Certificatie en toepassing API Q2 voor diensten en personeel

De American Petroleum Institute heeft haar eigen norm ontwikkeld voor kwaliteitsmanagementsystemen: De API Q1 voor olieproducerende en olieverwerkende organisaties en API Q2 voor dienstverlenende organisaties in de olie-industrie. Deze 2 normen hebben we voor u uitgewerkt in een standaard kwaliteitsmanagementsysteem. We gaan verder in op API Q2.

Inleiding API Q2 en kwaliteitsmanagement voor uw organisatie

Deze API Q2 norm is feitelijk een uitgebreide versie van ISO 9001 en is een variant op ISO 29001, die ook speciaal voor de olie-industrie is ontwikkeld. Alle richtlijnen van ISO 9001 zijn van toepassing en praktisch ook die van ISO 29001, maar er is een aantal extra vereisten toegevoegd. We geven hier een toelichting op de norm en aan het einde kunt u het standaard format aanvragen.

Wanneer is de norm American Petroleum Institute Q2 van toepassing?

De norm is een vereenvoudiging van de norm API Q1, omdat dienstverlenende organisaties niet direct te maken hebben met olieverwerking. Zij leveren diensten zoals onderhoud aan machines, inspectie van materialen en de productie van test rigs of meetunits. Voor deze dienstverlenende bedrijven ligt de nadruk op de basisprincipes van kwaliteitsmanagement: copy exact, continue verbetering van processen en het wegnemen van faalkosten. Voor de organisaties aan wie zij leveren staat één belangrijke eis bovenaan: Betrouwbaarheid van leveren. Niet te laat leveren, niet met fouten of volgens verkeerde specificaties. De productie mag onder geen voorwaarde stilvallen. Vandaar het accent van API Q2 op beheersing van processen.

Wat zijn de eisen van de API Q2 norm en de tips voor een snelle implementatie?

Er vanuit gaande dat u bekend bent met de vereisten in de norm ISO 9001, zullen we die inhoudelijk overslaan, omdat deze hetzelfde zijn. Ook de basisprincipes, zoals het continu laten ronddraaien van de PDCA cirkel, klantgerichtheid, outputsturing en andere uitgangspunten zijn hetzelfde.

Master checklist

De meeste extra eisen hebben te maken met documentatie en informatie en niet met wezenlijk andere of nieuwe inzichten ten aanzien van de inhoud van kwaliteitsmanagement. De eerste eis is bijvoorbeeld dat er een master checklist moet zijn van alle onderdelen van het managementsysteem. Dat klinkt ingewikkeld en het lijkt alsof u nu een extra document moet opstellen, maar als u het handboek slim opstelt, is de inhoudsopgave gelijk ook die master checklist.

Planning and control

Ook aan de planning & control worden extra eisen gesteld. Besluitvorming moet nadrukkelijk worden vastgelegd en gecommuniceerd met de stakeholders. Ook aan deze eis is eenvoudig te voldoen, als u de planning & control zorgvuldig uitvoert en integreert in de normale werkwijze van een MT of afdelingsvergadering.

Primaire proces

In het productieproces/primaire proces ligt sterker dan in ISO 9001 de nadruk op het voldoen aan specificaties. Waar ISO 9001 wat algemeen blijft, let API Q2 er op dat klantspecificaties volledig worden vastgelegd en gevalideerd per processtap, dat traceability goed is geregeld en dat preventief onderhoud aan bijvoorbeeld machines en installaties aantoonbaar is geborgd. Immers, waar deze norm de nadruk op legt, is de beheersing van processen en betrouwbare levering aan klanten met het keurmerk API Q1. De extra eisen komen daarom voort uit de basisprincipes van de norm, namelijk in een keer goed doen en copy exact.

Personeel

Ook een extra eis is het hebben van een beschreven procedure voor ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en competenties van personeel. Men ziet in dat ondanks alle technische maatregelen die genomen kunnen worden om processen te borgen, te standaardiseren, dat mensen het werk uitvoeren. Door hen goed op te leiden en in hun professionaliteit te laten groeien, is het aannemelijk dat processen beter beheerst worden. Om diezelfde reden is ook de opstelling van functieomschrijvingen verplicht. Daar moeten documenten van zijn (en die hebben we ook voor u klaarliggen).

API Q2 kwaliteitsmanagementsysteem zonder bureaucratie

De norm vraagt om meer documentatie, maar natuurlijk niet om de documentatie op zichzelf. Het is een uitnodiging aan organisaties om goed na te denken over het ontwerp van het managementsysteem en de wijze waarop processen worden geborgd. Natuurlijk kunt u de documenten produceren en er daarna niet meer naar kijken. Dan heeft u bureaucratie geïntroduceerd en geen stuurmiddelen. De indirecte uren zullen stijgen en de praktijk verbetert niet. Wat de norm beoogt, is verdieping te zoeken en na te denken over de inhoud, de beheersing en de verbetering van processen. Het dagelijks werk van leidinggevenden.

Wat zijn nog meer extra eisen in de uitvoering van processen?

We zullen hier niet alle details uitwerken, maar noemen er voor uw inzicht nog een aantal:

 • Procedure voor klanttevredenheid
 • Procedure management of change implementeren
 • Bij interne audits de response time definiëren
 • Data analyse uitvoeren op testresultaten
 • Inspectieprocedure operationeel maken
 • Extra eisen aan inkoopprocessen

Hulp bij de implementatie van API Q2 in uw organisatie door specifiek format

Tot zover een indruk van de inhoud van de norm API Q2 en de relatie met ISO 9001 en ISO 29001. Als u al gecertificeerd bent volgens ISO 9001, dan is de stap naar API Q2 niet zo heel erg groot. Sterker, het kan een interessante verdieping van uw managementsysteem betekenen en dus een positief effect hebben op het rendement van uw organisatie: betere beheersing van processen, minder faalkosten! Heeft u nog geen ISO 9001? Dan is API Q2 een prima systeem om mee te gaan werken. We hebben het systeem voor u uitgewerkt in een format - compleet kwaliteitshandboek - dat u kunt vervolmaken/aanpassen aan uw eigen organisatie. Dat krijgt u kosteloos als u met ons gaat werken. Is dat eenmaal geïmplementeerd, dan kunt u ook gelijk certificeren voor ISO 9001.

Zoekt u hulp in de vorm van uitleg over de norm, begeleiding bij de implementatie of projectleiding voor de implementatie van American Petroleum Institute Q2? Vul onderstaande contactformulier aan en vraag een presentatie. U kunt natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

consultancy data analyse advies

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Certificatie API Q2

 • Total Quality Management
 • Direct resultaat in de uitvoering
 • Procesbeheersing realiseren
 • Procesverbetering realiseren
 • Kosten reduceren
 • Klanttevredenheid verbeteren
 • Interne organisatie verbeteren
 • Verbeterd rendement
 • Verbeterde productkwaliteit