Ga direct naar de inhoud.

functieomschrijving productiemanager
De productiemanager als beheersingsspecialist

Profiel Productiemanager

In een organogram staat recht onder de directeur een aantal vakjes. In één van die vakjes staat Productiemanager of Operationeel Manager. Wat is de betekenis van dat hokje? Wat houdt die functie in en welke rol heeft deze manager in de organisatie?

We gaan er om te beginnen vanuit dat we te maken hebben met een wat grotere organisatie. Laten we zeggen van minimaal 30 medewerkers, maar het kunnen er ook 300 of meer zijn.

Blijkbaar zitten we in de situatie dat de hoogste leider van de organisatie, de directeur, hulp nodig heeft en niet meer in z’n eentje kan overzien hoe de organisatie moet worden ingericht en aangestuurd. Hij heeft hulp nodig van specialisten.

Om die reden knippen we de organisatie op in behapbare stukken. Meestal kiezen we daarbij voor het model om die stukken te kiezen als functionele eenheden. Dus productiewerkzaamheden bij elkaar, verkoopwerkzaamheden bij elkaar, logistieke werkzaamheden bij elkaar, et cetera. Zo ontstaat er ook een vakje Productiemanager onder de directeur, waarin alle productiewerkzaamheden worden samengevoegd.

Een verzameling processen beheersen

Om te beginnen is de zojuist genoemde verdeling in stukken arbitrair. Dat moeten we ons goed realiseren. Immers we kunnen ons de vraag stellen welke werkzaamheden dan in de groep Productie zouden moeten vallen. Voor de medewerkers die de CNC machine bedienen of die op een uitzendbureau een administratief proces voor een klant uitvoeren is het duidelijk. Die vallen midden in het productieproces. Dat geldt ook voor medewerkers die andere machines bedienen of die op andere wijzen de producten maken.

Het wordt interessanter als we naar de grenzen van het vakje Productie gaan kijken. Denk aan de medewerker die de werkvoorbereiding doet. Is deze onderdeel van Productie, of van de afdeling Werkvoorbereiding, of misschien wel van de afdeling Verkoop? Of aan de andere kant, de medewerker die de producten in pakt, is deze onderdeel van Productie, of van Logistiek/Expeditie?

Deze voorbeelden geven aan dat de keuzes bij een functionele indeling van de organisatie arbitrair zijn. Dat is een heel belangrijke constatering. Dit houdt in dat we wel een indeling maken, maar dat die indeling feitelijk niet van invloed is op de totale prestatie van de afdeling of de hele organisatie. Immers, of de werkvoorbereider nu onder de Productieafdeling valt, of bij de afdeling Werkvoorbereiding hoort, het werk blijft hetzelfde.

We dienen ons met andere woorden te beseffen dat een organisatie wordt opgesplitst in een gekozen aantal afdelingen, waar Productie er één van is, maar dat het primaire proces, de aaneenschakeling van handelingen, die de klant waardeert (waarde toevoeging), zich daar niets van aantrekt. Deze blijven hetzelfde.

De Productiemanager geeft leiding aan het productieproces en zorgt er voor dat dit proces optimaal presteert, maar niet zonder rekening te houden met de processtappen die zich voor en na het productieproces afspelen. Het productieproces is een tussenstap in een aaneenschakeling van processtappen, die leiden tot tevredenheid van de klant.

De Productiemanager is kaizen specialist

Wat is nu de rol van de Productiemanager? Hij of zij is specialist in het efficiënt en effectief laten functioneren van de productieafdeling. De productieafdeling ontvangt materialen/grondstoffen en orders, al dan niet met tekeningen, waaruit zodanig een product moet worden gecreëerd, dat de klant tevreden is.

De productie manager begint daarom niet met produceren, of het toepassen van technieken, zoals vaak gebruikelijk, maar met het bespreken van de klanteisen en –wensen met zijn medewerkers. De Productieafdeling is de afdeling die het verst van de klant af staat van alle afdelingen in het primaire proces. Verkoop praat uiteraard alleen maar met klanten, de afdeling Engineering ook nog vaak, de afdeling Logistiek ook vaak, maar de Productieafdeling meestal het minst.

