Management review maken met INK Positiebepaling

Het INK managementmodel is een praktisch hulpmiddel om organisatie- en procesanalyses te maken. Vervolgens kunnen met het INK model allerlei verbeteringen worden gerealiseerd, zoals verbeterde klantgerichtheid, lagere kosten, betere samenwerking of een goed managementsysteem. We helpen u graag verder met advies of via opleidingen: Incompany training INK voor het managementteam.

Zet het INK-model in om analyses te maken, oplossingen te ontwikkelen en de implementatie te begeleiden. INK-EFQM is een krachtig en handig instrument, dat als kapstok dient voor het managementsysteem. De implementatie is vrij eenvoudig en zal leiden tot een verbeterd rendement. De implementatie van het INK managementmodel volgt een aantal logische stappen. Hieronder staan stappen deze kort beschreven. Het doel is natuurlijk te komen tot beheersing en verbetering van:

 • Prestaties (en processen): kortere doorlooptijd en foutloze producten/diensten
 • Klanttevredenheid: van bijvoorbeeld een 7 naar een 8 of 9
 • Kostenreductie: daling voorraden of indirecte uren
 • Duurzaamheid: producten aanpassen aan nieuwe markteisen en lange termijn voortbestaan
 • Flexibiliteit: tijdig processen kunnen veranderen met de marktontwikkelingen

Het is daartoe nodig de PDCA cirkel permanent te laten draaien: Een gestandaardiseerde uitvoering van het werk en na analyse van de resultaten volgt direct daarop verbetering van het werk. Het INK-model wordt stap voor stap toegepast, zodat het een krachtig hulpmiddel wordt voor de organisatieontwikkeling en procesbeheersing. Er zijn verschillende manieren om dit stappenplan uit te voeren. Het onderstaande stappenplan is een voorbeeld.

INK Stappenplan voor verbetering van de concurrentiepositie

1. INK model training

Hoewel het INK model een breed, algemeen managementmodel is, is het tegelijkertijd ook een eenvoudig model en wat toegankelijker dan bijvoorbeeld ISO 9001. Desalniettemin is het nodig eerst een groep managers te trainen op de inhoud en het gebruik van het model. Dit zijn in ieder geval de directie en het management, aangevuld met bijvoorbeeld de kwaliteitsmanager en/of beleidsmedewerkers. Dit zijn interessante trainingen, die de deelnemers direct inzicht geven in de praktische toepasbaarheid van procesmanagement en het verreikt hun kennis bovendien in de breedte en in de complexiteit van de bedrijfsvoering. Met name op het onderdeel hoe klantgerichtheid wordt ontwikkeld. Tevens geven deze trainingen direct handvatten voor managers om hun manier van leidinggeven aan te passen, een manier om met managementinformatie om te gaan, en een eenvoudige toepassing van personeelsmanagement. Al tijdens de training ervaren de deelnemers direct een krachtig inzicht in hun manier van leiding geven, procesmanagement, communicatie en vele andere onderwerpen.

2. INK Positiebepaling uitvoeren

De volgende stap is het uitvoeren van een nulmeting. Het INK model noemt dat een positiebepaling. Het leuke hiervan is, dat niet een externe auditor of adviseur de analyse maakt, maar het managementteam zelf. Leerzaam en leuk. Het leidt ook automatisch tot teamvorming, verbeterde communicatie en samenwerking. Het INK-model leidt de deelnemers stap voor stap langs alle onderdelen van de bedrijfsvoering. Het resultaat hiervan is dat directie en management inzicht krijgen in de wijze waarop bijvoorbeeld medewerkers samenwerken, procedures worden gevolgd, productcriteria bekend zijn of hoe de communicatie tussen afdelingen verloopt.

3. Plan van aanpak INK

Uit de positiebepaling volgen de sterke punten van de organisatie en de punten ter verbetering. Nu wordt een prioriteitenlijst gemaakt en een plan van aanpak. De organisatie kan vervolgens stap voor stap de verbeteringen doorvoeren. Meestal is het wenselijk hiertoe een duidelijke set prioriteiten te stellen en een Plan van Aanpak te maken met stappen, tijdslijn en verantwoordelijkheden. Ook de meetpunten moeten worden bepaald. Immers over een half jaar moeten we goed kunnen vaststellen of vooruitgang is geboekt. Zo'n plan kan bijvoorbeeld bevatten:

 • Klantgroepen segmenteren
 • Stakeholders en risicoanalyses
 • Doelstellingen en KPI's
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden definiëren
 • ISO 9001 toepassen (standaardiseren in procedures)
 • Output meten
 • Ondersteunende processen opdrachten geven vanuit het primaire proces

4. Verbeteringen implementeren

Naast kennis van het INK managementmodel moeten de gebruikers van het model ook kennis hebben van procesmanagement, verbetermethoden, communicatie, strategie, leiderschap en nog een aantal belangrijke thema's. Kennis van deze specifieke onderwerpen kan verkregen worden tijdens de implementatiestappen, zoals beschreven in het Plan van Aanpak. Dat is handiger dan eerst uitvoerig cursussen te volgen op die onderwerpen en er dan achter komen dat niet alle onderwerpen van toepassing zijn of in een andere vorm. Het is veel praktischer en leerzamer om technieken te leren, op het moment dat ze van toepassing zijn. Dan kan men ze in de eigen praktijk toepassen.

5. Resultaten meten

Na afronding van het Plan van Aanpak moeten de resultaten worden gemeten. Dat kan via een audit, via procesanalyses en/of een herhaling van de positiebepaling. Hieruit komt naar voren welke vooruitgang is geboekt. Bijvoorbeeld minder indirecte uren, betere cash flow, betrouwbaarder leveren, minder afhankelijk van leveranciers of meer gemotiveerde medewerkers door een nieuwe manier van leiding geven.

Pas het INK mangementmodel toe en verbeter de concurrentiepositie

Het is de kunst de snelle afwisseling tussen standaardisatie en aanpassing te realiseren. Dat wordt bedoeld met continue verbetering. De PDCA cirkel gaat op alle niveaus ronddraaien, de organisatie wordt eenvoudiger (lean), gemakkelijker te besturen en de klantgerichtheid verbetert.

Wilt u de INK Positiebepaling uitvoeren? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ons ook vrijblijvend bellen voor een gesprek of voor meer informatie: 088 33 666 66, of een e-mail sturen: info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Jeroen Verberk