IATF 16949 certificering van uw organisatie

U kunt IATF 16949 certificering van uw organisatie realiseren via de stappen, die hieronder voor u zijn beschreven. Deze internationale kwaliteitsnorm IATF 16949 is de standaard richtlijn voor de automobiel industrie en de supply chain van diezelfde automotive industry. De norm IATF 16949 is een richtlijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem, zoals ISO 9001, maar IATF 16949 biedt de noodzakelijke uitbreidingen ten opzichte van ISO 9001. Wij helpen u met de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens IATF 16949, zodat uw organisatie voldoet aan de richtlijnen van IATF 16949. Daarna volgt certificatie IATF 16949 en realiseert u een sterkere marktpositie in de automotive industry.

Voldoen aan IATF 16949 is interessant en goed voor uw organisatie, maar het vraagt wel de acceptatie en implementatie van TQM spelregels, die horen bij kwaliteitsmanagement. Het gaat om de beheersing van alle processen in de hele organisatie. Lees meer!

De voordelen voor uw organisatie met de norm IATF 16949:

 1. IATF 16949 certificatie leidt tot een sterkere concurrentiepositie in de automotive industry
 2. ISO 9001 als opstap voor IATF 16949
 3. IATF 16949 in de praktijk toepassen
 4. Certificatie volgens ISO 9001 en IATF 16949

1. IATF 16949 certificatie leidt tot een sterkere concurrentiepositie in de automotive industry

De automobiel industrie wordt gekenmerkt door hoge kwaliteitseisen aan producten en daarmee aan processen. Die proceseisen staan in IATF 16949. De belangen in deze industrie zijn zo groot, dat productfouten en recalls te allen tijde dienen te worden voorkomen. Dit bewustzijn over de kwaliteitseisen leidde in de vorige eeuw al tot het inzicht dat procesbeheersing op basis van preventieve beheersingssystemen essentieel zijn voor het succes. Afwijkingen in producten moeten altijd worden voorkomen. De automobiel industrie legt daarom diezelfde kwaliteitseisen ook op aan de leveranciers in de supply chain. Deze leveranciers moeten foutloos én op tijd leveren. Leverbetrouwbaarheid is de belangrijkste eis. Dat lukt alleen met een modern en effectief kwaliteitssysteem volgens IATF 16949. ISO 9001 is de eerste basis, daarna volgt de uitgebreidere norm IATF 16949. Leg het ontwerp van het managementsysteem vast in een slim kwaliteitshandboek.

2. ISO 9001 als opstap voor IATF 16949

IATF 16949 is een degelijke norm voor TQM. Al eerder ontwikkelde de International Organisation for Standardisation (ISO) de kwaliteitsnorm ISO 9001. Deze norm is zeker een goede standaard, maar niet uitgebreid genoeg voor industrieën, die hogere kwaliteitsstandaarden eisen en waar de beheersing van processen essentieel is voor de realisatie van sterkere marktposities. De kosten moeten immers continu dalen en de kwaliteit gegarandeerd worden. Voor leveranciers in de automobiel industrie is het verstandig de organisatie eerst te laten voldoen aan ISO 9001 en daarna aan IATF16949, maar het kan ook tegelijkertijd. Bouw het managementsysteem in ieder geval op vanuit zinvolle, effectieve technieken en structuren. Maak TQM niet ingewikkeld, maar effectief, gericht op leverbetrouwbaarheid.

3. IATF 16949 in de praktijk toepassen

Voor de toepassing van IATF 16949 gaat er niet om zoveel mogelijk ingewikkelde technieken toe te passen. Evenmin gaat het er om veel documenten te maken of controle stappen in te bouwen. Het gaat om juist dat te doen, wat er toe leidt dat een proces, bij herhaling en in hoog tempo foutloze producten voortbrengt. Dat is Quality Assurance. Kwaliteitsmanagement leidt tot procesbeheersing en dat leidt weer tot lagere kosten en betrouwbare leveringen. Het is wel zo dat organisaties vaak doorschieten en bureaucratisch worden. Dat helpen wij voorkomen. We zorgen er voor dat de processen in uw organisatie foutloos functioneren en dat de positie van uw organisatie in de supply chain wordt versterkt. Dat is het voordeel van certificatie IATF16949. De stappen zijn:

 1. Workshop IATF 16949 voor het management
 2. Toelichting op het managementsysteem volgens IATF 16949 en ISO 9001
 3. Projectomschrijving en doelen voor de organisatie
 4. Planning van de uitvoering van de werkzaamheden
 5. Implementatie en borging van de richtlijnen IATF 16949
 6. Interne audits en managementreview uitvoeren
 7. Certificering IATF 16949

4. Certificatie volgens ISO 9001 en IATF 16949

De normen ISO 9001 en IATF 16949 presenteren de richtlijnen voor een TQM systeem, maar beschrijven niet de inhoud. De normen bevatten geen voorschriften, die u als een kookboek vertellen wat u moet doen om een recept te maken. Wel beschrijven deze normen aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een recept te kunnen maken. Wij helpen daarbij. Per proces bepalen we welke procesbeheersingsmethoden en -technieken nuttig en effectief zijn. Dit leidt tot een compleet systeem voor Quality Assurance en Quality Control. Is dat managementsysteem eenmaal operationeel, dan volgt de certificatie voor IATF 16949. Een externe auditor komt bij u langs om de organisatie te toetsen aan het voldoen aan deze normen. Dit proces naar certificatie begeleiden we, zodat certificatie daarna mogelijk is en de klantentevredenheid stijgt.

IATF 16949 als model en certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem

Het managementsysteem hebben we al voor u uitgewerkt. We beschikken over een kwaliteitshandboek dat u voor uw eigen organisatie op maat kunt maken. Dit is de ontwerpfase. Daarna volgt de implementatie. Processen worden waar nodig aangepast, zodat ze beter presteren, waarna ze worden geborgd en een goed meet- en regelsysteem ontstaat. Al deze stappen kunnen we samen met uw directie, managers, teamleiders en medewerkers doorlopen. We kunnen trainen, adviseren, analyseren, meewerken of audits uitvoeren. Zo brengen we samen met uw collega's de organisatie naar een nieuw niveau van werken met foutloze producten en lageren kosten. Uw klanten zullen het werk waarderen en de concurrentiepositie wordt versterkt!

Wilt u een nulmeting uitvoeren voor IATF 16949? Vul dan onderstaande formulier in en vraag vrijblijvend om informatie. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

consultancy data analyse advies

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Certificatie IATF 16949

 • Verbeterde concurrentiepositie
 • Eenvoudig stappenplan
 • Procesverbetering realiseren
 • Kosten reduceren
 • Klanttevredenheid verbeteren
 • Verbeterde productkwaliteit