Tussenvoorraden verlagen via Pull Production System

Met een Pull Production System dalen de tussenvoorraden. De tussenvoorraden dalen op het moment dat snelle productiestappen niet meer op volle snelheid produceren ten opzichte van de langzamere productiestappen. Tussenvoorraden hopen zich namelijk altijd op vóór een werkstation. Dit feit moet worden gecombineerd met het inzicht dat de klant haar producten niet eerder krijgt door de snelle productiestappen maximaal te laten produceren. De vertragende stap is juist bepalend. Deze uitgangspunten vormen de essentie van een Pull Production System. De tussenvoorraden blijven laag en de langzamere productiestappen worden versneld. Hierdoor wordt de organisatie flexibel en gaat zij op tijd leveren aan klanten. We demonstreren dat graag in uw productie met de Lean Model Area. Lees verder.

1. Het Pull Production System introduceert nieuwe managementregels

We hebben het hier over de omzetting van een Push Production System naar een Pull Production System. Een organisatie bevat vaak oude gewoonten en managementregels, die stammen uit de tijd dat Push Production de norm was. Bijvoorbeeld: Het rendement van een machine wordt bepaald door de inkoopprijs te delen op het aantal te vervaardigen halffabrikaten. Deze regel leidt er toe dat een machine sneller is terugverdiend door deze maximaal te laten produceren. Dat zou zo kunnen zijn in een voorraad gestuurde organisatie, maar dat is bedrijfseconomie uit de vorige eeuw. In de huidige cost driven economy, waarin bedrijven order gestuurd moeten werken, geldt deze managementregel niet meer. Niet de snelheid van de machine is belangrijk, maar de snelheid en flexibiliteit van de hele keten aan processtappen. Stap over op Pull Production met lage werkvoorraden en een flexibel productieproces voor on demand delivery bij uw klanten.

2. Focus op verkorting doorlooptijd met het Pull Production System 

In een Pull Production System is de vraag van de (interne) klant leidend. Een machine/operator gaat produceren op het moment dat er vraag is en niet omdat het kan. Daarmee worden de tussenvoorraden verlaagd. Als de focus van het management zich verplaatst naar verkorting van de doorlooptijd van de hele procesketen, ontstaat logischerwijze een focus op het sneller omstellen en het versnellen van de langzaamste processtappen. Daarmee worden tussenvoorraden of werkvoorraden voorkomen. Het gaat er niet om hoe snel een machine kan produceren, maar hoe snel de machine kan worden aangepast in het belang van de hele procesketen en de eisen van klanten.  

3. De uitvoering van de Value Stream Map om tussenvoorraden te identificeren

De eerste stap bestaat uit het in kaart brengen van de tussenvoorraden met behulp van Value Stream Mapping. Het gaat dan om de locatie van de tussenvoorraden, de hoogte, het soort tussenproducten en de dynamiek van verandering, dan wel verstoring van het productieproces. Vervolgens is het ook de vraag welke verspillingen ontstaan door de tussenvoorraden? Hoeveel verspillingen in de vorm van extra handling, transport, lopen, veroudering en beschadiging komen voor als gevolg van de tussenvoorraden? Door een compleet beeld van de productstroom te maken met behulp van een Value Stream Map, ontstaat ook een nauwkeurige specificatie van het verbeterpotentieel. Dit duurt ongeveer 2 tot 3 dagen en gebeurt samen met de teamleiders. Zij leren daarmee direct wat de uitgangspunten van Lean zijn. 

4. Training Teamleiders in Pull Production System en voorraadreductie

Nadat de Value Stream is gemaakt en de tussenvoorraden in beeld zijn gebracht, leren we de Teamleiders het Pull Production System goed begrijpen. Het komische is dat de werking van een Pull Production System zo logisch is, dat het Teamleiders meestal niet veel moeite kost dit productiesysteem te begrijpen. Zij zien de tussenvoorraden immers ook en ze hebben er last van. Ze begrijpen vanuit de praktijk dat tussenvoorraden niet handig zijn en zijn voorstander van voorraadreductie. Als de Teamleiders het Pull Production System begrijpen, worden in de praktijk de technieken Kanban en Two Bin toegepast. Dat doen we op 1 plek in de productie. Eén processtap met tussenvoorraden wordt gebruikt als Lean Model Area, om het principe van Pull Production te demonstreren. Dit duurt 3 tot 5 dagen.

5. Meten van tussenvoorraden en evaluatie van het Pull Production System

Het mechanisme van het Pull Production System is nu op één locatie gedemonstreerd. Het systeem werkt in de praktijk van een processtap en de tussenvoorraden zijn verlaagd. De resultaten kunnen een week later worden opgehaald, zodat de vooruitgang duidelijk wordt. De eerste vooruitgang en kostenbesparingen zijn dan al inzichtelijk, zodat verdere uitrol van het pull productiesysteem kan worden gepland. De Lean Model Area staat symbool voor verdere implementatie en is een leerschool voor andere teamleiders. Verder wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd en nieuwe KPI's kunnen worden bepaald. Deze helpen de managers van de productie en de logistiek met een nieuwe manier besturen, waarbij de performance van de hele procesketen leidend is en klanten hun producten op tijd ontvangen. Het hele programma voor de opzet van een Lean Model Area en de training van teamleiders duurt slechts 2 weken. 

Wilt u een Lean Model Area in uw productie ontwikkelen? Of heeft u vragen? Vul dan onderstaand formulier in. Bellen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen

Boudewijn Poppelaars