Kaizen Management begint met het wegnemen van Muda

Taiichi Ohno identificeerde een aantal niet waarde toevoegende activiteiten: Muda. Nu bekend als de 7 (8) wastes of verspillingen. Muda is datgene wat in de organisatie aanwezig is, maar geen waarde toevoegt. Denk aan wachten, voorraad of transport. Geen enkele klant zal willen bijdragen aan dat soort Muda. Sterker, Muda kost geld en de klant ziet liever het factuurbedrag dalen door Muda weg te nemen. Daarnaast geldt dat Mura en Muri evenmin wenselijk zijn. Onze Kaizen adviseurs kunnen u helpen kosten te verlagen door Muda, Mura en Muri weg te nemen of te verminderen.

Kaizen is de moeder van alle managementsystemen. ISO 9001, INK en andere systemen vinden allemaal hun weg vanaf de oorspronkelijke Kaizen denk- en werkwijze. Kaizen is een managementfilosofie (management = beheersing; van processen), die oorspronkelijk is en eigenlijk bijzonder eenvoudig en logisch als u de denkwijze doorgrondt.

Managers en medewerkers leren Muda observeren en verwijderen:

 1. Muda herkennen en wegnemen uit processen
 2. Mura meten en de productielijn optimaliseren
 3. Muri herkennen en daarna processen verbeteren
 4. Continuous flow realiseren met uitsluitend waarde toevoegende werkzaamheden

1. Muda herkennen en wegnemen uit processen

De 8 vormen van Muda zijn: (1) Defecten (2) Overproductie (3) Wachten (4) Inventaris (5) Transport (6) Overspecificatie (7) Beweging en (8) Onbenut talent. Aanvankelijk werden 7 vormen van Muda geïdentificeerd (de eerste 7) en daardoor kregen ze de populaire naam de 7 wastes. Ondanks de toevoeging van de 8e Muda vorm wordt nog altijd gesproken over de 7 wastes. Wie eenmaal bekend is met deze verspillingsvormen, ziet ze overal en tot grote ergernis.

Voorbeelden van Muda in de praktijk

Opnieuw printen, nog eens een e-mail sturen, mensen die met karren lopen, defecten waardoor producten opnieuw moeten worden gemaakt, vergaderingen die niet leiden tot besluitvorming, klachten, voorraden en zo nog veel meer praktische voorbeelden. Ze voegen allemaal geen waarde toe. De Japanners durfden het aan en stelden zich op het standpunt, dat deze verspillingen dus ook niet in een organisatie thuis horen. Terecht, als het uitgangspunt is dat de organisatie tot doel heeft klanten te bedienen. Dat betekent echter wel een enorme verandering in denken en werken. Wie Muda druft weg te nemen ontwikkelt een heel nieuwe organisatie met een sterke concurrentiepositie. Begin vandaag nog en identificeer alles in uw organisatie wat de klant niet waardeert.

2. Mura meten en de productielijn optimaliseren

De Muda vormen werden snel bekend en populair, omdat ze relatief makkelijk kunnen worden herkend. Hierdoor kreeg Mura onterecht wat minder aandacht, terwijl de kosten die met Mura gemoeid zijn, serieuze vormen aan kunnen nemen. Mura staat voor line balancing: Het in balans brengen van de productielijn en variatie voorkomen. De kosten stijgen als de productielijn niet in balans is.

Voorbeelden van Mura in de praktijk

De Japanse logica is mooi en eenvoudig: Een productielijn wordt ontwikkeld en gebouwd en dat kost geld. Die productielijn wordt maximaal benut als de hele lijn maximaal produceert. Dan zijn de kosten per product het laagst. Echter, door wisselingen in bijvoorbeeld de vraag of als gevolg van onderhoud zijn er fluctuaties c.q. is er variatie in de output. Die variatie is niet gunstig. Het verhoogt de kosten. Het is de kunst de productielijn zoveel mogelijk te balanceren en maximaal te produceren. Met behulp van eenvoudige data analyses kunnen onze Kaizen adviseurs helpen productielijnen te optimaliseren. Daarbij is de vraag van de markt een belangrijk uitgangspunt. Kent u exact de afnamefrequentie van de markt? Of de seizoensinvloeden? Als u die uitrekent, kunt u aan line balancing doen.

