Behaal het certificaat ISO 9001 norm versie 2015 voor uw organisatie

De inhoud van de ISO 9001 norm beschrijft de eisen van een managementsysteem. Als uw organisatie voldoet aan die eisen, wordt de organisatie gecertificeerd voor de norm ISO 9001 versie 2015. De belangrijkste eis voor het certificaat ISO 9001 is de draaiing van de PDCA cirkel. Dat is de hele essentie van ISO 9001. Uw organisatie is dan in staat snel via metingen en oorzaakanalyses processen te verbeteren. Dat is de betekenis van de certificatie voor de buitenwereld, zoals klanten en andere stakeholders, waardoor vertrouwen ontstaat. Het eigen voordeel is natuurlijk dat de kosten dalen en de productkwaliteit verbetert. Problemen zoals herbewerking, fouten en klachten verminderen in hoog tempo. Vraag vrijblijvend de brochure ISO 9001 aan.

ISO Certificering: geen bureaucratie, maar positieve operationele resultaten

Het is in de basis niet ingewikkeld om ISO certificering te realiseren. Sterker, met de juiste aanpak is certificering snel voordelig, inspirerend en vooruitstrevend. Uw organisatie moderniseert, als de juiste aanpak wordt gekozen. Wellicht komt deze stelling niet overeen met de verhalen die u over ISO 9001 heeft gehoord. Mogelijk heeft u verhalen over bureaucratie en indirecte uren gehoord. Die verhalen komen van organisaties die ISO 9001 certificering verkeerd hebben aangepakt. ISO 9001 gaat niet over procesbeschrijvingen of kwaliteitshandboeken, maar over snel en doelgericht processen verbeteren.

ISO certificaat eerste stap in modernisering en continuous improvement

De essentie van het ISO certificaat is dat de operationele processen continu worden verbeterd. Deze managementmethode heet continuous improvement en verloopt via de toepassing van de PDCA cyclus of Deming cirkel. Op maandag worden kleine doelen gesteld en op vrijdag worden de resultaten bekeken. Iedere week worden minimaal 10 tot 20 kleine procesverbeteringen gerealiseerd door de operators met hun teamleiders. De operationele kosten dalen logischerwijze snel door het wegnemen van verspillingen en de productkwaliteit verbetert. De organisatie komt in een staat van continuous improvement en dat waarderen uw klanten.

De stappen voor ISO Certificering en de voordelen:

Hieronder staan de stappen voor ISO certificering van uw organisatie en de operationele en financiële voordelen. ISO certificering is de opstap naar operationele efficiëntie en een verbeterde concurrentiepositie door de productkwaliteit te verbeteren en kosten te verlagen. 

  1. De inhoud van ISO certificering en het ISO 9001 certificaat behalen
  2. De kosten voor ISO certificering en de opbrengsten
  3. Proces van certificering ISO 9001 door een certificerende instantie en eisen
  4. Vraag de brochure ISO 9001 certificatie aan

1. De inhoud van ISO certificering en het ISO 9001 certificaat behalen

Stap 1: Nulmeting uitvoeren op basis van de richtlijnen van de ISO 9001 norm (optioneel)

De eerste stap bestaat uit het lezen van de norm ISO 9001 en de vergelijking van de inhoud met de manier waarop uw organisatie op dit moment functioneert. Wat goed functioneert, blijft intact en wat minder functioneert, wordt verbeterd. Het resultaat is een compleet managementsysteem volgens de norm ISO 9001. Zo'n nulmeting is niet altijd nodig. Meestal gebeurt dat bij wat grotere organisaties om een overzicht te verkrijgen van het functioneren van verschillende afdelingen en de taken voor het management en de kwaliteitsmanager.

Stap 2: Managementsysteem ontwikkelen conform de norm ISO 9001

De tweede stap bestaat uit de ontwikkeling van datgene wat eventueel ontbreekt op basis van de nulmeting. Het is hierbij belangrijk te redeneren vanuit uw eigen organisatie en niet eerst vanuit de ISO 9001 norm. In deze fase gebeurt het nogal eens, dat veel documentatie wordt geschreven. Dat is niet nodig en is zeker geen doel op zich. Wees hierin terughoudend en alert. Het gaat vooral om het vermogen om snel en gericht processen te verbeteren en de ontwikkeling van een goede structuur van het managementsysteem. U krijgt bovendien van ons kosteloos een uitgewerkt kwaliteitshandboek met de vereiste documentatie en hulpmiddelen. De waarde zit echter niet in de documentatie, maar in de omzetting van verbeteracties in de praktijk.

Stap 3: Implementatie van het managementsysteem volgens de norm ISO 9001: de toepassing

De derde stap is waar het allemaal om draait bij de norm ISO 9001: de PDCA cyclus of continue verbetering. De diensten of producten die de organisatie levert, moeten voldoen aan de wensen, eisen en verwachtingen van de klant tegen zo laag mogelijke productiekosten. Dat is de bedoeling van kwaliteitsmanagement. Let hier op de definitie van kwaliteit volgens ISO 9001. Kwaliteit betekent hier dat de uitkomsten van de processen (de output, de productkenmerken) worden gemeten, soms met de inzet van een kwaliteitsmedewerker, maar meestal door de operators, waarna verbeteringen in het product of in het proces worden doorgevoerd. De kwaliteit verbeteren betekent in dit verband vaak het wegnemen van verspillingen of productfouten, waardoor de organisatie efficiënter wordt. De operators en teamleiders worden hierin opgeleid. Per week worden zo 10, 20 of 30 kleine verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld via de toepassing van 5S, de verbeterkata of de procedure voor afwijkingen. Met iedere gerealiseerde verbetering wordt de organisatie efficiënter en komt de certificatie voor ISO 9001 dichterbij.

Stap 4: Uitvoeren interne audit en management review of directiebeoordeling (evaluatie)

De vierde stap bestaat uit een logische verplichting uit de norm ISO 9001, namelijk het managementsysteem (systeem van borging en verbetering) toetsen en evalueren via een interne audit en management review of directiebeoordeling. Die laatste is geen beoordeling van de directie, maar een beoordeling door de directie van de werking van de organisatie. Met de uitvoering van (online) interne audits en de management review kunnen we u helpen.

Stap 5: ISO 9001 certificaat aanvragen bij certificerende instelling en certificatie audit

Tot slot kunt u een certificerende instelling benaderen om de certificatie audit te laten uitvoeren. Deze certificatie audit wordt in twee stappen uitgevoerd. De eerst stap is een toets van de documentatie om te bekijken of alle onderdelen van het managementsysteem aanwezig zijn. De tweede stap bestaat uit de certificatie audit om te onderzoeken of alle onderdelen van het managementsysteem ook in de praktijk werken zoals bedoeld, namelijk meten en verbeteren. Het resultaat hiervan is een ISO 9001 certificaat.

2. De kosten voor ISO certificering en de opbrengsten

Certificering van een organisatie voor ISO 9001 kost eigenlijk niets. Het moet rendement opleveren. Dat is een taakstellende opgave voor het management. Hoe werkt dat? Neem het voorbeeld van een organisatie die grondstoffen omzet naar een eindproduct, of een organisatie die onderdelen assembleert tot een machine als eindproduct. De kortste en goedkoopste weg van de grondstoffen naar het eindproduct is als alle werk First Time Right wordt uitgevoerd. Als alle processen achter elkaar in één keer goed worden uitgevoerd, zijn er geen extra kosten, die faalkosten, verspillingen of inefficiëntie genoemd worden. Dat is de ideale wereld en die wordt als uitgangspunt genomen. De procesmodellen worden zo opgesteld, volgens het principe First Time Right. Vervolgens worden stapje voor stapje inefficiënties weggenomen. Soms door een product te verbeteren, soms door herbewerking te voorkomen of een machine te optimaliseren. De kosten voor ISO 9001 zijn dan de operationele opbrengsten minus de kosten voor de ISO 9001 certificatie. Die liggen tussen 5K en 20K, afhankelijk van de grootte van de organisatie. Hoe dan ook, de opbrengsten moeten groter zijn dan de certificatiekosten. 

3. Proces van certificering ISO 9001 door een certificerende instantie en eisen

Met behulp van onze consultants ontwikkelt u een managementsysteem dat voldoet aan de eisen van de norm ISO 9001. Zodra de PDCA cyclus draait op alle afdelingen, is uw organisatie klaar voor de ISO certificering. Een certificerende instantie (CI), die bevoegd is het ISO 9001 certificatietraject uit te voeren, wordt dan uitgenodigd. U ontvangt van deze CI een agenda, waarmee de certificatieaudit wordt uitgevoerd. Alle managers en medewerkers worden hierbij betrokken. Ook de directie, daarmee wordt het eerste interview gedaan. Als u het voortraject met onze consultants hebt doorlopen, is deze fase niet meer spannend en weet u precies wat u moet doen. Let op dat het management (MT leden) leading zijn in dit proces. Het managementsysteem is tenslotte hun instrument, niet van de directie of de operators. 

4. Vraag de brochure ISO 9001 certificatie aan

Wilt u weten of uw organisatie klaar is het ISO 9001 certificaat te behalen, of wilt u meer weten over de stappen, de begeleiding of het behalen van een ISO 9001 certificaat? Neem dan gratis contact met ons op. We staan u graag te woord. Vraag bovendien kosteloos even de Brochure ISO 9001 aan via onderstaand contactformulier.

Meer weten over het ISO 9001 Certificaat, zonder dikke handboeken of bureaucratie? Vraag de Brochure ISO 9001 vrijblijvend aan! Vul onderstaande formulier in, bel ons via 088 33 666 66 of stuur e-mail via info@patagonia-bv.com.

Meer informatie?

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Brochure ISO 9001 aanvragen

Meer weten over het ISO 9001 Certificaat, zonder dikke handboeken of bureaucratie? Vraag de Brochure ISO 9001 vrijblijvend aan via het formulier!

Liever direct contact?

Bel: 088 33 666 66
Mail: info@patagonia-bv.com

  • Efficiëntie realiseren
  • Certificatie ISO 9001
  • 3 tot 6 maanden
  • Gratis documentatie
  • Direct resultaat
consultancy data analyse advies

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer