Ga direct naar de inhoud.

productiviteit verbeteren
Hoe werkt u aan verbetering van de OEE?

Verhoog de productiviteit in de productie

De productiviteit gaat over het aantal eenheden dat een mens of een machine c.q. een productielijn per tijdseenheid kan voortbrengen. Het spreekt voor zich dat die productiviteit kan worden verbeterd. Hoe hoger, hoe beter, mits de veiligheid, de kwaliteit en andere variabelen niet negatief worden beïnvloed. Verhoging van de productiviteit is alleen een verbetering als er geen andere kosten of verspillingen ontstaan. Het is de kunst verspilling juist weg te nemen. Wilt u het productiesysteem verbeteren?

Zowel voor diensten als voor producten kunnen we spreken van productiviteit en productieverhoging: Hoeveel vuilnisbakken worden per dag opgehaald met 10 vuilnisauto’s? Of hoeveel auto’s kunnen per medewerker worden onderhouden? Hoeveel onderdelen kunnen spuitgietmachine worden gemaakt? Verhoging van de productiviteit leidt tot meer waarde toevoeging per productie eenheid door de aantallen te verhogen. Tenminste als er sprak is van continuous flow en een order gestuurd proces. Een variabele voor de productiviteit is de Overall Equipment Effectiviness (OEE).

Snelheid meten in de procesketen

Het is belangrijk daarbij niet naar één werkstation c.q. één werkplek te kijken, maar naar de procesketen. Het is de kunst de productiviteit van de procesketen te verhogen. Anders ontstaat sub optimalisatie. Het management en de productie manager hebben dus eigenlijk twee taken: De aantallen opvoeren door verspillingen te elimineren en de kwaliteit verbeteren, zodat bij herhaling goede producten ontstaan.

Productiviteitsverbetering lijkt gemakkelijk, maar er zitten een paar valkuilen in. Eerst de metingen. Het meten lijkt eenvoudig. Bijvoorbeeld door het aantal voortgebrachte producten per tijdseenheid vast te stellen, via het aantal declarabele diensturen per maand, het aantal operaties per operatiekamer of het aantal geslaagde leerlingen per leraar. Deze voorbeelden geven al aan dat de productiviteit altijd als ratio wordt gemeten: Aantal per tijdseenheid bijvoorbeeld.

Kwaliteit meten in de procesketen

De productiviteit in een organisatie is een indicator voor de mate van voortbrenging en we willen die voortbrenging maximaliseren. Daar is de valkuil. Het maximaliseren van de directe uren, of het aantal uren dat de operatiekamer is bezet, of het aantal producten dat per dag wordt gemaakt, wil nog niet per definitie betekenen, dat die eindproducten ook nog steeds voldoen aan de specificaties (lees: kwaliteit). De Prestatie Indicator productiviteit leidt vaak tot harder werken, meer prestaties per uur, meer aantallen per batch, meer machines, meer uren, meer inkopen, terwijl vooral ook de kwaliteit als tegenhanger in de definitie moet worden meegenomen.

Het is te eenvoudig machines langer te laten draaien, medewerkers meer uren te laten maken of meer freelancers in te huren. Vaak wordt vergeten, dat productiviteit moet worden gekoppeld aan een kwaliteitsdoelstelling. Levert een verhoogde productiviteit ook niet minstens hetzelfde kwalitatieve eindniveau? Of stijgt met de productiviteit ook het aantal klachten, de herbewerkingsuren en garantiegevallen?

Verhoging van de productiviteit leidt tot aanpassing van processen

De productiviteit verhogen van een procesketen is een genuanceerd hoogstandje van procesmanagement, dat meestal pas bereikt wordt na veel meten en analyseren. Immers:

  • De producten/diensten moeten aan dezelfde specificaties blijven voldoen. Inboeten aan kwaliteit heeft direct tot gevolg, dat elders in de organisatie bij andere processen problemen ontstaan, die tot inefficiëntie leiden (lees: hogere kosten).
  • Een hogere productiviteit betekent meer volume maken, waardoor meer moet worden ingekocht, ingezet, aangestuurd, gecommuniceerd, geleid, geadministreerd en getest. Het is een vorm van schaal vergroten, die effect heeft op ieder ander proces.
  • De productiviteit verhogen moet hand in hand gaan met slimmer werken. De schaalvergroting uit het voorgaande punt, moet gelijk op gaan met de verandering van processen. Anders is het risico groot, dat kosten de pan uit rijzen, dat cashflow problemen ontstaan, informatie verkeerd of te laat aankomt, verstarring optreedt door administratie of miscommunicatie, et cetera. Met andere woorden: structuren of processen veranderen per definitie bij een toenemend aantal prestaties per tijdseenheid.
  • Dat heeft ook weer gevolgen voor het onderhoud. Zowel voor machines als voor de belasting van mensen. Een verhoging van de productiviteit kan tot versnelde slijtage leiden. Het is de kunst dat nu juist te voorkomen. Het onderhoudsprogramma moet daarom ook worden aangepast.

Harder werken, betekent meer fouten, sneller maken, betekent meer fouten, meer voorraad, betekent meer kapitaalsbeslag en incourante voorraad. Wij kunnen alle variabelen voor u analyseren, want de kunst is de productiviteit te verhogen, zonder dat de kosten evenredig meestijgen. Sterker, die moeten dalen.

Wat beïnvloedt de productiviteit? U kunt het zelf lezen en onderzoeken met de white paper voor het productiesysteem en procesbeheersing. Deze krijgt u gratis als u onderstaande contactformulier invult. Voor vragen kunt u ook altijd geheel vrijblijvend bellen via 088 33 666 66, of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

  • Productieproces ontwerpen
  • Met medewerkers implementeren
  • Borging en poka yoke
  • Uitkomsten meten en analyseren
  • Verbeter kata
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies