Cases Lean Manufacturing en 5S

Hieronder staan voorbeelden van projecten, zoals we die hebben uitgevoerd bij onze klanten. De cases zijn leerzaam en interessant, maar kunnen meestal niet worden gekopieerd voor een andere organisatie. Het is maatwerk. De beschrijvingen bevatten geen namen van organisaties, omdat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze klanten. Integriteit is een belangrijke waarde. U kunt verder bij ons navragen over deze cases.

Lean productie in cleanroom

In de semi-conductorindustrie stelt ASML zeer strikte eisen aan zowel de kwaliteit van geleverde producten als de leverbetrouwbaarheid: altijd op tijd en juist leveren. Tegelijkertijd wordt verwacht dat leveranciers de kosten systematisch laten dalen door een permanent leer- en verbeterproces. Deze case gaat over de begeleiding van een toeleverancier, die hightech schakelingen maakt. 

Lead time

De lead time is de tijd van het plaatsen van een bestelling tot het moment van uitleveren. De lead time van uw organisatie is afhankelijk van de leverprestaties van de supply chain. Deze case beschrijft hoe de lead time van de leveranciers kan worden verkort door toepassing van supply chain management. De lead time van uw organisatie is vaak langer dan de eigen productietijd.

Lean in een ziekenhuis

Deze case gaat over de toepassing van Lean in een ziekenhuis. Specifiek op de afdeling Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA). Deze afdeling heeft alle kenmerken van een productieafdeling. In hoog tempo moeten duizenden onderdelen per dag worden gesteriliseerd. Dit is een hightech proces dat op hoge snelheid moet functioneren en waarbij fouten uiteraard onacceptabel zijn.

Lean en productieverbetering

In deze case wordt de toepassing van Lean Manufacturing beschreven bij een organisatie die sierbestrating produceert. Het gaat om grote volumes producten met veel variatie. Deze organisatie heeft te maken met seizoensinvloeden. We hebben eerst een nulmeting uitgevoerd om de dynamiek te analyseren. Daarna hebben we Lean Manufacturing met de medewerkers uitgevoerd.

Capaciteit vergroten

Lean Manufacturing is natuurlijk bekend van de verkorting van doorlooptijden. Een iets andere manier van kijken is het vergroten van de capaciteit. Als de doorlooptijd wordt verkort, is minder ruimte nodig, is er minder onderhanden werk en kan capaciteit worden vrijgemaakt voor extra productiewerkplekken. Deze opdracht is met Lean uitgevoerd om de capaciteit te vergroten.

Back Office

De backoffice wordt vaak een verzameling van allerlei werkzaamheden en ook vaak taken, die helemaal niet bij de backoffice horen. Alle reden om deze afdeling te onderzoeken om de doorlooptijd van de processen te reduceren. Processen als facturatie, debiteurenbeheer en andere werkzaamheden dienen foutloos en snel te worden uitgevoerd. Daarom passen we samen met de medewerkers Lean toe.

Wilt u meer weten?

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Bart Paesie