Lean Lego Line gebruiken voor start Pull Production System

Met behulp van lego is een productielijn nagebouwd. Hiermee kunnen de medewerkers en teamleiders zelf ervaren wat het verschil is tussen een Push Production System en een Pull Production System. Deze stap is belangrijk, omdat een conceptueel managementmodel moet worden uitgelegd aan mensen, die voornamelijk leren via doen. De Lean Lego Production Line is gemaakt op maat voor teamleiders en operators. U kunt dit game met uw voormannen of teamleiders doen, maar ook met operationele medewerkers. 

1. Verschillende productiesystemen leren

Met behulp van de Lego bouwstenen en het te maken eindproduct ervaren de deelnemers eerst verschillende manieren van produceren. In serie, niet in serie, met elkaar en zonder samenwerking. Per oefening worden de tijden gemeten, zodat het verschil tussen de productiesystemen wordt begrepen en ervaren. Uiteraard heeft met ook plezier tijdens de uitvoering.

2. Pull Production System is de snelste productiemethode

De deelnemers ervaren dat het Pull Production System de beste methode is. De snelheid is het hoogst, de doorlooptijd logischerwijze het kortst, maar ook de tussen voorraden zijn laag en de flexibiliteit is groot. Het is belangrijk dat teamleiders of voormannen dit met eigen ogen zien, het ook voelen en ervaren. Dit betekent nieuw beleid ontwikkelen. De teamleiders ervaren dat hun rol niet is het beste te weten hoe producten worden gemaakt of machines worden bediend. Het is belangrijk de procesflow te beheersen en te verbeteren.  

3. Extra uitdaging in deze Lean Lego Line

De standaard van dit game Lean Lego Line kunt u op internet en YouTube terugvinden. Wij hebben de standaard uitgebreid met onderwerpen uit leiderschap en kwaliteitsmanagement. Uit punt 2 volgt namelijk dat leidinggevenden voor een Pull Production System oude patronen (gewoonten) moeten leren loslaten en nieuwe werkwijzen moeten aanleren. Daarom bevat ons game ook oefeningen in coachend leiderschap en kwaliteitsmanagement.   

4. Vertaling van de oefeningen naar de eigen praktijksituatie

Na afloop van de game volgt natuurlijk de vertaling van het geleerde naar de eigen praktijksituatie. De trainer neemt de tijd om dit proces te begeleiden en helpt de teamleiders met de vraag hoe pull productie kan worden toegepast. Daarbij worden Lean Manufacturing, leiderschap en kwaliteitsmanagement integraal benaderd. Het zijn geen aparte onderwerpen, maar verschillende methoden en namen voor hetzelfde doel: de klant de juiste producten leveren, op het afgesproken moment en tegen de laagste kosten. 

5. Pull Production stappenplan maken en uitvoeren

Vanuit een game ontstaat bewustzijn en inzicht. Nu moet natuurlijk nog een uitwerking volgen voor uw eigen organisatie. Productielijnen en processen verschillen van elkaar in vorm, aantal, lengte, dynamiek en complexiteit. Op basis van dergelijke parameters kunnen we u begeleiden bij de vervolgstappen in de praktijk van uw eigen organisatie. We begeleiden u stap voor stap en realiseren samen met u een Pull Production System.

Wilt u Pull Production toepassen in uw organisatie. Of heeft u vragen? Vul dan onderstaand formulier in. Bellen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen

Johan Schreuders