Certificatie ISO 14001 voor milieumanagementsysteem

Als u wilt dat uw organisatie voldoet aan de milieumanagementnorm ISO 14001:2015 en u uw organisatie daarvoor wil certificeren, dan is het belangrijk efficiënt te werken en geen bureaucratie te veroorzaken. Het doel is het milieu niet te belasten én tegelijkertijd kosten te besparen. Het is werken aan win-win relatie tussen uw organisatie en de stakeholder samenleving, waarbij wordt voldaan aan de wet en de organisatie tegelijkertijd voordeel behaalt. Hoe? Lees verder!

Patagonia helpt ons al enige jaren met het beheer van het managementsysteem volgens ISO 9001 en ISO 14001. Ook met het opzetten van FSSC 22000 is hun adviseur weer betrokken. Kernwoorden: pragmatisch, inhoudelijk goed, fijne adviseurs en trainers. Jan Pieter Brandwijk - directeur Geostick Labels & Tags

Een valkuil: De kwaliteitsmanager maakt een lijst van alle milieubelastende activiteiten en bedenkt vervolgens met collega's per activiteit, welke maatregelen ter verbetering doorgevoerd kunnen worden. Dit lijkt op het eerste gezicht een logische en sympathieke manier, maar die leidt meestal slechts tot bureaucratie, weerstand en inefficiëntie. Dat komt doordat er geen integratie met de dagelijkse bedrijfsprocessen is, geen inzicht bij het management of bij de medewerkers over het waarom van de maatregelen of hoe deze maatregelen tot verbeteringen leiden en bovenal, er is geen verbinding met de bedrijfsstrategie van de organisatie. Milieumanagement is geen liefdadigheidsactie, maar het zoeken naar een weg in een nieuwe economie: Ondernemen zonder schade toe te brengen, waardoor alle stakeholders voordeel genieten, inclusief uw eigen organisatie.

De kracht van certificatie voor ISO 14001:

 1. ISO 14001 certificatie en milieumanagementsysteem
 2. De vernieuwingen van ISO 14001:2015 ten opzichte van de versie ISO 14001:2004
 3. Stappenplan voor certificatie ISO 14001:2015
 4. Uitvoering audit ISO 14001 leidt tot resultaten en kostenbesparing
 5. Eén eenvoudig managementsysteem met één kwaliteitshandboek

1. ISO 14001 certificatie en milieumanagementsysteem

Het is de bedoeling van ISO 14001, dat een organisatie, die dagelijks werkt aan het realiseren van haar bedrijfsdoelen, zodanige keuzes maakt, dat die passen bij zowel de bedrijfsstrategie en dus bij het voortbestaan, als aan een gezondere, betere leefomgeving. Er wordt eerst een inventarisatie gemaakt wordt van de milieuwetgeving, zoals die van toepassing is op uw organisatie, daarna volgen de processen en de borging. Een goed milieumanagementsysteem helpt mee om zowel de bedrijfsvoering als de leefomgeving te verbeteren.

2. De vernieuwingen van ISO 14001:2015 ten opzichte van de versie ISO 14001:2004

ISO 14001 is vernieuwd en qua opbouw gelijk aan ISO 9001. Beide normen zijn nu makkelijk met elkaar te vergelijken en te integreren in het kwaliteitshandboek en het managementsysteem van de organisatie. Bovendien is nu procesmanagement ingebouwd in de nieuwe norm ISO 14001, hetgeen betekent dat de normale PDCA cirkel van toepassing is en processen continu kunnen worden verbeterd via meten, analyseren, verbeteren en borgen. De organisatie stelt haar doelen, waarna het management aan de slag kan. We hebben de vernieuwingen voor u op een rij gezet en tips toegevoegd per onderwerp.

3. Stappenplan voor ISO 14001 certificatie

De opzet van een milieumanagementsysteem is niet zo ingewikkeld. Het is vrij logisch. Het is wel handig als er al een kwaliteitsmanagementsysteem is volgens ISO 9001, omdat ISO 14001 dan kan worden geïntegreerd. Beide normen hebben nu een 2015 versie, hetgeen betekent dat de opzet, de hoofdstukindeling, van de systemen gelijk is. Dat maakt het makkelijk een handboek te maken en lijnmanagers te begeleiden bij de implementatie en uitvoering.

4. Uitvoering audit ISO 14001 leidt tot resultaten en kosten besparing

Net als voor andere kwaliteitsnormen geldt ook voor ISO 14001 dat interne audits moeten worden uitgevoerd. Feitelijk is het mechanisme niet anders als bij ISO 9001, alleen de onderwerpen verschillen natuurlijk. De toets tijdens de ISO 14001 audit gaat over de vraag of processen zodanig zijn beheerst, dat wordt voldaan aan de milieudoelstellingen, milieuwetgeving en milieueisen. De operationele processen worden getoetst en er wordt gezocht naar verbeteringen om het milieu te beschermen en de kosten te laten dalen.

5.Eén eenvoudig managementsysteem met één kwaliteitshandboek

Tip: Voorkom dat er een apart handboek ontstaat met een apart milieumanagementsysteem! Maak één integraal systeem voor alle verschillende aspecten, milieu, VCA, informatie, et cetera. Heel praktisch betekent dit, dat ISO 14001 het beste kan worden geïntegreerd met ISO 9001, of beter gezegd, kan worden opnemen in ISO 9001, omdat ISO 9001 een algemeen kwaliteitsmanagementsysteem is. Zo ontstaat er één handboek, één managementsysteem voor één organisatie en vooral gebaseerd op één en hetzelfde beleid. U zult merken dat het onderhoud op deze manier weinig tijd kost en de bijdragen aan procesverbeteringen effect hebben.

ISO 14001:2015 certificatie voor uw organisatie realiseren

Certificatie van een organisatie voor ISO 14001:2015 verloopt eigenlijk op dezelfde manier als bij ISO 9001. Een certificerende instantie zal uw organisatie bezoeken en toetsen op de randvoorwaarden in de norm. De voorbereidingen op een ISO 14001 audit zijn dan ook hetzelfde. In de voorbereidingen op de audit kan een auditor uw organisatie op ISO 14001 toetsen, zodat u weet hoe ver uw organisatie is. We kunnen u binnen een dag vertellen hoe ver u bent én aangeven welk huiswerk nog gedaan zou moeten worden. Met andere woorden, u krijgt ook een oplossing of richting aangedragen en niet alleen een statusrapport!

Wilt u de Checklist ISO 14001 ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

consultancy data analyse advies

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

ISO 14001 Milieumanagementsysteem

 • Certificatie organisatie
 • Bescherming van het milieu
 • Reductie kosten voor afval
 • Reductie kosten voor energie
 • Eenvoudig stappenplan
 • Direct resultaat in de uitvoering
 • Procesbeheersing realiseren
 • Procesverbetering realiseren
 • Verbeterd rendement
 • Verbeterde productkwaliteit