Ga direct naar de inhoud.

personeelsmanagement
Personeel opleiden en behouden

Innovatief personeelsbeleid:

 • Professional Excellence strategie
 • Permanente Educatie implementeren
 • Waarde gestuurde organisatie creëren
 • Uitdagingen bieden
 • Transparantie in de organisatie
 • Vakopleidingen geven
 • Praktijksituaties trainen
 • Coachend leiderschap toepassen
 • Gedrag meten en analyseren
 • Leerproces ontwikkelen
 • Doelen stellen
 • Rendement in opleiden

Personeelsmanagement innoveren voor behoud medewerkers

Veel is belangrijk in een organisatie, maar gemotiveerde, vakbekwame medewerkers is wellicht de belangrijkste succesfactor. Die succesfactor staat behoorlijk onder druk door het gebrek aan goed personeel. Deze trend zal zich naar verwachting de komende jaren voortzetten. Dat is de reden voor een structurele verandering van het personeelsbeleid: HRM beleid wordt gericht op het opleiden en behouden van medewerkers. Dit is een fundamentele innovatie van de organisatie, waar alle processen bij zijn betrokken. We noemen dit Professional Excellence: Maximalisatie van het talent van mensen en daarmee excelleren in de uitvoering van de functies.

Net als werving en selectie in het verleden een continu proces was - en ook naar de toekomst toe blijft - komt daarnaast en daarboven het continu opleiden en behouden van personeel als strategische pijler te staan. Het gaat daarbij niet om hier en daar een medewerker een cursus te laten volgen of een verhoging van het opleidingsbudget. Er is meer nodig. Ontwikkeling en educatie verlopen via uitdagingen in het werk, veranderingen in de inhoud van functies en de continue vergaring van kennis via samenwerking. Dat betekent dat waarden, leiderschap en transparantie zullen moeten worden ontwikkeld om behoud van personeel te realiseren en talent volledig te benutten. 

Personeelsbeleid voor behoud van talent en excelleren in functies:

 1. Medewerkers excelleren in de uitvoering van hun functie: Professional Excellence
 2. Nieuw leiderschap en HRM beleid leiden tot behoud van medewerkers en continue ontwikkeling
 3. Permanente Educatie leidt tot excelleren in de uitvoering van een functie

1. Medewerkers excelleren in de uitvoering van hun functie: Professional Excellence

Mensen voeren hun werk uit, denken na over problemen en verzinnen nieuwe oplossingen. Goede medewerkers zijn meestal ambitieus, gedreven en geïnteresseerd. Echter, vaak worden ze onnodig afgeremd. De structuur van een organisatie is soms star en de leiderschapsstijl is niet gericht op leren en delen, maar op macht en posities. Deze hindernissen dienen te worden weggenomen, zodat ruimte en dynamiek ontstaan. Medewerkers hebben ruimte nodig en daar hoort een nieuwe vorm van leiderschap bij. Die nieuwe leiderschapsstijl werkt via het vaststellen van normen, waarden en ambitieuze doelstellingen. Daarbinnen kunnen medewerkers zich ontwikkelen en excelleren in de uitvoering. Er ontstaat een waarde gestuurde organisatie, die in de praktijk bovendien veel efficiënter blijkt te werken, dan organisaties met klassieke structuren.

2. Nieuw leiderschap en HRM beleid leiden tot behoud van medewerkers en continue ontwikkeling

De HRM afdeling en de operationeel leidinggevenden werken nauw samen. Leiders ontwikkelen hun leiderschapscompetenties, terwijl HRM tegelijkertijd werkt aan methoden voor permanente educatie van medewerkers. Deze samenwerking leidt tot behoud van medewerkers. Leidinggevenden passen coachend leiderschap toe. Dat betekent doelen stellen en kaders definiëren, waarna medewerkers worden uitgenodigd mee te werken aan de realisatie van die doelen. Ze worden uitgenodigd hun creativiteit en vakmanschap in te zetten. Medewerkers krijgen eer van hun werk en delen het succes. Vervolgens staat onmiddellijk de volgend uitdaging gereed, zodat ze zich permanent kunnen ontwikkelen. 

3. Permanente Educatie leidt tot excelleren in de uitvoering van een functie

Voor de effectiviteit van trainingsprogramma's zijn continuïteit en praktijkgerichtheid essentiële succesfactoren. Een keer iemand een cursus laten doen, is te beperkt. Het is niet effectief, omdat het geleerde niet wordt geborgd en niet in de praktijk wordt gebracht. Bij programma's voor Permanente Educatie is dat anders. Er zijn ieder jaar meerdere opleidingsmomenten, waarbij de cursisten bovendien hun eigen praktijk en eigen situaties naar voren brengen. Zo wordt geleerd vanuit de uitvoering van een functie en leren mensen hun functie beter uit te voeren. Wilt u meer weten? Ga naar onze site voor opleidingen.

Hulp bij de implementatie van opleidingen en training

video inleiding professional excellence

We kunnen u ondersteunen in de uitvoering van trainingen en uw collega's continu opleiden in praktijksituaties. Verder kunnen we samen met u het beleid maken, de procedures ontwerpen en deze praktisch maken. Als u ondersteuning nodig heeft voor de opzet van een opleidingsprogramma of de implementatie ervan, dan beschikken we over de inhoud, de voorbeelden en achtergronden om u vooruit te helpen. U zult ervaren dat de leidinggevenden hun rol veel effectiever zullen invullen en de resultaten zijn snel zichtbaar op de werkvloer.

Wilt u weten op welke wijze u Professional Excellence realiseert? Vraag een kosteloos adviesgesprek aan met een van onze adviseurs. U kunt ook bellen via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Innovatief personeelsbeleid:

 • Professional Excellence strategie
 • Permanente Educatie implementeren
 • Waarde gestuurde organisatie creëren
 • Uitdagingen bieden
 • Transparantie in de organisatie
 • Vakopleidingen geven
 • Praktijksituaties trainen
 • Coachend leiderschap toepassen
 • Gedrag meten en analyseren
 • Leerproces ontwikkelen
 • Doelen stellen
 • Rendement in opleiden
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies