Belbin test uitvoeren met je team en Belbin teamrollen gebruiken

De Belbin teamrollen is een methode voor zowel de goede samenstelling van een team als de samenwerking in een team. Professor Dr. Meredith Belbin heeft de teamrollen test ontwikkeld, nadat hij had ontdekt dat het succes van een team afhangt van de persoonlijke eigenschappen van de teamleden. Op basis van zijn onderzoek is de Belbin teamrollen test ontwikkeld. Pas de Belbin methode toe op het managementteam, verbeterteams en projectteams in uw organisatie. Het effect van een juiste teamsamenstelling op de output van een team is groot.

Werken met de Belbin teamrollen

Hieronder staan de stappen van de training om een team te leren werken met Belbin teamrollen. De 9 teamrollen van Belbin worden inzichtelijk gemaakt en de deelnemers leren hun eigen gedrag in het team onderzoeken en waar nodig aanpassen. Daarna volgt de training voor de verbetering van de teamprestaties. 

Artikelen

1. De Belbin test uitvoeren

De eerste stap in het proces bestaat uit het maken van de Belbin test. De individuele teamleden maken de test waarmee de persoonlijke voorkeuren in teamwork inzichtelijk worden gemaakt. De deelnemers leren zichzelf kennen met hun eigen gedrag in het team. Via zelfreflectie en praktijkvoorbeelden worden de Belbin teamrollen duidelijk gemaakt. Dit leidt tot veel inzicht, waarmee het functioneren van het team en de resultaten tot op heden worden verklaard.

coaching management team

2. De teamrollen in de praktijk brengen

Nadat de teamrollen per teamlid bekend zijn en worden herkend door alle deelnemers volgen de teamoefeningen. Het team wordt getraind in doelgericht werken. Diversiteit in de teamrollen is de sleutel tot succes, terwijl uniformiteit juist leidt tot mindere prestaties. Uniformiteit of homogeniteit voelt wel even lekker, maar is niet effectief en de reden waarom teams soms matig presteren. Via de 9 Belbin teamrollen ontstaat een effectief team.

Strategie missie

3. Doelgerichtheid met Belbin teamrollen

Een team heeft een doel en dat doel is nooit makkelijk te realiseren. Verandering zal nodig zijn. De realisatie van veranderingen vereist een holistische manier van kijken naar de uitdagingen. Dat betekent praktisch dat alle invloedsfactoren  door het team moeten worden onderzocht en aangepast. Een homogeen team loopt vaak vast, doordat onderwerpen en oplossingen over het hoofd worden gezien. Dat doen heterogene teams niet.

Belbin Teamrollen test - Certified

Bij ons kunt u de Belbin Teamrollen test doen en teams ontwikkelen. Het doel is excelleren in samenwerking, zodat doelen worden gerealiseerd. Lees meer over de achtergronden van Belbin en samenwerking in teams.

 

Diversiteit in Belbin teamrollen leidt tot succes van teams

Mensen hebben een natuurlijk voorkeur blijkt uit teamrollen onderzoek Belbin

Mensen die in een team werken, blijken volgens hun eigen voorkeur te werken en zoeken ook die mensen of collega's op die volgens diezelfde voorkeur functioneren. Dit zijn de teamrollen, die Belbin ontdekte. Zonder kennis van de Belbin methode, kunt u dat zelf ook al wel inzien. Mogelijk ziet u groepsvorming ogenschijnlijk vanzelf ontstaan. Dat is natuurlijk niet toevallig. Groepsvorming ontstaat via afstemming van waarden op het onbewuste niveau. U heeft vast ook ervaring met teamleden, die anders functioneren dan uzelf. Dat merkt een mens direct. Mensen kunnen anders zijn, doordat ze bijvoorbeeld een kritisch houding aannemen, op details letten, actie willen of een voorkeur hebben voor gezelligheid. Misschien heeft u ook wel de ervaring dat u uw eigen instelling de beste vindt, of dat u juist onder de indruk bent van andere deelnemers in het team, omdat ze anders functioneren. Uit het onderzoek van Belbin bleek dat een mix van eigenschappen voor de team performance het beste is. Diversiteit in een team gaat boven uniformiteit. Precies die functie zit in de persoonlijkheidstest van Belbin om de teamprestaties te verbeteren.

Belbinrollen met eigenschappen van de teamleden onderzoeken met Belbintest

Die voorkeuren van uzelf en anderen noemde Belbin teamrollen. In een team neemt ieder individu een rol aan die hem of haar past. Dat is de rol waarin iemand het beste functioneert en iemand zich thuis voelt. Het is ook de rol die de minste energie kost. De voorkeursrol kost een persoon niet alleen de minste energie, deze persoon presteert dan ook maximaal. Met de Belbintest kan vrij snel worden vastgesteld welke Belbinrollen mensen bij voorkeur hebben. We passen ook de uitgebreide 360 feedback methode toe, waarmee een nauwkeurig en interessant beeld ontstaat van de Belbinrollen per teamlid. Als de teamleden de Belbinrollen van zichzelf en elkaar kennen, zal het team excelleren in de uitvoering van het werk. Bij ons kunt u die Belbintest doen en samen met uw collega's werken aan de optimale teamprestatie.

