Lean en 5S direct implementeren

Lean en 5S gaan hand in hand en kunt u samen of kort na elkaar implementeren. Lean en 5S hebben een verschillend doel, maar de uitgangspunten zijn gelijk. De uitgangspunten zijn namelijk (1) het onderscheiden van waarde creatie ten opzichte van verspillingen en (2) de ontwikkeling van een flexibele, klantgerichte organisatie, zodat telkens aan de marktvraag kan worden voldaan. De methode 5S richt zich op de werkplek, de Gemba, terwijl Lean wordt toegepast op de waardestroom of productstroom. Lean en 5S zijn buitengewoon handige en krachtige methoden voor de verbetering van uw organisatie. Lees verder over de manier van implementeren en vraag de Checklist aan.

5S en Lean toepassen leidt naar operational excellence, flexibiliteit en klantgerichtheid:

Zowel de methode 5S als Lean zijn er op gericht verspillingen uit processen weg te nemen, waardoor alleen waarde toevoegende handelingen overblijven. Lean doet dit voor de procesflow, 5S voor het praktische werk op de werkplek: de Gemba. De inhoud van dit artikel gaat over het toepassen van Lean en 5S in uw organisatie:

 1. Kostenreductie met Lean 5S door wegnemen verspillingen
 2. Verspillingen lopen snel op zonder het toepassen van Lean en 5S
 3. Verkorting doorlooptijd met Lean 5S door wegnemen wachttijden en overbodige handelingen
 4. Standaardisatie van de werkplek met 5S en Lean leidt tot eigenaarschap en snelheid
 5. Lean en 5S zijn methoden voor teams die leiden tot samenwerking en discipline

1. Kostenreductie met Lean 5S door wegnemen verspillingen

Met Lean 5S wordt een enorm deel van de operationele kosten weggenomen. Een van de grootste kostenposten van een organisatie zit verstopt en versnipperd in de uitvoering van operationele handelingen. Dat zijn de verspillingen. Denk aan lopen, zoeken of opnieuw bewerken. Dit zijn handelingen die geen waarde toevoegen aan de producten en diensten. Daar komt bij dat medewerkers en managers als gevolg van die verspillingen ook veel overleggen, bellen en vergaderen, waardoor ze op allerlei manieren tijd verspillen. Een verlies aan arbeidstijd van 50% is hierbij geen uitzondering en het ergste komt nog, als men denkt dat deze verspillingen gewoon bij het werk hoort. Dat is natuurlijk niet zo. Het arbeidsloon is bedoeld voor waarde creatie en niet voor verspillingen. Kortom, Lean toepassen betekent eerst het wegnemen van overbodige handelingen.

2. Verspillingen lopen snel op zonder het toepassen van Lean en 5S

De verspillingen in processen nemen snel toe bij organisaties die Lean en 5S niet toepassen. Als de omzet van een organisatie vervolgens ook nog toeneemt, stijgen de verspillingen relatief sneller. De frequentie in de uitvoering van processen neemt toe met de omzet, maar dat geldt ook voor de verspillingen. Hierdoor komen organisaties vaak in de problemen. Het lijkt goed te gaan, maar de werkelijkheid is problematisch. De arbeidskosten stijgen, bijvoorbeeld door overwerken, en de leverbetrouwbaarheid loopt terug. Dat is de reden waarom de toepassing van Lean en 5S zo essentieel is. Na toepassing van Lean en 5S komt ruimte vrij in de planning en in de werktijd per proces. De productiviteit stijgt. In minder dan een maand heeft de toepassing van Lean en 5S effect en ontstaat een nieuwe managementmethode volgens Lean en 5S.

3. Verkorting doorlooptijd met Lean en 5S door wegnemen wachttijden en overbodige handelingen

Het wegnemen van onnodige handelingen met Lean en 5S leidt natuurlijk ook tot verkorting van de doorlooptijd. Als een kar met halffabrikaten tussen twee werkstations stil staat, dan is de doorlooptijd onnodig lang. De klant wacht. Meestal staat zo'n kar niet één keer stil en ook niet één minuut, maar meerdere keren en soms wel uren. Als dat voor één kar geldt, staan er meestal meer karren stil en dat het hele jaar door. Niet alleen wachten kost tijd, maar ook het transport van karren naar een andere afdeling of de verplaatsing naar een betere positie bij de werkplek. Ook als de karren goed bij de werkplek staan, moet een medewerker de halffabrikanten toch vaak duizenden keren per jaar oppakken, neerzetten of draaien. Dus, het is tijd voor verder onderzoek om processen te verbeteren. Neem de verspillingen met Lean en 5S weg, zodat de doorlooptijd wordt verkort. Regelmatig is een halvering van de doorlooptijd mogelijk. Gebruik Lean voor de procesflow en 5S voor de werkplek. Voer anders eerst een nulmeting uit om het potentieel aan tijdwinst te kennen voor uw organisatie. 

