Leiderschap inrichten in uw organisatie voor alle functies

De verantwoordelijkheid van de directie bestaat uit het duurzaam laten voortbestaan van de organisatie, met winst c.q. een gezonde financiële situatie als randvoorwaarde. Daartoe moet een organisatie efficiënt functioneren en bij herhaling dat leveren wat klanten verwachten, terwijl ook continu aanpassingen nodig zijn om te blijven voldoen aan de eisen van de markt. De directie leidt dit proces. Hoe werkt leiding geven? Wat is daar voor nodig en kan iedereen leiding geven?

Leidinggevenden realiseren vooruitgang en continue verbetering

Leidinggevenden letten op drie aspecten: (1) richting, (2) perfectie, (3) aanpassing. De richting is nodig om alle managers en operationele professionals te laten weten waaraan wordt gewerkt. Daardoor begrijpen zij wat in de uitvoering van het werk van hen wordt verwacht. Perfectie is nodig om winst te genereren. De kosten moeten dalen en verspillingen moeten door standaardisatie worden voorkomen. De klant krijgt producten die matchen met de verwachtingen en de afspraken. Vervolgens moet ook de organisatie worden aangepast. Er zijn continu veranderingen in de omgeving, in de technologie, de arbeidsmarkt en niet in de laatste plaats zit de concurrentie niet stil.

De juiste leiderschapsstijl om besluitvorming en samenwerking te verbeteren

 1. De richting bepalen om de juiste besluiten te nemen
 2. Operationeel management voor efficiënte processen
 3. Verandermanagement om de strategie te realiseren

1. De richting bepalen om de juiste besluiten te nemen

Het bepalen van de richting gebeurt door organisatieanalyses, marktanalyses en concurrentieanalyses te maken. Daaruit volgen de visie, missie en strategie. Die zijn niet vaag en algemeen, zoals vaak wordt gedacht. Er is nog al eens kritiek te horen op het woord visie, maar dat komt omdat deze vaak niet specifiek genoeg zijn. Voorbeeld: We zijn een klantgerichte organisatie. Dat is geen visie. Dat is een voorwaarde om überhaupt te kunnen bestaan. Een open deur. Iedere organisatie zou klantgericht moeten zijn, anders eindigt het bestaansrecht snel. Bij een visie gaat het er om dat duidelijk is, waar de organisatie naar toe werkt. Bijvoorbeeld een bepaalde positie in een markt. Niet in euro's, maar in betekenis voor de klanten. Die visie moet zo specifiek zijn, dat iedere medewerker deze visie begrijpt en kan gebruiken om besluiten te nemen in het eigen werk. Leiders zorgen er voor dat iedereen in de organisatie hiertoe in staat is. We hebben programma's voor u om de visie voor uw organisatie te ontwikkelen.

2. Operationeel management voor efficiënte processen

Winst maken en klanten goed bedienen gebeurt door operationele processen tegen lage kosten, foutloos, te laten functioneren. Dat is een randvoorwaarde. Naast het creëren van de toekomst, zoals onder punt 1 beschreven, zijn leiders tegelijkertijd met vandaag bezig. Vandaag mogen geen fouten worden gemaakt, werkt iedereen volgens standaarden en worden processen continu beheerst en geperfectioneerd. Dit vraagt aandacht voor details, discipline, samenwerking en accuratesse. Onderzoek waar de operationele professionals in de uitvoering tegenaan lopen. Wat hindert hen in de uitvoering van het werk? Kunnen verspillingen worden weggenomen? De organisatie dient als een geheel te functioneren, te leren van haar fouten en steeds beter te presteren. Leiders hebben aandacht voor de dagelijkse werkelijkheid. We hebben programma's voor uw om managementsystemen te ontwikkelen en te implementeren.

3. Verandermanagement om de strategie te realiseren

Helaas is het niet duurzaam om alles te laten zoals het is. Er is verandering nodig, omdat klanten veranderen, de concurrentie niet stil zit, arbeidsmarkten in beweging zijn en technologie wordt ontwikkeld. Er is continue aanpassing nodig. Deze aanpassingen staan in de strategie, maar de uitvoering moet nog wel worden gerealiseerd. Leiders geven mensen vertrouwen over de toekomst en begeleiden hen op het pad dat in de praktijk wordt genomen. Samenwerking, communicatie, consistentie en respect zijn een aantal van de sleutelonderwerpen. Het feit dat een directielid gemotiveerd is om veranderingen door te voeren en dat zelfs leuk vindt, betekent niet dat iedereen in de organisatie dat leuk vindt. Integendeel. Medewerkers in de uitvoering worden per maand betaald om iedere dag werk op dezelfde manier, gestandaardiseerd, zonder fouten uit te voeren. Dat is hun professie en daar zijn ze goed in. Dat staat haaks op de noodzaak te veranderen. Er is daarom vertrouwen en samenwerking nodig. We hebben modellen zoals ARP en MBTI voor u om leiderschap toe te passen en te verbeteren.

Neem de juiste besluiten en beheers de kosten

Standaardisatie en verandering  voeren een spannende dans met elkaar uit. Doorschieten naar standaardisatie leidt tot verstarring en bureaucratie, doorschieten naar verandering leidt tot chaos. Het is de kunst de strategie te delen, draagvlak te ontwikkelen en dan stap voor stap tot uitvoeren over te gaan. Veranderingen worden ingezet ruim voordat ze nodig zijn. Dat is de rol van leiders. Of een organisatie nu uit één of twee mensen bestaat of uit duizend of meer, voor iedere leider is het iedere keer weer lastig de juiste beslissingen te nemen. Daarom helpen wij directieleden en managers met hun rol, zowel individueel als in de verbetering van organisaties. Wij helpen analyses te maken, problemen op te lossen en moeilijke situaties te duiden. Daar gebruiken we communicatie en leiderschapsmodellen voor die iedereen kan begrijpen en kan toepassen. Daarmee is het antwoord om de vraag in de inleiding gegeven. Leiderschap is te leren en iedereen kan het toepassen.

Vraag de Checklist Strategie aan. Voor vragen kunt u altijd geheel vrijblijvend contact opnemen, via e-mail info@patagonia-bv.com of via telefoon 088 33 666 66.

Kaizen management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Leiderschap

 • Leiderschap ontwikkelen
 • Alle leidinggevenden
 • Coachend leiderschap
 • Eigenaarschap ontwikkelen
 • Verantwoordelijkheid ontwikkelen
 • Delegeren
 • Inspireren
 • Leren en ontwikkelen