Welke teamsamenstelling is volgens de rollen van Belbin ideaal?

De rollen van Belbin blijken cruciaal te zijn voor de teamprestaties, maar de ideale teamsamenstelling is natuurlijk weer afhankelijk van het doel van het team. Een verbeterteam heeft een ander doel dan een managementteam, een crisisteam of een projectteam. Op basis van het doel kan een team worden samengesteld met de juiste rollen van Belbin daarin verenigd. Het team wordt vervolgens idealiter samengesteld uit een combinatie van verschillende Belbin teamrollen. Een eenzijdig samengesteld team met vergelijkbare profielen, heeft zeker niet de voorkeur. Zo'n team denkt en acteert eenzijdig. Zorg er daarom voor dat bij de teamsamenstelling een combinatie van teamrollen aanwezig is voor het beste resultaat.

De teamrollen van Belbin en de onderliggende waarden

Waar komen die voorkeuren of teamrollen vandaan? Ze komen niet voort uit intelligentie of opleidingsniveau. De teamrollen van Belbin hebben een verband met ons innerlijke systeem, onze persoonlijkheid en karakter. Bovendien heeft een individu meestal niet slechts 1 teamrol als voorkeur. Soms zijn 2 teamrollen bij iemand sterk aanwezig, terwijl iemand anders 3 of 4 teamrollen gematigd in zich heeft. In totaal heeft Meredith Belbin 9 verschillende teamrollen gevonden, die dus op verschillende manieren in een persoon zijn verankerd. Door die verschillen kunnen teamleden met elkaar afspreken dat iemand tijdelijk een andere teamrol aanneemt, dan zijn of haar voorkeursteamrol, als dat in het belang van de teamprestatie nodig is. De teamrollen zijn met andere woorden van nature voorgeprogrammeerd. Met behulp van de teamrollen Belbin test kunt u de kenmerken ontdekken en uw voordeel er mee doen.

Wat zijn de 9 teamrollen van Belbin

Uit het onderzoek van Belbin kwamen 9 teamrollen naar voren. Wat zijn de 9 teamrollen van Belbin? Hieronder staan deze 9 teamrollen benoemd en kort omschreven. De werkelijke beschrijvingen zijn uitgebreider, maar deze tabel geeft alvast een beeld van de inhoud en de kenmerken.

Teamrol Kenmerk
Bedrijfsman Planmatig en nuchter
Brononderzoeker   Vlot in de omgang en communicatief vaardig
Plant Verbeeldingsvrij en onorthodox
Monitor Objectief en verstandig
Vormer Uitdagend en energiek
Voorzitter Organiseert het teamwerk en is op zoek naar gezamenlijke besluiten 
Zorgdrager Zorgvuldig en nauwgezet
Groepswerker Behulpzaam en opmerkzaam
Specialist Toegewijd en sterk inhoudelijk gericht

De 9 teamrollen van Belbin zijn cruciaal in de samenwerking in een team. Ieder mens blijkt één of meer van deze rollen in zijn of haar systeem te hebben als natuurlijke voorkeur en in die rol ook te excelleren. Deze voorkeur uit zich als mensen samenwerken in een team. Het is de kunst alle rollen te waarderen. Alle rollen zijn waardevol voor het team en de doelstellingen waar het team voor staat. Focus daarom niet op de teamrollen, maar op de samenwerking om het gemeenschappelijke doel van het team te realiseren. 

Belbin teamrollen test

U kunt bij ons met uw teamleden de Belbin Teamrollen onderzoeken. We nemen dan de Belbin test af, gevolgd door  de uitvoering van oefeningen waarmee de teamprestaties verbeteren. Zowel de individuele teamleden worden begeleid als de samenwerking in het team als geheel. Deze training duurt een dag en resulteert in een set aan handvatten, die direct de volgende dag in de praktijk kan worden gebracht. 

Wij zijn Belbin test Certified

De uitvoering van de Belbin test teamrollen verloopt via een vragenlijst. Individueel wordt een vragenlijst ingevuld, waaruit de teamrollen volgen. Daarna volgen ook nog oefeningen, workshops en een 360 feedback analyse. Het resultaat is een rapport met daarin de sterke eigenschappen per persoon. Dit wordt gebruikt om mensen te helpen excelleren als lid van een team om het doel van het team te realiseren.

Wilt u informatie over de training Belbin? Vul dan onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

  • Eén dag training: € 1300
  • Training per team
  • Officiële Belbin vragenlijst 
  • Teamrollen bepalen
  • Direct teamprestaties verbeteren

Adrienne Tegelaar