Ga direct naar de inhoud.

productieproces
Welk keuzes voor procesbeheersing maakt u?

Het productieproces beheersen en verbeteren

Om productieprocessen te beheersen dient onderscheid te worden gemaakt in de verschillende soorten. Een eenvoudig productieproces kan uit drie stappen bestaan en heeft snelheid nodig, terwijl een ander proces uit acht stappen kan bestaan en nauwkeurigheid nodig heeft.

De beheersing van productieprocessen verloopt via de inzet van verschillende technieken. We hebben hiertoe een uitgebreide white paper geschreven, die u gratis kunt aanvragen.

Als u het woord productie proces hoort, is het eerste beeld dat bij u opkomt waarschijnlijk een beeld van een fabriek waar gloeilampen, televisies of meubels worden gemaakt. Of een beeld van een chemische fabriek of misschien wel een boorplatform. Het zijn inderdaad allemaal voorbeelden van productieprocessen. Maar er zijn er meer. Ook de bouwplaats voor een nieuwe woonwijk is een productieafdeling en de paprikateelt in de kassen in het Westland en de programmeurs bij Microsoft of Google zijn allemaal voorbeelden van productieafdelingen.

Alle productieprocessen creëren waarde

In een productieproces wordt iets nieuws gemaakt. Met grondstoffen, onderdelen of kennis wordt een nieuw product gemaakt. Dat kan een computerprogramma zijn, maar ook een auto of flessen wijn. Als we wat verder denken, kunnen we nog meer productieprocessen ontdekken. Denk bijvoorbeeld aan een operatiekamer of de tandartspraktijk. Ook dat zijn productieafdelingen, alhoewel het niet erg populair is om deze processen zo te benoemen. Er wordt misschien niet letterlijk iets gemaakt, maar er wordt een dienst geleverd of iets ‘gerepareerd’.

Als we het begrip ‘dienst’ er bij nemen, kunnen we nog verder gaan. De kinderdagopvang waar uw kinderen of kleinkinderen wellicht worden gebracht. Welke woorden u ook wenst te gebruiken het productieproces is een proces van waarde creatie. Met kennis en/of grondstoffen wordt via mankracht en het gebruik van machines, computers of andere faciliteiten een product of dienst tot stand gebracht, dat de klant wenst af te nemen.

Productieleiding neemt verantwoordelijkheid voor efficiëntie en effectiviteit

Het productieproces wordt geleid door de productiemanager. Ook die naam roept natuurlijk onmiddellijk een associatie op met fabrieken, maar het hoofd van de operatiekamer en de bedrijfsleider van uw lokale supermarkt kunt u ook zien als productiemanager. Als u het niet prettig vindt dit zo te benoemen, kiest u gewoon andere woorden. Het doet echter niets af van de essentie: Waarde creatie en het maken van een product of dienst.

Degene die leiding geeft aan de productie heeft als taak zo efficiënt mogelijk en zo effectief mogelijk het proces in te richten, zodat de klant precies krijgt wat hij of zij verwacht, voor de prijs die wordt betaald.

Als we inzoomen op dit productieproces, wordt zichtbaar dat alle bovengenoemde voorbeelden sterk op elkaar lijken. Om te beginnen gaat er een opdracht aan de voorkant in. Dat kan een ordermap zijn met technische tekeningen, maar ook een medisch dossier met foto’s en beschrijvingen, of een functioneel ontwerp met een beschrijving van de te programmeren applicatie. Vervolgens bestaan de meeste productieprocessen uit meerdere handelingen, die achtereenvolgens worden uitgevoerd. Op de bouwplaats van een woning arriveren eerst de heipalen en vele andere grondstoffen en aan het einde pas de dakpannen.

Aan het einde van het productieproces is de dienst geleverd, zijn de handelingen verricht en is het product klaar. Er vindt soms een eindcontrole plaats om te toetsen of het werk in overeenstemming is met wat de klant of patiënt verwacht.

Productietechnieken gebruiken om processen te beheersen

Als we nog verder inzoomen zullen we naast de procesgang ook dezelfde productietechnieken en productiekenmerken zien. Bijvoorbeeld technieken als een planning, kanban, onderhoudsprogramma, training eigenaarschap, metingen, controles en tussen- of grijpvoorraden. De schroeven en moeren die op de werkplek liggen om een plaat vast te maken, zijn net zo goed voorraden als het cement van de metselaar of de instrumenten voor een arts. In alle gevallen geldt dat als de voorraden op zijn, het productieproces stopt.

Het is aan de productiemedewerkers en de leiding om na te denken over het voorkomen van stilstanden. Of omgekeerd, er moet een continue stroom ontstaan: continuous flow. Het werk op een bouwplaats mag evenmin stil komen te liggen als de productie in een fabriek, of de vliegtuigen op een luchthaven.

Stilstand is (tijd)verspilling. De klant betaalt niet voor stilstand, maar voor werk dat waarde toevoegt. Zo kwam men bij de ontwikkeling van Lean tot 7 (later 8) type verspillingen, of faalkosten, zoals Deming en Juran ze eerder noemden. Ieder productieproces wordt geplaagd door deze verspillingen en er dient continu gewerkt te worden aan het voorkomen van verspillingen of faalkosten.

Organisaties die procesmanagement goed in de vingers hebben, hebben toch nog steeds voor 5% tot 10% van de omzet last van faalkosten. Bij organisaties die nog hiërarchisch worden aangestuurd, is dat faalkostengetal veel hoger.

Verantwoordelijkheid voor kwaliteit, kosten en tijdigheid

In het productieproces is de manager met zijn of haar medewerkers in de eerste plaats verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gemaakte product. Dat wil zeggen, dat de dienst of het gemaakte product moet voldoen aan wat de klant verwacht. Dat in de eerste plaats. Direct daarop volgend is het evenzogoed een eis dat het product wordt gemaakt binnen de daarvoor gecalculeerd kostprijs en binnen de gestelde tijd. Bij hogere kosten, of een latere levertijd, is de klant evenzogoed ontevreden. Kwaliteit, levertijd en kostprijs moeten dus alle drie in orde zijn.

Om goede producten te maken en diensten te leveren zijn goede processen nodig. Foutloze processen zorgen immers vanzelf voor foutloze producten. Echter, voor we foutloze processen geïmplementeerd hebben, is er wel het nodige aan huiswerk te doen.

Om productieprocessen goed te laten verlopen en continu te verbeteren moeten allerlei spelregels en methoden worden toegepast. Denk aan planningen, 5S, regelkaarten, TPM, OEE, two bin, JIT, en nog veel meer. Allemaal bedoeld om processen goed en foutloos te laten verlopen. Voorbeeld, als de frezen in de freesmachine bot zijn, wordt het product niet goed. Als motoren uitvallen, lopen we vertraging op en als grondstoffen te laat aankomen, zijn we sowieso de sigaar.

Productiemanager zorgt voor beleid en denkt na over de toekomst

De productiemanager is daarom vooral een denker, niet een doener. Voor het doen heeft hij/zij zijn of haar mensen, die werkelijk de producten maken of de diensten leveren. De productiemanager denkt na en analyseert het proces:

  • Hoeveel fouten maken we?
  • Waar en wanneer maken we die fouten?
  • Hoe vaak zijn we te laat?
  • Met welke producten zijn we te laat?
  • Wat is de oorzaak?

De productiemanager stelt zichzelf en zijn mensen veel vragen om er achter te komen wat dieperliggende oorzaken zijn. Fouten ontstaan ogenschijnlijk zo maar, maar bijna altijd is er op de achtergrond iets aan de hand wat we nog niet hadden gezien. De productiemanager begint daarom met de ontwikkeling van de structuur én de cultuur. Daarna volgen de analyses en de keuzes voor technieken en methoden.

Hulp bij de implementatie en verbetering

Wij zijn er voor om productiemanagers te helpen. Wilt u meer weten over de toepassing van kanban, hoe u kanban opzet en implementeert? Wilt u weten welke metingen u het beste kan doen in de processen of moeten de medewerkers leren regelkaarten te gebruiken? Wilt u 5S introduceren of kaizen en zoekt u daar trainers voor? Voor al dit soort vragen kunt u ons bellen of mailen.

Dit soort acties leveren u veel op. De toepassing van 5S levert sowieso als 5% tot 10% reductie van faalkosten op. Het trainen van medewerkers in productie en kwaliteitstechnieken zorgt voor een verhoogde productiviteit. Het wegwerken van stilstanden zorgt voor een doorlooptijdverkorting en daarmee een hogere leverbetrouwbaarheid. Quick wins die feitelijk eenvoudig kunnen worden behaald.

Wilt u weten op welke wijze u uw productieproces kan verbeteren en efficiënter kan maken? Vul onderstaande contactformulier in en u ontvangt de white paper over procesbeheersing. Of neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66, of stuur een e-mail met uw vragen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

  • Productieproces ontwerpen
  • Met medewerkers implementeren
  • Borging en poka yoke
  • Uitkomsten meten en analyseren
  • Verbeter kata
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?