Inleiding Lean Manufacturing en stappen voor implementatie

De doorlooptijd van de productie is van strategisch belang voor de concurrentiepositie van uw organisatie. Eén seconde nadat een klant zijn bestelling bij uw organisatie heeft plaatst, start de wachttijd voor de klant. De klant heeft de order bij uw organisatie geplaatst en niet bij de concurrent, omdat naast de prijs en de kwaliteit ook de leversnelheid van het product aantrekkelijk is. Klanten willen niet wachten. Lees meer over de Lean Factory en het verkorten van de productie doorlooptijd.

Als we denken aan de wachttijd voor een operatie of de afgifte van een vergunning, dan wordt duidelijk, dat Lean niet een trucje is voor de industrie, maar een algemeen management principe. Lean is een managementmethode met een inspirerende filosofie. Loop langs de stappen van Lean en verkort de doorlooptijd met de pull productiemethode.

De kracht van Lean Manufacturing als managementmethode voor uw organisatie:

  1. Verbetering van de klantgerichtheid met Lean Manufacturing of Lean Management
  2. Lean Manufacturing is een managementmethode!
  3. In stappen Lean Production introduceren en implementeren

1. Verbetering van de klantgerichtheid met Lean Manufacturing of Lean Management

De klant plaatst een bestelling en op dat moment begint het productieproces van uw organisatie. De tijd tussen plaatsing van de order door de klant en de uitlevering door uw organisatie is de lead time. Die moet zo kort mogelijk zijn. Daar komt het woord Lean Manufacturing vandaan. Vervolgens is de vraag wat de frequentie van die bestellingen is? Welke producten worden besteld, in welke volgorde en met welke volumes? Dit kan eenvoudig worden geanalyseerd. De markt vraagt producten en uw organisatie reageert hierop. Lean Manufacturing begint bij het in beeld brengen van deze marktvraag en helpt u vervolgens de hele organisatie hierop af te stemmen. Daarom wordt het woord Lean Management gebruikt. De hele organisatie werkt met het managementsysteem. Lean is daarmee een methode, die uw organisatie klantgericht maakt. De klantwens is leidend en niet allerlei interne onderwerpen, aannames of individuele belangen.

2. Lean Manufacturing is een management methode!

Met Lean Manufacturing verlossen we ons van het verouderde adagium, dat machines niet mogen stilstaan. Dit komt voort uit de tijd dat de afschrijving van een machine werd bepaald via het aantal geproduceerde eenheden. Machines mogen wel stilstaan en dat is ook niet onlogisch. Het is niet de kunst één machine of één werkstation maximaal te laten produceren, maar de hele procesketen: Van bestelling tot aflevering bij de klant. Al draait één machine dag en nacht, de procesketen wordt er niet sneller van. Het is belangrijk de hele keten sneller te maken en niet één stap van die keten. Dit inzicht vraagt om een nieuwe managementmethode: Lean Manufacturing. Snelheid ontstaat niet via harder werken of continu produceren, maar door het wegnemen van verspillingen. Met Lean Manufacturing ontstaat een nieuwe kijk op machines: Het zijn geen kostenposten, maar middelen voor waarde creatie in een procesketen is. Het resultaat is dat de leverbetrouwbaarheid zal verbeteren en knelpunten worden weggenomen.

3. In stappen Lean Manufacturing introduceren en implementeren

De toepassing van Lean in uw eigen organisatie verloopt via een aantal stappen. Doorloop deze stappen en realiseer een snellere levertijd. Het is geen uitzondering dat levertijden halveren via de inzet van onze Lean Consultants:

1. Bewustzijn creëren

Wat is het verschil tussen Push Productie en Pull Productie. Push Productie leidt tot voorraden, wachttijden en veel herplannen. Bij Pull Productie verdwijnen die problemen. De productie wordt afgestemd op de marktvraag en er gelden nieuwe wetmatigheden, zoals over voorraden, pull productie, one piece flow en two bin.

2. Value stream mapping en 5S toepassen

De materiaal- en informatiestromen worden in kaart gebracht, gevolgd door de introductie van een systeem om werkplekken in te richten. Via Value Stream Mapping (VSM) wordt de optimale logistiek ontworpen en met de methode 5S worden de werkplekken gestandaardiseerd. 5S is geschikt om verspillingen te leren zien en wegnemen.

3. Lijn integratie organiseren

De ultieme vorm van produceren is één keten van aaneengeschakelde bewerkingsstappen zonder hindernissen. Die hindernissen zijn de 8 wastes, die weggenomen zijn dankzij de Value Stream Map en 5S. Nu moet die productielijn praktisch worden ingericht en visueel herkenbaar worden gemaakt in de fabriek, de productiehal of op kantoor.

4. Enkel stuks fabricage starten

Breng de productie in fasen terug naar enkelstuksproductie. Hiertoe is een korte omsteltijd per bewerkingsstap essentieel. Bij een Pull Productiesysteem is continu aandacht voor verkorting van de omsteltijden. Dit maakt een organisatie flexibel! Er kan sneller worden gereageerd op veranderende klantenwensen.

5. Pull systeem invoeren

Het Pull Productiesysteem kan starten. Technieken als kanban en two bin worden toegepast om continuous flow te creëren. Veel termen, maar niet ingewikkeld. Het management weet nu dat de productiedoorlooptijd niet verandert door een machine continu te laten produceren. Het gaat om de productiviteit van de procesketen!

6. Lijn balanceren, line balancing

Via kanban en two bin worden de bottlenecks snel zichtbaar en kunnen ze één voor één worden aangepakt. Dit leidt tot verkorting van de doorlooptijd en de takttijd. De productielijn wordt nu afgestemd op de marktvraag: het aantal opdrachten per dag, week of maand. De organisatie wordt klantgericht en Lean Manufacturing is een feit.

7. Optimalisatie met productfamilies

Doorloop de hiervoor beschreven stappen eerst voor één productielijn doorlopen. Als de schoonheid en de voordelen van Lean Manufacturing eenmaal zijn ervaren, is de motivatie groot om verder te gaan. Nu volgt het wegnemen van Mura, het maken van productfamilies, de groei naar Kaizen en andere verdiepende stappen.

8. Standaardisatie doorvoeren

Essentieel voor het succes is dat de ingeslagen weg a way of living wordt, door de vorige stappen continu te herhalen. Hierdoor ontstaat standaardisatie en de continue verbetering van standaarden. Lean wordt daarom altijd gecombineerd met de methode 5S voor werkplekverbetering. De operators voeren 5S uit.

Toepassing Lean Manufacturing makkelijk als de essentie helder is

Het is belangrijk dat Lean Manufacturing niet als trucje of cursusonderwerp wordt gezien, maar dat de essentie wordt begrepen. Die is eigenlijk eenvoudig, maar wellicht dat de vreemde begrippen en onbekende technieken tot verwarring leiden. Houd vast aan de gedachte dat Lean Manufacturing een praktisch handvat is. Lean is een overzichtelijke richtlijn, die voor alle operators en leidinggevenden geldt en die in de hele organisatie wordt toegepast. Lean leidt tot indrukwekkende resultaten en gemotiveerde medewerkers! Het is een managementmethode, maar de operationele medewerkers zullen er ook veel plezier aan beleven, doordat het vakmanschap en de afspraken met de klanten centraal staan. Mensen vinden het leuk om verspillingen weg te nemen en daar tegenover waarde toe te voegen.

Start eenvoudig met Lean via de Lean Lego Line

De Lean Lego Line is een bekende internationale workshop, waarmee de principes van procesmanagement en lijnproductie worden ervaren via een productielijn van Lego. Wij hebben een speciale versie van deze workshop ontwikkeld. We hebben naast de aspecten van Lean Manufacturing ook de Lean Management processen er in opgenomen. De operators leren hoe pull productie werkt en tegelijkertijd leren teamleiders hun rol als operationeel leider te nemen.

Of kies voor nulmeting 8 wastes

Een andere mooie manier om met Lean Manufacturing kennis te maken is een nulmeting uitvoeren. Met foto's, checklists en faalkostenanalyses leren de operators de 8 wastes herkennen in hun eigen productieomgeving. Dit kan ook een administratieve omgeving zijn. Binnen een ochtend zien de operators hetzelfde als onze Lean Consultants en is het begin van Lean geboren. Dit inzicht raken ze niet meer kwijt, zodat een fundament is gelegd. 

Wilt u starten met Lean Manufacturing? Vraag de gratis Checklist Lean Manufacturing aan. Vul hieronder uw gegevens in, of bel ons via 088 33 666 66 of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar Lean oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer Lean artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen

Lean Lego Workshop:

  • Training 1 dagdeel
  • Of Nulmeting 8 wastes
  • Lean ervaren
  • Incompany
  • Met collega's werken
  • Halvering doorlooptijd
  • Technieken gratis