3. Muri herkennen en daarna processen verbeteren

De derde vorm van onnodige verhoging van kosten in de productie is Muri: Overbelasting, ook overburning of beyond one's power. Het overbelasten van mensen of machines waardoor slijtage optreedt. Slijtage hoort tot op zekere hoogte bij het gebruik van machines, maar overbelasting leidt tot extra slijtage dan wel achteruit gang. Dat voegt geen waarde toe, sterker, overbelasting verhoogt de kosten.

Voorbeelden van Muri in de praktijk

Dat geldt zowel voor mensen als voor machines. Mensen kunnen overbelast raken en vallen dan uit door gezondheidsklachten. Ook machines kunnen ongezond worden belast, waardoor onderdelen kapot gaan of sneller slijten dan bij normaal, maximaal gebruik. Ook het uitstellen van gepland, preventief onderhoud leidt tot Muri. Productiemanagers moeten met andere woorden beleid maken op de inzet van mens en machine, zodanig dat Muri wordt voorkomen. Dit sluit aan bij Total Productive Maintenance (TPM), waarvoor een fabriek een programma moet hebben. TPM is de TQM versie voor het onderhoud aan apparatuur en machines. Door storingen te meten en de karakteristieken van apparatuur te kennen, kan een zodanig onderhoudsprogramma worden opgesteld en uitgevoerd dat Muri wordt voorkomen. De toepassing van de methode 5S helpt daarbij.

4. Continuous flow realiseren met uitsluitend waarde toevoegende werkzaamheden

De Japanse zienswijzen zijn heel logische en mooi. Als alle Muda, Mura en Muri zijn weggenomen, ontstaat per definitie een ideale productielijn, die maximaal produceert en uitsluitend waarde toevoegt. De klant zal dat waarderen, omdat de doorlooptijd wordt verkort door het wegnemen van de verspillingen en de kosten dalen bovendien. Die kostendaling kan worden doorgegeven aan de klant en zo verbetert een organisatie haar concurrentiepositie. Met behoud van de marge.

Voorbeelden van continuous flow in de praktijk

De bekende term continuous flow uit Lean Manufacturing is hiermee verklaard. Continuous flow is zeker een doel, maar ontstaat (onder andere) als gevolg van het wegnemen van Muda, Mura en Muri. Dat is overigens heel praktisch. Iedereen kan het en kan het begrijpen, maar het is de kunst het te doen. Vaak ontstaan situaties van onbegrip of 'ja maar' in pogingen Muda te elimineren, omdat onze gewoonten worden uitgedaagd. Mensen zijn gewend aan een werkwijze of zijn overtuigd dat ze het werk goed uitvoeren. Het is dan niet prettig te horen dat het werk Muda bevat en geen waarde toevoegt. Daarnaast zijn tussen werkstations onder andere ook kanban systemen nodig en een pull productiesysteem.

Verwijder Muda uit uw organisatie met Lean en 5S en verbeter de concurrentiepositie

Ondanks dat alle drie factoren van belang zijn, is het wegnemen van Muda toch wel de meest praktische. Methoden als Lean en 5S zijn mede hierop gebaseerd. Met Lean wordt Muda tussen de bewerkingsstations weggenomen en met 5S wordt Muda op de werkplek in de vorm van bewegingen weggenomen. Daarmee doen we beide methoden tekort, maar zo heeft u er een praktisch beeld bij.

De eerste stap die u kunt nemen om Muda te verwijderen is bijvoorbeeld een incompany Training 5S of een incompany Training Lean Manufacturing te volgen. Wat ook effectief is, is samen met één van onze Kaizen consultants een audit uit te voeren, waarbij specifiek Muda wordt geïdentificeerd en gemeten. U zult waarschijnlijk worden verbaasd. Dit leidt daarna tot een plan van aanpak om Muda structureel weg te nemen.

Wilt u Muda uit uw productieproces of een ander proces verwijderen? Vraag de Kaizen Checklist aan. Vul onderstaande formulier in of bel ons via 088 33 666 66. U kunt ook een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

consultancy data analyse advies

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Kaizen en Muda

 • Kaizen toepassen
 • Muda wegnemen
 • Procesbeheersing
 • PDCA cirkel draaien
 • Kleine stapjes, maar wel snel
 • Eigenaarschap operators
 • Coachend leiderschap
 • Procesverbetering realiseren
 • Kosten reduceren
 • Klanttevredenheid verbeteren
 • Interne organisatie verbeteren
 • Verbeterd rendement
 • Verbeterde productkwaliteit