Ga direct naar de inhoud.

personeelsmanagement
Hoe is het personeelsbeleid ontwikkeld?

Personeelsprocessen verbeteren met goed beleid

Veel is belangrijk in een organisatie, maar goed gemotiveerde, vakbekwame medewerkers is toch wel het belangrijkste succesfactor. Uiteindelijk is een organisatie een team van mensen, die gezamenlijk een klus klaren. Zonder die mensen staat alles stil.

In dit menu onderdeel worden de methoden, technieken en inzichten beschreven, die nodig zijn om tot een goede bedrijfscultuur te komen. Procedures voor werving en selectie van personeel, opleiding van medewerkers, gedragscodes, functioneringsgesprekken en nog veel meer. Samengevat in het HRM beleid.

Op de werkplek wordt waarde toegevoegd

Mensen praten met elkaar, voeren hun werk uit, denken na over problemen en verzinnen nieuwe oplossingen. Verder zijn ze ook ambitieus, gedreven en geïnteresseerd, maar evenzogoed zijn mensen soms ziek, ongemotiveerd, moe of geïrriteerd. In ieder geval is het nooit saai en is de sfeer nooit hetzelfde in een organisatie.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat personeelsmanagement in iedere organisatie een rol van betekenis speelt. Het doel van dit menu item is u te informeren over technieken, methoden en beleidsvormen, bedoeld om grip te krijgen op de ontwikkeling van medewerkers en hun functioneren. Feitelijk gaat het om het ontwerpen van personeelsbeleid.

Het is niet te onderschatten hoe belangrijk dit is. Als medewerkers goed functioneren is de productiviteit hoog en de kwaliteit van het geleverde werk goed. Omgekeerd, als er problemen zijn, als de sfeer niet goed is, of afspraken onduidelijk, dan dalen de productiviteit en kwaliteit heel snel.

Daarmee is de essentie van personeelsmanagement direct duidelijk: Medewerkers voegen als het goed is via de uitvoering van hun werk waarde toe. Het werk dat ze uitvoeren heeft nut (waarde) en draagt bij aan zowel de bedrijfsdoelstellingen als de behoeften van de klant. Is er geen sprake van waarde toevoeging, dan is er een probleem.

Leiderschap en HR beleid

De afdeling HRM heeft in dit vakgebied een adviserende en coachende rol. Medewerkers en managers HR zijn specialisten op verschillende deelgebieden, maar zij zijn niet degene die de dagelijkse leiding hebben. Die hebben de lijnmanagers, zoals afdelingshoofden, teamleiders en MT-leden.

Daarmee lijkt een beeld te worden geschetst van een soort omgekeerde wereld, alsof de specialisten langs de zijlijn staan, maar dat is niet zo. Ons denken moet worden omgedraaid. Het zijn juist de afdelingshoofden, die vaardig zijn in het aansturen van een afdeling en het motiveren van mensen. Zij zijn de managers, het is hun vak om teams samen te stellen, te motiveren en maximaal te presteren.

Soms heeft zo’n manager wel hulp nodig, of advies, of specialistische kennis. Dan is het goed dat de manager te rade kan gaan bij een afdeling die specialistische kennis heeft en in staat is ondersteuning te bieden (wat dat betreft niet anders dan de afdeling ICT, Kwaliteit, of Financiën, die ook allemaal ondersteuning kunnen bieden).

De personeelsmedewerker of personeelsmanager, hoeft dus helemaal niet ook een goede manager te zijn. Integendeel. Zij moeten juist veel verstand hebben van arbeidsrecht, personeelsbeleid, cultuurmetingen, of communicatie, om maar een paar voorbeelden te noemen, resulterend in HRM beleid. De lijnmanager leidt. Hij of zij motiveert de medewerkers en zorgt voor verhoging van de productiviteit en kwaliteit. Hij of zij gebruikt de afdeling HRM op allerlei deelgebieden, zodat hij of zij zelf weer meer grip krijgt op de afdeling en het presteren van de medewerkers.

