TQM verbetert de concurrentiepositie van uw organisatie

Total Quality Management (TQM) is de integrale beheersing van alle processen in een organisatie. De output van het ene proces is de input van het volgende proces. Beheers ieder proces en de uitkomst - het product of de dienst - voldoet aan de klanteisen. De concurrentiepositie van uw organisatie zal verbeteren, doordat uw organisatie kwaliteit levert en de kosten laag zijn. 

Beheersing van processen leidt tot lage kosten en hoge klanttevredenheid. Modellen zoals ISO 9001 vormen de basis voor een TQM-systeem. Lees verder en bereik met TQM de ultieme vorm van procesbeheersing: operational excellence.

Total Quality Management in de praktijk van uw organisatie:

 1. Stappen voor implementatie TQM
 2. Total Quality Management en Kaizen in de praktijk
 3. TQM bepaalt de concurrentiepositie van uw organisatie
 4. Zero Defects mentaliteit bij het management
 5. Modellen voor TQM met succes toepassen in uw organisatie en in de supply chain
 6. Problem Solving en het systematisch wegnemen van afwijkingen in processen

1. Stappen voor implementatie TQM

De stappen om kwaliteitsmanagement in een organisatie te introduceren of te verbeteren is eigenlijk over de jaren niet veel veranderd. Wat wel is veranderd, is de snelheid en de manier van toepassen. De stappen bestaan uit (1) Structuur, (2) Stabiliteit en (3) Verbeteren. De meest innovatieve manier om tot procesbeheersing te komen is door operationele medewerkers in hoog tempo de standaarden te laten bepalen - bijvoorbeeld met 5S - waarna de teamleiders zeer snel de omstandigheden moeten creëren en de obstakel weg moeten halen. De meer klassieke top-down benadering kan ook, maar die duurt meestal wat langer. Lees meer over de stappen naar TQM.

2. Total Quality Management en Kaizen in de praktijk

TQM is gebaseerd op het grondbeginsel continue verbetering (Kaizen). Verbetering betekent dat als producten afwijkingen vertonen, de processen direct worden verbeterd. Continu en onophoudelijk via de Plan-Do-Check-Act cirkel. Dit leidt tot betere producten, een kortere doorlooptijd en lagere kosten. Continu verbetering betekent dus ook het wegnemen van onnodige handelingen of de vermindering van herbewerking, voorraden, uitval, vergaderen, e-mailen, extra inkopen en alles wat verder geen waarde toevoegt. TQM leidt tot betere kwaliteit en een hogere productiviteit, terwijl de kosten tegelijkertijd dalen. Het principe hierachter is de PDCA cirkel van Deming.

3. TQM bepaalt de concurrentiepositie van uw organisatie

Als alle processen in een keer goed worden uitgevoerd én ze sluiten goed op elkaar aan, dan wordt het juiste eindresultaat bereikt: Nakomen wat met de klant was afgesproken. Er ontstaat een integraal systeem van processen dat met elkaar samenwerkt. In het Japanse kwaliteitsmanagement wordt dit oneness of One Function genoemd. De organisatie is één en niet een set stroef samenwerkende afdelingen. De organisatie denkt in processen en is klantgericht. Het managementsysteem stuurt het systeem aan op basis van de klanteisen. De organisatie die deze kunde het beste beheerst, voldoet aan de klanteisen en heeft de laagste operationele kosten. Lees meer over Deming en de concurrentiepositie van organisaties.

4. Zero Defects mentaliteit bij het management

Processen worden niet zomaar ineens beheerst. Integendeel, dat is een behoorlijke inspanning. Processen beschrijven wordt vaak als eerste stap ingezet, maar dat is niet juist. Het begint met leiderschap. De leiding zorgt voor een cultuur, waarbinnen het mogelijk wordt dat medewerkers iedere afwijking in welk proces dan ook melden, zodat die afwijkingen structureel kunnen worden opgelost. Te vaak zijn er andere belangen, emoties, dogma's of andere krachten, die er toe leiden dat prioriteiten niet juist worden gesteld. Dat is gevaarlijk. Er kan niets belangrijker zijn dan het product of de dienst van de klant. De klant zorgt voor inkomsten, herhaalopdrachten en PR. Er is een Zero Defects leiderschapsstijl nodig.

5. Modellen voor TQM met succes toepassen in uw organisatie en in de supply chain

TQM is erg degelijk en bestaat al decennia. De inhoud is nog even actueel als altijd. Sterker, in de huidige economische situatie is TQM heel hard nodig om als organisatie te kunnen voortbestaan: Kosten moeten permanent dalen, levertijden moeten korter worden en de kwaliteit van het eindproduct moet gegarandeerd zijn. De eisen van de klanten worden steeds strenger. Niet alleen worden eisen gesteld aan uw organisatie, maar ook aan die van de leveranciers: de supply chain. Supply chain management is tegenwoordig net zo belangrijk als de beheersing van de eigen organisatieprocessen. Modellen als ISO 9001, Lean en INK beschrijven de mogelijkheden.

6. Problem Solving en het systematisch wegnemen van afwijkingen in processen

De kunst van integrale procesbeheersing is het in hoog tempo en structureel verbeteren van processen. Soms kan dat ook snel via 5S of de verbeterkata, maar soms is een procedure voor afwijkingen en klachten nodig of zelfs een verbeterteam. Die laatste twee duren vaak erg lang, soms weken of maanden, door bureaucratie en hiërarchische organisatiestructuren. Het is de kunst om een hoog tempo te realiseren. De afwijkingsprocedure mag niet langer duren dan een week en verbeterteams moeten methodisch te werk gaan met bijvoorbeeld Six Sigma, 8D of Problem Solving en in 2 maanden klaar zijn.

TQM leidt tot verbetering van de concurrentiepositie

Het management is verantwoordelijk voor het TQM systeem. Het is hun gereedschap. De directie zorgt voor de juiste doelstellingen en uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld marketing, veiligheid, financiën, visie, communicatie en klantgerichtheid. Dit kan de business planning of het beleid worden genoemd. Managers stellen operators in staat het werk uit te voeren door obstakels weg te nemen en ze met goede standaarden te laten werken. Hieruit ontstaat procesbeheersing: de output van het werk is stabiel, zonder fouten en in een keer goed. Dit leidt tot lage kosten en een verbeterde concurrentiepositie. TQM is van strategisch belang en niet de hobby van een kwaliteitsmanager. De directie leidt de organisatie naar een verbeterde concurrentiepositie.    

Wilt u het eBook Kwaliteitsmanagement ontvangen? Vul dan het onderstaande contactformulier in. U kunt natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

consultancy data analyse advies

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

TQM concurrentiepositie verbeteren

 • Total Quality Management
 • Integrale procesbeheersing
 • Verbetering concurrentiepositie
 • Klantgerichtheid
 • Klanteisen staan centraal
 • Kosten reduceren
 • ISO 9001 of INK gebruiken
 • Interne organisatie verbeteren
 • Verbeterd rendement
 • Verbeterde productkwaliteit