Belbin teamrollen toepassen op teams met Belbin test

De Belbin teamrollen is een methode voor zowel de goede samenstelling van een team als de samenwerking in een team. Professor Dr. Meredith Belbin ontdekte dat het succes van een team afhangt van enkele specifieke, persoonlijke eigenschappen van de individuele leden in dat team. Op basis van zijn onderzoek is de Belbin test ontwikkeld. Dit is een model voor de optimale teamsamenstelling. Pas de Belbin methode toe op het managementteam, verbeterteams en projectteams in uw organisatie. Het effect van een juiste teamsamenstelling op de output van een team is groot.

Diversiteit in de teamsamenstelling essentieel voor een goede output 

Mensen die in een team werken, blijken volgens hun eigen voorkeur te werken en zoeken ook die mensen of collega's op die volgens diezelfde voorkeur functioneren. Zonder kennis van de Belbin methode, kunt u dat zelf ook al wel inzien. Mogelijk ziet u groepsvorming ogenschijnlijk vanzelf ontstaan. Dat is natuurlijk niet toevallig. Groepsvorming ontstaat via afstemming van waarden op het onbewuste niveau. U heeft vast ook ervaring met teamleden, die anders functioneren dan uzelf. Dat merkt een mens direct. Mensen kunnen anders zijn, doordat ze bijvoorbeeld een kritisch houding aannemen, op details letten, actie willen of een voorkeur hebben voor gezelligheid. Misschien heeft u ook wel de ervaring dat u uw eigen instelling de beste vindt, of dat u juist onder de indruk bent van andere deelnemers in het team, omdat ze anders functioneren. Uit het onderzoek van Belbin bleek dat een mix van eigenschappen voor de team performance het beste is. Diversiteit in een team gaat boven uniformiteit. Precies die functie zit in de persoonlijkheidstest van Belbin om de teamprestaties te verbeteren.

119154625 s 2

Verbeterteam samenstellen

Werkt uw organisatie regelmatig met verbeterteams en wilt u de performance van die teams verbeteren? Gebruik dan de Belbintest voor teamrollen om een team optimaal samen te stellen. We zijn gecertificeerd voor de uitvoering van de officiële Belbintest en helpen u met de teamsamenstelling en de evaluatie van de teamperformance. Stuur uw vragen direct per e-mail naar Adrienne. U kunt ons ook bellen:

Bellen over Belbin 088 33 666 66

coaching management team

Teamrollen in het managementteam

De samenstelling van het managementteam is cruciaal voor het succes van de hele organisatie. Een veel voorkomende valkuil is dat gelijksoortige persoonlijkheden en karakters, inclusief een vergelijkbare professionele achtergrond,  samenkomen in het managementteam. Er ontstaat uniformiteit in plaatst van diversiteit. Doe Belbintest en verbeter daarna de performance van het team.

Bellen over Belbin 088 33 666 66

54625115 m 1

Projectteam en verandermanagement

Projectteams hebben impact op organisaties. Denk aan teams die een ERP systeem implementeren, verander management toepassen of een fusie leiden. De risico's van projecten zijn groot en een organisatie kan jaren achterop raken als het projectteam haar doelen niet realiseert. Onderzoek daarom vooraf nauwkeurig de teamrollen met de Belbintest en anticipeer op een succesvolle samenwerking.

Bellen voor Belbin 088 33 666 66

Consultant en Belbin certified

Wij zijn Belbin test Certified

De uitvoering van de Belbin test teamrollen verloopt via een vaste procedure. Individueel wordt een vragenlijst ingevuld, waaruit de teamrollen volgen. Dat is echter niet alles. Ook volgen oefeningen, workshops en een 360 feedback oefening. Het resultaat is een rapport met daarin de sterke eigenschappen per persoon. Dit wordt gebruikt om mensen te helpen excelleren als lid van een team om het doel van het team te realiseren.

Bellen voor Belbin 088 33 666 66    Mail voor Belbin a.tegelaar@patagonia-bv.com

Belbin Teamrollen test - Certified

Bij ons kunt u de Belbin Teamrollen test doen en teams ontwikkelen. Het doel is excelleren in samenwerking, zodat doelen worden gerealiseerd. Lees meer over de achtergronden van Belbin en samenwerking in teams.

