Belbin toepassen op teams en teamrollen

Belbin is een methode voor de samenstelling en samenwerking van teams. Professor Dr. Meredith Belbin ontdekte dat het succes van een team afhangt van enkele specifieke, persoonlijke eigenschappen van de individuele leden in dat team. Op basis van zijn onderzoek is een model ontwikkeld voor het optimaal samenstellen van teams. Pas de Belbin methode toe op het management team, verbeterteams en projectteams in uw organisatie. Het effect van een juiste teamsamenstelling op de output van een team is groot.

1. De teamsamenstelling is essentieel voor een goed functionerend team 

Mensen die in een team werken, blijken volgens hun eigen voorkeur te werken en zoeken ook die mensen of collega's op die ook volgens diezelfde voorkeur opereren. Zonder kennis van de Belbin methode, kunt u dat zelf ook al wel inzien. Mogelijk ziet u hoe mensen samen klitten of elkaar snel opzoeken. U heeft vast ook ervaringen met teamleden, die anders functioneren dan uzelf, zoals mensen die kritisch zijn, op details letten, actie willen of gezelligheid creëren. Misschien heeft u ook wel de ervaring dat u uw eigen instelling de beste vindt, of dat u juist onder de indruk bent van andere deelnemers in het team, omdat ze anders functioneren. Uit het onderzoek van Belbin bleek dat een mix van eigenschappen voor de team performance het beste is. Diversiteit in een team gaat boven uniformiteit.

2. Teamrollen van Belbin met eigenschappen van de individuele teamleden

Die voorkeuren van uzelf en anderen noemde Belbin teamrollen. In een team neemt ieder individu een rol aan die hem of haar past. Dat is de rol waarin iemand het beste functioneert en men zich thuis voelt. Het is ook de rol die de minste energie kost (vergelijk dit met MBTI). De voorkeursrol kost een persoon niet alleen de minste energie, deze persoon presteert dan ook maximaal. Met een vragenlijst kan vrij snel worden vastgesteld welke teamrol een persoon bij voorkeur heeft. We passen ook de uitgebreide 360 feedback methode toe, waarmee een nauwkeurig en interessant beeld ontstaat van de voorkeuren. Als de teamleden de rollen van zichzelf en elkaar kennen, zal het team excelleren in de uitvoering van het werk.

3. Welke teamsamenstelling is volgens Belbin ideaal?

De ideale teamsamenstelling is afhankelijk van het doel van het team. Een verbeterteam heeft een ander doel dan een managementteam, een crisisteam of een projectteam. Op basis van het doel kan vervolgens een team worden samengesteld. Het team wordt vervolgens idealiter samengesteld uit een combinatie van verschillende teamrollen. Een eenzijdig samengesteld team, dus een team waarin de individuele leden vergelijkbare profielen hebben, heeft zeker niet de voorkeur. Zo'n team denkt en acteert te eenzijdig. Zorg er daarom voor dat in teams een combinatie van teamrollen aanwezig is voor het beste resultaat.

4. De teamrollen van Belbin en de onderliggende waarden

Blijkbaar hebben we als mens bepaalde voorkeuren in de manier waarop we samenwerken. Waar komen die voorkeuren of teamrollen vandaan? Dat is een lastige vraag. Ze komen niet voort uit intelligentie of opleidingsniveau. De teamrollen van Belbin hebben een verband met ons innerlijke systeem, onze persoonlijkheid en karakter. Bovendien heeft een individu meestal niet slechts 1 teamrol als voorkeur. Soms zijn 2 teamrollen bij iemand sterk aanwezig, terwijl iemand anders 3 of 4 teamrollen gematigd in zich heeft. In totaal heeft Meredith Belbin 9 verschillende teamrollen gevonden, die dus op verschillende manieren in een persoon zijn verankerd. Door die verschillen kunnen teamleden met elkaar afspreken dat iemand een andere teamrol aanneemt, dan zijn of haar voorkeur teamrol, als dat in het belang van de teamprestatie nodig is. Als u meer wilt weten over die onderliggende waarden of structuren, dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

5. De 9 teamrollen van Belbin voor teamleden

Uit het onderzoek van Belbin kwamen 9 teamrollen naar voren. Hieronder staan deze 9 teamrollen kort benoemd. De werkelijke beschrijvingen zijn uitgebreider, maar dit geeft alvast een beetje een beeld:

Teamrol Kenmerk
Bedrijfsman Planmatig en nuchter
Brononderzoeker   Vlot in de omgang en communicatief vaardig
Plant Verbeeldingsvrij en onorthodox
Monitor Objectief en verstandig
Vormer Uitdagend en energiek
Voorzitter Organiseert het teamwerk en is op zoek naar gezamenlijke besluiten 
Zorgdrager Zorgvuldig en nauwgezet
Groepswerker Behulpzaam en opmerkzaam
Specialist Toegewijd en sterk inhoudelijk gericht

 

Tijdens de training Belbin communicatie voor teams, die u bij ons kunt volgen, worden deze teamrollen verder uitgediept en per persoon onderzocht. Dit is een zeer leerzame training voor zowel de individuele deelnemers als natuurlijk ook voor uw team. Deze training kunt u incompany met uw eigen collega's volgen of individueel via open inschrijving.

Wilt u informatie over de training Belbin? Vul dan onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com 

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Adrienne Tegelaar