Cases Leiderschap

Hieronder staan voorbeelden van projecten, zoals we die hebben uitgevoerd bij onze klanten. De cases zijn leerzaam en interessant, maar kunnen meestal niet worden gekopieerd voor een andere organisatie. Het is telkens maatwerk. De beschrijvingen bevatten geen namen, omdat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze klanten. Integriteit is een belangrijke waarde. U kunt natuurlijk wel bij ons navragen over de cases.

Ontwikkeling leiderschap

Onze klant nodigde een van onze consultants uit om te onderzoeken waarom de methode Lean Manufacturing tot onvoldoende resultaat leidde. De resultaten bleven uit en de efficiëntie nam niet toe. Wat is hiervan de oorzaak? Deze vraag komen we vaker tegen. Is Lean Manufacturing niet goed? Uiteraard wel, maar het gaat om de manier van uitvoeren en de cultuur van de organisatie.

Leiderschap voormannen

Deze case gaat over de toepassing van ARP als leiderschapsmodel in een productieorganisatie. De directie van de organisatie wisselde en dat was de aanleiding om een nieuwe, moderne managementstijl te implementeren. De nieuwe directie werkte aan leiderschap, communicatie en professionele ontwikkeling van de managers en de voormannen. De voormannen voorop.

Wilt u meer weten?

Vul het formulier in en stel je vragen

Adrienne Tegelaar