Inleiding Lean Manufacturing en stappen voor implementatie

Het doel van Lean Manufacturing is het creëren van een flexibele organisatie. Flexibiliteit moet hier begrepen worden als het vermogen van een organisatie om telkens te leveren wat de markt vraagt op het moment dat de markt het vraagt: On demand delivery. Dat is het Lean principe. Dit vermogen geldt niet soms of regelmatig, maar altijd en continu. Lees verder hoe Lean uw processen klantgericht en flexibel maakt en antwoord geeft op de leverbetrouwbaarheidsvraagstukken van uw organisatie. Wilt u hulp? Richt dan eerst een Lean model area in om medewerkers op te leiden.

Lean Manufacturing lost problemen met de leverbetrouwbaarheid op

Hoe worden problemen met de leverbetrouwbaarheid opgelost met Lean. Een praktisch voorbeeld: Als een klant 3 stuks van product A vraagt, dan moet de organisatie in staat zijn 3 stuks van product A te leveren. Niet uit voorraad, maar vanuit de productielijn. Vraagt een andere klant vervolgens 5 stuks van product B, dan moet de organisatie in staat zijn direct 5 stuks van product B te maken en te leveren. Let op het woordje 'direct'. Als daarna de volgende klant een enkel stuk van product C nodig heeft, dan moet de organisatie die direct kunnen maken en leveren. Dat is flexibiliteit volgens Lean Manufacturing. Die flexibiliteit leidt tot leverbetrouwbaarheid. De organisatie is in staat snel om te stellen en het volgende product te maken. De richtlijnen van Lean helpen de organisatie op een nieuwe manier naar efficiëntie te kijken. Namelijk door niet in dezelfde stand van een machine veel product A te maken, maar snel omstellen. Daarmee verdwijnen de enorme kosten voor voorraden en werkvoorraden en wordt de organisatie efficiënt, flexibel en klantgericht.

Lean leidt van massaproductie naar flexibele productie

In de praktijk ervaren organisaties allerlei problemen met leverbetrouwbaarheid, omdat ze aan massaproductie doen. Product B ligt bijvoorbeeld niet op voorraad, terwijl de productie nog bezig is met product A, waarvan er gelijk maar 10.000 worden gemaakt. Daardoor wordt een organisatie inflexibel. Met Lean Manufacturing wordt dit vraagstuk opgelost. Met Lean Manufacturing wordt een organisatie flexibel gemaakt, zodat altijd aan de klantvragen kan worden voldaan. Lees hieronder verder over Lean Manufacturing, leer de principes en de wijze van implementeren via een model area in uw eigen organisatie.

Visie op Lean Manufacturing en de betekenis van Lean met continuous flow

Voordat we op de inhoud van Lean Manufacturing ingaan, is het belangrijk eerst de principes te kennen. De basisprincipes van Lean Manufacturing zijn dat de marktvraag leidend is en dat continuous flow het middel is. Hoe werkt dat? De letterlijke betekenis van Lean Manufacturing is 'schrale productie'. Dit woord moet gelezen worden als een manier van produceren, waarbij de hele productieketen is ontdaan van verspillingen. Alleen waarde creërende werkzaamheden zijn operationeel. Lean Manufacturing betekent dat begonnen wordt met een klantorder en dat die klantorder in één keer, zonder oponthoud wordt afgemaakt. Omdat de productielijn Lean is, ontstaat hierbij continuous flow. Het proces is nu maximaal efficiënt en tegelijkertijd ontvangt de klant het gevraagde product op tijd. 

Lean Manufacturing ontstaat door Lean Management

Lean Management is een management methode, die begint bij het MT en die daarvandaan overal in de organisatie haar werking heeft om continuous flow te creëren. Dit vraagt om een nieuw managementsysteem met nieuwe spelregels voor de leidinggevenden. De methode Lean Management is een algemene managementmethode, die niet alleen voor productieorganisaties geschikt is. Integendeel, Lean is overal toepasbaar. Denk bijvoorbeeld aan de wachttijd voor een operatie in een ziekenhuis of de afgifte van een paspoort bij de gemeente. Met dit soort voorbeelden wordt duidelijk, dat Lean Manufacturing een algemene management methode is, die universeel toepasbaar is om on demand delivery te realiseren. Dat is het doel. Het is geen doel op zich om de verspillingen weg te nemen, dat is een middel. Het doel is te allen tijde kunnen leveren wat de markt vraagt op het moment dat de markt het vraagt.

