Lean Management met Value Stream Mapping

Het doel van Lean Manufacturing is het creëren van een flexibele productiestroom, die in staat is continu te leveren wat de markt vraagt: On demand delivery. Met Value Stream Mapping wordt die flexibele productiestroom ontwikkeld. We streven naar flow en flexibiliteit. De kunst die hierachter zit, is de kunst van het weglaten of weghalen en vereenvoudigen. Verspillingen worden weggehaald, waarna flowtechnieken worden toegepast. Het resultaat is een stroom van waarde creërende processtappen met een verbeterde efficiëntie en flexibiliteit. Lees verder en start met het Programma Lean Model Area om de Value Stream Map te maken, of begin met een Lean Transformatie voor de hele organisatie.

Lean Manufacturing in de praktijk brengen met Value Stream Mapping

De Value Stream Map (VSM) is een ontwerp van de productielijnen, waarbij de waarde toevoegende productiestappen worden omschreven en de verspillingen inzichtelijk worden gemaakt. Wij doen dat op de originele manier. We passen Lean Manufacturing toe, precies zoals Toyota dat doet met het Toyota Production System. We werken daartoe samen met consultantsbureau Makoto Flow uit Japan. Samen met de Teamleiders en Afdelingshoofden gaan we naar de Gemba en passen we de Lean technieken stap voor stap toe op uw organisatie. Hieronder staan die stappen beschreven. 

Leiderschap bepaalt het succes van Lean Manufacturing 

Voordat we het Lean programma met Value Stream Mapping voor u uiteenzetten, is het belangrijk te beseffen dat leiderschap de sleutel is van Lean Manufacturing. Lean is 90% leiderschap en 10% technieken. Daarom start het programma met bewustwording en leiderschap. In veel organisaties stranden dit soort programma's voor verbetering van de efficiëntie, omdat de focus ligt op de toepassing van Lean technieken, zoals Kanban, maar dat is achterstevoren beginnen en nooit succesvol. Om die reden gaan wij met de teamleiders naar de Gemba om ze te leren wat hun rol is. Ze leren de Gemba observeren, op de juiste manier leiding geven en tegelijkertijd technieken toepassen. We bieden een integraal Lean implementatie programma.

Lean programma met Value Stream Mapping succesvol toepassen

We bieden 2 Lean programma's: (1) Lean Model Area en (2) Lean Transformatie. In dit artikel beschrijven we het eerste programma. Lean Model Area is bedoeld om Lean in een deel van de fabriek toe te passen, zodat de effecten kunnen worden ervaren en Lean als productiesysteem wordt geleerd. Binnen een week zijn de eerste resultaten zichtbaar en na twee weken is de efficiëntie verbeterd. Bovendien is het hele team getraind. Het tempo ligt hoog, omdat het leerproces is gebaseerd op doen, ervaren en experimenteren. Het tempo zal u verbazen. Het programma is:

  1. Lean Awareness
  2. Leiderschap en Lean Management
  3. Value Stream Mapping uitvoeren
  4. Kaizen Problem Solving 
  5. Productiecel ontwerp
  6. Toepassing 5S

Value Stream Mapping toepassen: verbetering efficiëntie en klantgerichtheid

Voor dit artikel concentreren we ons op stap 3 van het programma: de Value Stream Map maken. Daarmee krijgt u een beeld van de werkwijze en de opleiding. Deze stap wordt uitgevoerd met teamleiders en afdelingshoofden (teamleads en department leads). Operators worden uiteraard ook betrokken. Het gaat om het leren zien van verspillingen en het ten diepste begrijpen van zowel continuous flow als on demand delivery. Als deze doelgroep de essentie en praktijk begrijpen, kunnen ze de operationele praktijk met de operators gaan verbeteren. 

Stap 1: De start van de Value Stream Map is het verzamelen van proces en klantgegevens

De eerste stap van Value Stream Mapping is het in kaart brengen van de klanteisen en de geplaatste orders over de afgelopen tijd. De klanteisen worden leidend gemaakt. Vervolgens gaan de teams het proces in kaart brengen. Dat gebeurt door naar de Gemba (werkplek) te gaan en daar te observeren. Gedurende deze en alle volgende stappen gaan de teams telkens naar de Gemba. Daar worden de observaties, metingen en analyses uitgevoerd. Hieruit ontstaat een grote tekening aan de muur met processtappen, kenmerken en procestijden. Tegelijkertijd is het resultaat dat de teamleiders de gewoonte  ontwikkelen om continu naar de Gemba te gaan. Niet om orders te geven aan medewerkers, maar om het productiesysteem te verbeteren. De productielijn wordt geobserveerd en in beeld gebracht. Daarna volgen de verbeterstappen. Onze Lean coaches leiden de teams en de toepassing van Lean.

Tip: Stel teams van 3 tot 4 leiders samen voor de uitvoering van de VSM.

Stap 2: Proceskenmerken meten, takt tijd en rendement berekenen

Als de Value Stream Map is gemaakt, volgt de bepaling van proceskenmerken zoals de machine cycle time, operator cycle time en total cycle time. Daarna volgt de berekening van de takt tijd en het rendement in termen van toegevoegde waarde. Deze oefening leidt tot veel inzicht bij de deelnemers. Onder andere wordt het verschil tussen waarde creatie en verspillingen duidelijk, maar dat is niet alles. De deelnemers leren nauwkeurig observeren en zien hoe operators lopen, wachten en gereedschappen gebruiken. De ervaring leert dat enorm veel nieuwe waarnemingen worden gedaan. Teamleiders leren de Gemba op een nieuwe manier kennen en gaan over tot gerichte acties voor verbetering van de efficiëntie.

TIp: Data op de Gemba meten en niet vertrouwen op standaarden en databases.

Stap 3: Verspillingen observeren en op de Value Stream Map intekenen

De Value Stream Map wordt nu voorzien van de verspillingen. De teams gaan de Gemba weer bezoeken en observeren de verspillingen. Populair gezegd gaat het hier om de 7 wastes, maar in werkelijkheid zijn er veel meer wastes. De deelnemers krijgen een sheet met daarop honderd soorten waste. Ze gaan ze zoeken en vinden, waarna ze op de VSM worden ingetekend. Het is overigens interessant dat operators deze verspillingen vaak allang kennen, omdat ze er iedere dag mee te maken hebben. De teams gaan na de observaties, de verspillingen analyseren en er direct een aantal wegnemen. De kunst van het weghalen.

Tip: Beperk je niet tot 7 typen waste, maar leer ze allemaal zien.

Stap 4: Problem Solving met Lean Flow Systems en de VSM

Nu volgt de analyse van de VSM en worden flowproblemen weggenomen via Problem Solving. We leren de deelnemers de 8 Lean Flow Systemen. Dit zijn technieken zoals Kanban en FIFO, die er voor zorgen dat flow in de productielijn ontstaat en tussenvoorraden verdwijnen. De locaties en systemen worden gekozen, waarna de deelnemers de oplossingen gaan ontwerpen. Dit is teamwork, dat wordt uitgevoerd met de operators. Op dit punt ontstaat veel energie en een positieve samenwerking, omdat de deelnemers begrijpen waar ze naartoe werken. Oude gewoonten verdwijnen naar de achtergrond. Men begrijpt nu de voordelen van Lean Manufacturing en daarom is dit programma zo krachtig. Zijn de voordelen eenmaal ervaren, dan gaan de deelnemers enthousiast door. Flow systems worden geïmplementeerd.

Tip: Geef teamleiders en operators de ruimte en laat ze samenwerken.

Stap 5: Experimenteren en verbeteren van de standaarden

De Value Stream Map heeft er nu voor gezorgd dat inzicht is ontstaan en duidelijk is wat praktisch op de Gemba moet worden aangepast. De in stap 4 bedachte oplossingen worden nu getest. De teams gaan met de operators aan het werk met werkbanken, karren, wielen, bakken, gereedschap en allerlei hulpmiddelen om de nieuwe situatie experimenteel te bouwen en te testen. De nieuwe werkwijze wordt getest en overgenomen als deze 50% beter functioneert dan de oude procedure. U leest het goed, het doel is 50% verbeteren ten opzichte van de oude werkwijze. Dat kan bijvoorbeeld 50% kostenreductie zijn, of 50% reductie van de wachttijden of van het energieverbruik. Dit geeft veel energie en natuurlijk een verbeterd rendement. De nieuwe standaard is nu de werkelijkheid. Deze wordt geborgd en de volgende verbetering kan worden uitgevoerd.

Tip: Stel doelen van minimaal 50% verbetering.

Verbeterd rendement door werken met Value Stream Map

Dit programma leidt tot een verbeterd rendement in de productie: flexibiliteit en lagere kosten. De Value Stream Map is een hulpmiddel om de procesflow in kaart te brengen en daarna gericht verbeteringen door te voeren. De teamleiders en afdelingshoofden hebben via dit programma een hele transformatie ondergaan. Ze zijn nu in een nieuwe werkelijkheid beland, waarin de wetten van Lean Manufacturing gelden en ze weten die toe te passen. De oude manier van leiding geven is verdwenen en een nieuwe manier om het productiesysteem te ontwikkelen is ontstaan.

Start met het maken van de VSM van uw productielijnen

Het Lean Programma helpt Lean Manufacturing toepassen, waarbij grote stappen voorwaarts worden gemaakt op een praktische manier. Lean is geen complexe denkwijze voor hoger opgeleiden, maar een praktijkoefening in vereenvoudigen, waarbij de klant centraal staat. Het simpelweg hanteren van de basisregels van Lean Manufacturing en VSM plus medewerkers laten participeren, leidt tot spectaculaire resultaten. We helpen u graag met de stappen naar Lean Manufacturing en klantgericht produceren. Vraag informatie aan over het Lean Programma. Wilt u de opleiding Lean Green Belt volgen? Dat kan ook. Klik dan hier.

Vraag gratis de brochure Programma Lean Model Area aan via onderstaand formulier en start met de Value Stream Map. Bel ons vrijblijvend via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen

Boudewijn Poppelaars