Voormannen leren coachend leiderschap toepassen

Deze organisatie produceert landbouwmachines. Deze machines worden over de hele wereld verkocht. De productie bestaat uit veel processtappen, die elkaar direct opvolgen. Per processtap werkt een ploeg medewerkers onder leiding van een voorman aan de onderdelen. Het is natuurlijk de kunst de kosten te reduceren, verspillingen weg te nemen en continuous flow te realiseren. Om dat te realiseren is zowel gewerkt aan de structuur met methoden als Lean en 5S als aan de cultuur met leiderschap en ARP.

Leerprogramma voor leiderschap en voormannen samenstellen

De eerste stap voor de uitvoering van dit programma in deze organisatie bestaat uit het definiëren van de leerdoelen en het leerprogramma. Op basis van de visie van de directie over de toekomstige ontwikkelingen van de organisatie is coachend leiderschap als standaard leiderschapsstijl bepaald. De huidige meer directieve stijl is inefficiënt en leidt tot hoge kosten. De samenwerking en communicatie moeten worden verbeterd.

Incompany trainingsprogramma leiderschap voor voormannen

Het op maat ontwikkelde, incompany trainingsprogramma bestaat uit een programma voor Permanente Educatie. Gedurende een half jaar krijgen de voormannen iedere twee weken drie uur training. Dat is in totaal 13 keer een sessie van 3 uur. Per trainingssessie krijgen de voormannen theorie over een praktisch onderwerp, dat ze vervolgens direct in de praktijk gaan uitwerken. Bijvoorbeeld: Theorie over leiderschap bij de toepassing van 5S en deze leiderschapsstijl direct ook toepassen. Gedurende het halve jaar krijgen de voormannen op deze manier veel theorie en de praktijk wordt tijdens trainingsmomenten besproken. Deze praktijkgerichte manier van trainen is zeer effectief en leidt tot direct resultaat.

Opleiding leiderschap is een combinatie van leren en doen in de praktijk

De onderwerpen in dit trainingsprogramma zijn divers, zoals Lean, planning, 5S, functioneringsgesprekken, meten, rapporteren en nog meer. Bij al deze onderwerpen staat het onderwerp leiderschap centraal. De deelnemers leren leiderschap toepassen tijdens de uitvoering van de verschillende technieken en methoden. Dus bij de toepassing van 5S, bij functioneringsgesprekken en Lean. Op deze manier leren de voormannen hun functie uitvoeren in alle omstandigheden en in de dagelijkse praktijk.

Resultaten van de opleiding leiderschap voor voormannen

De competenties van de voormannen gingen per sessie snel vooruit. Dankzij het eenvoudige model voor coachend leiderschap (ARP, Rose van Leary), dat iedere voorman begrijpt, hadden de deelnemer een hulpmiddel, dat ze daarvoor nooit hadden gehad. Ze waren voorman geworden zonder opleiding of hulpmiddelen. Een valkuil die we vaak tegenkomen in organisaties. Medewerkers met een praktische opleiding worden voorman zonder dat ze daarbij de juiste hulpmiddelen of opleiding krijgen. Met dit trainingsprogramma werd die situatie recht gezet. De deelnemers groeiden zeer snel in hun functies. In plaats van afwachtend te zijn, werd nu initiatief genomen en ontstond eigenaarschap voor de eigen processen en teams. De productiviteit ging snel omhoog en de samenwerking tussen de voormannen werd verbeterd tot een compleet, goed werkend team. 

Hulp bij de ontwikkeling van leiderschap in uw organisatie

Dit programma voor leiderschap voor voormannen en teamleiders voeren we vaak incompany uit. Laat ons weten of u dit een interessante aanpak vindt. We zien in de praktijk dat deze opleiding zeer nodig is. De organisatie transformeert zich van een inefficiënte organisatie met veel gedoe, naar een effectief samenwerkende organisatie met dalende faalkosten. De sfeer wordt beter en de voormannen weten wat ze moeten doen!

Wilt u meer informatie over deze incompany training leiderschap voor voormannen? Vul onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Leiderschap voor voormannen

  • Leiderschap leren
  • Technieken toepassen
  • Situaties beoordelen
  • Praktijkgericht leiden
  • Coachend leiderschap
  • Reflectie op eigen gedrag
  • Verbeteringen effectiviteit
  • Verbetering communicatie