Visie op Lean Manufacturing en de concurrentiepositie van uw organisatie

Wat wel nodig is voor een goede toepassing van Lean Manufacturing, is druk van buiten, zoals van concurrenten, die ook opdrachten willen van dezelfde klanten. Concurrentie is nodig om de energie op te brengen om de noodzakelijke veranderingen door te voeren en de concurrentiepositie van een organisatie te verbeteren. Lean Manufacturing is een managementmethode met een inspirerende filosofie, maar de methode is wel gebaseerd op andere uitgangspunten dan organisaties van oudsher vaak gewend zijn. Bestaande gewoonten, denkwijzen en patronen in de organisatie maken plaats voor nieuwe managementrichtlijnen, die gebaseerd zijn op het centraal zetten van de klanteisen. De implementatie van Lean verloopt dan ook via een intensief verandertraject. Wie dit onderschat, zal ervaren, dat Lean niet tot de gewenste effecten leidt. Dat ligt niet aan Lean Manufacturing. De rij met organisaties, waar de implementatie is mislukt, is lang. Voorkom de valkuilen en werk samen met onze organisatieadviseurs aan een Lean programma of met onze Lean coaches. Volg in ieder geval vooraf de opleiding Lean Green Belt. en doe trainingen met operators en teamleiders om de principes en technieken over te brengen.

Lean Manufacturing als managementmethode in uw organisatie toepassen:

 1. Maak Lean Manufacturing onderdeel van de organisatiestrategie
 2. Verbetering van de klantgerichtheid met Lean Manufacturing of Lean Management
 3. Lean Manufacturing is een managementmethode!
 4. In stappen Lean Production introduceren en implementeren

1. Maak Lean Manufacturing onderdeel van de organisatiestrategie

De doorlooptijd van de productie en de mate waarin een organisatie kan reageren op marktvragen zijn twee organisatiekenmerken, die van strategisch belang zijn voor de concurrentiepositie van uw organisatie. Eerst maakt de klant een keuze: Bij welke leverancier zal ik de bestelling plaatsen? Eén seconde nadat een klant vervolgens de bestelling bij uw organisatie heeft plaatst, start de wachttijd voor de klant. De klant heeft de order bij uw organisatie geplaatst en niet bij de concurrent, omdat naast de prijs en de kwaliteit ook de leversnelheid van het product aantrekkelijk is. Klanten willen niet wachten. Dit is de reden waarom Lean Manufacturing zo belangrijk is en onderdeel moet zijn van de organisatiestrategie. Het gaat immers om de verbetering van de concurrentiepositie, zodat de klant voor uw organisatie kiest. Dit is de verantwoordelijkheid van het management.

2. Verbetering van de klantgerichtheid met Lean Manufacturing en Lean Management

Nadat Lean Manufacturing het inzicht heeft gebracht dat Lean onderdeel moet zijn van de organisatiestrategie volgt het klantgericht maken van de organisatie. De klant plaatst een bestelling en op dat moment begint het productieproces van uw organisatie. De tijd tussen plaatsing van de order door de klant en de uitlevering door uw organisatie is de lead time. Die tijd moet zo kort mogelijk zijn, omdat de klant wacht. Hieruit is de pull productiemethode ontstaan. Hierover straks meer. Vervolgens is het de vraag wat de frequentie van de bestellingen is? Welke producten worden besteld, in welke volgorde en met welke volumes? Dit patroon kan eenvoudig in beeld worden gebracht met enkele analyses. De praktijk van Lean Manufacturing begint met het in beeld brengen van de patronen in deze marktvraag. Daarna wordt de hele organisatie hierop afgestemd. De hele organisatie werkt met het Lean managementsysteem, vandaar het begrip Lean Management. De klantwens is leidend en niet allerlei interne onderwerpen, aannames of individuele belangen. Eilandjes en afdelingen worden opgeheven en iedereen werkt aan on demand delivery in het belang van de klant.

3. Lean Manufacturing leidt tot kostenreductie en pull lean production

Lean Manufacturing leidt tot kostenreductie, doordat volgens het lean principe pull production wordt gewerkt. Dit principe is een tegenstelling ten opzicht van het oude push production principe. Met Lean Manufacturing of Lean production verlossen we ons van het verouderde adagium, dat machines niet mogen stilstaan, omdat het kostenposten zijn. Dit komt nog voort uit de tijd dat de afschrijving van een machine werd bepaald via het aantal geproduceerde eenheden. Het is niet de kunst één machine of één werkstation maximaal te laten produceren, maar de hele procesketen: Van bestelling tot aflevering bij de klant. Al draait één machine dag en nacht, de procesketen wordt er niet sneller van en daarmee wordt de doorlooptijd niet korter. Pull lean production biedt het inzicht dat het belangrijk is de hele productieketen sneller te maken en niet één stap van die keten. Dit lijkt zo opgeschreven logisch en het klinkt wellicht zelfs als een open deur, maar in de praktijk is dit één van de lastigste vraagstukken om praktisch te maken. Snelheid ontstaat niet via harder werken, maar door het wegnemen van verspillingen in de keten en een pull productiesysteem. Dit is wat wordt bedoeld met het begrip Lean production. Vervolgens stijgt de productiviteit per machine vanzelf, doordat productietijd vrij komt. Met Lean Manufacturing verplaatst de kijk op een machine, naar de kijk op een productieketen. De machines zijn geen kostenposten, maar leveren juist waarde, als onderdeel van een productieketen. Dit inzicht leidt tot kostenreductie en verkorting van de lead time.

4. In stappen Lean Manufacturing introduceren en implementeren

De toepassing van Lean in uw eigen organisatie verloopt via een aantal stappen. Doorloop deze stappen en realiseer een Lean Factory met een pull production werkwijze, zodat de flexibiliteit toeneemt en de kosten dalen. Het is geen uitzondering dat levertijden en kosten halveren na de toepassing van Lean en de samenwerking met onze Lean Consultants:

1. Lean model area

Mensen moeten wennen aan de richtlijnen van Lean. Om de theorie te doorgronden helpt het om een zogenaamde  Lean model area in te richten. Samen met onze adviseurs wordt een processtap ingericht volgens de richtlijnen van Lean. Mensen kunnen er dan aan wennen en gaan de theorie begrijpen. 

2. Orderanalyse - heijunka

De eerste stap bestaat uit het inzichtelijk maken van de orderfrequentie, zodat de takttijd kan worden bepaald. Maak een analyse van de orderstroom en de manier waarop deze orderstroom door de productie wordt verwerkt. Dit is een moeilijke stap waarbij we adviseren één van onze Lean consultants in te zetten. Er worden verschillende ontwerpen gemaakt, zodat productfamilies in hoog tempo - de takttijd - en volgens de marktvraag (heijunka) kunnen worden verwerkt.

3. Value stream mapping

De materiaalstroom en informatiestappen worden vervolgens op operationeel niveau uitgewerkt. Dit heet value stream mapping. De value stream map bestaat uitsluitend uit waarde toevoegende processen. Geen verspillingen of controle stappen. Dit ontwerp maakt het productiesysteem lean (of schraal). Dit model is leidend voor de implementatie van Lean.

4. Verspillingen wegnemen

De value stream map bestaat uit alleen waarde toevoegende stappen, waardoor de verspillingen (waste) in de praktijk zichtbaar worden. Deze verspillingen worden vervolgens stap voor stap weggenomen. De verspillingen worden zowel in de productieflow weggenomen als van de werkplekken (Gemba) met de methode 5S. Doe dit samen met de operators en voormannen. 

5. Visual management

Door het wegnemen van de verspillingen wordt steeds duidelijker wat de waarde toevoegende productiestappen zijn. Met behulp van visual management kunnen de productielijnen worden uitgelicht en worden de spelregels duidelijk gemaakt. Denk aan input en output vakken, two bin locaties, looppaden, grijpvoorraden en veiligheidsregels. Dit geldt voor de productieafdeling, maar ook voor alle andere afdelingen in de organisatie.

6. Enkel stuks fabricage starten - one piece flow

Breng de productie in fasen terug naar enkelstuksproductie. Hiertoe is een korte omsteltijd per bewerkingsstap essentieel. Bij een Pull Productiesysteem is continu aandacht voor verkorting van de omsteltijden. Dit maakt een organisatie flexibel, omdat sneller wordt gereageerd op veranderende klantenwensen. De tijd die is gewonnen door het wegnemen van verspillingen wordt nu ingezet om procedures voor omstellen te verbeteren. Machines worden nu stil gezet als er geen orders zijn of als andere producten worden gevraagd. Machines worden omgesteld als de orderstroom varieert. 

7. Pull systeem invoeren met Kanban systeem

Het verschil tussen Push Productie en Pull Productie is het Kanban systeem. Bij push productie produceren alle processtappen op maximale snelheid. Dat lijkt logisch, maar de denkfout is dat er altijd een langzame processtap in de keten zit, die bepalend is voor de snelheid van de hele keten. Push Productie leidt daarom tot voorraden, wachttijden, herplannen, verkeerde eindvoorraden, ruimtegebrek en lange omsteltijden. Bij Pull Productie verdwijnen die problemen. Er wordt gewerkt met een Kanban systeem en One piece flow, waardoor de hele productieketen ritmisch en in fase functioneert (zie figuur onder). Iedere processtap gaat produceren als de volgende stap ook begint. Dat begin is te zien aan een Kanban kaartje dat naar de vorige processtap wordt gebracht als een halffabrikaat uit de tussenvoorraad wordt gehaald. Dit Kanban kaartje geeft het startsignaal en bevat de noodzakelijke informatie. Zo ontstaat een pull production system. Lean pull productielijnen zijn sneller, lees ze hebben een kortere doorlooptijd, dan de klassieke push systemen. Dit geldt ook voor administratieve omgevingen. Wilt u dit principe beter begrijpen? Doe dan de training Lean Flipping Factory.

