Coachend leiderschap toepassen in uw dagelijkse praktijk

Voor de juiste toepassing van leiderschap in uw organisatie is een hulpmiddel nodig. We bieden u het ARP model aan. Dit model is vergelijkbaar met de Rose van Leary en sluit aan bij het gedachtegoed van Covey. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid per functie, de ontwikkeling van leerprocessen, delegeren en vertrouwen geven. De inhoud van leiderschapsmodellen zijn vaak zeer vergelijkbaar. De kunst is leiderschap op de juiste manier operationeel maken in de dagelijkse praktijk. Hoe leiden uw managers en voormannen hun afdelingen? 

Leiderschap standaardiseren met voor alle leidinggevende functies

Leiderschap is op allerlei manieren beschreven. Die beschrijvingen zijn zinvol voor het inzicht, maar helpen niet altijd bij de toepassing van leiderschap in de dagelijkse praktijk. Directieleden, managers, teamleiders zijn verantwoordelijk voor een proces of organisatie en dienen de leiding op de juiste manier uit te voeren. Zo vaak is er aandacht voor de standaardisatie van werkzaamheden in de vorm van procedures, maar niet voor leiderschap en communicatie. Dan krijgen individuen vaak de vrije hand. Dat is onterecht. Zeker omdat leiderschap en communicatie een grote invloed hebben het functioneren van het team. De faalkosten zijn hoog als leiderschap niet goed wordt uitgeoefend. Gebruik ARP als leiderschapsmodel voor uw organisatie.

Coachend leiderschap leidt tot effectiviteit en efficiëntie

Alle leidinggevenden dienen op dezelfde manier invulling te geven aan hun rol. Het is schadelijk voor een organisatie als managers op verschillende manieren leiding geven. Medewerkers weten dan niet waar ze aan toe zijn en bovendien zullen de kosten voor arbeid en communicatie stijgen. Zorg voor standaardisatie in leiderschap door bijvoorbeeld te kiezen voor coachend leiderschap. Leidt alle leidinggevenden op, zodat ze op een gelijke manier werken en communiceren en dat medewerkers niet telkens voor verrassingen komen te staan. Conflicten, gedoe en demotivatie moeten worden voorkomen. Het doel is efficiëntie en effectiviteit op een afdeling realiseren.

Leiderschap ontwikkelen tot vaardigheid

Leiderschap is een vaardigheid, maar niemand is een zogenaamde geboren leider. Als u daarin onverhoopt wel geloofd, is het goed zoeken naar die ene gedroomde kandidaat. Gelukkig kan leiderschap worden geleerd met een aantal spelregels. Voorkom dat een medewerker wordt gepromoveerd tot teamleider of manager zonder begeleiding en opleiding. Dan ontstaan problemen. Een organisatie van 100 medewerkers heeft meestal wel 10 of meer leidinggevende functies. De span of control is gemiddeld 10 medewerkers per leidinggevende. Die leiders zijn de directeur, ongeveer 4 of 5 managementleden en ongeveer 5 voormannen of teamleiders. Deze 10 leidinggevenden kunnen eenvoudig worden opgeleid in een manier van leidinggeven, die uw organisatie past. We leren ze leiderschap uitoefenen met het ARP model en daarmee de cultuur van uw organisatie bepalen.

Leiderschap ontwikkelen in 5 stappen

Het programma voor de ontwikkeling van leiderschap in uw organisatie kan in slechts 5 stappen worden gerealiseerd. Deze 5 stappen voeren we uit in uw organisatie met uw teams. In slechts een paar weken ervaart u een nieuwe werkwijze en belangrijke cultuurveranderingen.

Stap 1: Definitie van leiderschap en de functie bepalen met een functieomschrijving

Functies moeten goed worden georganiseerd. Er is duidelijkheid nodig in de scope van een functie, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze worden meestal vastgelegd in een zogenaamde functieomschrijving of functieprofiel. Deze worden opgesteld en gebruikt tijdens de opleiding.

Stap 2: Leiderschapsmodel ARP leren

Leidinggevenden leren leiderschapsmodellen. We werken daarbij met het ARP model, omdat dit model makkelijk te begrijpen is, maar vooral omdat het model zeer goed in de praktijk kan worden gebruikt. Meestal zijn leiderschapsmodellen beschrijvend van karakter, maar het is belangrijk een hulpmiddel te hebben. Een soort kompas, dat de richting geeft en waarmee kan worden gereflecteerd op praktijksituaties. De kracht van dit model zit in de eenvoud, waardoor ook operationeel leidinggevenden er mee kunnen werken.

Stap 3: Leiderschap in de praktijk brengen

Dan volgt de toepassing in de praktijk. Met behulp van dagelijkse voorbeelden wordt met het leiderschapsmodel gewerkt om de juiste manier van leidinggeven toe te passen. Iedere situatie kan worden besproken en geanalyseerd. Het ARP model geeft antwoorden op de vraag op welk manier leidinggevenden kunnen acteren. Dat maakt leiderschap praktisch en vaardigheden kunnen worden geleerd.

Stap 4: Feedback op de eigen leiderschapsstijl en vaardigheid

De vraag is natuurlijk of een leider de juiste aanpak heeft gekozen in een bepaalde situatie? Die vraag kan worden beantwoord door te reflecteren op de effecten van de gekozen aanpak. Zijn rust, begrip, motivatie en daadkracht ontstaan, of juist gedoe, faalkosten, vragen in vergaderingen en gemor op de werkvloer? Leiderschap kan prima worden gekwantificeerd door de effecten te meten. 

Stap 5: Leiderschap leren en verbeteren hun leiderschapsvaardigheden

De laatste stap is natuurlijk het verder ontwikkelen van de leiderschapsvaardigheden. Door te reflecteren op het eigen gedrag en de keuzes die zijn gemaakt, worden verbeterstappen besproken. Oefeningen worden gedaan en stap voor stap ontwikkelen leidinggevenden hun leiderschapsvaardigheden.

Hulp bij de ontwikkeling van leiderschap in uw organisatie

Met korte sessies van bijvoorbeeld een dagdeel per twee weken of per maand kan veel worden bereikt. De geïnvesteerde tijd wordt direct terugverdiend, omdat faalkosten en communicatiekosten op een afdeling snel dalen. De productiviteit, samenwerking en klantgerichtheid nemen toe. Vraag onze consultants om hulp en verbeter de organisatie.

Wilt u meer informatie over de toepassing van leiderschap in uw organisatie. Vul dan onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt natuurlijk ook een email sturen naar info@patagonia-bv.com of bellen via 088 33 666 66.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Leiderschap ontwikkelen

 • Standaardisatie van leiderschap
 • Hulpmiddelen en technieken
 • Snel resultaat
 • Intern opleiden
 • Leiders ondersteunen
 • Ontwikkeling vaardigheden
 • ARP model
 • Samenwerking verbeteren
 • Richting geven
 • Kaders bewaken
 • Coachend leiderschap toepassen