Behaal het certificaat ISO 9001 norm versie 2015 voor uw organisatie

De inhoud van de ISO 9001 norm beschrijft de eisen van een managementsysteem. Als uw organisatie voldoet aan die eisen, wordt de organisatie gecertificeerd voor de norm ISO 9001 versie 2015. Het certificaat ISO 9001 zal uw organisatie behalen als de PDCA cyclus rond draait. Uw organisatie is dan in staat heel snel via metingen en analyses processen te verbeteren. Dat is de betekenis van de certificatie voor de buitenwereld, zoals klanten en andere stakeholders, waardoor vertrouwen ontstaat. Het eigen voordeel is natuurlijk dat de kosten fors dalen en de productkwaliteit verbetert. Problemen zoals herbewerking, fouten en klachten verminderen in hoog tempo. Vraag vrijblijvend de Checklist ISO 9001 norm en de brochure ISO 9001 aan.

Lees dit overzicht van stappen voor de Certificatie ISO 9001 met kosten en certificering

Het is in de basis niet ingewikkeld om het certificaat ISO 9001 norm te behalen. Sterker, het is met de juiste aanpak vooral leuk en vooruitstrevend. Door processen te verbeteren via de toepassing van de PDCA cyclus dalen de operationele kosten en verbetert de productkwaliteit. De organisatie komt in een staat van continuous improvement en dat waarderen uw klanten. De inhoud van dit artikel over ISO 9001 norm:

  1. De inhoud van de ISO 9001 norm en het managementsysteem ISO 9001
  2. Wat zijn de kosten ISO 9001 certificering?
  3. Proces van certificering ISO 9001 door een certificerende instantie en eisen
  4. Vraag de Checklist ISO 9001 certificatie aan

1. De inhoud van de ISO 9001 norm en het ISO 9001 certificaat behalen

Stap 1: Nulmeting uitvoeren op basis van de richtlijnen van de ISO 9001 norm (optioneel)

De eerste stap bestaat uit het lezen van de norm ISO 9001 en de inhoud ervan te vergelijken met de manier waarop uw organisatie op dit moment wordt bestuurd. Wat aanwezig is en functioneert, kan worden gebruikt en wat niet aanwezig is, moet worden aangevuld, zodat een compleet managementsysteem volgens de norm ISO 9001 ontstaat. Zo'n nulmeting is niet altijd nodig. Meestal gebeurt dat bij wat grotere organisaties om een overzicht te verkrijgen van het functioneren van verschillende afdelingen en de taken voor het management en de kwaliteitsmanager.

Stap 2: Managementsysteem ontwikkelen conform de norm ISO 9001

De tweede stap bestaat uit de ontwikkeling van datgene wat eventueel ontbreekt op basis van de nulmeting. Dat begint met een inhoudsopgave en een managementstructuur. Het is hierbij belangrijk te redeneren vanuit uw eigen organisatie en niet eerst vanuit de ISO 9001 norm. In deze fase gebeurt het nogal eens, dat veel documentatie wordt schrijven. Dat is niet nodig en is zeker geen doel op zich. Wees hierin terughoudend en alert. Het gaat vooral om de ontwikkeling van een goede structuur van het managementsysteem. U krijgt bovendien van ons kosteloos een uitgewerkt kwaliteitshandboek met de vereiste documentatie en hulpmiddelen.

Stap 3: Implementatie van het managementsysteem volgens de norm ISO 9001: de toepassing

De derde stap is waar het allemaal om draait bij de norm ISO 9001: de PDCA cyclus of continue verbetering. De diensten of producten die de organisatie levert, moeten voldoen aan de wensen, eisen en verwachtingen van de klant tegen zo laag mogelijke productiekosten. Bovendien is het de bedoeling van zo'n managementsysteem, dat de productkwaliteit continu verbetert. Let op de definitie van kwaliteit. Die is belangrijk en vaak anders dan wordt gedacht. In deze fase worden de uitkomsten van de processen (output) gemeten, vaak met behulp van de kwaliteitsmedewerker, waarna verbeteringen worden doorgevoerd. Hierdoor dalen de operationele kosten en verbeteren de producten. De organisatie streeft naar First Time Right productie.

Stap 4: Uitvoeren interne audit en management review of directiebeoordeling (evaluatie)

De vierde stap bestaat uit een logische verplichting uit de norm ISO 9001, namelijk uw managementsysteem tegen het licht te houden middels een zogenaamde interne audit en een evaluatie van het managementsysteem. Dat laatste heet een management review of directiebeoordeling. Dat is geen beoordeling van de directie, maar een beoordeling door de directie van de werking van de organisatie. Met de uitvoering van interne audits en de management review kunnen we u helpen.

