ISO 9001 toepassing door het Management Team in de organisatie

Deze technologie gedreven organisatie, die systeemkasten voor ICT oplossingen levert, is marktleider. De directie besefte dat kwaliteitsmanagement een hulpfunctie is, net als HRM, Finance of ICT. Er is geen wet, die voorschrijft dat kwaliteitsmanagement in een staffunctie moet worden georganiseerd. Sterker, het hoort eigenlijk in de lijn, maar omdat vaak specifieke kennis nodig is, ontstaat er een afdeling kwaliteitsmanagement, maar dat hoeft niet.

De organisatie in deze case besloot kwaliteitsmanagement in de lijn van het operationele management te borgen. Dit heeft voordelen, zoals het eigenaarschap bij het operationeel management voor kwaliteit en processen. Het operationele management bedient de klant. Staffuncties bedienen het operationele management. Deze organisatie beschikte nog niet over een kwaliteitsmanager en besloot eerst zelf ervaring op te doen met kwaliteitsmanagement. Volkomen logisch, want zo was het ook toen het begrip kwaliteitsmanagement in de vorige eeuw ontstond. Dit traject is gestart met de incompany training Kwaliteitsmanagement.

ISO 9001 bij het operationeel management borgen:

 1. Voorbereidingen voor aanpak en implementatie ISO 9001
 2. Uitvoering en implementatie kwaliteitsmanagementsysteem
 3. Interne audit en certificatie kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001

1. Voorbereidingen voor aanpak en implementatie ISO 9001

In deze case leidde het volgende team de implementatie: de directeur, de marketing manager en de operations manager. Van extern werden de kwaliteitsmanager van een zusterorganisatie ingezet en de adviseur van Patagonia. De administratie werd verzorgd door secretariële ondersteuning. Het stappenplan, de rolverdeling en de inhoud van ISO 9001 werden besproken en vastgelegd. Het standaard kwaliteitshandboek diende als houvast en checklist.

2. Uitvoering en implementatie kwaliteitsmanagementsysteem

In acht sessies van 4 uur werd het hele traject doorlopen. Tijdens deze sessies werden de verschillende onderdelen van de norm besproken, zoals doelen, processen, eigenaarschap, klachten, tevredenheidsmetingen, risicoanalyse, et cetera. Ieder onderwerp werd specifiek besproken om te zoeken naar de manier waarop de organisatie haar voordeel met deze onderwerpen kon doen. Ieder onderwerp moet waarde toevoegen en voordeel brengen.

3. Interne audit en certificatie kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001

Als laatste stap werd een interne audit uitgevoerd. In twee dagen werden alle aspecten van de norm getoetst en werd het auditverslag gemaakt. Daarna volgde de externe audit, die zonder non-conformities werd doorlopen. Het certificaat werd behaald de organisatieprocessen werden verbeterd. Voordelen werden behaald uit onder andere de stakeholderanalyse, de procedure voor afwijkingen en het kwantificeren van doelstellingen op basis van eindresultaten.

Geweldige organisatie doet het zonder kwaliteitsmanager en verbetert zich

Deze organisatie kenmerkt zich door veel logistieke bewegingen en een fantastische klantgerichtheid. Ze zijn al marktleider in hun branche en die positie is na dit traject versterkt, doordat de interne organisatie is verbeterd. Processen zijn beter beheerst en de motivatie is gegroeid. Een prachtig traject van een leuk en ambitieus management team, dat zeker verder zal groeien. De start van het traject verliep via de Training Norm ISO 9001:2015. De start voor ISO 27001 is inmiddels ook gemaakt, hetgeen een stuk eenvoudiger is als ISO 9001 zo goed is geïmplementeerd. Met een korte Training ISO 27001 toepassen in uw organisatie, wordt dit traject ook een succes.

Wilt u ISO 9001 toepassen of meer informatie krijgen? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt natuurlijk ook bellen via 08 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

ISO 9001 Management Team:

 • Directie implementatie
 • EfficiĆ«ntie en effectiviteit
 • Eigenaarschap en betrokkenheid
 • Procesbeheersing
 • Continue verbetering
 • PDCA cirkel draait
 • Meten en analyseren
 • Geen bureaucratie
 • Verantwoordelijkheden laag
 • Training management
 • Training medewerkers