Total Quality Management TQM verbetert de concurrentiepositie van uw organisatie

Total Quality Management of kortweg TQM is de integrale beheersing van alle processen samen in een organisatie, zodat aan het einde telkens een foutloos product ontstaat. Vergelijk het met een horloge: als ieder radertje van het uurwerk zijn werk goed uitvoert, wordt als resultaat de juiste tijd aangegeven. De output van het ene proces is weer de input van het volgende proces. Beheers de output van ieder proces en de uitkomst - het product of de dienst - voldoet bij herhaling aan de klanteisen. De concurrentiepositie van uw organisatie zal hierdoor verbeteren, doordat uw organisatie kwaliteit levert en de kosten laag zijn. Klanten waarderen betrouwbaarheid van leveren. Lees verder hoe TQM in de praktijk wordt gebracht en vraag het eBook Kwaliteitsmanagement aan.

TQM modellen voor uw organisatie

De toepassing van Total Quality Management of kwaliteitsmanagement is van alle tijden. Mooie voorbeelden zijn de piramides uit het oude Egypte, de Taj Mahal in India of het Colosseum in Italië. Tijdens de industriële revolutie ontstonden TQM modellen die gericht zijn op massaproductie. Deze TQM modellen werden verder ontwikkeld tot normen of richtlijnen in kwaliteitsmanagement, zoals ISO 9001, INK of Kaizen Management die we nu kennen. ISO 9001 is dus een model voor een TQM-systeem. Het doel van deze modellen is in de praktijk de ultieme vorm van procesbeheersing te realiseren, namelijk operational excellence: bij herhaling foutloos leveren.

Total Quality Management in de praktijk van uw organisatie:

 1. Stappen voor implementatie TQM
 2. Total Quality Management en Kaizen in de praktijk
 3. TQM bepaalt de concurrentiepositie van uw organisatie
 4. Zero Defects mentaliteit bij het management
 5. Modellen voor TQM met succes toepassen in uw organisatie en in de supply chain
 6. Problem Solving en het systematisch wegnemen van afwijkingen in processen

1. Stappen voor implementatie TQM

De stappen om TQM dan wel kwaliteitsmanagement te introduceren of te verbeteren zijn: (1) Structuur, (2) Stabiliteit en (3) Verbeteren. De structuur wordt gevormd door procesbeschrijvingen en procedures als 5S en maintenance. Stabiliteit is het op de juiste manier en systematisch uitvoeren van processen, zodat standaarden worden geborgd. Verbeteren gaat over het verbeteren van de standaarden, waardoor processen beter presteren. Het mechanisme daar achter is continue verbetering of PDCA cirkel en vormt de basis van TQM. In de praktijk ervaren we dat deze verbetercyclus in organisaties veel te langzaam draait. Iedere afdeling moet in staat zijn minimaal 20 verbeteringen per week door te voeren om aan het einde van het jaar het verschil te maken met concurrenten. Ook worden standaarden vaak onvoldoende gehandhaafd. Dat soort organisaties heeft last van hoge kosten. 

2. TQM en Kaizen management in de praktijk

TQM is gebaseerd op het grondbeginsel continue verbetering (Kaizen). Verbetering betekent hier dat als producten afwijkingen vertonen, de processen direct worden aangepast om die afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Dat gebeurt continu en onophoudelijk via de Plan-Do-Check-Act cirkel of Deming cirkel. De aanpassing of verbetering van processen leidt vervolgens tot producten zonder afwijkingen, een kortere doorlooptijd en zeker ook tot lagere kosten. Afwijkingen of verspillingen zijn enorm kostbaar voor organisaties. Het is niet uitzonderlijk als we meten dat medewerkers maar 50% van de arbeidstijd productief zijn. De rest van de tijd voeren ze reparaties uit, zoeken ze of lopen ze rond. Dat is het belang van TQM. TQM leidt tot voldoen aan de klanteisen én een hogere productiviteit, terwijl de kosten tegelijkertijd dalen. Dit is de reden waarom TQM onderdeel moet zijn van de organisatiestrategie en onder de verantwoordelijkheid van de directie en het MT valt, waarbij teamleiders een duidelijk takenpakket uitvoeren.

3. TQM bepaalt de concurrentiepositie van uw organisatie

Als alle processen in een keer goed worden uitgevoerd én ze sluiten goed op elkaar aan, dan wordt het juiste eindresultaat bereikt en spreken we van Total Quality Management: De kwaliteit van alle processtappen is dan gegarandeerd. Er ontstaat een integraal systeem van processen dat met elkaar samenwerkt. In het Japanse kwaliteitsmanagement wordt dit oneness of One Function genoemd. De organisatie is één geheel en niet een stel stroef samenwerkende afdelingen. Alle medewerkers denken hetzelfde en hebben hetzelfde belang voor ogen. Dat is de bekende klantgerichtheid met de klanteisen scherp in het vizier van iedereen. Het TQM systeem stuurt de organisatie dan aan op basis van de klanteisen. Dit zijn de organisaties met de sterkste concurrentieposities.

4. Zero Defects mentaliteit bij het management voor TQM

Processen worden niet zomaar ineens beheerst. Integendeel, dat is een behoorlijke inspanning om TQM operationeel te maken. Processen beschrijven wordt vaak als eerste stap ingezet, maar dat is niet altijd de juiste stap. Het begint met leiderschap. De leiding zorgt voor een cultuur, waarbinnen het mogelijk wordt dat medewerkers iedere afwijking in welk proces dan ook melden, zodat die afwijkingen structureel en snel kunnen worden opgelost. Te vaak zijn er andere belangen, emoties, dogma's of andere krachten, die er toe leiden dat prioriteiten niet juist worden gesteld. Dat is gevaarlijk. Er kan niets belangrijker zijn dan het product of de dienst van de klant juist en op tijd leveren. De klant zorgt voor de inkomsten, voor herhaalopdrachten en PR. Er is een Zero Defects mentaliteit nodig om TQM te realiseren. Een voorbeeld van een TQM spelregel hierbij is dat Teamleiders binnen 3 minuten op de Gemba zijn als zich een afwijking voordoet in de productie.

5. Modellen voor TQM met succes toepassen in uw organisatie en in de supply chain

De inhoud van TQM is nog even actueel als altijd. Sterker, in de huidige economie is TQM hard nodig om als organisatie te kunnen voortbestaan: Kosten moeten permanent dalen, levertijden moeten korter worden en de kwaliteit van het eindproduct moet gegarandeerd zijn. De eisen van uw klanten worden steeds strenger, omdat er geen ruimte meer is voor afwijkingen, lees onnodige kosten. Betrouwbaarheid van leveren is key in onze economie. Daarom worden niet alleen eisen gesteld aan uw organisatie, maar ook aan die van uw leveranciers: de supply chain. Supply chain management is tegenwoordig net zo belangrijk als de beheersing van de eigen organisatieprocessen. 

6. Problem Solving als onderdeel van TQM

De kunst van TQM is het in hoog tempo en structureel wegnemen van afwijkingen, zodat processen foutloos functioneren. Daarvoor zijn nodig systemen als 5S of de verbeterkata, maar ook procedures voor afwijkingen, klachten en verbeterteams. Die procedures duren vaak lang, soms weken of maanden, door bureaucratie en hiërarchische organisatiestructuren. Het is de kunst om voor procesverbetering een hoog tempo te realiseren. De afwijkingsprocedure mag niet langer duren dan een week en verbeterteams moeten methodisch te werk gaan met bijvoorbeeld Six Sigma, 8D of Problem Solving en in 6 weken klaar zijn.

TQM leidt tot verbetering van de concurrentiepositie

Het management is verantwoordelijk voor het TQM systeem. Het is hun gereedschap. Managers stellen teamleiders en operators in staat het werk uit te voeren door obstakels weg te nemen en ze met goede standaarden te laten werken. Hieruit ontstaat procesbeheersing: de output van het werk is stabiel, zonder fouten en in een keer goed. Dit leidt tot lage kosten en een verbeterde concurrentiepositie. TQM is daarom van strategisch belang en niet een hobby van de kwaliteitsmanager.   

Wilt u het eBook Kwaliteitsmanagement ontvangen? Vul dan het onderstaande contactformulier in. U kunt natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

consultancy data analyse advies

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

TQM concurrentiepositie verbeteren

 • Total Quality Management
 • Integrale procesbeheersing
 • Verbetering concurrentiepositie
 • Klantgerichtheid
 • Klanteisen staan centraal
 • Kosten reduceren
 • ISO 9001 of INK gebruiken
 • Interne organisatie verbeteren
 • Verbeterd rendement
 • Verbeterde productkwaliteit