De industriebranche en de supply chain van de industrie

In de industrie stellen Original Equipment Manufacturers (OEM) en eindgebruikers hoge eisen hun leveranciers, de supply chain. De productieprocessen, logistiek en administratie moeten perfect functioneren, zodat foutloos wordt geleverd. Wij begeleiden organisaties in de ontwikkeling naar foutloze productie: Operational Excellence. Het doel is dat de concurrentiepositie van uw organisatie in uw branche verbetert, waardoor klanten voor uw organisatie kiezen. Daarvoor is een productiesysteem op het hoogste niveau nodig: Snel, foutloos en lage kosten. Begin met de classificatie van processen en ontwikkel het beste productiesysteem in uw branche.

De uitdaging voor iedere organisatie: leverbetrouwbaarheid, kosten en kwaliteit

In de industrie en logistiek moeten de kosten significant dalen, terwijl via innovatie en procesbeheersing de prestaties continu moeten verbeteren. We begeleiden organisaties in branches, zoals de chemische industrie, maakindustrie, metaal industrie, semi-conductor, automobielindustrie, procesindustrie, system suppliers, IT, elektronica, logistiek, medische industrie, research en laboratoria. Het gaat om organisaties met complexe, foutgevoelige processen, waar klanten hoge kwaliteitseisen stellen. Het is de kunst complexe of snelle processen uit te voeren tegen lagen kosten en met een hoge leverbetrouwbaarheid.

Marktleiders onderscheiden zich in de branche:

 1. Branchekenmerken leiden tot specifieke organisatie-eisen en proceskenmerken: QLTC
 2. De operationele processen per branche en per organisatie specifiek maken
 3. De cultuur en de structuur van de organisatie integreren

1. Branchekenmerken leiden tot specifieke organisatie-eisen en proceskenmerken: QLTC

De klanteisen zijn leidend. OEM's verwachten topprestaties in de deelgebieden Quality, Logistics, Technology en Costs (QLTC). Klantaudits worden meestal ook in die aandachtsgebieden ingedeeld. Het is de kunst dat uw organisatie op deze onderdelen excelleert om in de categorie first tier supplier te komen. In veel gevallen begint dat met de implementatie van ISO 9001, om daarvandaan verder te ontwikkelen met de toepassing van leiderschap, communicatie, Lean en 5S. Per branche kunnen de klanteisen iets verschillen, hetgeen leidt tot een specifieke inrichting van de organisatie en de operationele processen.

2. De operationele processen per branche en per organisatie specifiek maken

Organisaties worden geconfronteerd met allerlei klanteisen, maar ook met externe, veranderlijke factoren, zoals marktveranderingen, prestatiecontracten, technologische ontwikkelingen en juridische consequenties. Die veranderingen zijn per branche verschillend, waardoor organisaties een eigen strategie nodig hebben. Alle reden om processen (1) te beheersen, (2) flexibel te maken en (3) afwijkingen te voorkomen. We helpen met de toepassing (de implementatie) van managementmethoden, of trainingen en analyses. Classificeer eerst de processen van uw organisatie naar kenmerken, zoals lengte, volume, risico's en kwaliteitseisen. Vraag de whitepaper aan.

3. De cultuur en de structuur van de organisatie integreren

Een continu proces van standaardisatie en vernieuwing wisselen elkaar in hoog tempo af om de vaste kosten naar een continu lager niveau te brengen en de kwaliteit telkens te verbeteren. Daartoe is sturing op twee organisatieaspecten nodig. Enerzijds zijn het de mensen die het werk doen, anderzijds dient nauwkeurig te worden bepaald welke stappen per proces waarde toevoegen en welke verspilling zijn. Wij passen een integrale benadering toe. Het is niet cultuur of structuur, maar cultuur en structuur. Lees over de rol van mensen in organisaties in de whitepaper. 

Certificatie en verbeterprogramma's nodig per branche

Voorgaande leidt in alle branches ook steeds vaker tot het bereiken van objectieve kwaliteitskenmerken, zoals certificaten en prestatiekenmerken, maar ook via aantoonbare procescontrole, kostenreductie, talentontwikkeling en service level agreements. Een managementsysteem is daardoor maatwerk geworden en dient per organisatie op de juiste manier te worden ingevoerd. Dat maatwerk is nodig om de organisatie eenvoudig en doeltreffend te laten functioneren en bureaucratie te voorkomen. Wij helpen de supply chain en de industrie. 

Wilt u het whitepaper Productiesysteem ontvangen en uw eigen organisatie verbeteren? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ook vrijblijvend contact opnemen via 088 33 666 66 of via e-mail info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Branches en organisaties:

 • Vooruitgang - Progression
 • Klantgerichtheid
 • Positief resultaat
 • Continuïteit
 • Duurzaam voorbestaan
 • Geen schade toebrengen
 • Bijdragen en waarde toevoegen
 • Betekenisvol zijn
 • Maatschappelijk verantwoord
 • Innovatief
 • Financieel gezond