Lean en 5S oplossingen voor uw organisatie

Kies hieronder de Lean Manufacturing oplossing, die bij uw organisatie en doelstellingen past. Klik op de oplossing en lees meer over de manier waarop we de betreffende oplossing toepassen in uw organisatie en welke resultaten u kunt verwachten. U kunt ook met ons bellen of mailen om de oplossing verder te bespreken en uit te werken met één van onze Lean Management specialisten. We realiseren het juiste resultaat.

Lean Green Belt opleiding

Lean Green Belt is één van de opleidingen om expert te worden in de toepassing van Lean Manufacturing. Daarnaast bieden we de opleidingen Six Sigma Green Belt en Continuous Improvement Manager aan. Bij elkaar is dit een perfect pakket van 3 opleidingen om uzelf te ontwikkelen tot specialist in de toepassing van verbetermethoden met Lean Six Sigma en het certificaat Green Belt te halen.

Value Stream Mapping

Voor de realisatie van Lean Manufacturing is het nodig om de waarde toevoegende processtappen in beeld te brengen. Dat gebeurt met de techniek Value Stream Mapping, waaruit een Value Stream Map ontstaat. Dit specifieke processchema is intelligent opgesteld op basis van de orderstroom, de marktvraag en de waarde toevoegende stappen. Hieruit volgt later het Pull Production System.

Lean coach inzetten

De Lean coach helpt u Lean Manufacturing in de praktijk brengen. Lean, dan wel Lean Management, is zo'n uitgebreid vakgebied, dat hulp in de uitvoering vaak wenselijk is. Meestal volgen mensen een training Lean Manufacturing, waarna ze met behulp van de Lean coach in de praktijk aan de slag gaan. De Lean coach begeleidt het management team, de teamleiders en de operators in de uitvoering.

Cost Leadership

Lean Manufacturing wordt ook voor kostenreductie gebruikt. De verspillingen in processen worden weggenomen, waardoor de kosten dalen. De doorlooptijd verkort tegelijkertijd. De waarde toevoegende handelingen blijven over, zoals de klant het verwacht. Gebruik onze technieken om Cost Leadership te realiseren. Uw organisatie bereikt het laagste kostenniveau in uw markt.

Tussenvoorraden verlagen

Zet de oude Push Production methode om naar de marktgerichte Pull Production methode. Door toepassing van Kanban en Two Bin en een nieuwe planningsmethode produceert de organisatie op basis van de klantvraag. Voer per processtap deze Lean technieken in en de tussenvoorraden zullen worden verlaagd. Zet een Lean Model Area op in de productie als demonstratie. 

Online Lean Manufacturing

Online Lean Manufacturing wordt gebruikt om Lean technieken te onderwijzen en toepassingen te ontwikkelen. Denk aan het maken van een Value Stream Map, analyses van voorraden of de toepassing van Kanban systemen. Deze technieken kunnen worden ontwikkeld door online met elkaar te overleggen en ontwerpen te maken. Daarna volgt de toepassing in de praktijk van de organisatie.

Lean Lego Line

De omzetting van de klassiek Push Production methode om naar de marktgerichte Pull Production methode is niet altijd makkelijk. Het helpt als de betrokken teamleiders en medewerkers eerst begrijpen wat het verschil tussen beide methoden is. Dit begrip kan heel eenvoudig worden ontwikkeld met behulp van de Lean Lego Production Line. Met dit game komt Pull Production tot leven.

Kaizen en 5S

Kaizen betekent continue verbetering met kleine stapjes. Deze managementfilosofie wordt onder andere praktisch gemaakt met de toepassing van het 5S model. Dit model gaat over de verbetering van de werkplek: de Gemba. Door de Gemba continu te verbeteren wordt het werk beter uitgevoerd. Processen en producten verbeteren daardoor. Het model 5S is essentieel voor Kaizen management.

5S toepassen

De methode 5S wordt toegepast in alle processen en op alle afdelingen. Wekelijks worden met het team van de afdeling de 5 stappen van 5S doorlopen. Dit leidt tot ruimte, een verbeterde inrichting en een Gemba waar alles functioneert. Daarnaast worden samenwerking, leiderschap, eigenaarschap en klantgerichtheid ontwikkeld. De cultuur transformeert en wordt resultaatgericht. 

5S Audit

Als de methode 5S wordt toegepast in de organisatie, dan is het prettig om de ontwikkelingen en verbeteringen te onderzoeken en te meten. Daarvoor worden 5S Audits ingezet. Als uw organisatie gecertificeerd is, voor bijvoorbeeld ISO 9001 of een andere kwaliteitsnorm die vereist dat interne audits worden uitgevoerd, dan kunnen die audits ook worden ingezet als 5S Audit.

Meer weten over oplossingen?

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Bart Paesie