MBTI communicatiestijlen uitgelegd en toegepast

Dit artikel beschrijft de achtergrond van MBTI en de communicatiestijlen die Dr. Jung heeft onderzocht. Vervolgens kunt u met uw team de MBTI voorkeuren en communicatiestijlen zelf onderzoeken. Daarvoor hebben we gecertificeerde trainers. De MBTI communicatiestijlen onderzoeken is één stap, maar veel belangrijker is wat u daarna met die kennis doet. Het doel is de samenwerking in het team verbeteren en de leiderschapsstijl ontwikkelen. Alleen kennen is niet voldoende. Om verder te komen is toepassing nodig. Als u direct naar de oplossingen wil, klik dan naar deze pagina. Daar vindt u meer over de uitvoering van MBTI en de training om uw MBTI profiel te onderzoeken.

De ontdekking van 8 voorkeuren en 16 communicatiestijlen

Dr. Carl Gustav Jung heeft het wetenschappelijk werk gedaan. Daaruit zijn later door Myers en Briggs 16 communicatiestijlen vastgesteld. Deze 16 communicatiestijlen zijn opgebouwd uit 8 voorkeuren ook 8 communicatiestijlen  (zie tabel onder) genoemd. Binnen deze 8 voorkeuren wordt gewerkt met 4 werkfuncties of 4 communicatiestijlen, te weten Sensing, Intuition, Thinking en Feeling. Hoe kan je hiermee werken en als leider je persoonlijke effectiviteit vergroten? 

    Thinking is difficult, that is why most people judge - Dr. Carl Gustav Jung, psycholoog en psychiater

Communicatiestijlen ontstaan uit voorkeuren zoals introverion of extroversion

Het is mogelijk dat u dit artikel met plezier en in stilte leest, voorkeur voor introversion, of dat het u energie kost, omdat u er liever met iemand over praat, voorkeur voor extroversion. Het viel Dr. Jung op dat mensen in dit soort praktische situaties telkens op dezelfde manier reageren en communiceren. Hij zag dat, maar nu u dit leest, merkt u het zelf ook. Kijk ook naar collega's, die altijd te laat komen voor een vergadering, of die consistent dezelfde woorden gebruiken, die alle werk graag plannen of zeer goed op details letten. Is dat toeval? Nee dus, zo toonde Dr. Jung aan. We zijn voorgeprogrammeerd en hebben van nature voorkeuren meegekregen. Die voorkeuren liggen vast en kunnen niet worden veranderd. Precies zoals u een voorkeur heeft voor links- of rechtshandig schrijven. Voorbeelden zijn een voorkeur voor introversion of een voorkeur voor extroversion, maar er zijn meer voorkeuren. Zoals u dit artikel leest, bent voorgeprogrammeerd en gebruikt u uw eigen voorkeuren. Wellicht leest u alle details, of scant u de tekst om alleen de boodschap te begrijpen. Wellicht wilt u eerst weten hoe de MBTI vragenlijst gaat, of denkt u nu al na over de winst voor uw team als beter wordt gecommuniceerd. Let op, hier volgt de eerste les.

     Les 1: Uw communicatievoorkeuren staan altijd aan. Er is geen moment op de dag dat ze uit staan. Maak niet de vergissing te denken dat u uw communicatievoorkeuren alleen gebruikt bij het schrijven van een mail of het voorzitten van een vergadering. Er is geen aan- of uitknop. Net zo goed als u uw links- of rechtshandige voorkeur de hele dag gebruikt, en deze niet even uit kunt zetten. 

De MBTI 8 voorkeuren in communicatie

Wat zijn die aangeboren 8 voorkeuren in communicatie? Ze staan hieronder in de tabel. Tijdens onze trainingen leggen we dit verder uit. Het gaat nu om het inzicht dat iedereen deze 8 communicatiemethoden kan toepassen, alleen ben je meer vaardig in de een dan in de ander. Je gebruikt ze alle 8, maar niet allemaal even enthousiast, omdat de een meer energiekost dan de andere. Dat is hetgeen Dr. Jung observeerde en wat u nu zelf ook kunt waarnemen bij uzelf en bij collega's. Het gevolg van deze onbalans in de voorkeuren is dat verschillende, preferente communicatiestijlen ontstaan. lees: je ziet mensen telkens hetzelfde gedrag vertonen. De 8 voorkeuren zijn (let op de vetgedrukte letters, die worden gebruikt om dat woord te duiden):

