Ga direct naar de inhoud.

productieproces
Welk keuzes voor procesbeheersing maakt u?

Het productieproces beheersen en verbeteren

Om productieprocessen te beheersen dient onderscheid te worden gemaakt in de verschillende soorten productieprocessen. Een eenvoudig productieproces, zoals in de handel of logistiek, kan uit drie stappen bestaan en heeft snelheid nodig, terwijl een ander proces, zoals hightech productie, uit acht stappen kan bestaan en nauwkeurigheid nodig heeft. De manier van beheersing van verschillende productieprocessen hebben uitgewerkt in de white paper Classificatie van processen, die u gratis kunt aanvragen.

Met het woord productie wordt hier iedere vorm van waarde toevoeging bedoeld en niet uitsluitend het productieproces van een auto of televisie. Ook handel, assemblage, procesindustrie en engineering zijn voorbeelden van productieprocessen. Het gaat er om dat er een product ontstaat, fysiek dan wel softwarematig. Hoe worden productieprocessen het best beheerst? Het gaat om het maken van de juiste keuzes.

Beheersing van productieprocessen met de juiste technieken:

 1. Alle productieprocessen creëren waarde
 2. Afnamevolume van het productieproces door de markt
 3. Productieleiding neemt verantwoordelijkheid voor efficiëntie en effectiviteit
 4. Productietechnieken gebruiken om processen te beheersen
 5. Verantwoordelijkheid voor kwaliteit, kosten en tijdigheid
 6. Productiemanager zorgt voor beleid en denkt na over de toekomst

1. Alle productieprocessen creëren waarde

In een productieproces wordt iets gecreëerd dat waarde heeft voor de klant. Met grondstoffen, onderdelen of kennis wordt een nieuw product gemaakt. Dat kan software zijn, maar ook een auto, een machine of een reparatie. Welke woorden u ook wenst te gebruiken het productieproces is een proces van waardecreatie. De eerste stap in de keuze voor technieken om het productieproces te beheersen is na te gaan wat die waardecreatie is. Bestaat die bijvoorbeeld uit de reductie van kosten, zoals in een handelsproces, de werking van een machine, zoals in een maakproces, of specifieke kennis, zoals in een engineeringsproces? Op basis van de kenmerken kunnen de risico's in het productieproces worden geïdentificeerd en de kwaliteitseisen worden bepaald.

2. Afnamevolume van het productieproces door de markt

De tweede bepalende factor voor procesbeheersing is het volume. Worden producten in grote volumes door de markt afgenomen of juist in kleine volumes. Grote volumes leiden eerder tot automatisering, mechanisering, terwijl kleine korte series juist vragen om flexibiliteit, vakmanschap en gebruik van tooling. Afhankelijk van het volume volgen ook keuzes voor de factor arbeid, deskundigheid en de toepassing van methoden zoals Lean en 5S. Deze methoden worden verschillend ingezet op basis van het productievolume en de waarde creatie. Moeten werkplekken bijvoorbeeld universeel worden ingericht, procesgebonden of gericht op de vakspecialist?

3. Productieleiding neemt verantwoordelijkheid voor efficiëntie en effectiviteit

Degene die leiding geeft aan de productie heeft de verantwoordelijkheid efficiëntie en effectiviteit te realiseren: dalende kosten en de klant moet in één keer krijgen wat was afgesproken. Het proces begint met een opdracht aan de voorkant het productieproces. Dat kan een ordermap zijn met technische tekeningen of een functioneel ontwerp met een programma van eisen. Vervolgens bestaan de meeste productieprocessen uit meerdere productiestappen. Deze basis is voor veel productieprocessen vergelijkbaar, waardoor ook de beheersingsmaatregelen vergelijkbaar zijn. De ordermap moet compleet en juist zijn, de klantspecificaties moeten duidelijk zijn voor iedere medewerker, de normen en standaarden moeten bekend zijn en tooling moet goed functioneren. Zonder die juiste omstandigheden worden efficiëntie en effectiviteit niet gerealiseerd, maar ontstaan juist verspillingen. De verspillingen zijn een goede maat voor de mate van beheersing. Meet ze!

4. Productietechnieken gebruiken om processen te beheersen

Vervolgens zijn ook nog productietechnieken en productiekenmerken van toepassing. Bijvoorbeeld technieken als een planning, kanban, onderhoudsprogramma, training, eigenaarschap, metingen, controles en tussen- of grijpvoorraden. Het is aan de productiemedewerkers en de leiding om na te denken over het voorkomen van stilstanden en fouten. Er moet een continue stroom ontstaan: continuous flow. De klant betaalt niet voor stilstand, maar voor werk dat waarde toevoegt. Zo kwam men bij de ontwikkeling van Lean tot 7 (later 8) type verspillingen, of faalkosten, zoals Deming en Juran ze eerder noemden. Ieder productieproces wordt geplaagd door deze verspillingen en er dient continu gewerkt te worden aan het voorkomen van verspillingen of faalkosten. Organisaties die procesmanagement goed in de vingers hebben, hebben toch nog steeds voor 5% tot 10% van de omzet last van faalkosten. Bij organisaties die nog hiërarchisch worden aangestuurd, is dat faalkostengetal veel hoger.

5. Verantwoordelijkheid voor kwaliteit, kosten en tijdigheid

Het gemaakte product moet voldoen aan wat de klant verwacht. Tegelijkertijd is het een eis dat het product wordt gemaakt binnen de daarvoor gecalculeerd kostprijs en binnen de gestelde tijd. Bij hogere kosten of een te late levertijd, is de klant evenzogoed ontevreden. Kwaliteit, levertijd en prijs moeten alle drie in orde zijn. Om productieprocessen goed te laten verlopen en continu te verbeteren moeten allerlei spelregels en methoden worden toegepast. Denk aan planningen, 5S, regelkaarten, TPM, OEE, two bin, JIT, en nog veel meer. Deze methoden en technieken zijn nodig om te voorkomen dat niet wordt voldaan aan de door de klant gestelde eisen ten aanzien van kwaliteit, levertijd en prijs.

6. Productiemanager zorgt voor beleid en denkt na over de toekomst

De productiemanager is vooral een denker, niet een doener. Voor het doen zijn er de operators en voormannen. De productiemanager denkt na en analyseert het proces:

 • Hoeveel fouten maken we?
 • Waar en wanneer maken we die fouten?
 • Hoe vaak zijn we te laat?
 • Met welke producten zijn we te laat?
 • Wat is de oorzaak?

De productiemanager stelt zichzelf en zijn mensen veel vragen om er achter te komen wat dieperliggende oorzaken zijn. Fouten ontstaan ogenschijnlijk zo maar, maar bijna altijd is er op de achtergrond iets aan de hand wat we nog niet hadden gezien. De productiemanager begint daarom met de ontwikkeling van de structuur én de cultuur, hetgeen niet te onderschatte aspecten zijn van de procesbeheersing. Daarna volgen de analyses en de keuzes voor technieken en methoden.

procesverbetering

Hulp bij de implementatie en verbetering

Wij zijn er voor om productiemanagers te helpen, voormannen te trainen en technieken te implementeren. Wilt u meer weten over de toepassing van kanban, hoe u kanban opzet en implementeert? Wilt u weten welke metingen u het beste kan doen in de processen of moeten de medewerkers leren regelkaarten te gebruiken? Wilt u 5S introduceren of kaizen en zoekt u daar trainers voor? Voor al dit soort vragen kunt u ons bellen of mailen. Dit helpt bij de procesbeheersing. De toepassing van 5S levert sowieso al 5% tot 10% reductie van faalkosten op. Het trainen van medewerkers in productie en kwaliteitstechnieken zorgt voor een verhoogde productiviteit. Het wegwerken van stilstanden zorgt voor een doorlooptijdverkorting en daarmee een hogere leverbetrouwbaarheid. Quick wins die eenvoudig kunnen worden gerealiseerd.

Wilt u de white paper over procesbeheersing ontvangen? Vul onderstaande formulier in. Of neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Productiebeheersing:

 • Productieproces ontwerpen
 • Beheersingstechnieken
 • Medewerkers implementeren
 • Borging en poka yoke
 • Uitkomsten meten en analyseren
 • Verbeter kata
 • Nieuw niveau productie
 • Operational Excellence
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?