niet makkelijk uit te besteden. Het vraagt nieuwe organisatievormen en nieuwe manieren van samenwerken en leiderschap. Wilt u meer weten over de verandering bij HRM? Lees dan eens het onderzoek van AFAS, Performa en Berenschot. Wilt u informatie over talentontwikkeling? Kijk dan ook eens bij ons programma voor incompany trainingen. Ook dat is een nieuwe, krachtige opleidingsvorm. Deze vorm wordt vaak gebruikt in combinatie met coaching on the job om mensen te helpen verbeteren in de uitvoering van hun functie.

video permanente educatie - opleidingen en trainingen   

Wilt u hulp bij de ontwikkeling van een lerende organisatie? Bel ons via 088 33 666 66 of stuur een e-mail naar info@patagonia-opleidingen.com.

Teamleider

Deel via:

Terug naar overzicht

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen

Verbeter uw organisatie

 • Ambities en nieuwe doelen
 • Operationeel management
 • Directie en management
 • Middenkader en operations
 • Staf en professionals
 • Consultancy en verandermanagement
 • Coaching leidinggevenden
 • Projectleiding en implementatie
 • Interim management
 • Online services
 • Klantgerichte organisatie ontwikkelen
 • Lage kosten
 • Flexibiliteit in de uitvoering
 • Resultaatgericht