Sluit je aan bij het Excellence Team van Patagonia

Onze klanten zijn organisaties die dagelijks werken aan het perfectioneren van hun processen, omdat hun afnemers foutloze producten en diensten verwachten. Ze zitten in de top van hun markt of branche en willen continu voorop lopen. Sterker, ze moeten voorop lopen, omdat anders hun bestaansrecht in gevaar komt. Om zulke organisaties te helpen zijn specialisten nodig. Die brengen we samen en ontwikkelen we in ons netwerk. Dat is het Excellence Team.

Franchiseformule met Excellence Team en continue ontwikkeling

Het team wordt continu sterker en dat is wat onze klanten nodig hebben om complexe vraagstukken op te lossen en uitdagingen aan te kunnen. Organisaties krijgen met zoveel onderwerpen te maken en op alle onderwerpen moet je expert zijn. Procesbeheersing, doorlooptijdverkorting, competentieontwikkeling, informatiebeveiliging, risicoanalyse, gedragsontwikkeling, data analyse, leiderschap, strategieontwikkeling en nog veel meer. Operationeel management is complex en tegelijkertijd bepalend voor het succes van een organisatie en haar concurrentiepositie.

Het Excellence Team van franchisenemers, specialisten en leveranciers:

 1. Ontwikkelingen in de markt vragen maximale professionaliteit
 2. Heb jij de expertise die nodig is en de vaardigheden die effectief zijn?
 3. Consultants weten veel, maar alleen weten helpt de klant niet
 4. Organisaties zoeken hulp, wij bieden de expertise

1. Ontwikkelingen in de markt vragen maximale professionaliteit

De kosten van organisaties moeten significant dalen en de kwaliteit van de prestaties moet continu van hoog niveau zijn. Die trend zal de komende jaren doorzetten, met als gevolg dat de dienstverlening c.q. de kwaliteit van de adviseur of trainer zich ook verder moet ontwikkelen:

 1. Er is steeds vaker maatwerk nodig
 2. Meer specialistische kennis wordt gevraagd
 3. De klant verwacht een heel hoge servicegraad
 4. Nauwkeurige probleemdefinities worden gevraagd
 5. Geavanceerde, vernieuwende oplossingsrichtingen zijn nodig

De tijd is voorbij dat standaard trainingen en trucjes oplossingen boden. Tegenwoordig zijn vraagstukken complex en is een combinatie van kennis en ervaring nodig. Niemand kan die uitdagingen alleen aan of kent alle details van alle onderwerpen. Daarom is er het Excellence Team: Een netwerk van specialisten voor het beantwoorden en oplossen van operationele management-, proces- en organisatievraagstukken. Dit netwerk biedt interessante mogelijkheden voor zowel de professionals als onze klanten. 

2. Heb jij de expertise die nodig is en de vaardigheden die effectief zijn?

Wij zoeken mensen die organisaties helpen te verbeteren. Als je een expert bent en je denkt over de juiste kwalificaties te beschikken, dan nodigen we je graag uit voor ons netwerk. We zoeken mensen die in staat zijn klanten te helpen door hun organisaties te verbeteren. Dat zijn niet altijd de hoogst opgeleiden, ook niet degene die normen perfect uit hun hoofd kennen en zeker niet zij die alleen over standaard stappenplannen beschikken. De trends waar onze klanten mee te maken hebben, vragen andere kwaliteiten. Je moet kunnen denken vanuit de organisatie van de klant, het probleem kunnen identificeren en daarna oplossingen bieden. Dat vraagt adaptief vermogen, tact en het stellen van prioriteiten. Vervolgens doorzie je op welke manier een organisatie zich de komende maanden en jaren kan ontwikkelen en haar doelen kan bereiken.

3. Consultants weten veel, maar alleen weten helpt de klant niet

Spreekt dit je aan en wil je vanuit de klant werken en niet conform een normenhandboek, lees dan verder. Consultants weten veel en hebben ervaring. De vraag is echter: Helpen die kennis en ervaring de klant verder? In principe niet. De klant heeft niets aan wat je allemaal weet, als je niet:

 1. Eerst luistert naar de vraag van de klant.
 2. Analyseert of het geschetste probleem wel het echte probleem is.
 3. Je kennis omzet naar uitleg die de klant verstaat.
 4. Een goede probleemdefinitie kunt opstellen.
 5. Een planning maakt en een project leidt.
 6. De doelen van je klant voor ogen houden.
 7. Communiceert met mensen.
 8. Oplossingen toetst aan normen, modellen en theorieën.
 9. Problemen nauwkeurig en zorgvuldig benoemt.
 10. Houdt aan management wetmatigheden.

Degene die we zoeken, zijn denkers en doeners met verstand van zaken, die luisteren naar de behoeften van klanten. Ze doen niet interessant over hun vak, vermijden interessant taalgebruik, maar weten wel perfect waar vraagstukken over gaan. Ze kunnen samenwerken met klanten en collega’s en willen altijd van iedere situatie leren.

4. Organisaties zoeken hulp, jij biedt je expertise

Je klanten bepalen op welke manier ze van je diensten gebruik willen maken. Dat kan in vormen die leiden tot kennisoverdracht, capaciteitsuitbreiding, analyse of uitvoerende kracht. Je onderscheidt de functies van adviseur, trainer en coach. Soms zijn klanten gebaat bij het verkrijgen van kennis, soms is oefening nodig of ben je de spiegel waarin ze kunnen kijken om zichzelf te ontwikkelen. In alle gevallen is het dankbaar en dienstbaar werk. Je biedt met andere woorden oplossingen bij de problemen of uitdagingen die klanten hebben, terwijl de klant zelf haar werkvorm kiest. Dat vraagt van van jou flexibiliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Vaak is die laatste nog veel belangrijker dan alle andere bij elkaar.

Spreekt onze werkwijze je aan en houd je van dynamiek?

Verwacht je dat je in ons netwerk past en hoort? Laat het ons dan weten. Je kunt als franchisenemer onderdeel uitmaken van dit netwerk en daarmee je eigen klanten bedienen. Een leuke, uitdagende en interessante formule, die jouw toekomst succesvol maakt en alle uitdagingen biedt, die je zelf wenst en creëert.

Vul onderstaande formulier in of reageer per mail: info@patagonia-bv.com. Reageer als je excelleert in een vakgebied, wilt samenwerken in een netwerk en je daaraan een bijdrage wilt leveren.

Stel je vragen

Vul het formulier in en stel je vragen.

Excellence Team

 • Zelfstandig in een team
 • Netwerk van professionals
 • Samenwerken
 • Opleiding en training
 • Versterken
 • Waarde toevoegen
 • Ambitieus
 • Flexibel
 • Elkaar helpen