Stap 5: ISO 9001 certificaat aanvragen bij certificerende instelling en certificatie audit

Tot slot kunt u een certificerende instelling benaderen om de certificatie audit te laten uitvoeren. Deze certificatie audit wordt in twee stappen uitgevoerd. De eerst stap is een toets van de documentatie om te bekijken of alle onderdelen van het systeem aanwezig zijn. De tweede stap bestaat uit de certificatie audit om te onderzoeken of alle onderdelen van het managementsysteem ook in de praktijk werken zoals bedoeld, namelijk meten en verbeteren. Het resultaat hiervan is een ISO 9001 certificaat.

2. Wat zijn de kosten ISO 9001 certificering?

Kwaliteitsmanagement en ISO 9001 kosten niets

Certificering van een organisatie voor ISO 9001 kost eigenlijk niets. Het levert rendement op. Hoe zit dat? Neem het voorbeeld van een organisatie die grondstoffen of onderdelen omzet naar een machine als eindproduct. Kortste en goedkoopste weg van de grondstoffen naar het eindproduct is te werken volgens het principe First Time Right. Als alle processen achter elkaar in één keer goed worden uitgevoerd, dan zijn de kosten voor het eindproduct gelijk aan de kosten van de investeringen, plus de inkoopkosten van de grondstoffen. Er zijn geen extra kosten om producten te laten voldoen aan de klanteisen. Daarom koos Philip Crosby voor één van zijn boeken de titel: Quality is Free!

Kosten reduceren via kwaliteitsmanagement met ISO 9001 norm

De problemen treden op als niet First Time Right wordt geproduceerd. Dan lopen de kosten snel op. Die kosten zijn echter geen kosten om het product te maken, kwaliteitskosten, maar verspillingen of waste. De werkelijkheid is, dat de meeste organisaties 30% tot 50% van hun jaarbudget uitgeven aan deze verspillingen. Vervolgens wordt kwaliteitsmanagement ingezet om die kosten te reduceren, maar die kosten hadden überhaupt niet moeten bestaan. Via ISO 9001 kunnen de kosten per jaar met procenten dalen, waardoor de toepassing van ISO 9001 snel wordt terugverdiend.

De kosten certificering ISO 9001 op een rij

De begeleiding van uw organisatie door onze consultants in de toepassing van ISO 9001 varieert van € 2.000 tot ongeveer € 10.000 in een periode van 3 tot 6 maanden. Het resultaat hiervan is niet alleen een ISO 9001 certificaat, maar ook een reductie van de verspillingen per jaar met minimaal het dubbele. De interne kosten voor uw organisatie bestaan alleen uit arbeidstijd, maar die tijd is niet extra. Deze tijd is onderdeel van het normale werk van leidinggevenden, teamleiders en operators. De kosten voor de certificering ISO 9001 door een certificerende instantie variëren met de grootte van de organisatie.

3. Proces van certificering ISO 9001 door een certificerende instantie en eisen

Met behulp van onze consultants ontwikkelt u een managementsysteem dat voldoet aan de eisen van de norm ISO 9001. Zodra de PDCA cyclus draait op alle afdelingen, is uw organisatie klaar voor de certificering. Een certificerende instantie (CI), die bevoegd is het ISO 9001 certificatietraject uit te voeren, wordt dan uitgenodigd. U ontvangt van deze CI een agenda, waarmee de certificatieaudit wordt uitgevoerd. Alle managers en medewerkers worden hierbij betrokken. Ook de directie, daarmee wordt het eerste interview gedaan. Als u het voortraject met onze consultants hebt doorlopen, is deze fase niet meer spannend en weet u precies wat u moet doen. Als er geen non-conformities zijn, zorgt de CI voor de certificering van uw organisatie voor de norm ISO 9001.

4. Vraag de Checklist ISO 9001 certificatie aan

Wilt u weten of uw organisatie klaar is het ISO 9001 certificaat te behalen of wilt u meer weten over de stappen, de begeleiding of het behalen van een ISO 9001 certificaat? Vraag dan de Checklist ISO 9001 gratis en vrijblijvend via onderstaand contactformulier aan. De checklist geeft een kort overzicht van de vereisten uit de norm ISO 9001. Houd u bij het lezen van de checklist of de norm ISO 9001 vast aan de gedachte dat de organisatie beter en sneller wordt tegen lagere kosten na de toepassing van de ISO 9001 norm.

Meer weten over het ISO 9001 Certificaat, zonder dikke handboeken of bureaucratie? Vraag de Checklist ISO 9001 vrijblijvend aan! Vul onderstaande formulier in, bel ons via 088 33 666 66 of stuur e-mail via info@patagonia-bv.com.

Meer informatie?

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Checklist ISO 9001 aanvragen

Meer weten over het ISO 9001 Certificaat, zonder dikke handboeken of bureaucratie? Vraag de Checklist ISO 9001 vrijblijvend aan via het formulier!

Liever direct contact?

Bel: 088 33 666 66
Mail: info@patagonia-bv.com

consultancy data analyse advies

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer