Certificatie FSSC 22000 leidt tot voedselveiligheid en efficiëntie

De norm Food Safety System Certification 22000, afgekort FSSC 22000, is opgebouwd uit drie normen of richtlijnen. Te weten de algemene managementnorm ISO 22000, branche specifieke eisen en Generieke FSSC eisen. De combinatie van deze 3 managementonderdelen leiden tot een efficiënt en effectief managementsysteem, waarvoor u uw organisatie kunt certificeren. Lees meer over de aanpak en de implementatie.

Patagonia helpt ons al enige jaren met het beheer van het managementsysteem volgens ISO 9001 en ISO 14001. Ook met het opzetten van FSSC 22000 is hun adviseur weer betrokken. Kernwoorden: pragmatisch, inhoudelijk goed, fijne adviseurs en trainers. Jan Pieter Brandwijk - directeur Geostick Labels & Tags

FSSC 22000 leidt tot efficiëntie, veiligheid en certificatie van uw organisatie

Het certificatie proces is niet veel anders dan de certificatieprocessen van ISO 9001 of ISO 22000. De basis is het zelfde: (1) werken vanuit de klanteisen dan wel de eisen van stakeholders, (2) continue verbetering realiseren met behulp van de PDCA cycle en (3) het onderzoeken en reduceren van risico's. Het is de kunst daarbij ook nog efficiëntie te realiseren in de dagelijkse operationele procedures en niet te verzanden in bureaucratie en dikke handboeken. Om dat te voorkomen, werk samen met onze adviseurs, die u helpen met de vooruitgang van uw organisatie en valkuilen tegelijkertijd helpen ontwijken.

Pas FSSC 22000 toe op uw organisatie en ontwikkel een efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem:

 1. De norm ISO 22000 is de basis voor kwaliteitsmanagement
 2. Aan additionele branche specifieke eisen voor voedselveiligheid voldoen
 3. Generieke FSSC voedselveiligheidseisen toepassen in uw organisatie
 4. Food Defense en Food Fraud beveiliging in de voedselketen

1. De norm ISO 22000 is de basis voor kwaliteitsmanagement

De norm ISO 22000 is opgebouwd volgens de tegenwoordige gangbare High Level Structuur. Dit betekent dat de hoofdstuk indeling hetzelfde is als die van de norm ISO 9001. Dit is handig als u bijvoorbeeld ook aan andere normen zou willen voldoen, zoals ISO 14001 of ISO 27001. De norm ISO 9001 schrijft de algemene kwaliteitsmanagementprincipes voor, die daarmee ook geldig zijn voor ISO 22000. ISO 22000 bevat ook de complete norm ISO 9001, waaraan vervolgens extra richtlijnen zijn toegevoegd. Denk aan de aanwezigheid van een voedselveiligheidsteam, basisvoorwaardenprogramma’s, gevarenanalyse en de beheersing van de gevaren.

2. Aan additionele branche specifieke eisen voor voedselveiligheid voldoen

Voor iedere branche gelden specifieke eisen voor voedselveiligheid. Deze zijn samengevat in de normenserie ISO/TS 22002Deze serie wordt ook wel de Basisvoorwaarden of PreRequisite Programmes (PRP) genoemdHierin wordt een groot aantal aanvullende eisen benoemd, die gelden bovenop de algemene norm ISO 22000. Voorbeelden van onderwerpen en eisen zijn gebouwbeheer, omgang met breekbare materialen, zoals glas, omgang met scherpe metalen, ongedierte bestrijding (Pest Control), allergenen en schoonmaak. Deze richtlijnen zijn opgenomen in verschillende normen, omdat ze niet voor iedere organisatie van toepassing zijn. De serie is als volgt:

 • ISO/TS 22002-1: Voedselproductie
 • ISO/TS 22002-2: Catering 
 • ISO/TS 22002-3: Boerenbedrijf
 • ISO/TS 22002-4: Vervaardiging van verpakking voor voedsel
 • ISO/TS 22002-5: Transport en opslag
 • ISO/TS 22002-6: Productie van diervoeder 

Wilt u hierover meer informatie? Bel of mail met één van onze adviseurs en we helpen u graag verder.

3. Generieke FSSC voedselveiligheidseisen toepassen in uw organisatie

Tot slot geldt voor FSSC 22000 nog een aantal aanvullende algemene eisen. Deze worden beschreven in het document Aanvullende eisen. Voorbeelden van deze eisen zijn de beheersing van uitbestede processen en laboratoriumwerk, monitoring van de omgeving en Food Defense (ook wel geschreven als Defence) en Food Fraud. Daarnaast wordt periodiek door de Board of Stakeholders, dat is een aantal voedselproducerende bedrijven en deskundigen, op basis van nieuwe inzichten een besluit genomen of de FSSC normen nog toereikend zijn. In feite wordt periodiek een addendum op de norm(en) uitgebracht. Deze besluiten zijn verwoord in de Board of Stakeholders decision list.

4. Food Defense en Food Fraud beveiliging in de voedselketen

Food Defense is de beveiliging van de voedselketen tegen (opzettelijke) contaminatie of het (opzettelijk) berokkenen van schade aan het product of imago. Denk daarbij in de eerste plaats aan externe personen of eigen (ex-)medewerkers, die schadelijke ingrediënten kunnen toevoegen tijdens het productieproces, wat vervolgens leidt tot gezondheidsrisico’s voor de consument. Bij Food Defense of Food Defence gaat het over het voorkomen van opzettelijke handelingen, die bedoel zijn om schade te veroorzaken aan een product of merk. Bij Food Fraud is er sprake van bedrog met het oog op winstbejag. Om deze risico’s in kaart te brengen, is het belangrijk om de volledige supply chain te analyseren, startend bij de leveranciers tot en met het eindproduct bij de consument. Bepaalde ingrediënten zijn gevoeliger voor Food Fraud dan andere. Dat geldt bijvoorbeeld voor olijfolie, honing en biologische producten. Ook bij eindproducten kan Food Fraud gepleegd worden. De meest voorkomende vormen zijn het namaken van producten, de verkoop via grijze kanalen en diefstal van producten.

Certificatie van uw organisatie voor FSSC 22000 met onze adviseurs regelen  

Voor certificatie moet dus eerst aan ISO 22000 worden voldaan en vervolgens aan de extra eisen van FSSC. De risico's moeten daarvoor in kaart worden gebracht, waarna beheersmaatregelen worden toegepast. Als de processen zijn gebaseerd op de klanteisen en de wetgeving en als de PDCA cycle draait, dan wordt certificatie mogelijk. Laat u informeren en begeleiden door ons team van experts. 

Wilt u de nulmeting FSSC 22000 uitvoeren? Vul onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com

consultancy data analyse advies

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

ISO FSSC 22000 Certificaat

 • ISO 9001 en ISO 22000 toepassen
 • Aan branche eisen voldoen
 • Eenvoudig stappenplan
 • Direct resultaat in de uitvoering
 • Procesbeheersing realiseren
 • Procesverbetering realiseren
 • Kosten reduceren
 • Klanttevredenheid verbeteren
 • Interne organisatie verbeteren
 • Verbeterd rendement
 • Verbeterde productkwaliteit