ISO 9001 toepassen en uw organisatie certificeren

Certificering voor ISO 9001 is mogelijk zodra aan de eisen van de norm ISO 9001 wordt voldaan. Die eisen van de norm ISO 9001 gaan over de realisatie van continue verbetering van de processen. Het doel hiervan is dat uw klanten altijd de producten ontvangen met de afgesproken specificaties. De richtlijnen van ISO 9001 zijn dus helemaal niet vreemd of ingewikkeld. Ze maken de organisatie gewoon klantgericht, helpen de kosten dalen en zorgen voor verbetering van de productkwaliteit. Daarom is ISO 9001 certificering veel meer dan een certificaat aan de muur. Wilt u weten wat u praktisch moet doen voor een ISO 9001 certificeringstraject? Lees verder vraag hulp bij de toepassing.

Referentie: Patagonia helpt ons al enige jaren met het beheer van het managementsysteem volgens ISO 9001 en ISO 14001. Ook met het opzetten van FSSC 22000 is hun adviseur weer betrokken. Kernwoorden: pragmatisch, inhoudelijk goed, fijne adviseurs en trainers. Jan Pieter Brandwijk - directeur Geostick Labels & Tags

Visie op ISO 9001 en de certificatie

De norm ISO 9001 beschrijft een set basisregels voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit zijn de minimale bouwstenen, die nodig zijn om processen continu te verbeteren, zodat telkens aan de wensen van uw klanten wordt voldaan. ISO 9001 begint met het vaststellen van de klanteisen en het meten van de processen en klanttevredenheid. ISO 9001 is daarmee een meet- en regelsysteem voor uw organisatie. Het gaat niet om kwaliteitshandboeken, maar om de beheersing en verbetering van processen. Dat is zowel in het belang van uw klanten als in het belang van uw eigen organisatie. Onbeheerste processen zijn namelijk erg kostbaar. Met ISO 9001 worden dus zowel de efficiëntie als de klanttevredenheid verbeterd. Lukt dat, dan volgt de certificatie van uw organisatie voor ISO 9001.

Hulp bij de implementatie van ISO 9001 en certificatie van uw organisatie

Wij zorgen er voor dat ISO 9001 gaat werken, dat de toepassing leidt tot lagere kosten en een hogere klanttevredenheid. Daarbovenop krijgt u het certificaat ISO 9001. Met onze begeleiding kregen vele organisaties al het certificaat ISO 9001 en werd tegelijkertijd ook de bedrijfseconomie verbeterd. We doen dat hoofdzakelijk voor organisaties in de productie, logistiek, ICT en research. De processen zijn in dat type organisatie complex en de kwaliteitseisen zijn hoog. We begeleiden uw organisatie op een slimme manier en tegen lage kosten. Meer weten? Stel uw vragen direct per mail aan een van onze adviseurs.

De inhoud van ISO 9001 is een model voor een kwaliteitsmanagementsysteem

Certificering van uw organisatie voor ISO 9001 is eenvoudig. ISO 9001 beschrijft wat een organisatie aan managementtechnieken nodig heeft om er voor te zorgen dat wordt voldaan aan de wensen van de klant. De norm schrijft niet voor hoe medewerkers het werk moeten uitvoeren, maar hoe managers technieken kunnen toepassen. Denk aan het meten van resultaten, implementatie van een strategie, evaluatie van leveranciers, plannen en personeelsmanagement. Helaas hebben kwaliteitsmanagement en ISO 9001 in het bijzonder het imago ontwikkeld te leiden tot bureaucratie. Dat komt omdat vaak wordt gestart met het uitgebreid beschrijven van werkwijzen. Dat is als eerste stap niet zinvol. Er moet juist een meetsysteem worden ontwikkeld. Kwaliteitsmanagement leidt dan tot spectaculaire resultaten. Dit heet ook wel operational excellence: Snelheid, lage kosten, flexibiliteit en klantgericht. 

Praktische tips voor de ISO 9001 certificering

We geven u alvast een paar praktische tips voor de ISO 9001 certificatie. De essentie van ISO 9001 certificering is procesbeheersing praktisch te maken. De norm gaat niet direct over de uitvoering van het werk, maar om de evaluatie van het werk en de borging of verbetering van dat werk en de processen. Om valkuilen te vermijden staat hieronder een aantal praktische tips om uit te voeren:

  1. De uitvoering van de werkzaamheden hoeft niet te worden beschreven. Het gaat om de identificatie van de waarde toevoegende stappen en de mate van beheersing van die stappen: foutloos presteren.
  2. Evalueer de prestaties van leveranciers om hun prestaties te verbeteren. Daarmee verlaagt u de productiekosten van uw organisatie, doordat fouten en vertragingen worden voorkomen.
  3. Maak oorzaakanalyses, zodat afwijkingen structureel worden weggenomen, in plaats van dat ze zich herhalen en telkens voor faalkosten zorgen. Voer samen met operators root cause analysis uit op de afwijkingen.
  4. De kwaliteitsmanager is 90% van de tijd bezig met meten, analyseren en verbeteren en niet met het schrijven van procedures. De kwaliteitsmanager is geen ambtenaar, maar een organisatieadviseur en processpecialist.
  5. Ervaar via de uitvoering van een nulmeting in hoeverre uw organisatie al voldoet aan eisen van ISO 9001. 

De theorie van kwaliteitsmanagement en de oorsprong van ISO 9001

Tijdens de industriële revolutie bestond kwaliteitsmanagement alleen uit het inspecteren van eindproducten. Dit heet kwaliteitsmanagement op basis van eindcontrole. Tegenwoordig geldt dat kwaliteitsmanagement is gebaseerd op werken met indicatoren. De bedoeling hiervan is dat de kwaliteitscontrole niet aan het einde plaats vindt, maar dat procesindicatoren per processtap, dus veel eerder, aangeven of de juiste kwaliteit is gerealiseerd. Deze methode is veel goedkoper, sneller en leidt bovendien tot continue verbetering van processen. Eind vorige eeuw ontstond de behoefte om een uniform model voor kwaliteitsmanagement te ontwerpen, dat ook internationaal erkend zou worden. De International Organization for Standardisation (ISO) ontwierp de ISO 9000 serie. De bekendste uit deze serie is de nu gangbare ISO 9001 versie met aandacht voor procesbeheersing, risicomanagement, stakeholderanalyses en klanttevredenheid. Voldoen aan ISO 9001 geeft uw klanten het vertrouwen dat uw organisatie haar processen beheerst, de kwaliteit van producten verbetert en dat kosten dalen. 

Training ISO 9001 om kwaliteitsmanagement te implementeren

Andere manieren om ISO 9001 op een praktische manier in uw organisatie te implementeren gaat via opleidingen en trainingen ISO 9001:

  • De incompany training Kwaliteitsmanagement met ISO 9001. Deze incompany opleiding ISO 9001 is bedoeld voor teams, zoals het Management Team of een Kwaliteitsmanagement Team. De trainer komt naar uw organisatie en begeleidt uw team in de toepassing van ISO 9001. ISO 9001 wordt in de organisatie geïntegreerd en onderdeel van het dagelijks werk. Daarna volgt certificatie. Deze werkwijze is een degelijke en succesvolle methode.
  • Met de Opleiding Kwaliteitsmanager wordt u of een collega van u opgeleid in kwaliteitsmanagement met ISO 9001. U leert alle spelregels van kwaliteitsmanagement en de norm ISO 9001. U leert de spelregels correct toepassen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, maakt de toepassing van de norm uw organisatie eenvoudiger en sneller. De trainer laat zien hoe dat werkt.
  • Via de training ISO 9001:2015 leert u de inhoud van de norm. Daarmee kunt u de norm lezen en begrijpen welke acties u moet uitvoeren. U krijgt daarbij van ons de voorbeelden en documenten. Deze leerzame training is interactief en u kunt al uw vragen stellen aan de trainer.
  • Wat ook een prettige start is, is de Webinar Kwaliteitshandboek maken. Met deze webinar leert u in no time een kwaliteitshandboek maken. Het voorbeeld krijgt u natuurlijk van ons. U leert dat een kwaliteitshandboek geen document is om te maken, maar een methode om na te denken over het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie. Dus niet veel schrijven, maar vooral nadenken over het meet- en regelsysteem van uw organisatie. 

Vraag vrijblijvend hulp voor de certificatie van uw organisatie en de toepassing van de ISO 9001 richtlijnen. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Referentie: We hebben met Patagonia een jarenlange relatie voor consultancy in kwaliteitsmanagement en de uitvoering van interne audits. De diensten zijn naar volle tevredenheid - Inge Fraters, Kwaliteitsmanager Sick Sensor Intelligence. 

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Elisa Smorenburg