Belbinrollen met eigenschappen van de teamleden onderzoeken met Belbintest

Die voorkeuren van uzelf en anderen noemde Belbin teamrollen. In een team neemt ieder individu een rol aan die hem of haar past. Dat is de rol waarin iemand het beste functioneert en iemand zich thuis voelt. Het is ook de rol die de minste energie kost (vergelijk dit met MBTI). De voorkeursrol kost een persoon niet alleen de minste energie, deze persoon presteert dan ook maximaal. Met de Belbintest kan vrij snel worden vastgesteld welke Belbinrollen mensen bij voorkeur hebben. We passen ook de uitgebreide 360 feedback methode toe, waarmee een nauwkeurig en interessant beeld ontstaat van de Belbinrollen per teamlid. Als de teamleden de Belbinrollen van zichzelf en elkaar kennen, zal het team excelleren in de uitvoering van het werk. Bij ons kunt u die Belbintest doen en samen met uw collega's werken aan de optimale teamprestatie.

Welke teamsamenstelling is volgens de rollen van Belbin ideaal?

De rollen van Belbin blijken cruciaal te zijn voor de teamprestaties, maar de ideale teamsamenstelling is natuurlijk weer afhankelijk van het doel van het team. Een verbeterteam heeft een ander doel dan een managementteam, een crisisteam of een projectteam. Op basis van het doel kan een team worden samengesteld met de juiste rollen van Belbin daarin verenigd. Het team wordt vervolgens idealiter samengesteld uit een combinatie van verschillende Belbin teamrollen. Een eenzijdig samengesteld team, dus een team waarin de individuele leden vergelijkbare profielen hebben, heeft zeker niet de voorkeur. Zo'n team denkt en acteert eenzijdig. Zorg er daarom voor dat bij de teamsamenstelling een combinatie van teamrollen aanwezig is voor het beste resultaat.

De teamrollen van Belbin en de onderliggende waarden

Waar komen die voorkeuren of teamrollen vandaan? Ze komen niet voort uit intelligentie of opleidingsniveau. De teamrollen van Belbin hebben een verband met ons innerlijke systeem, onze persoonlijkheid en karakter. Bovendien heeft een individu meestal niet slechts 1 teamrol als voorkeur. Soms zijn 2 teamrollen bij iemand sterk aanwezig, terwijl iemand anders 3 of 4 teamrollen gematigd in zich heeft. In totaal heeft Meredith Belbin 9 verschillende teamrollen gevonden, die dus op verschillende manieren in een persoon zijn verankerd. Door die verschillen kunnen teamleden met elkaar afspreken dat iemand tijdelijk een andere teamrol aanneemt, dan zijn of haar voorkeursteamrol, als dat in het belang van de teamprestatie nodig is. De teamrollen zijn met andere woorden van nature voorgeprogrammeerd. Met behulp van de teamrollen Belbin test kunt u de kenmerken ontdekken en uw voordeel er mee doen.

De 9 teamrollen van Belbin voor teamleden

Uit het onderzoek van Belbin kwamen 9 teamrollen naar voren. Hieronder staan deze 9 teamrollen kort benoemd. De werkelijke beschrijvingen zijn uitgebreider, maar dit geeft alvast een beeld:

Teamrol Kenmerk
Bedrijfsman Planmatig en nuchter
Brononderzoeker   Vlot in de omgang en communicatief vaardig
Plant Verbeeldingsvrij en onorthodox
Monitor Objectief en verstandig
Vormer Uitdagend en energiek
Voorzitter Organiseert het teamwerk en is op zoek naar gezamenlijke besluiten 
Zorgdrager Zorgvuldig en nauwgezet
Groepswerker Behulpzaam en opmerkzaam
Specialist Toegewijd en sterk inhoudelijk gericht

 

Training Belbin Teamrollen en uitvoering van de Belbin teamrollen test

Tijdens de training Belbin communicatie voor teams, die u bij ons kunt volgen, worden deze teamrollen verder uitgediept en per persoon onderzocht. Dit is een zeer leerzame training voor zowel de individuele deelnemers als natuurlijk ook voor uw team. Deze training kunt u incompany met uw eigen collega's volgen of individueel via open inschrijving.

Wilt u informatie over de training Belbin? Vul dan onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com 

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Adrienne Tegelaar