Certificatie van uw organisatie voor IATF 16949

Deze internationale kwaliteitsnorm IATF 16949 is de standaard voor de automobiel industrie en de supply chain van diezelfde automotive industry. Het is een kwaliteitsmanagementsysteem, zoals ISO 9001, maar IATF 16949 biedt de noodzakelijke uitbreidingen. Wij helpen u met de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem, zodanig dat uw organisatie voldoet aan IATF 16949, gecertificeerd kan worden en uw organisatie een sterkere positie verwerft in de automotive industry.

Voldoen aan IATF 16949 is interessant en goed voor uw organisatie, maar het vraagt wel de acceptatie en implementatie van TQM spelregels, die horen bij kwaliteitsmanagement. Het gaat om de beheersing van alle processen in de hele organisatie. Lees meer!

De voordelen voor uw organisatie met IATF 16949:

 1. De basis leggen voor een sterkere concurrentiepositie in de automotive industry
 2. ISO 9001 als opstap voor IATF 16949 en gedegen kwaliteitsmanagement
 3. IATF 16949 in de praktijk
 4. Certificatie volgens ISO 9001 en IATF 16949

1. De basis leggen voor een sterkere concurrentiepositie in de automotive industry

De automobiel industrie wordt gekenmerkt door hoge kwaliteitseisen, die aan zowel de producten als de processen worden gesteld. De belangen zijn zo groot, dat recalls te allen tijde dienen te worden voorkomen. Dit bewustzijn over de kwaliteitseisen leidde in de vorige eeuw al tot het inzicht dat procesbeheersing op basis van preventieve beheersingssystemen essentieel zijn voor het succes. Afwijkingen in producten moeten worden voorkomen. Die eis legt de automobiel industrie ook op aan leveranciers in de supply chain. Alle leveranciers dienen gedegen kwaliteitsmanagementsystemen te hebben, zodat foutloze toelevering van producten wordt gegarandeerd. ISO 9001 is de eerste basis, daarna volgt de uitgebreidere norm IATF 16949. Leg het ontwerp van het managementsysteem vast in een slim kwaliteitshandboek.

2. ISO 9001 als opstap voor IATF 16949 en gedegen kwaliteitsmanagement

Al eerder ontwikkelde de International Organisation for Standardisation (ISO) de kwaliteitsnorm ISO 9001. Deze norm is zeker een goede standaard, maar niet uitgebreid genoeg voor industrieën, die hoge kwaliteitsstandaarden eisen en waar de beheersing van processen essentieel is voor de realisatie van sterkere marktposities. De kosten moeten continu dalen en de kwaliteit gegarandeerd worden. Voor leveranciers in de automobiel industrie is het verstandig de organisatie eerst te laten voldoen aan ISO 9001 en daarna aan IATF 16949, of tegelijkertijd. Bouw het managementsysteem op vanuit zinvolle, effectieve technieken en structuren. Maak TQM niet ingewikkeld, maar effectief met MSA, SPC en FMEA.

3. IATF 16949 in de praktijk

Het gaat er niet om zoveel mogelijk ingewikkelde technieken toe te passen. Evenmin gaat het er om veel documenten te maken of controle stappen in te bouwen. Het gaat om juist dat te doen, wat er toe leidt dat een proces, bij herhaling en in hoog tempo foutloze producten voortbrengt. De toepassing van kwaliteitsmanagement is bij goede toepassingen altijd en per definitie voordelig. Kwaliteitsmanagement leidt tot procesbeheersing en dat leidt weer tot lagere kosten en betrouwbare leveringen van goede producten. Het is wel zo dat organisaties vaak doorschieten en bureaucratisch worden. Dat helpen wij voorkomen. We zorgen er voor dat de processen in uw organisatie foutloos functioneren - dat hebben we in de praktijk bewezen - en dat de positie van uw organisatie in de supply chain wordt versterkt.

4. Certificatie volgens ISO 9001 en IATF 16949

Uw organisatie heeft een effectief kwaliteitsmanagementsysteem nodig. De normen ISO 9001 en IATF 16949 geven de richtlijnen voor zo'n TQM systeem, maar niet de inhoud. Het zijn geen voorschriften, die u vertellen wat u moet doen. Wij helpen per proces te bepalen welke procesbeheersingsmethoden en -technieken nuttig en effectief zijn. Dit leidt tot een compleet systeem voor Quality Assurance en Quality Control. Is dat managementsysteem eenmaal operationeel, dan volgt de certificatie. Een externe auditor komt bij u langs om de organisatie te toetsen aan het voldoen aan deze normen. Dit proces naar certificatie begeleiden we, zodat certificatie daarna mogelijk is en de klantentevredenheid stijgt.

IATF 16949 als model voor een krachtig kwaliteitsmanagementsysteem

Het managementsysteem hebben we al voor u uitgewerkt. We beschikken over een kwaliteitshandboek dat u voor uw eigen organisatie op maat kunt maken. Dit is de ontwerpfase. Deze fase is geen kwestie van kopiëren, maar van slim ontwerpen, vereenvoudigen en meten. Daarna volgt de implementatie. Processen worden waar nodig aangepast, zodat ze beter presteren, waarna ze worden geborgd en een goed meet- en regelsysteem ontstaat. Al deze stappen kunnen we samen met uw directie, managers, proceseigenaren en medewerkers doorlopen. We kunnen trainen, adviseren, analyseren, meewerken of audits uitvoeren. Zo brengen we samen met uw collega's de organisatie naar een nieuw niveau van werken met foutloze producten en lageren kosten. Uw klanten zullen het werk waarderen en de concurrentiepositie wordt versterkt!

Wilt u een nulmeting uitvoeren voor IATF 16949? Vul dan onderstaande formulier in en vraag vrijblijvend om informatie. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

consultancy data analyse advies

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Certificatie IATF 16949

 • Verbeterde concurrentiepositie
 • ISO 9001 als basis
 • Eenvoudig stappenplan
 • Werken naar Total Quality Management
 • Procesbeheersing realiseren
 • Procesverbetering realiseren
 • Kosten reduceren
 • Klanttevredenheid verbeteren
 • Interne organisatie verbeteren
 • Verbeterd rendement
 • Verbeterde productkwaliteit