Leiderschap met Zero Defects management

Hoeveel klachten zijn acceptabel? Hoeveel fouten mogen in een ontwerptekening zitten? Hoeveel afkeur mag de afdeling productie maken? De eerste reactie is: Nul natuurlijk! De tweede reactie is: Maar dat is onmogelijk! Phil Crosby loste dit dilemma op en ontwikkelde het kwaliteitsmanagementsysteem Zero Defects. Een kwaliteitssysteem voor managers en hoe zij met doelstellingen moeten omgaan. Leiderschap staat hierin centraal.

De populaire uitleg van Zero Defects is een organisatie te creëren, die geen fouten maakt. Dat is geen juiste uitleg en niet wat Crosby bedoelde. We leggen graag uit wat hij wel bedoelde en hoe u in uw organisatie een nieuwe leiderschapsstijl kunt ontwikkelen volgens de uitgangspunten van het Zero Defects kwaliteitsmanagementsysteem. 

Kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op Zero Defects

  1. Pijler 1 - De definitie van kwaliteit is conformance to requirements
  2. Pijler 2 - Kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op preventie
  3. Pijler 3 - De kwaliteitsnorm is Zero Defects
  4. Pijler 4 - Een meetsysteem volgens de Price of Non Conformity

1. Pijler 1 - De definitie van kwaliteit is conformance to requirements

De definitie van kwaliteit is volgens Crosby: Het voldoen aan vereisten of conformance to requirements. Elk product dat voldoet aan de gestelde vereisten van de (interne) klant is een kwaliteitsproduct. Deze definitie is overgenomen van vergelijkbare definities, zoals deze ook door bijvoorbeeld Deming en Juran waren gesteld en zoals deze ook in de norm ISO 9001 is opgenomen. Zorg er voor dat ieder proces producten of halffabrikaten oplevert, die voldoen aan de (interne) klanteisen.

2. Pijler 2 - Kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op preventie

Kwaliteitsmanagementsystemen zijn gebaseerd op het voorkomen van fouten. De correctie van fouten (correctieve maatregelen) is ongeveer een factor 10 kostbaarder, dan preventieve maatregelen nemen. Daarom is ook risicomanagement opgenomen in de norm ISO 9001. Identificeer de risico's, voordat de effecten van afwijkingen gevoeld worden. Crosby definieerde daarom ook een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van preventie.

3. Pijler 3 - De kwaliteitsnorm is Zero Defects

Nu is een doel nodig. Een kwaliteitsnorm. Hoeveel producten mogen afwijken: 3%, 1%, 0,5%? 0% kan niet, want perfecte organisaties bestaan immers niet. Crosby loste dit probleem op door een houding van het management als norm te stellen: Fouten kunnen ontstaan, maar je mag ze niet accepteren. Ze mogen niet blijven bestaan. Leiders dienen hun medewerkers te motiveren om iedere afwijking te melden en op te lossen. Fouten mogen zich niet herhalen. De norm is dat managers een houding ontwikkelen, een mentaliteit, dat fouten niet mogen blijven bestaan. Deze vastbesloten mentaliteit van leiders is Zero Defects

4. Pijler 4 - Een meetsysteem volgens de Price of Non Conformity

Nu de norm voor kwaliteitsmanagement vaststaat en zowel managers als medewerkers gedreven zijn alle afwijkingen te zien en op te lossen, is er nog een meetsysteem nodig. Hoe kunnen afwijkingen worden gemeten? Crosby zocht naar een generieke meetmethode en koos net als Juran voor de faalkosten: De prijs van niet voldoen of price of non conformity. Als een offerte een fout bevat en opnieuw moet worden gemaakt, dan kost dat bijvoorbeeld een half uur extra arbeidstijd. Lean spreekt in dat verband van verspillingen, die zijn hetzelfde. Voer faalkostenanalyses uit en u heeft een goede maat voor kwaliteitsmanagement.

Een krachtig kwaliteitsmanagementsysteem met Zero Defects en ISO 9001

ISO 9001 biedt de algemene structuur van een managementsysteem. De pijlers van Crosby komen er allemaal in terug, alleen wordt de leiderschapsstijl niet zo expliciet benoemd. Gebruik de Zero Defects definitie van Crosby om het hoofdstuk Leiderschap van de norm ISO 9001 in te vullen. We hebben de structuur hiervoor op een rij gezet in de Checklist Zero Defects met doelstellingen en een nieuwe leiderschapsstijl.

Wilt u de Zero Defects managementmethode toepassen? Vul hieronder dan uw gegevens in of bel ons 088 33 666 66. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com. 

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Jeroen Verberk