Kanban met two bin systeem

8. Lijn balanceren - line balancing

Via kanban en two bin worden de bottlenecks snel zichtbaar, zodat deze processtappen één voor één kunnen worden aangepakt. Dit leidt tot verkorting van de doorlooptijd. De productielijn wordt nu afgestemd op de marktvraag: het aantal opdrachten per dag, week of maand. De organisatie wordt klantgericht en Lean Manufacturing is in dit stadium een feit. Nu worden de productielijnen verder geoptimaliseerd.

9. Optimalisatie met productfamilies

Doorloop de hiervoor beschreven stappen eerst voor één productielijn. Als de effectiviteit en de voordelen van Lean Manufacturing eenmaal zijn ervaren, is de motivatie groot om verder te gaan. Vooraf in stap 1 zijn al productfamilies gedefinieerd. Nu kunnen meerdere productielijnen worden geoptimaliseerd.

10. Standaardisatie doorvoeren

Essentieel voor het succes is dat de ingeslagen weg a way of living wordt, door de vorige stappen continu te herhalen. Hierdoor ontstaat standaardisatie en de continue verbetering van standaarden. Lean wordt daarom altijd gecombineerd met de methode 5S voor werkplekverbetering. De operators voeren 5S uit en werken mee aan de standaardisatie voor Lean Manufacturing.

Toepassing Lean Manufacturing makkelijk als de essentie helder is

Het is belangrijk dat Lean Manufacturing niet als trucje of cursusonderwerp wordt gezien, maar dat de essentie wordt begrepen. Dat kan via de Lean model area. Lean is een overzichtelijke managementmethode, die voor alle operators en leidinggevenden geldt en die in de hele organisatie wordt toegepast. Lean leidt tot indrukwekkende resultaten en gemotiveerde medewerkers! In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wordt Lean door medewerkers zeer gewaardeerd, omdat de verspillingen worden weggenomen en waarde toevoegend werk de aandacht krijgt. Het is wel belangrijk dat de transformatie goed wordt gecommuniceerd. Mensen vinden het leuk om verspillingen weg te nemen en daar tegenover waarde toe te voegen.

Start eenvoudig met de Lean model area

De model area is een toepassing van Lean op een specifieke processtap. Alle Lean principes worden toegepast op die specifieke locatie. De medewerkers helpen hierin mee, net als teamleiders en managers. Deze model area wordt het voorbeeld en tegelijkertijd de traininglocatie en demonstratieruimte voor de organisatie.

Of kies de Lean Lego Line

De training Lean Lego Line is een bekende internationale training, waarmee de principes van procesmanagement en lijnproductie worden ervaren via een productielijn van Lego. Wij hebben een speciale versie van deze workshop ontwikkeld. We hebben naast de aspecten van Lean Manufacturing ook de Lean Management processen er in opgenomen. De operators leren hoe pull productie werkt en tegelijkertijd leren teamleiders hun rol als operationeel leider te nemen.

Of kies voor nulmeting 8 wastes

Een andere mooie manier om met Lean Manufacturing kennis te maken is een nulmeting uitvoeren. Met foto's, checklists en faalkostenanalyses leren de operators de 8 wastes herkennen in hun eigen productieomgeving. Dit kan ook een administratieve omgeving zijn. Binnen een ochtend zien de operators hetzelfde als onze Lean Consultants en is het begin van Lean geboren. Dit inzicht raken ze niet meer kwijt, zodat een fundament is gelegd. 

Of kies voor het werken met de Lean coach

Onze Lean Black Belt adviseurs werken vaak als Lean coach om Lean Manufacturing stap voor stap in een organisatie te implementeren. Ze zijn een dag in de week of een dag in de maand aanwezig om in de praktijk aanwijzingen te geven. Dat doen ze zowel in de board room met het MT voor de toepassing van Lean Management als in de uitvoering om operators en teamleiders te helpen met de toepassing van Lean technieken. Deze coaching leidt tot direct resultaat.

Wilt u starten met de Lean Model Area? Vraag gratis informatie aan. Vul hieronder uw gegevens in, of bel ons via 088 33 666 66 of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar Lean oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer Lean artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen

Lean Lego Workshop:

 • Training 1 dagdeel
 • Of Nulmeting 8 wastes
 • Lean ervaren
 • Incompany
 • Met collega's werken
 • Halvering doorlooptijd
 • Technieken gratis