Dat maakt dat de medewerkers nauwelijks idee hebben van klanten, klanteisen en dat de klant onze salarissen betaalt. Dit bewustzijn creëren is de eerste en hoogste prioriteit van de productiemanager. Daarna volgt de rest.

Vervolgens zal de Productiemanager in overleg moeten met de Directie. Wat verwacht de directeur? Welke doelstellingen op bedrijfsniveau moeten worden gehaald en welke bijdrage daarin wordt van de afdeling Productie verwacht. Vaak worden deze doelstellingen omschreven in de visie en missie en worden ze becijferd in de Balanced Scorecard, of een vergelijkbaar systeem.

Dit noemen we het contract met de directie. De Productie manager gaat een overeenkomst aan met de Directie. Aan het einde van het jaar wordt vervolgens geëvalueerd of de doelen zijn gehaald.

Hierna kan de Productiemanager gaan nadenken over de inrichting van zijn of haar afdeling. Nu komen productiemethoden, doorstroomtechnieken, bezettingsgraden, productiviteitsnormen, pull systemen en vele andere methoden en technieken om de hoek kijken, die nodig zijn om de gestelde doelen te halen.

De Productiemanager ontwerpt met andere woorden zijn afdeling. Hij denkt na over de productiemethode en de kenmerken van het productiesysteem. Dat is heel wat anders dan zich te bemoeien met het draaien, frezen of assembleren. Daarvoor heeft de manager zijn of haar medewerkers. Het zijn de medewerkers die nadenken over slimme uitvoering van de werkzaamheden en met kaizentools metingen doen en verbeteringen toepassen. Met andere woorden, de Productiemanager:

 1. Maakt zijn of haar productieplan met daarin de productiemethode en kaders,
 2. Richt de productie in en
 3. Stuurt op de financiële prestaties en eindresultaten.

Functiebeschrijving Productiemanager: Taken

Bovenstaande beschrijft de functie van Productiemanager. Om het nog wat praktischer te maken volgen hieronder de werkzaamheden c.q. verantwoordelijkheden, waarbij moet worden opgemerkt dat die werkzaamheden van organisatie tot organisatie kunnen verschillen.

 • Klantwensen en eisen inventariseren
 • Klanteisen omzetten naar productie- en productspecificaties
 • Medewerkers bekend maken met eisen en specificaties
 • Operationeel plan maken met operationele en financiële eindresultaten
 • Productiemethode implementeren en borgen
 • Metingen en resultaten zichtbaar maken voor medewerkers
 • Kennisontwikkeling medewerkers, training, opleiding
 • Onderhoudsprogramma machines ontwerpen en uitvoeren, TPM
 • Standaardisatie
 • SPC toepassen
 • Kwaliteitstesten, controles uitvoeren, metingen
 • Kaizentechnieken, kanban
 • Bezettingsgraad machines
 • OEE, ROI, machinerendement
 • Productieplanning, batchgrootte
 • Maken van procesanalyses, variatie analyses, trendanalyses
 • Grijpvoorraden
 • Lean manufacturing toepassen, pull systeem productie
 • 5S toepassen, verspillingen elimineren
 • Visual management toepassen

Het is aan de productieleiding om de bovenstaande technieken op het juiste moment toe te passen en steeds te herhalen en te verfijnen, zodat de PDCA cirkel blijft draaien. Daarbij dient hij of zij er zorg voor te dragen, dat de objectieve doelen van de organisatie niet in gevaar komen, of dat er tussen verschillende afdeling communicerende vaten gaan ontstaan. Dat is misschien nog wel het belangrijkste in het profiel van de productiemanager.

Wilt u weten op welke wijze u uw personeelsprocessen kan verbeteren of wilt u de functieomschrijving Productiemanager ontvangen? Vul onderstaande formulier in en u ontvangt de omschrijving. Of neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66, of stuur een e-mail met uw vragen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

 • Kaders stellen
 • Coachend leiderschap
 • Gedrag meten en analyseren
 • Leerproces ontwikkelen
 • Doelen stellen
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies