Ga direct naar de inhoud.

functieomschrijving voorman
De voorman in een nieuwe rol

Functieprofiel Voorman

Voorman is een benaming die typisch in de industrie wordt gebruikt. Alhoewel het een term is uit de industrie komt de functie natuurlijk in alle branches voor. Equivalenten hiervan in andere branches, zoals de zorg of de zakelijke dienstverlening, zijn de teamleider, team coördinator of groepsleider.

In het vervolg van deze tekst zullen we het woord voorman blijven gebruiken, maar voel uzelf vrij dit te vertalen naar uw eigen situatie. We gaan nu in op de positie van de voorman in de organisatie.

In veel gevallen gaat het om fabrieken, waar een aantal ploegen of shifts achtereenvolgens hun werk doen. De ochtendploeg volgt de middagploeg op, gevolgd door de avond- of zelfs de nachtploeg. De voormannen worden dan ook vaak shift leader of ploegleider genoemd.

Het is ook mogelijk dat er geen tijdsgebonden shifts werken, maar dat de fabriek is opgedeeld in hallen, waarbij iedere hal zijn eigen groep medewerkers heeft met een voorman die de leiding heeft over de werkzaamheden in die hal.

In alle gevallen heeft de voorman de leiding over een groep uitvoerende medewerkers. Soms is dat een volledige taak, maar soms werkt de voorman zelf ook mee in de uitvoering en dan spreken we van een meewerkend voorman.

De voorman als leidinggevende ontwikkelen

Hoe leidinggevend is de voorman nu? Dat verschilt uiteraard van organisatie tot organisatie, maar door de bank genomen, is het iemand die voornamelijk leiding geeft aan de productie, aan het werk zelf. Hij ontvangt de werkbonnen of ordermappen van de afdeling Engineering of Werkvoorbereiding en verdeeld deze onder de medewerkers, dan wel over de verschillende werkstations.

Meestal is de voorman iemand die zich bezighoudt met de productie, de techniek, de planning, de veiligheid en de bezetting van de machines. Hij houdt in de gaten of een machine in onderhoud moet, of dat iemand ziek wordt en vervangen moet worden.

Ook is de voorman vaak één van de betere technici. Hij heeft ervaring op alle machines en kan beoordelen of het voor een product nodig is speciale instellingen te gebruiken.

Alles bij elkaar opgeteld is de voorman dus voornamelijk een techneut/een specialist, die veel praktische ervaring heeft, maar die meestal geen managementopleiding heeft. Hij is technisch opgeleid en niet altijd bekwaam in bijvoorbeeld het analyseren van resultaten (cijfers), communicatie met medewerkers, gesprekken voeren of verbeterteam leiden.

De voorman is meestal de beste techneut en of hij een goed voorman is, zal afhangen van andere kwaliteiten. Soms heeft iemand die kwaliteiten van nature, soms zijn ze ook aan te leren. Echter, niet altijd. Soms is de beste techneut gewoon een hele goede vakman en is het goed dat te blijven.

De voorman als katalysator van verbeteringen

Wat de voorman vooral heel erg goed moet kunnen, is er voor zorgen dan anderen zich technisch ontwikkelen. Op basis van zijn ervaring, technische kennis en verbale vaardigheden wordt de beste vakman vaak gevraagd voorman te worden. In eerste instantie betekent dat direct dat er een goede vakman op de werkvloer wegvalt. Het kennis niveau ten aanzien van producten en productietechnieken bij de uitvoerende medewerkers daalt direct. De voorman krijgt immers andere taken, zoals werk verdelen, plannen, onderhoud regelen en voorraden aanvullen.

Dat gat moet worden opgevuld en dat is voor een voorman vaak lastig. Datgene wat hem altijd autoriteit gaf c.q. waarin hij zich comfortabel voelde, is ineens minder belangrijk. Het zijn de andere uitvoerende medewerkers die zich nu moeten ontwikkelen en daarin speelt de voorman een essentiele rol. Is hij dominant in de techniek en wil hij dat zo houden, dan zal de productie snel achteruit hollen. Er zullen meer fouten worden gemaakt, langere doorlooptijden ontstaan en de sfeer zal er waarschijnlijk ook niet beter op worden.

De voorman moet zich bekwamen in technieken als 5S, kaizen, SPC, 7 tools, standaardisatie en TPM, om maar een paar voorbeelden te noemen. Dit mag niet worden vergeten. Zoals de Productiemanager specialist is in kaizen, is het de voorman, die kaizen in de praktijk brengt.

Bevoegdheden goed definiëren om snel te kunnen handelen

Wat mag een voorman en wat niet? Omdat de functie sterk gericht is op techniek, krijgt hij vaak wat bevoegdheden binnen die context. Denk aan het mogen inschakelen van een leverancier om een machine te repareren, grijpvoorraden te bestellen, uitzendkrachten op te roepen of de productievolgorde te veranderen. Voor teamleiders in andere branches gelden vergelijkbare bevoegdheden.

Omdat de voorman vaak geen managementachtergrond heeft, zal hij niet vaak bevoegd zijn functioneringsgesprekken te voeren, salarisaanpassingen te doen, of fundamentele wijzigingen in de logistiek aan te brengen. Dat is voorbehouden aan de Productiemanager of Logistiek manager.

De Voorman en de Productiemanager

Voormannen zijn vaak de rechterhand van de Productiemanager. De Productiemanager denkt na over productieconcepten, maakt plannen en analyses, voert functioneringsgesprekken, onderhandelt met leveranciers, et cetera. Hoewel de Productiemanager natuurlijk vaak op de werkvloer te vinden moet zijn (kaizen), zijn het de voormannen die er voor zorgen dat de uitvoering gebeurt zoals de Productiemanager het heeft bedacht. De manager stelt de kaders en de voormannen zorgen daarna met de medewerkers voor de uitvoering.

Omgekeerd informeren voorman de productiemanager als er problemen zijn, of als medewerkers verbeteringen voorstellen. Eén van de valkuilen is dat deze verticale communicatie (dus van manager naar de uitvoerders en vice versa) vaak te langzaam gaat. Vooral de opwaartse communicatie. Een nadeel van de neerwaartse communicatie is dat deze vaak vervormd, verkeerd of helemaal niet aankomt. De manager dient hier ook voor te hebben en oplossingen te implementeren, anders wordt de productie vertraagd.

Functiebeschrijving Voorman: Taken

Bovenstaande beschrijft de functie van de Voorman. Om het nog wat praktischer te maken volgen hieronder de werkzaamheden c.q. verantwoordelijkheden, waarbij moet worden opgemerkt dat die werkzaamheden van organisatie tot organisatie kunnen verschillen.

 • Planning beoordelen en in detail uitwerken
 • Ordermappen verdelen
 • Machines onderhouden
 • Toezien op veilig werken
 • Cursussen geven of organiseren
 • VCA implementeren
 • Klanteisen toetsen
 • SPC gebruiken
 • Discipline ontwikkelen op de werkvloer
 • Standaardiseren van werkzaamheden
 • Medewerkers bekend maken met eisen en specificaties
 • Machine richtlijnen volgen en productienormen
 • Metingen en resultaten zichtbaar maken voor medewerkers
 • Onderhoudsprogramma machines uitvoeren, TPM
 • Kaizentechnieken, kanban toepassen
 • Grijpvoorraden
 • 5S toepassen, verspillingen elimineren
 • Visual management toepassen en borgen

De voorman werkt vooral aan het toepassen van bovenstaande methoden en technieken. De Productieleiding c.q. de Kwaliteitsmanager ontwikkelen ze meestal. De Voorman heeft een belangrijke rol in het laten draaien van de PDCA cirkel. Door medewerkers er op te wijzen dat afwijkingen in producten moeten worden geregistreerd en verbeterideeën snel worden doorgevoerd ontstaat het mechanisme dat we kennen als continue verbetering. Nog specifieker, het is de Productiemanager, die de Zero Defects of Zero Tolerence mentaliteit bepleit, welke de Voorman mee helpt implementeren op de werkvloer.

Wilt u meer weten over de wijze waarop u de (productie)organisatie kunt inrichten, of is het nodig de voormannen op te leiden in basis managementtechnieken? Of wilt u de functieomschrijving ontvangen? Vul dat onderstaande formulier in. Ook kunt u ons altijd bellen op 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

De Voorman aan het werk:

 • Kaders stellen
 • Coachend leiderschap
 • Gedrag meten en analyseren
 • Leerproces ontwikkelen
 • Doelen stellen
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?