Kwaliteitsmanagement achtergrond artikelen en theorie

In de database staan artikelen, waarin theorie en achtergronden van kwaliteitsmanagement zijn uitgewerkt. U vindt er alles over kwaliteitssystemen, methoden en managementmodellen. Wilt u ze toepassen in uw organisatie? Dan kunt u onze adviseurs mailen of verder lezen bij de kwaliteitsmanagement Oplossingen. Wilt u meer weten over onze diensten en welke mogelijkheden er zijn? Kijk dan verder onder Diensten. Daar staan de mogelijkheden en werkvormen, zoals consultancy, interim management, projectmanagement en online services.

Kwaliteitsmanagement

In deze tekst worden de implementatie stappen beschreven voor de juiste implementatie van kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement of Total Quality Management (TQM) is de totale beheersing van alle processen samen, zodat ze geen negatieve invloed op elkaar hebben. Alle processen werken samen en presteren perfect. De klant krijgt precies wat hij/zij verwacht en op tijd.

ISO 9001 certificaat

Behaal het certificaat ISO 9001 voor uw organisatie. We leggen in eenvoudige stappen uit wat u moet doen en welke eisen de norm ISO 9001 stelt aan organisaties. Het doel is dat op basis van metingen vervolgens verbeteringen worden uitgevoerd, waardoor een nieuw niveau van presteren wordt bereikt. Dit is de PDCA cyclus. als deze draait, behaalt uw organisatie het certificaat ISO 9001.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsystemen worden ontwikkeld via de ontdekking van de algemene kwaliteitsmanagementprincipes. Daarvan zijn er veel, maar we noemen First-Time-Right, verspillingen versus waarde toevoeging en klanteisen leidend maken. Met deze richtlijnen voor kwaliteitsmanagement zijn systemen ontwikkeld. Deze zijn van strategisch belang voor uw organisatie.

Online klachtenprocedure

De procedure voor klachten en afwijkingen kan nu online worden uitgevoerd. Medewerkers openen de gratis applicatie en binnen 1 minuut is de klacht, afwijking of het risico geregistreerd. Daarna volgen de snelle opvolging en oorzaakanalyse. Ook dat kan online in combinatie met een bezoek on-site. De procesverbetering verloopt veel sneller als de procedure online wordt geïmplementeerd.

ISO 9001 Interne Audit

De interne audit is een krachtig instrument om processen te onderzoeken op beheersing en verbetering. Wat niet met cijfers of rapportage lukt, kan wel via auditing worden onderzocht op de werkplek. De interne audit is een interviewtechniek, die leidt tot inzicht in de mate van procesbeheersing. De draaiing van de PDCA cirkel wordt waargenomen en hierover wordt gerapporteerd.

ISO 9001-2015

De kwaliteitsnorm ISO 9001:2015 bestaat al weer een aantal jaren en bevat verbeteringen ten opzichte van de voorgaande versie. Deze standaard roept op te meten en regelen en minder tot beschrijven en vastleggen. De norm vraagt een output gestuurd kwaliteitssysteem te ontwikkelen. Meet de processen in uw organisatie en verbeter ze vervolgens. De PDCA cyclus moet draaien.

ISO 9001 jaarplanning

Eén van de richtlijnen van ISO 9001 is het maken van een planning voor de organisatie. Dit heet een jaarplanning. Hierin worden alle management activiteiten gepland, zoals audits, rapportages, veranderingen en evaluaties. Deze belangrijke planning zorgt voor het ritme van verbetering in de organisatie. De jaarplanning is leidend voor de werkzaamheden van het management.

ISO 9001 QLTC

QLTC is de vervolgstap op ISO 9001. ISO 9001 is de minimumeis, die multinationals (Original Equipement Manufacturers, OEM) stellen aan hun toeleveranciers. In veel gevallen worden hogere eisen gesteld, die gaan richting een volledig systeem voor Total Quality Management. OEM organisaties voeren leveranciersaudits uit en onderzoeken de eisen voor QLTC bij de toeleveranciers.

eBook kwaliteitsmanagement

Het vak kwaliteitsmanagement heeft een lange geschiedenis. Het is bejubeld en verguisd. Critici beweren dat kwaliteitssystemen teveel geld kosten, voorstanders zijn overtuigd van de positieve effect op een organisatie. We hebben het eBook Kwaliteitsmanagement samengesteld, zodat u zelf kunt beoordelen wat de effecten van kwaliteitsmanagement zijn.

INK Managementmodel

Het INK Managementmodel is bijzonder geschikt om een organisatie te analyseren en evalueren. Het model is overzichtelijk, toegankelijk en bevat alle onderdelen van de bedrijfsvoering. Bovendien biedt het INK model ook de tool INK Positiebepaling. Dit hulpmiddel is heel handig om de organisatie te onderzoeken en om met het Management Team nieuw beleid te ontwikkelen.

Kaizen toepassen

Kaizen management is de oorspronkelijke vorm van kwaliteitsmanagement. Het is vandaag nog steeds het leidende mechanisme voor kwaliteitsmanagement. Kaizen betekent continue verbetering. Snel, gericht en met als doelstelling altijd te doen wat in het belang is van de klant. Door afwijkingen te zien en te onderkennen, wordt het verbeterproces gestart: Continuous improvement.

Stappenplan Kaizen Management

De toepassing van Kaizen Management verloopt via een aantal stappen. We hebben deze stappen voor u op een rij gezet. Toepassing van de Kaizen methode brengt uw organisatie verder. De kosten dalen en de concurrentiepositie wordt verbeterd. De resultaten zijn vanaf dag 1 zichtbaar en het resultaat is spectaculair. Organisaties worden marktleider in hun branche door continuous improvement.

Wilt u meer weten?

Vul het formulier in en stel uw vragen

Jeroen Verberk