4. Standaardisatie van de werkplek met 5S en Lean leidt tot eigenaarschap en snelheid

Het wegnemen van de verspillingen met Lean leidt tot concentratie op de waarde toevoegende productiehandelingen en onder andere de methode 5S is daar speciaal voor ontwikkeld. Medewerkers onderzoeken samen hun werkplekken en de dagelijkse operationele procedures en werken aan standaardisatie en verbetering. De kwaliteit van het eindproduct verbetert als werkwijzen op de juiste manier worden uitgevoerd. Denk aan een gestandaardiseerde manier van meten, aftekenen, opspannen of verpakken. Eén manier is de beste manier, voor dit moment, tot die beste manier wordt verbeterd, waarbij iedereen diezelfde nieuwe manier toepast. Medewerkers willen graag volgens hun eigen, vertrouwde manier werken, maar het is de kunst om met elkaar de beste manier te vinden en die telkens te verbeteren. Dat is de weg naar Operational Excellence.

5. Lean en 5S zijn methoden voor teams die leiden tot samenwerking, standaardisatie en verbetering

Als operationele professionals via Lean en 5S samenwerken en met elkaar tot afspraken komen, die vanaf dat moment geldig zijn voor de uitvoering van het werk, dan is niet alleen de beste manier van uitvoeren ontwikkeld, maar is ook de samenwerking verbeterd. Die samenwerking leidt ook tot eigenaarschap. Medewerkers ontwikkelen samen de beste werkwijze, waardoor trots en betrokkenheid ontstaan. Het is op deze manier bovendien niet ingewikkeld de verbeterde standaarden te handhaven. Medewerkers zullen de discipline om volgens de nieuwe procedures te werken makkelijk kunnen opbrengen. De nieuwe procedures zijn immers beter en makkelijker dan de oude manier van werken. Mocht door drukte of onduidelijkheid toch van de ideale werkwijze worden afgeweken, dan zal de sociale controle en teamwork er voor zorgen dat de collega's elkaar vriendelijk helpen en corrigeren.

Toepassen Lean en 5S via training en een systeem gebaseerd op klanteisen

Volg een opleiding Lean Green Belt om Lean te leren toepassen. Het vraagt training en ervaring om de verspillingen te zien , zodat de procesflow en de Gemba kunnen worden verbeterd. Mensen zijn vaak zo gewend aan hun werk, dat ze de inefficiënties of verspillingen niet meer zien. Bovendien is een systeem nodig. Een systeem zorgt er voor dat telkens opnieuw naar een bewerking wordt gekeken om deze te verbeteren in het belang van de klant. Dat is de rol van het lijnmanagement, waardoor niet alleen het vakmanschap verbetert, maar ook de samenwerking, het eigenaarschap en de kennis van de klanteisen.

Lean Manufacturing Checklist helpt uw organisatie te verbeteren en een Lean analyse te maken

We hebben een checklist voor u samengesteld met allerlei vragen en richtlijnen. Daarmee kunt u zelf een eerste Lean analyse maken. U kunt hiermee beoordelen of en hoe de elementen van Lean en 5S worden toegepast in uw organisatie. Daarna kunt u met een van onze Lean Consultants ook een diepere Lean analyse maken. Dan wordt de orderhistorie onderzocht om de orderfrequentie en de klanteisen te bepalen, waarna het productieproces kan worden ontworpen en/of geoptimaliseerd. De uitkomsten van deze Lean analyse zijn zeer waardevol. Ze geven u de praktische handvatten en richtlijnen om Lean en 5S verder door te voeren en de voordelen te benutten.

Wilt u de gratis Checklist Lean Manufacturing ontvangen? Vul dan hieronder uw gegevens in. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar Lean oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer Lean artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen

Lean en 5S toepassen:

 • Nulmeting 8 wastes
 • Lean ervaren met Flipping Factory Game
 • Incompany oplossingen en trainingen
 • Met collega's werken aan de toepassing
 • Eigenaarschap ontwikkelen met 5S
 • Verkorting doorlooptijd
 • Lean Consultants helpen