 

Extroversion Introversion
Sensing iNtuition
Thinking Feeling
Judging Perceiving

 

     Les 2: Je hebt je eigen voorkeuren en die kan je helaas niet veranderen. Je kan wel per situatie kiezen welke van de 8  voorkeuren je inzet. Die keuze is afhankelijk van de situatie. Je doet als leider of teamlid wat nodig is voor het gezamenlijke doel van het team.

MBTI tabel met 16 communicatiestijlen

Hieronder staat de MBTI tabel met een samenvatting van de 16 communicatiestijlen en enkele karakteristieken per stijl, die voortkomen uit de 8 MBTI voorkeuren. Deze MBTI tabel kunt u online overal vinden. Wat u online niet kunt vinden is, wat u doet in welke situatie. Was u gisteren effectief in uw communicatie toen u een presentatie gaf of een vergadering voorzat? Heeft u het conflict goed opgelost? Of ontstaat morgen een nieuwe variant van hetzelfde conflict? Ieder situatie vraagt om de juiste, meest effectieve aanpak. Het is de kunst niet te doen wat je zelf fijn vindt, maar wat het beste is voor die situatie. Dat leert u tijdens onze trainingen. Leiders werken de hele dag hard, maar hebben vaak niet door dat meer dan 50% van de tijd bestaat uit een vorm van miscommunicatie. Dat weet u zelf ook, want hoe vaak herhaalt u niet een opmerking, richtlijn of afspraak? Je kan van jezelf overtuigd zijn het goede te hebben gedaan, maar de praktijk is weerbarstig. Het voordeel van werken met MBTI is dat je persoonlijke effectiviteit toeneemt. Je gaat tijd besparen en je wordt een stuk minder moe. 

Bron: The Myers-Briggs Company, vertaald uit de originele teksten van The Myers-Briggs Company

ISTJ

Verantwoordelijk realist

betrouwbaar, grondig, taakgericht, besluitvaardig

ISFJ

Praktische helper

verantwoordelijk, loyaal, bescheiden, traditioneel

INFJ

Inzichtelijke visionair

meelevend, creatief, idealistisch, gereserveerd

INTJ

Conceptuele planner

competent, onafhankelijk, innovatief, strategisch

ISTP

Logische pragmaticus

aanpasbaar, logisch, oplettend, oplossingsgericht

ISFP

Veelzijdige ondersteuner

attent, praktisch, harmonieus, tolerant

INFP

Doordachte idealist

loyaal, meelevend, origineel, inzichtelijk

INTP

Objectieve analist

onafhankelijk, efficiënt, logisch, strategisch

ESTP

Energieke probleemoplosser

actief, avontuurlijk, vrolijk, praktisch

ESFP

Enthousiaste improvisator

flexibel, observeerder, realistisch, vindingrijk

ENFP

Fantasierijke motivator

creatief, enthousiast, opmerkzaam, spontaan

ENTP

Ontdekkingsreiziger

creatief, innovatief, logisch, vindingrijk

ESTJ

Efficiënte organisator

beslist, praktisch, vindingrijk traditioneel

ESFJ

Ondersteunende bijdrager

zorgzaam, praktisch, harmonieus, traditioneel

ENFJ

Meelevende facilitator

samenwerkend, expressief, overtuigend, verantwoordelijk

ENTJ

Beslissende strateeg

assertief, logisch, kritisch, toekomstgericht

 

     Les 3: Observeer eerst de MBTI voorkeuren van de andere persoon of van de teamleden waaraan je leiding geeft. Pas vervolgens je communicatiestijl aan, zodat de communicatie gaat stromen. Als alle teamleden dit doen, ontstaat een WOW-effect. Het team wordt super productief en haalt haar doelen eenvoudig.

Iedere MBTI communicatiestijl is goed

Afgezien van het feit dat de praktische omstandigheden vaak een bepaald voorkeursstijl vragen om de effectiviteit te verhogen, is ten principale iedere communicatiestijl is goed. Uw eigen voorkeuren in het MBTI profiel zijn per definitie goed. Er bestaat geen fout profiel. Dat is ook de reden dat de MBTI validatie, de persoonlijkheidstest, geen test is. Je kan immers  nooit falen. Je kan het niet fout doen en je kan ook niet beter zijn dan iemand anders. Dat maakt werken met MBTI ook zo leuk. Er bestaan geen betere of slechtere communicatiestijlen. Dit maakt MBTI tot een zogenaamd type-instrument. Net als iemand linkhandig of rechtshandig is, dan wel bruine ogen heeft of blauwe ogen, zo hebben mensen ook een voorkeur voor een stijl van communiceren. Linkshandig zijn of rechtshandig zijn, is niet goed of fout en niet beter of slechter. Alles is goed, maar soms is het een wat handiger dan het andere. Bijvoorbeeld: plannen is handig als een planning nodig is, maar als het niet nodig is, voegt een planning niets toe. Of focus op details is handig als precisie nodig is om een apparaat te laten werken, maar soms is de boodschap of een gevoel belangrijker dan details. Hiermee wordt duidelijk dat in verschillende situaties verschillende communicatiestijlen nodig zijn. Dat moeten leiders weten en beheersen.

    Iedereen hoort alleen wat hij begrijpt - Johann Wolfgang von Goethe, auteur en filosoof

De praktijk van communiceren in verschillende stijlen

We geven al jaren trainingen MBTI, communicatie en leiderschap. Als na al die jaren iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat iedereen zijn of haar eigen manier de beste vindt. Als die manier niet werkt, volgens tekst als 'ze moeten gewoon  eens luisteren', 'ik heb het al 1000 keer gezegd' en 'waarom begrijpen ze dat nou niet'. Toch blijven we volhardend in onze eigen voorkeuren, ondanks dat we moe worden. Het is de kunst om per situatie te kiezen uit de beste communicatiestijl. Dit herkent u zelf ook zonder enige kennis van MBTI. Wel eens in een zaal gezeten waar de spreker voor uw gevoel eindeloos veel overbodige details presenteerde? Of in diezelfde zaal geluisterd naar een spreker, waarvan u de boodschap na een half uur nog niet begreep? Heeft u wel eens een email ontvangen, waar u moedeloos van werd? Dat zijn de praktijksituaties waarover we het hier hebben. De communicatiestijl hangt niet af van uw MBTI profiel, maar van de praktijksituatie. 

De MBTI vragenlijst en uw eigen communicatieprofiel ontdekken

Onderzoek naar uw MBTI communicatieprofiel verloopt in 3 stappen. Eerst wordt een MBTI vragenlijst ingevuld. Deze eerste stap is een meting van uw voorkeuren. We gebruiken daarvoor de officiële, gevalideerde vragenlijsten van The Myers-Briggs Company. Vervolgens doorloopt u in stap 2 met de trainer een zelfonderzoek. Daarin gaat u zelf uw eigen MBTI profiel onderzoeken aan de hand van vragen, zelfanalyse en voorbeelden. De derde stap bestaat uit het combineren van de twee metingen en het zelfonderzoek naar uw MBTI voorkeuren en daarmee de persoonlijk voorkeur in communicatie. Daarna volgt verdieping in de psychologie achter MBTI en oefeningen met uw team om de communicatievaardigheid te verbeteren. Dit zijn zeer leuke en inspirerende sessies, die leiden tot ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit in communicatie. 

Wilt u meer informatie over MBTI? Download dan de gratis MBTI folder door eerst het formulier in te vullen. Uw gegevens worden dan door ons systeem verwerkt om misbruik en hacking te voorkomen. Daarna krijgt u een mail en u kunt de folder downloaden.

Wilt u de training met uw team doorlopen, uw MBTI profiel onderzoeken en de communicatie verbeteren? Neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66, of stuur een e-mail met uw vragen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Communicatie met MBTI

  • Persoonlijke effectiviteit verbeteren
  • Voorkomen miscommunicatie
  • Nieuwe technieken leren
  • Samenwerking verbeteren
  • Rendement als team verhogen

 

MBTI Certified by Myers-Briggs

Kaizen management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer