Ga direct naar de inhoud.

industrie zorg branches
Complexe producten en diensten in de branche

Excellerende organisaties in de supply chain van de branche

Original Equipment Manufacturers (OEM) en eindgebruikers stellen hoge eisen aan de producten en diensten van hun leveranciers. Dat betekent dat er ook hoge eisen worden gesteld aan de organisaties van diezelfde leveranciers. Ze moeten perfect functioneren en zich continu verbeteren. Wij begeleiden die leveranciers - uw organisatie - bij de ontwikkeling naar operational excellence. Daarmee ontstaat een sterke concurrentiepositie en lange termijn relatie. 

Samen met de directie, de managers en de operationele professionals in de uitvoering werken we aan de verbetering van de bedrijfsvoering, de operationele processen en de klantgerichtheid. We helpen met zowel de structuur als de cultuur, waardoor de kosten dalen, de kwaliteit stijgt en de samenwerking verbetert.

Marktleiders gebruiken de kenmerken van de branche in hun voordeel:

  1. Branchekenmerken leiden tot specifieke organisatievereisten en proceskenmerken
  2. De operationele processen per branche en per organisatie specifiek maken
  3. De cultuur en de structuur van de organisatie integreren

1. Branchekenmerken leiden tot specifieke organisatievereisten en proceskenmerken

We hebben in de bedrijfsmodellen die we hebben ontwikkeld alle organisaties kenmerken meegegeven. Denk bijvoorbeeld de lengte van het primaire proces, de complexiteit, kwaliteitseisen, risico's en productievolumes. Met deze en andere kenmerken kan het ontwerp van de organisatie worden gemaakt en worden aangesloten aan de eisen van de klanten. De klanteisen worden daarmee leidend. Denk aan eisen die klanten stellen ten aanzien van kwaliteitskenmerken, leverbetrouwbaarheid of kostprijsniveau. Deze aansluiting is bijzonder en een aspect waar veel organisaties mee worstelen. Voorbeelden: Een leverancier van technische onderdelen voor OEMs moet voldoen aan zeer hoge kwaliteitseisen. Daarmee wordt rekening gehouden in de productieprocessen, die met hoge precisie worden uitgevoerd. Of een IT leverancier, die cloud diensten levert, moet met informatie kunnen omgaan, die niet haar eigendom is. Of een leverancier van bulkchemicaliën, die moet grote volumes van een product op exact het juiste moment leveren tegen minimale kosten. Klanten stellen per branche specifieke eisen en die eisen leiden tot een specifieke inrichting van de organisatie en de operationele processen.

2. De operationele processen per branche en per organisatie specifiek maken

Organisaties worden geconfronteerd met allerlei klanteisen, zoals in de vorige paragraaf benoemd, maar ook met externe, veranderlijke factoren, zoals bijvoorbeeld marktveranderingen, prestatiecontracten, technologische ontwikkelingen en juridische consequenties. Die veranderingen zijn per branche verschillend en dus moeten ook organisaties verschillend reageren. In de ene branche zijn technologische innovaties belangrijk en leidend, in andere branches is dat de kostprijs of de kwaliteit. Alle reden om processen (1) te beheersen, (2) flexibel te maken en (3) afwijkingen te voorkomen. Feitelijk leidt het voorkomen van fouten al tot de eerste spectaculaire resultaten. Daarna volgen verdere stappen op weg naar operational excellence. We begeleiden organisaties in verschillende branches, zoals de chemische industrie, maakindustrie, metaal industrie, system suppliers, IT, elektrotechnische apparatuur, medische industrie, laboratoria, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Het gaat om complexe organisaties met specifieke uitdagingen in het primaire proces of in de ondersteunende processen. We helpen met de toepassing van managementmethoden, trainingen, analyses en implementatietrajecten.

3. De cultuur en de structuur van de organisatie integreren

De huidige economie kenmerkt zicht door een toenemende concurrentie, globalisering en continue verandering van de maatschappij en van technologieën. Dat geldt voor praktisch iedere branche en die trends gaan door. Dat vraagt topprestaties van het management en de professionele, operationele medewerkers in de uitvoering. Een continu proces van standaardisatie en vernieuwing wisselen zich in hoog tempo af om de vaste kosten naar een continu lager niveau te brengen en de kwaliteit telkens te verbeteren. Dat is een uitdaging. Dat betekent dat twee organisatieaspecten moeten worden bestuurd: (1) de mensen en (2) de waarde toevoeging. Enerzijds zijn het de mensen die het werk doen, anderzijds dient nauwkeurig te worden bepaald welke stappen per proces waarde toevoegen en welke verspilling zijn. In de organisatiekunde en kwaliteitsmanagement worden deze twee organisatieaspecten vaak opgesplitst. Zowel in de modellen en technieken als ook in de organisaties zelf: Kwaliteitsmanagement, P&O, Finance en Operationeel management werken behoorlijk gescheiden van elkaar. Bij ons niet. Wij leggen de verbindingen en zorgen voor integratie, zodat de uitvoerende professional gemotiveerd zijn of haar werk kan uitvoeren.

Certificatie en verbeterprogramma's nodig voor continue verbetering

Voorgaande leidt in alle branches ook steeds vaker tot het bereiken van objectieve kwaliteitskenmerken, zoals certificaten en prestatiekenmerken, maar ook aantoonbare procescontrole, kostenreductie, talent ontwikkeling en service level agreements zijn niet meer weg te denken. Deze trend om kosten te verlagen en kwaliteit te verbeteren zal zich nog vele jaren voort zetten. Een managementsysteem is daardoor maatwerk geworden en dient per organisatie op de juiste manier te worden ingevoerd. Dat maatwerk is nodig om de organisatie eenvoudig en doeltreffend te laten functioneren en bureaucratie te voorkomen. We helpen u met specifieke, slimme oplossingen per branche en per organisatie. Het werk wordt doelgericht, tegen lage kosten en met de nodige creativiteit uitgevoerd. Uw organisatie zal verbeteren en haar concurrentiepositie in de branche versterken!

Wilt u het whitebook ontvangen en de organisatiekenmerken vergelijken? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ook vrijblijvend contact opnemen via 088 33 666 66 of via e-mail info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Leider in de branche:

  • Klanteisen leidend maken
  • Processen specifiek ontwerpen
  • Mensen werken samen
  • Kosten dalen met 10% per jaar
  • Flexibiliteit en reactiesnelheid
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies