Tussenvoorraden verlagen via Pull Production System

Tussenvoorraden dalen op het moment dat snelle productiestappen niet meer op volle snelheid produceren ten opzichte van de langzamer productiestappen. Tussenvoorraden hopen zich op vóór een werkstation. Dit inzicht moet worden gecombineerd met het inzicht dat de klant haar producten niet eerder krijgt door de snelle productiestappen maximaal te laten produceren. De vertragende stap is juist bepalend. Met deze gegevens kan stap voor stap een Pull Production System in uw organisatie worden ontwikkeld, waardoor de kosten dalen, de levertijd wordt verkort en de klanttevredenheid stijgt.

1. Afscheid nemen van oude patronen en managementregels

Een organisatie bevat vaak oude patronen en managementregels, die stammen uit de tijd dat Push Production de norm was. Bijvoorbeeld: Het rendement van een machine wordt bepaald door de inkoopprijs te delen op het aantal te vervaardigen halffabrikaten. Deze regel leidt er toe dat een machine sneller is terugverdiend door deze maximaal te laten produceren. Dat zou zo kunnen zijn in een voorraad gestuurde organisatie, maar dat is een bedrijfseconomie uit de vorige eeuw. In de huidige cost driven economy, waarin bedrijven order gestuurd moeten werken, geldt deze managementregel niet meer. Niet de snelheid van de machine is belangrijk, maar van de keten aan processtappen. De langzaamste stap is de bottleneck. Neem afscheid van deze en andere managementregels, die uw organisatie sterk beïnvloeden. 

2. De uitvoering van de Quick Scan om tussenvoorraden te identificeren

Vanuit de voorgaande stap is het logisch dan eerst de tussenvoorraden goed in kaart te brengen. De locatie, de soort en de dynamiek. Vervolgens is het ook de vraag welke faalkosten verder ontstaan door de tussenvoorraden? Hoeveel extra handling, transport, lopen, veroudering en beschadiging treedt op. Door een compleet beeld van de productstroom te maken, ontstaat ook een nauwkeurige specificatie van het verbeterpotentieel.

3. Training medewerkers en leidinggevenden in Pull Production

Er is training nodig voor medewerkers om het Pull Production System goed te begrijpen. Komisch genoeg is dit systeem van produceren zo logisch, dat operators en voormannen vaak nauwelijks moeite hebben dit systeem te begrijpen. zij zien de tussenvoorraden ook en begrijpen dat die niet handig zijn. Wat wel lastig is, is de oude gewoonten af te leren. Net zoals het hiervoor genoemde voorbeeld van een verouderde managementregel, geldt ook dat operators en voormannen oude gewoonten (patronen of routines) hebben, die moeten worden aangepast. Coachend leiderschap is nodig en eigenaarschap in de uitvoering, om een paar voorbeelden te noemen. Dit zal veranderen met de toepassing van technieken als Kanban en Two Bin.  

4. Toepassing van Kanban en Two Bin in de productie en logistiek

Nadat de Quick Scan inzicht heeft gegeven en de medewerkers zijn getraind, volgen de stappen voor implementatie. Kanban en Two Bin worden toegepast in de uitvoering. Dat begint meestal bij twee werkplekken in de productie en in de logistiek. Door klein te beginnen, kunnen medewerkers oefenen en de systematiek ervaren. Leren door doen is hierbij het  belangrijke leerproces. Daarna wordt het systeem verder uitgebreid tot een hele keten van Kanban en Two Bin stappen is ontstaan. Zo leren medewerkers wat Pull Production is. Tegelijkertijd worden de managers geholpen met de aanpassingen die zij moeten uitvoeren. Denk aan de manier van bestellen, leidinggeven, calculeren en onderhoud uitvoeren.

5. Meten van prestaties en evaluatie van het Pull Production System

Het Pull Production System is nu een feit en werkt in de praktijk. De Quick Scan kan na drie maanden worden herhaald, zodat de voortgang duidelijk wordt. De eerste vooruitgang en kosten besparingen zijn dan al inzichtelijk, zodat verder uitrol van het systeem gemotiveerd kan worden gepland. Verder wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd en nieuwe KPI's kunnen worden bepaald. Deze helpen het management de productie en logistiek met een nieuwe manier besturen. 

Pull Production stappenplan maken en uitvoeren

Voorgaande stappen moeten natuurlijk per organisatie worden uitgewerkt en gepland. Veel hangt af van de soort productieorganisatie en de veranderingsgezindheid of de noodzaak om beter te presteren. Dit soort ontwikkelingen zijn onderdeel van de strategische besluitvorming, waaraan het management team leiding geeft. Niet alleen de tussenvoorraden worden hiermee gereduceerd, maar ook de doorlooptijd wordt in veel gevallen gehalveerd. 

Wilt u Pull Production toepassen in uw organisatie. Of heeft u vragen? Vul dan onderstaand formulier in. Bellen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen

Johan Schreuders