Gebruik van Lean Manufacturing om Cost Leadership te bereiken in uw markt

De economie wordt gekenmerkt door het leveren van producten tegen de laagste prijzen: cost driven economy. Daarbij hoort de organisatiestrategie Cost Leadership (Porter). Wij bieden u hierbij aan de Quick Scan Cost Leadership. Met behulp van deze Quick Scan worden snel de verspillingen in operationele processen geïdentificeerd, zodat deze verspillingen daarna kunnen worden geëlimineerd en procesborging wordt verbeterd. We gebruiken hierbij de 8 verspillingen van Lean en systemen om processen te meten.

Scope van de Quick Scan definiëren

De eerste stap bestaat uit het vaststellen van de scope? Welke deel van de organisatie wilt u onderzoeken? Productie? Logistiek? Of de hele organisatie? Samen met het management wordt de Quick Scan vorm gegeven. Kies die afdeling(en) of dat proces waar u denkt snel kosten te kunnen verlagen. Door de lat aanvankelijk niet te hoog te leggen, kunnen managers en medewerkers zich het principe van Cost Leadership eigen maken en verspillingen leren herkennen. Later zullen dan wezenlijke transformaties plaatsvinden door op een nieuwe manier naar processen en verspillingen te kijken. De resultaten zijn inspirerend.

De uitvoering van de Quick Scan: Verspillingen identificeren

Tijdens de Quick Scan worden de verspillingen, zoals die binnen Lean Manufacturing zijn gedefinieerd, in het proces onderzocht. Via interviews, waarnemingen en metingen worden de 8 verspillingen geïdentificeerd en gekwantificeerd. Hieruit volgt een rapportage in euro’s, waaruit u kunt leren welke voordelen kunnen worden behaald om stappen richting Cost Leadership te zetten. Managers en medewerkers kunnen meekijken bij de uitvoering, zodat ze zich een nieuwe manier van denken over processen eigen maken.

Extra verdieping bij de Quick Scan: Procesborging realiseren

Daarnaast worden de processen tijdens de Quick Scan ook beoordeeld op de mate van beheersing: Procesborging. Cost Leadership wordt alleen gerealiseerd als processen foutloos presteren en in één keer het juiste product voortbrengen dat voldoet aan de klanteisen. Fouten zorgen immers voor een verhoging van de kosten. We onderzoeken de manier waarop processen worden geborgd en de output, die naar de klant gaat, wordt gerealiseerd. Dit leidt tot een rapportage met grafieken en scores, waarin u direct de sterke en zwakke punten van uw organisatie en processen herkent.

De rapportage van de resultaten uit de Quick Scan

De resultaten van de Quick Scan worden samengevat in een overzichtelijk rapport met data, grafieken en kosten. We geven aan waar in de processen de kosten te hoog zijn en hoe u die kunt wegnemen uit het proces. Ook spreken we uit in welke mate processen zijn geborgd, zodat u een compleet beeld heeft van de ‘verborgen fabriek’ van herbewerking, herstel en foutproductie. Met dit rapport kunt u direct overgaan tot verbetering van de processen en een agenda opstellen voor het management team.

Cost Leadership is een strategische uitdaging

De realisatie van een verbeterde concurrentiepositie vraagt natuurlijk een systematische aanpak. Het is niet gedaan met één Quick Scan. Vanuit de Quick Scan wordt een verbeterprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. De Quick Scan wordt vervolgens meestal twee keer per jaar uitgevoerd om de voortgang te beoordelen en om de organisatie verder te verdiepen in de strategie Cost Leadership. Onze consultants kunnen uw organisatie daarin begeleiden. Doel: omzetstijging door de levering van goede producten tegen de laagste kosten in de markt.

Wilt u de Quick Scan Cost Leadership uitvoeren of heeft u vragen? Vul dan onderstaand formulier in. Bellen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen

Johan Schreuders