Vooruitgang (progression): iedere dag werken aan verbeteringen

Het is ons doel uw organisatie te versterken: beter maken en flexibiliteit ontwikkelen. Het is de kunst continu te voldoen aan de wensen en eisen van de stakeholders, waardoor uw organisatie op een gezonde manier voort bestaat. Dat is de uitdaging. Eén van de voorwaarden hierbij is perfectie te ontwikkelen in de uitvoering van processen: Operational Excellence. Als processen tot in de perfectie worden beheerst, dan zijn de kosten het laagst, is de doorlooptijd minimaal en is de klant maximaal tevreden. Vooruitgang is de mentaliteit om iedere dag te werken aan het streven om deze perfectie te realiseren. Zo versterkt u de concurrentiepositie van uw organisatie en wordt voortbestaan in deze nieuwe, circulaire economie gerealiseerd. 

Vooruitgang wordt geleid door directie en management

De leiding bepaalt de cultuur van de organisatie en daarmee het vermogen tot verbeteren, innoveren en aanpassen. De leiding creëert de cultuur, die nodig is om vooruitgang te realiseren. Vooruitgang - progression - is een positief woord. Vooruitgang is alleen vooruitgang als er geen negatieve effecten zijn. Alleen maar positieve effecten. Dat betekent dat er een integrale visie op organisaties nodig is. Kosten verlagen, maar de stress verhogen is geen vooruitgang. Verspillingen wegnemen, maar klanten verliezen evenmin. Vooruitgang betekent dat uw organisatie op alle punten verbetert.

De missie is vooruitgang en dat merkt u aan onze werkwijze:

 1. De organisatie is een verzameling processen (TQM)
 2. Analyseer de processen van een organisatie en hun samenhang - oneness
 3. Beheersing en continue verbetering van processen

1. De organisatie is een verzameling processen (TQM)

Het begin van verbetering is de organisatie te bekijken in dienst van de klantwens en die van de overige stakeholders. De organisatie is geen doel op zich, maar een middel om klanten te bedienen. Een organisatie wordt daarom van verschillende kanten bekeken: De waarde creatie, de kosten, het vermogen tot aanpassen en de klantgerichtheid. Deze onderwerpen komen terug in de operationele processen. Het primaire proces werkt samen met de ondersteunende processen om de producten van de klanten te realiseren. Het geheel van deze samenwerkende processen heet Total Quality Management of Oneness. Ieder proces moet op zichzelf de juiste output realiseren, zodat het geheel van alle processen foutloze prestaties realiseert. We verwijzen hiernaar met de term Operational Excellence.

2. Analyseer de processen en hun samenhang - oneness

Splits de organisatie op in individuele processen en analyseer de performance per proces. Ieder proces moet tijdig en binnen het gestelde budget het juiste product realiseren of de juiste dienst leveren. De interne klant en de externe klanten moeten tevreden zijn met de geleverde prestaties. Hapert er iets, dan ontstaan direct faalkosten. Oneness is de gedachte dat alle medewerkers en alle processen als één team samenwerken om het juiste te doen en te leveren. Er zijn geen onbelangrijke processen, mogelijk wel te dure, inefficiënte processen.

3. Beheersing en continue verbetering van processen 

Nadat de analyses zijn gemaakt, volgt de weg naar verbetering. Verbeteren betekent feitelijke aanpassingen doen in de praktijk en niet blijven hangen in plannen of goede bedoelingen. Het gaat om het wegnemen van oorzaken van problemen dan wel het innoveren of aanpassen van werkzaamheden. Niet één keer of af en toe, maar continu. Er is gedrevenheid - commitment - nodig om fouten direct weg te nemen op het moment dat ze ontstaan. Toon leiderschap, voer oorzaakanalyses uit en implementeer de verbeteringen.

Uitvoering van de missie: vooruitgang

Verbetering van de productiviteit is alleen een verbetering als tegelijkertijd de kosten niet stijgen en de kwaliteit niet afneemt. Als dat wel gebeurt, is er sprake van sub optimalisatie. Dat is vooral vermoeiend, kostenverhogend en leidt niet tot vooruitgang. Vooruitgang zorgt voor verbetering van (bijvoorbeeld) de efficiëntie zonder andere negatieve effecten te introduceren of te versterken. Deze missie vertelt u en ons praktisch en zichtbaar of de som der delen samen is verbeterd. Zo kunt u zien dat ons werk effect en leidt tot een beter presterende organisatie.

Vul onderstaande contactformulier in en u ontvangt direct de brochure Implementatie. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een email sturen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

De missie is vooruitgang:

 • Progression
 • Klantgericht
 • Positief resultaat
 • Continuïteit
 • Duurzaam voorbestaan
 • Geen schade toebrengen
 • Bijdragen en waarde toevoegen
 • Betekenisvol zijn
 • Maatschappelijk verantwoord
 • Innovatief
 • Financieel gezond