Ga direct naar de inhoud.

concurrentiepositie verbeteren met scholing
Hoe effectief zijn de scholingsprogramma's?

Ontwikkel het talent en verbeter de concurrentiepositie

Organisaties die het snelst ontwikkelen, nemen voorsprong. Echter, er ligt een uitdaging te wachten, want talent vinden, behouden en ontwikkelen is een uitdaging. Technieken veranderen, de arbeidsmarkt is krap, software wijzigt, klanten stellen andere eisen, of er is nieuwe informatie nodig. Er verandert van alles en ook continu. Iedere keer komen we daarmee in het spanningsveld om enerzijds zoveel mogelijk te standaardiseren, anderzijds zo snel mogelijk mee te gaan met veranderingen. Een interessant en lastig spanningsveld waar medewerkers mee moeten leren omgaan. Dat vraagt om scholing en ontwikkeling.

Er is zowel scholing nodig om gestandaardiseerd werk nog sneller of nog beter te doen als om mee te kunnen doen met alle veranderingen. Hoe pakt u dat aan? Waarin investeert u uw middelen? Dat is de vraag voor een continu lerende organisatie.

Effectiviteit van scholing en de opleiding werknemers

Om te beginnen eerst maar even een paar valkuilen, dan heeft u gelijk de eerste besparingen te pakken. Scholing in de vorm van training of een cursus is meestal redelijk weinig effectief, tenzij de cursus op een bepaalde manier wordt opgezet. Zie ons artikel hierover op de Managementkennisbank. Voldoet een opleiding niet aan de juiste criteria, dan kunt u uw budget beter aan andere zaken besteden.

Ook op onze website voor opleidingen kunt u lezen hoe opleidingen wel effectief gemaakt kunnen worden. Dit leermodel werkt voor de beste medewerkers, dus de medewerkers uit Groep 3 en voor een aantal uit Groep 2. Maar zelfs een medewerker uit Groep 3 gaat zich niet ontwikkelen als zijn of haar leidinggevende niet de ruimte geeft.

Er is met andere woorden veel meer nodig om een proces van (kennis)ontwikkeling in een organisatie op gang te brengen. Zomaar even iemand naar een cursus sturen, omdat hij of zij beter zou moeten presteren, is weinig zinvol. Leerdoelen, onderwijsvorm, taakafspraken, eigenaarschap en ambitie spelen een even zo grote rol om succes te hebben. Wees daarom voorzichtig met het besteden van budgetten die niet renderen.

Systematisch werven van kennis en daarna het toepassen van die kennis in de dagelijkse praktijk

Kennisontwikkeling is natuurlijk van levensbelang voor organisaties. Organisaties staan letterlijk stil als medewerkers niet beter worden in wat ze doen. Scholing zorgt voor:

 • Opleiding personeel
 • Gemotiveerd personeel
 • Een goed imago bij klanten
 • Een goed imago op de arbeidsmarkt
 • Flexibiliteit (inzetbaarheid of groei)van medewerkers
 • Wendbaarheid (reageren op veranderingen, aanpassing) van de organisatie
 • Laten we eens verder denken over de wijze waarop ontwikkelingsdoelstellingen kunnen worden gehaald en hoe de basis voor en opleidingsplan kan worden gelegd.

Eigenaarschap bij medewerkers ontwikkelen als succesfactor

De eerste spelregel is, dat we medewerkers wel kunnen helpen zich te ontwikkelen, maar ze moeten het zelf doen. Een medewerker die niet voldoende presteert (Groep 1) naar een training sturen, is waarschijnlijk zonde van het geld. De persoon in kwestie zal keurig de lessen volgen, maar met de geleerde onderwerpen in de praktijk niets doen.

Zelf ontwikkelen begint met eigenaarschap

De tweede regel is, dat als een medewerker die wel presteert (Groepen 2 en 3) op cursus wordt gestuurd, maar vervolgens geen ruimte krijgt om het geleerde in de praktijk te brengen, dan is dat evenzo goed zonde van het geld en van de gemiste productieve uren. Scholing heeft zin als de medewerker zich ten eerste zelf wil verbeteren en ten tweede als het geleerde daarna direct in de praktijk kan worden gebracht. Dat laatste is essentieel.

De leidinggevende maakt de weg vrij

Dit valt onder het eigenaarschap van de leidinggevende. Het is niet voldoende een functioneringsgesprek te voeren en een cursus uit te kiezen. Dat zijn alleen de beginstappen. Daarna volgt nog het traject van begeleiding om de medewerker de ruimte te geven om de opgedane kennis direct te laten gebruiken. De nieuwe kennis moet direct na de cursus in de organisatie vloeien en praktisch gemaakt worden, anders is de betreffende training of opleiding verspilling van opleidingsbudget geweest.

Dat geldt voor medewerkers in de groepen 2 en 3. Medewerkers die in groep 1 zitten, kunnen beter niet op cursus gaan. Tenzij ze eigenaarschap - verantwoordelijkheid voor hun prestaties - tonen.

Hulp bij de ontwikkeling van een scholingssysteem

Scholing is dus nodig, maar er komt meer bij kijken dan iemand op cursus sturen. Bottom line gaat het om de verbetering van processen. Om scholingsbudgetten te laten renderen is het daarom van belang heel gericht naar de processen en de mensen als onderdeel van die processen te kijken, om daarna gerichte keuzes te maken.

We kunnen u helpen met het opzetten van een systeem, een scholings- of ontwikkelingssysteem, waarin heel gerichte keuzes worden gemaakt. Daarbij hoort ook de keuze geen opleidingsgeld te spenderen, maar andere maatregelen te nemen, als dat beter is voor de (kennis)ontwikkeling van de organisatie.

We helpen met:

 • De ontwikkelingsprocessen
 • De keuzes
 • De opbouw van het scholingssysteem
 • De effect analyses
 • De functioneringsgesprekken
 • Het kwantitatief maken van het rendement van onderwijs in uw organisatie.

Wilt u weten hoe medewerkers zich het beste kunnen ontwikkelen? Vraag het programma op voor management development via onderstaande contactformulier. Of neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66, of stuur een e-mail met uw vragen naar info@patagonia-bv.com of info@patagonia-opleidingen.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

 • Kaders stellen
 • Coachend leiderschap
 • Gedrag meten en analyseren
 • Leerproces ontwikkelen
 • Doelen stellen
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies