ISO 9001 als voorbereiding op een bedrijfsovername

Een hightech organisatie levert koelsystemen voor vrachtwagens. Dit Nederlandse bedrijf is snel gegroeid en neemt een interessante marktpositie in. Zo interessant dat een buitenlandse multinational haar interesse heeft getoond en de overname is inmiddels een feit. Het bedrijf is hightech, maar de processen moesten voor de overname beter beheerst worden. De nieuwe moedermaatschappij stelt hoge eisen aan de procesbeheersing klanttevredenheid.

Deze case is een mooi voorbeeld van de toepassing van ISO 9001 om processen beter te beheersen. Certificatie volgt daarna vanzelf wel, hoewel dat ook een eis was. De nieuwe moedermaatschappij heeft bovendien een eigen interne kwaliteitsmanagementmethode, waarvoor ISO 9001 een goede eerste opstap is. Deze case beschrijft de implementatie van ISO 9001 in een roerige tijd van een overname, die nodig was om een nieuwe niveau van beheersing te realiseren.

Het voordeel van ISO 9001 om te standaardiseren en te systematiseren:

 1. Nulmeting en opzet van het systeem ISO 9001
 2. Aansluiting bij andere kwaliteitsmanagementsystemen
 3. Certificatie ISO 9001 door inzet medewerkers en management

1. Nulmeting en opzet van het systeem ISO 9001

De eerste stap bestond uit een inventarisatie van de aanwezige processen, het managementsysteem en de doelen van de organisatie. Hieruit volgden een eenvoudig plan van aanpak en de rollen per manager voor de opzet en implementatie. Belangrijkste uitdaging bleek de verandering om te groeien van hightech Nederlands MKB bedrijf naar een radar in het enorme systeem van de moedermaatschappij (een Amerikaans multinational technologie bedrijf).

2. Aansluiting bij andere kwaliteitsmanagementsystemen

De moedermaatschappij heeft haar eigen interne kwaliteitssysteem, waarbij ISO 9001 een goede eerste opstap is. Daarnaast moest ook nog worden voldaan aan de kwaliteitsrichtlijnen van de RDW. Het is de kunst om een geïntegreerd, overzichtelijk en effectief systeem te ontwikkelen zonder allerlei dubbelingen en bureaucratie. Met name de procedure ontwerp en ontwikkeling was essentieel in deze innovatieve organisatie, die nieuwe technologie implementeert.

3. Certificatie ISO 9001 door inzet medewerkers en management

De procedure voor het melden van afwijkingen in de processen vormde de basis van het systeem. Deze procedure werd als eerste geïmplementeerd, waardoor meldingen werden geschreven en de kans op een goede PDCA cirkel ontstond. Er kwam veel informatie naar voren. Die werd systematisch geregistreerd, geanalyseerd, waarna de procesverbeteringen werden doorgevoerd. Met name het inkoopproces en supply chain proces werden herzien en verbeterd.

Certificatie voor ISO 9001 in slechts 4 maanden

Als de noodzaak er is, is dat toch altijd een fijne omstandigheid. Het leidt wel tot druk, maar ook tot ambitie, inzicht en verbeteringen, die anders te lang zouden worden uitgesteld en dat is slecht voor de concurrentiepositie. Deze organisatie heeft het fantastisch gedaan en heeft nu een leidende positie in de markt. De cultuurverandering was nodig voor verdere groei. Dat is niet makkelijk natuurlijk, maar soms wel noodzakelijk en dan heel mooi als het lukt. Complimenten aan deze hightech MKB organisatie die doorgroeit tot wereldspeler.

Wilt u informatie over ISO 9001 ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Toepassing ISO 9001

 • Standaardisatie en redesign
 • Eenvoudig handboek
 • Online systeem mogelijk
 • Continue verbetering
 • PDCA cirkel draait
 • Meten en analyseren
 • Geen bureaucratie
 • Verantwoordelijkheden laag
 • Eigenaarschap
 • Training management
 • Training medewerkers