Leveren aan de automobiel industrie met IATF 16949

De IATF 16949 kwaliteitsmanagementnorm is een uitbreiding op de norm ISO 9001. Waar ISO 9001 nog veel technieken en methoden weglaat, benoemt de IATF 16949 norm deze methoden juist wel, zodat een compleet managementsysteem voor leveranciers in de automotive ontstaat. Maak als leverancier gebruik van deze norm en doe er uw voordeel mee. De beheersing van processen zal verbeteren en daarmee de concurrentiepositie van uw organisatie.

De IATF 16949 norm leidt tot procesbeheersing en continue verbetering van processen. Dat gebeurt door gebruik te maken van methoden zoals SPC, FMEA, APQP, PPAP en MSA. Wij helpen deze en andere methoden te implementeren, zodat u uw klanten in de automotive industrie beter kunt bedienen.

Procesbeheersing via toepassing van IATF 16949 norm in de praktijk:

  1. Stap 1: Concurrentievoordeel met IATF 16949 norm
  2. Stap 2: Procesbeheersing via meten en analyseren
  3. Stap 3: In control van processen via IATF 16949 norm

1. Stap 1: Concurrentievoordeel met IATF 16949 norm

Automobiel producenten willen werken met leveranciers die foutloos leveren. Op geen enkele manier mogen producten van leveranciers risico's introduceren in de geproduceerde auto's. De belangen zijn groot, het imago is belangrijk en de kosten zijn hoog. Dit kan uw organisatie ondersteunen door foutloos te leveren. Dat is niet onmogelijk en ook niet duur, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Het is de kunst eenvoudige processen te ontwerpen en de risico's te reduceren door handelingen te vereenvoudigen. Dan dalen de kosten en stijgt de kwaliteit. De IATF 169494 norm ondersteunt hierbij. Vraag naar een analyse van uw processen!

2. Stap 2: Procesbeheersing via meten en analyseren

Processen worden niet beheerst door procedures te schrijven of controles in te bouwen. Er is een meet- en regelsysteem nodig. De basis van dat meetsysteem staat al in ISO 9001 beschreven. Met onder andere de klachtenprocedure, klanttevredenheidsmeting, interne auditing, afwijkingsprocedure en risico analyse wordt de basis gelegd. Per operationeel proces worden aanvullend ook indicatoren gedefinieerd, die bijvoorbeeld maandelijks worden gemeten. Het meet- en regelsysteem krijgt hiermee de eerste vorm. De basis. Vraag een interne audit aan om de kwaliteit van dit managementsysteem te toetsen.

3. Stap 3: In control van processen via IATF 16949 norm

De norm IATF 16949 schrijft nog een aantal meet- en regelmethoden voor, zoals SPC, 5S, DFMEA, PFMEA, APQP, PPAP en MSA. Met deze technieken kan de output van processen worden geanalyseerd en met risicoanalyses worden problemen voorzien. Analytische vaardigheden zijn nodig in plaats van bureaucratie of hiërarchie. Die analytische vaardigheden zijn bij ons beschikbaar. We helpen u processen te meten, analyses te maken en processen te vereenvoudigen. Bijna altijd worden processen door ons eenvoudiger gemaakt en tegelijkertijd beter en goedkoper.

Implementatie IATF 16949 norm in uw organisatie

Zo bestaat er een aantal niveaus van procesbeheersing, waarbij de kosten steeds verder dalen en de kwaliteit van de producten toeneemt. De inspanningen om processen te beheersen worden altijd terugverdiend. Zo niet, dan wordt de verkeerde aanpak gevolgd. Het is de kunst om continu te leren van afwijkingen, de oorzaken weg te nemen, zodat het proces wordt verbeterd. Leren van fouten is het motto van kwaliteitsmanagement. De kwaliteitsmanagementnorm IATF 16949 schrijft daarom methoden en technieken voor om een volwaardig systeem voor Total Quality Management (TQM) te ontwikkelen om operational excellence te realiseren. Uw organisatie wordt beter, processen worden beheerst en u bereikt een first tier positie bij uw klanten in de automobiel industrie.

Wilt u hulp bij de toepassing van IATF 16949? Vul onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Johan Schreuders