Gebruik Value Stream Mapping start Lean Manufacturing

Een onderdeel van Lean Manufacturing is het maken van een Value Stream Map (VSM). Value Stream Mapping is het in kaart brengen van de productielijnen, waarbij alle productiestappen worden omschreven, inclusief de specificaties als producteigenschappen, taktijden, capaciteit of omsteltijden. Het is een procesanalyse en procesontwerp tegelijkertijd. Het maken van een VSM is vaak de eerste stap op het pad naar Lean Manufacturing.

In deze beschrijving wordt uitgegaan van een productieomgeving, maar VSM is in een dienstenomgeving op precies dezelfde manier te gebruiken. De techniek is universeel of overal toepasbaar. Daarnaast is het nog belangrijk te vermelden dat de VSM een handige Lean-techniek is om een begin te maken aan de ombouw van het klassieke Push Production System naar het klantgerichte Pull Production System. Met behulp van VSM wordt het vraaggestuurd produceren in gang gezet.

Stap 1: De start van de Value Stream Map is het verzamelen van procesgegevens

Het in kaart brengen van een productieproces is één stap, maar lastiger is het benoemen van de procescriteria per processtap. Ook het vraaggestuurd denken, is vaak een lastig te nemen hobbel, omdat oude patronen in de organisatie zijn verankerd. Vaak is er ook beperkte informatie over de productspecificaties, machine-informatie en klant- of orderspecificaties. Dat maakt het opstellen van een VSM moeilijker.

Tip: Start met het verzamelen van gegevens per machine of per processtap.

Stap 2: Processtappen in beeld brengen op de map

Een voorbeeld van een organisatie waar we de VSM hebben gemaakt, is een bedrijf waar korte series van technische producten worden gemaakt. We kunnen de naam hier niet noemen. De uitvoering van de processen bestaat voornamelijk uit handwerk en niet uit machines. De medewerkers weten goed wat ze moeten doen en kunnen alle werkzaamheden uitvoeren. Het proces bestaat uit:

toepassing vsm 

Het processchema is eenvoudig. Wat het iets complexer maakt, is dat deze handelingen op meerdere werkplekken worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat intern transport en dat is natuurlijk een verspilling, die moet worden weggenomen.

TIp: Breng de processtappen in beeld.

Stap 3: Vraaggestuurd produceren via One Piece Flow

Eén van de belangrijkste kenmerken van Lean Manufacturing is het order gestuurd produceren. Daarom moet de marktvraag worden berekend en geschat. In de situatie bij deze klant is een behoorlijke stijging van de marktvraag te verwachten. Deze informatie komt van klanten, die hun forecasts delen met deze leverancier. Deze stijging moet worden bijgehouden. Het is een logische gedachte om meer medewerkers op te leiden, zodat de capaciteit wordt vergroot. Dan zouden echter in dit geval ook plannings- en logistieke problemen ontstaan, tenzij veel meer werkplekken beschikbaar komen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dan stijgen de verspillingen mee. Dit is klassiek voor organisaties met een omzetgroei: de verspillingen groeien mee en deze groeien zelfs sneller. Met een toename van de omzet daalt het rendement.

Tip: Maak een sales forecast en een analyse van de historische data.

Stap 4: Nieuw process design op basis van gegevens en analyses

Als de VSM wordt gemaakt, dan ontstaat inzicht in zowel de waarde toevoegende processtappen, als in de verspillingen zoals tussenvoorraden, stilstanden, lopen en wachten. Door de VSM te maken ontstaat het inzicht hoe de bestaande werkplekken kunnen worden verbeterd, zodat een tweede productielijn niet nodig is. Eén van de inzichten in deze case was, dat de eerste productiestap beter kon worden opgesplitst in kleinere, eenvoudige processtappen.

Het voordeel is dat mensen met minder ervaring en die minder hoog zijn opgeleid het product kunnen maken. De complexiteit per productiestap wordt daarmee lager én de omzetstijging kan worden verwerkt.

Tip: Ontwerp de nieuwe processituatie

Stap 5: De procesverbeteringen op de VSM samen trainen

Nu worden alle werkplekken en processtappen individueel onderzocht. Het doel is de verspillingen weg te nemen. De werkplekken worden geoptimaliseerd en in lijn gezet met duidelijke klant-leverancier-relaties. Medewerkers worden getraind in de principes van procesmanagement en in het bewustzijn dat ze allemaal een interne klant hebben. Samen met de medewerkers worden de productspecificaties doorgenomen en wordt geleerd dat afwijkingen in die specificaties niet mogen doorgegeven naar de volgende processtap.

Tip: Proces- en gedragsverandering realiseren  

Stap 6: Implementatie en borging met behulp van de VSM

Met de VSM in de hand voeren de medewerkers zelf de veranderingen door. Werkplekken worden verplaatst en opnieuw ingericht. Er is nu een vast ritme en een continue stroom ontstaan. De takttijd, de tijd die per productiestap nodig is, was 4 uur en daalde in een week tijd naar 3 uur en was na een maand zelfs nog maar 2 uur. Dit bereikten de medewerkers, doordat de bottle necks zichtbaar zijn gemaakt, zodat ze daarna geëlimineerd konden worden. De VSM dient daarbij telkens als referentie.

Tip: Eigenaarschap bij operators en werken met de VSM

Resultaat door werken met Value Stream Map

De complete VSM kunnen we hier niet presenteren, vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie. Voorgaande stappen en verbeteringen met de VSM leidden er toe dat de omzetstijging kon worden bijgehouden. Dat was de eerste belangrijke doelstelling van dit traject. Tegelijkertijd daalden de kosten ook nog eens, omdat met de VSM de faalkosten (verspillingen) inzichtelijk worden gemaakt en weggenomen. De omzet stijgt en de stijgende omzet kan worden gerealiseerd met lager geschoold personeel en minder bewerkingstijd. De hoger opgeleide medewerkers bleven natuurlijk en kregen een uitgebreider takenpakket.

Start met het maken van de VSM van uw productielijnen

De conclusie van dit traject is dat grote verbeteringen te bereiken zijn op relatief eenvoudige wijze. Het simpelweg hanteren van de basisregels van Lean Manufacturing en medewerkers laten participeren leidt tot spectaculaire resultaten. We helpen u graag met de stappen naar Lean Manufacturing en klantgericht produceren in One Piece Flow.

Vraag informatie over de Value Stream Map en start met Lean Manufacturing. Bel ons vrijblijvend via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen