Uw organisatie certificeren voor API Q1 of API Q2

Het Amerikaanse Petroleum Instituut is de branche organisatie voor de olie- en gasindustrie, zoals productie, raffinage en distributie. Nederlandse organisaties, die met deze kwaliteitsnorm te maken krijgen, dienen een kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen dat voldoet aan de eisen van de normen API Q1 of API Q2. De eerste is voor organisaties die fysieke producten produceren voor de olie- en gasindustrie, de tweede voor organisaties die in diezelfde markt diensten verlenen. Hoewel de markt in Nederland klein is, is de kwaliteitsnorm interessant en uitgebreider dan ISO 9001.

Breng uw organisatie naar het niveau API Q1 of API Q2 voor het leveren van producten of diensten in de olie- en gasindustrie. We zetten kort een aantal kenmerken van deze normen op een rij. Ook ISO 29001 geldt als aanvulling of als apart systeem.

Kwaliteitsmanagement volgens API Q1, API Q2 en ISO 29001

  1. API Q1 voor de productie van onderdelen
  2. API Q2 voor de levering van diensten
  3. ISO 29001 is een algemene ISO richtlijn voor kwaliteitsmanagement

1. API Q1 voor de productie van onderdelen

API Q1 bestaat uit meerdere onderdelen. Het eerste deel van deze kwaliteitsnorm beschrijft de richtlijnen van het algemene managementsysteem. Dit is voor de beeldvorming vergelijkbaar met ISO 9001, maar dan uitgebreider. Met name het deel dat gaat over ontwerp- en ontwikkeling (engineering) is streng en gedetailleerd. Logisch, want fouten moeten worden voorkomen. Iedere stap in het ontwerp en productieproces dient uitgebreid te worden getest en gevalideerd. Het tweede deel bestaat uit een veelheid van producttechnische richtlijnen, die de testmethoden voorschrijven en die uiteindelijk moeten leiden tot een stempel in het product ten teken van goedkeur. Wij begeleiden u bij de toepassing van de managementaspecten van de kwaliteitsnorm API Q1.

2. API Q2 voor de levering van diensten

API Q2 is eenvoudiger dan API Q1, omdat het alleen over diensten gaat. Er is geen sprake van ontwerp en ontwikkeling, maar wel van uitgebreide screening, competentieontwikkeling en opleiding. Uitgebreider dan in bijvoorbeeld ISO 9001. Niet alleen de vakinhoudelijke kennis en kunde zijn belangrijk, maar ook de veiligheid. Deze kwaliteitsnorm is van toepassing op organisaties, die bijvoorbeeld personeel leveren aan boorplatformen of andere plants. Wij begeleiden uw organisatie bij de toepassing van de kwaliteitsnorm API Q2 en eenvoudige, werkbare oplossingen.

3. ISO 29001 is een algemene ISO richtlijn voor kwaliteitsmanagement

ISO 29001 is als het ware ISO 9001 voor de olie- en gasindustrie. Deze norm is uitgebreider dan ISO 9001, maar niet zoals de beide API normen. Voldoet een organisatie aan API, dan is ISO 29001 ook praktisch gerealiseerd. Alle normen hebben we uitgewerkt in ons managementformat, zodat u ze met elkaar kunt vergelijken.

Hulp bij de praktische toepassing van API of ISO 29001

De API normen zijn voorschrijvend en strikt in de normering en de wijze waarop audits worden uitgevoerd. Omdat de markt klein is in Nederland - lees: u kunt zich makkelijk onderscheiden - zijn er niet zoveel auditors beschikbaar en dient u tijdig te beginnen met de implementatie en aanvraag. Verder dient iedere stap in alle processen nauwkeurig te worden beschreven, getoetst en uitgevoerd. Afwijkingen worden niet geduld. Dat heeft natuurlijk alles met de veiligheidsregels in de olie en gas branche te maken. Alles risico's dienen te worden onderzocht en voorkomen.

Wilt u meer weten over API of ISO 29001? Werk met ons management handboek. Vul onderstaande formulier in of bel via 088 33 666 66. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Adrienne Tegelaar