Dagstart leiden voor realisatie productie dagplanning

Tijdens de Dagstart wordt de dagplanning geanalyseerd. De laatste doelen en afwijkingen worden besproken, die operators moeten weten voor de uitvoering van hun werk om de dagplanning te realiseren. Om van de Dagstart een effectieve meeting te maken geldt een aantal regels. We leggen de Dagstart uit en de manier waarop teamleiders de Dagstart kunnen leiden. Lees verder en maak gebruik van de tips en aanwijzingen.

Voordelen van een goede Dagstart meeting

Het doel van de Dagstart is het zetten van de laatste puntjes op de i om de planning van die dag te realiseren. De Dagstart is een hulpmiddel om de dagplanning te realiseren. Stel dat een operator ziek is geworden of een machine onverwachts in storing is gegaan, dan worden de oplossingen tijdens de Dagstart vastgesteld en op het bord van de Dagstart geschreven. De voordelen van de Dagstart meeting zijn:

  • Feedback geven op de afwijkingen van de vorige dag
  • Hindernissen benoemen die de dagplanning in gevaar brengen
  • Laatste procesafwijkingen of risico’s bespreken
  • Uitleggen hoe afwijkingen worden opgelost
  • Toetsen of de voorman de afwijkingen kan oplossen

De Dagstart is geen verbetertechniek, zoals 5S of de verbeterkata. Technieken als 5S, 8D, de afwijkingen procedure en de verbeterkata functioneren onafhankelijk van de Dagstart. De Dagstart is bedoeld om hindernissen te benoemen, die de dagplanning in gevaar brengen.

Onze diensten om de Dagstart operationeel te maken

Wij helpen u de Dagstart zo in te voeren en operationeel te maken dat het een effectieve meeting is voor de operators en dat het doel is de dagplanning te realiseren. Vaak loopt de Dagstart uit, worden de verkeerde onderwerpen besproken of zijn medewerkers niet betrokken. De oorzaak hiervan is dat de Dagstart geen instructiemoment van de voorman is, maar een meldingsmoment voor de operators. De Dagstart is het moment voor de operators om aan te geven of de dagplanning wel of niet kan worden gerealiseerd, gezien de status van de werkplekken (Gemba). We leiden zowel de voormannen als de operators op in het nemen van verantwoordelijkheid. Ieder vanuit de eigen rol. De voormannen leren leidinggeven en de operators leren de Gemba te onderhouden en eigenaarschap te nemen voor de dagplanning.

Dagstart functioneert als TQM functioneert

De Dagstart functioneert meestal niet goed als andere management- of TQM-instrumenten ook niet goed functioneren. Voorbeeld: 5S zorgt voor optimalisatie van de werkplek en onderhoud aan machines of gereedschap. Functioneert 5S niet goed in de dagelijkse of wekelijkse praktijk, dan komen de vragen over kapot gereedschap automatisch in de Dagstart terecht. Dat is niet de bedoeling, want de Gemba moet in orde zijn. Processen als 5S, Lean, maintenance, de procedure voor afwijkingen, opleidingen en andere instrumenten en technieken moeten zelfstandig, dus los van de Dagstart, goed functioneren. Daardoor kan de concentratie van de Dagstart worden gericht op de realisatie van de dagplanning.

Voordelen, cases en technieken voor de Dagstart

Voor de dagstart hebben we een speciale agenda gemaakt. De teamleider of voorman kan met deze agenda de Dagstart leiden. Daarnaast hebben we de rolverdeling beschreven, de leiderschapsstijl uitgewerkt en de escalatie naar de productiemanager gedefinieerd. Ook hebben we een training voor de teamleider/voorman ontwikkeld om de Dagstart te leiden. Zo weet de teamleider precies wat het doel is en op welke manier de meeting kan worden geleid. We hebben de structuur zo ontworpen dat de teamleider bevoegd is om te handelen, zodat de dagplanning wordt gerealiseerd.

Consultancy en training voor implementatie van de Dagstart

De implementatie van de Dagstart wordt door één van onze consultants begeleid tot en met de implementatie. Dit korte, efficiënte traject bestaat uit slechts een aantal dagdelen:

  1. Interviews met operators en teamleiders
  2. Rol van het management uitwerken
  3. Samenstelling agenda dagstart en hulpmiddelen
  4. Training van de voorman/teamleider
  5. Uitvoering Dagstart nieuwe stijl

Hierna zijn de teamleiders/voormannen in staat de Dagstart op de vernieuwde manier uit te voeren. Indien extra dagdelen nodig zijn, is dat natuurlijk mogelijk.

Wilt u hulp bij de uitvoering van de Dagstart en de realisatie van de dagplanning? Vul dan onderstaand formulier in. Bellen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Adrienne Tegelaar