HRM instrumenten en Personeelsbeleid leiden tot succes

Voor welke vragen kan de lijnmanager dan terecht bij HRM? Wel, dat is een breed scala aan onderwerpen, die van organisatie tot organisatie kunnen verschillen. We noemen er een aantal, in willekeurige volgorde en zonder te pretenderen compleet te zijn:

 • Werving en selectie
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Opleidingen
 • Vakantieregelingen
 • Ziekmeldingen
 • Arbodiensten
 • Leiderschapsanalyses – 360 feed back, e.a.
 • Communicatie analyses – MBTI, Belbin, e.a.
 • Personeelsadministratie – paspoort, dossier, voortgangsgesprekken, e.a.
 • CAO
 • Salarishuis
 • Ondernemingsraden en vakbonden
 • Persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • Bedrijfsrichtlijnen, personeelsbeleid
 • Lease auto regelingen
 • Reorganisatie
 • Insourcing en outsourcing
 • Kennisontwikkeling, arbeidsmarktontwikkeling

U ziet, de HRM manager en medewerkers zijn met andere onderwerpen bezig, dan met het dagelijks leidinggeven. Ze geven de support aan de organisatie en zijn een vraagbaak.

In de praktijk brengen vraagt training van managers

Veel van bovengenoemde procedures en onderwerpen zijn veel belangrijker dan we vaak denken. Procedures voor functioneringsgesprekken, ziekmeldingen en duidelijkheid over lease auto’s zijn zeer belangrijk voor het welbevinden van de medewerker. Daarmee is niet gezegd dat het beleid juist ruimhartig, of juist terughoudend moet zijn, als maar heel erg duidelijk is hoe de procedures en afspraken zijn en dat er vooral geen discussie over kan bestaan.

Veel van deze onderwerpen zijn randvoorwaardelijk. Ze zijn geen onderdeel van de core-business, het primaire proces, maar ze moeten wel geregeld zijn. Dat komt de sfeer, de productiviteit en het enthousiasme van medewerkers ten goed.

Bovenal voorkomt het ook veel problemen en verslapping van de mentaliteit. Zo dient een ziekmelding voor negen uur, persoonlijk en per telefoon bij de direct leidinggevende te gebeuren. Dat is duidelijk. Dan weet de leidinggevende wat er aan de hand is en of er vervanging gezocht moet worden, de HR medewerker kan de administratie goed verwerken en de directe collega’s kunnen gemotiveerd worden werk over te nemen. Zo’n systeem moet goed functioneren. Doet het dat niet, dan gaat de productiviteit snel naar beneden door veel overleg en de sfeer komt het ook niet ten goede.

Hulp bij de implementatie

Wij kunnen u helpen de HRM procedures, om ze maar even zo te noemen, te integreren in het algehele kwaliteitsmanagementsysteem en er voor zorgen dat de lijnmanagers hierin hun verantwoordelijkheid leren nemen. Dat is voor hen ook een ervaring.

Verder kunnen we samen met u het beleid maken, de procedures ontwerpen en deze praktisch maken. Het is belangrijk dat HRM niet een op zichzelf staande afdeling is, maar onderdeel van het grote geheel en dienstbaar aan de organisatie. Duidelijk procedures en goed borgen, dat is belangrijk voor HRM processen.

Als u ondersteuning nodig heeft voor de opzet van procedures of de implementatie ervan, dan beschikken we over de inhoud, de voorbeelden en achtergronden om u vooruit te helpen. U zult ervaren dat de leidinggevenden hun rol veel effectiever zullen invullen en de resultaten zijn snel zichtbaar op de werkvloer.

Wilt u weten op welke wijze u uw personeelsprocessen kan verbeteren? Vul onderstaande contactformulier in en vraag een demonstratie aan. U kunt ook uw vragen stellen via 088 33 666 66, of stuur een e-mail met uw vragen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

 • Kaders stellen
 • Coachend leiderschap
 • Gedrag meten en analyseren
 • Leerproces ontwikkelen
 • Doelen stellen
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?