Lean Manufacturing en 5S leren en implementeren

Lean Manufacturing en 5S gaan hand in hand. Ze uiteraard verschillend en hebben verschillende doelen, maar de uitgangspunten zijn gelijk. Namelijk het verschil tussen waarde creatie en verspilling. De manier waarop werk wordt uitgevoerd, bepaalt het verschil tussen waarde creatie en verspilling, of kwaliteit en non-kwaliteit. Het lassen van een staalplaat, het maken van een factuur, het boren van een gat zijn waarde toevoegende handelingen, die in één keer goed moeten worden uitgevoerd. Wordt het werk niet in één keer goed uitgevoerd, dan ontstaan extra kosten: Faalkosten of verspillingen. Deze zijn de vijand van iedere organisatie en kunnen met Lean en 5S worden weggenomen!

Er werden oorspronkelijk 7 vormen van verspilling gedefinieerd. Later nog één extra. Deze 8 verspillingen gelden als activiteiten die geen enkele waarde toevoegen. Denk aan wachten, bewegen en transport. Zowel 5S als Lean werken aan het wegnemen van deze verspillingen. Lean voor de hele procesflow, 5S voor het praktische werk op de werkplek: de Gemba.

Kwaliteitsmethoden 5S en Lean leiden tot operational excellence:

 1. Kostenreductie door het wegnemen van verspillingen en indirecte uren
 2. Verkorting van de doorlooptijd door wachttijden en overbodige handelingen weg te nemen
 3. Verbeter de kwaliteit van het eindproduct door de juiste uitvoering te kiezen
 4. Standaardisatie van de werkplek leidt tot eigenaarschap, snelheid en verbetering
 5. Lean en 5S zijn methoden voor teams die leiden tot samenwerking en discipline

1. Kostenreductie door het wegnemen van verspillingen en indirecte uren

De grootste kostenpost van een organisatie zit verstopt en versnipperd in de uitvoering van operationele handelingen. Een groot deel van de handelingen voegt geen waarde toe aan de producten en diensten die uw organisatie levert. Medewerkers lopen, vervoeren, overleggen, wachten, bellen en verspillen zo op allerlei manieren hun tijd. Soms gaat wel 50% van de arbeidstijd verloren. De arbeidskosten blijven echter. Als de omzet stijgt en de situatie blijft onveranderd, dan blijven die kosten minimaal gelijk, maar meestal nemen ze toe. Neem consequent verspillingen weg en reduceer de kosten. Niet via bezuinigen of reorganisatie, maar via het stap voor stap wegnemen van onnodige handelingen. Er komt ruimte in de planning en de productiviteit stijgt. In minder dan een maand heeft de toepassing van Lean en 5S effect.

2. Verkorting van de doorlooptijd door wachttijden en overbodige handelingen weg te nemen

Het wegnemen van onnodige handelingen leidt ook tot verkorting van de doorlooptijd. Als een kar met halffabrikaten tussen twee werkstations stil staat, dan is de doorlooptijd onnodig lang. De klant wacht. Meestal staat zo'n kar niet één keer stil en ook niet één minuut, maar meerdere keren en soms wel uren. Als dat voor één kar geldt, staan er meestal meer karren stil en dat het hele jaar door. Niet alleen wachten kost tijd, maar ook het transport van karren naar een andere afdeling of de verplaatsing naar een betere positie bij de werkplek. Neem deze verspillingen weg. Ook als de karren goed bij de werkplek staan, moet een medewerker de halffabrikanten toch vaak duizenden keren per jaar oppakken, neerzetten of draaien. Deze tijdsverspillingen lopen op tot weken per jaar en zijn geen productiehandelingen.

3. Verbeter de kwaliteit van het eindproduct door de juiste uitvoering te kiezen

Naast de verspillingen voeren medewerkers ook de waarde toevoegende handelingen uit. Door verspillingen en knelpunten weg te nemen ontstaat concentratie op de echte productiehandelingen. De tijd die gewonnen wordt door verspillingen weg te nemen, wordt omgezet in verbetering van de productiehandelingen. Deze kunnen worden geborgd, getraind en gecontroleerd. Daar is nu tijd voor vrijgekomen. Hoewel het doel van Lean is om de verspillingen weg te nemen, blijkt de aandacht voor de goede handelingen een positief effect te hebben op de uitvoering van het werk. De methode 5S helpt daarbij. Werkplekken worden continu verbeterd, waardoor het werk beter kan worden uitgevoerd. Machines worden beter bediend en methoden beter gevolgd. Hierdoor wordt de kwaliteit van het eindproduct beter en de doorlooptijd korter.

4. Standaardisatie van de werkplek leidt tot eigenaarschap, snelheid en verbetering

Het wegnemen van de verspillingen met Lean leidt al tot concentratie op de waarde toevoegende productiehandelingen, maar de methode 5S is daar speciaal voor ontwikkeld. Medewerkers onderzoeken samen hun werkplekken en de dagelijkse operationele procedures en werken aan standaardisatie. Het is goed voor de kwaliteit van het eindproduct als nauwkeurig bekend is wat de juiste manier van meten, aftekenen, opspannen, lassen, fitten en andere handelingen is. Eén manier is namelijk de beste manier. Medewerkers willen wel graag volgens hun eigen, vertrouwde manier werken, maar het is de kunst om met elkaar de beste manier te vinden. Dat is zelden de manier van één van de collega's. Bijna altijd wordt met elkaar een betere manier gevonden. Dat is de weg naar Operational Excellence.

5. Lean en 5S zijn methoden voor teams die leiden tot samenwerking en discipline

Als operationele professionals samenwerken en met elkaar tot afspraken komen, die vanaf dat moment geldig zijn voor de uitvoering van het werk, dan is niet alleen de beste manier van uitvoeren ontwikkeld, maar is ook de samenwerking verbeterd. Die samenwerking leidt ook tot eigenaarschap. Men heeft de beste werkmethode samen ontwikkeld, waardoor men zich trots en betrokken voelt. De medewerkers zijn er trots op te werken volgens de door henzelf ontwikkelde procedures. Ze zullen de discipline om volgens die procedures te werken makkelijk kunnen opbrengen. Mocht door drukte, onduidelijkheid of andere oorzaken toch van de ideale werkwijze worden afgeweken, dan zal de sociale controle en teamwork er voor zorgen dat de collega's elkaar vriendelijk begeleiden en corrigeren.

Implementatie Lean en 5S via training en discipline

Het vraagt training en ervaring om de verspillingen te zien. Mensen zijn vaak zo gewend aan hun werk, dat ze de inefficiënties niet meer zien. Daarnaast vraagt het discipline. De opgave om telkens weer opnieuw naar een bewerking te kijken en te onderzoeken over het in kortere tijd kan. Creativiteit en vakmanschap zijn nodig.

Lean Manufacturing Checklist helpt uw organisatie te verbeteren

We hebben een checklist voor u samengesteld. Daarmee kunt u beoordelen of en hoe elementen van Lean en 5S worden toegepast. Lean en 5S zijn zo slim ontwikkeld, dat iedere organisatie er voordeel van heeft. Ze bevatten wetmatigheden die altijd van toepassing zijn.

Wilt u de gratis Checklist Lean Manufacturing ontvangen? Vul dan hieronder uw gegevens in. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar Lean oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer Lean artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen

Lean en 5S toepassen:

 • Nulmeting 8 wastes
 • Lean ervaren met Flipping Factory Game
 • Incompany oplossingen en trainingen
 • Met collega's werken aan de toepassing
 • Eigenaarschap ontwikkelen met 5S
 • Verkorting doorlooptijd
 • Lean Consultants helpen