Lean coach helpt bij de implementatie van Lean Manufacturing

De Lean coach maakt de theorie van Lean Manufacturing praktisch in uw organisatie. Veel mensen volgen een training Green Belt of Black Belt Lean Six Sigma, maar lopen vervolgens aan tegen de implementatie: de toepassing van Lean in de organisatie. De  omzetting van de theorie van Lean Manufacturing naar de praktijk is een forse uitdaging. Er zijn veel veranderingen nodig in de organisatie, in de processen en bij de manier van leidinggeven. Daar helpt de Lean coach bij. Lees over de voordelen en de kosten voor het inzetten van een Lean coach en de directe effecten voor uw organisatie.

1. Wat is een Lean coach?

Een Lean coach is een adviseur, die meeloopt in de uitvoering van het werk van medewerkers, het middenkader en het hoger management. Meestal ongeveer 1x per week of 1x per maand. De Lean coach kijkt mee in de praktijk en geeft aanwijzingen per locatie, per functie en per proces over de toepassing van Lean methoden en technieken. Lean Manufacturing is een managementconcept dat op alle niveaus in de organisatie aanpassingen vraagt. De Lean coach helpt de leidinggevenden in de toepassing van Lean management en het juiste gebruik van Lean technieken. 

2. De rol van de Lean coach en het effect van Lean manufacturing

De rol van Lean coach wordt uitgevoerd door één van onze senior adviseurs in Lean Manufacturing. De coach loopt met u en uw team mee in de praktijk; van de uitvoering op de werkvloer tot en met de boardroom bij het management team. Datgene wat u heeft geleerd over Lean en Lean Management brengt u onder leiding van de Lean coach direct in de praktijk. De uitdaging daarbij is deze: Wat u over Lean heeft geleerd, is waarschijnlijk bij u bekend, maar wat de kunst is, is het herkennen van situaties in de praktijk en de manier waarop u de praktijk van processen gaat aanpassen aan de lean principes; op de juiste manier met het juiste effect. Het gaat dan bijvoorbeeld om de toepassing van kanban systemen, de herkenning van waste in processen of de introductie van een pull productiesysteem. Ook is het soms nodig ondersteuning te krijgen bij meer geavanceerde onderwerpen, zoals de berekening van takttijden, het bepalen van veiligheidsvoorraden of de toepassing van nieuwe leiderschapsrichtlijnen. De Lean coach loopt gedurende 1 dag per week of 1 dag per maand mee in de uitvoering en geeft aanwijzingen bij de te nemen stappen.

3. Implementatie Lean Manufacturing vraagt nieuwe management uitgangspunten

De Lean coach helpt het management, het middenkader en de operators anders te denken, namelijk klantgericht. De essentie van Lean is klantgericht produceren door een flexibele organisatie te ontwikkelen. Eén van de lastigste onderwerpen bij de implementatie van Lean Manufacturing is de verandering van interne uitgangspunten van het productiesysteem en het managementsysteem naar uitgangspunten op basis van de externe markvraag. Organisaties zitten vol gewoonten en procedures, die ontstaan zijn in het verleden en wellicht allang geen waarde meer hebben. Denk aan de manier van het bestellen van grondstoffen, de uitvoering van werk of de manier van leiding geven. Bij de implementatie van Lean Manufacturing draaien veel onderwerpen om. Soms wel 180 graden. Bijvoorbeeld: werk dat iemand al jaren uitvoert, wordt nu als waste aangemerkt, omdat duidelijk is dat de betreffende handeling geen waarde toevoegt. Ook ontstaat met de introductie van Lean veel aandacht voor maintenance en het verkorten van omsteltijden om de productiviteit per unit te verhogen en de doorlooptijd te verkorten. Dat is een andere aanpak dan overwerken of extra arbeidskrachten inzetten om de productie te halen. De Lean coach helpt bij deze transformaties en laat zien hoe met vlotte kleine stappen, nieuwe , essentiële uitgangspunten worden geïntroduceerd. Noodzakelijke technologische veranderingen en gedragsveranderingen worden benoemd en stap voor stap, maar wel snel, getransformeerd.

4. Direct resultaat en snel handelen met Lean coach

Omdat de Lean coach uw organisatie kent en in de praktijk meeloopt, op de werkvloer en in de boardroom, kan snel worden gehandeld. De Lean coach geeft aanwijzingen, die zo klein, gericht en praktisch zijn, dat ze direct kunnen worden uitgevoerd, of dat ze tijdens bijvoorbeeld een 5S ronde kunnen worden aangepakt. De Lean coach heeft als opdracht uw organisatie klantgericht te maken en continuous flow te realiseren. Alle aanwijzingen zijn daarop gebaseerd. Het gevolg is dat deze aanwijzingen na uitvoering direct effect hebben op de organisatie. De kosten dalen en de doorlooptijd wordt verkort. 

5. Kosten en rendement van inzetten Lean coach

De Lean coach is meestal een dag per week of een dag per maand aanwezig. Dit is afhankelijk van de organisatie grootte, de complexiteit en het kennisniveau van Lean Manufacturing. Als het nodig is, kan worden opgeschakeld of juist worden getemporiseerd als de kennis van Lean snel wordt omgezet door uw eigen management. De kosten dalen dan. U bent flexibel in de uren. Iedere dag dat de Lean coach aanwezig is, worden diverse aanpassingen gedaan, die een veelvoud van het dagtarief opleveren door kosten weg te nemen. Denk aan een handeling, die een kwartier duurt en kan worden weggenomen, omdat deze een verspilling is. Deze handeling wordt vele malen per jaar uitgevoerd. De kosten worden daarom in veelvoud terugverdiend en worden ook direct terugverdiend. Dat is de waarde van een Lean coach. Reken met de verhouding 1 op 10. Eén dag met de Lean coach levert op jaarbasis 10 dagen arbeidskosten op.

Wilt u eerst met de Lean coach een nulmeting Lean uitvoeren? Dat kan. Vul dan onderstaand formulier in. Bellen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen

Boudewijn Poppelaars