De dagstart opzetten

U kunt de dagstart opzetten met een aantal spelregels. Het dagstartbord bestaat uit vier vlakken: People, Performance, Continuous Improvement en Process control (Kamishibai). De vier delen bestaan uit onderdelen, die relevant zijn voor de productieplanning van die dag en de komende dagen. Het doel van de dagstart is de productieplanning te realiseren. De dagstart opzetten begint met het trainen van de teamleiders in hun leidende rol door te luisteren naar de operators en informatie te verzamelen.

Dagstart voorbeeld uitvoering

De beste start van de implementatie van de dagstart is wanneer onze trainers voordoen hoe een dagstart als voorbeeld dient te verlopen. De teamleiders zullen dan direct herkennen dat het geen moment is waarbij de teamleider aan het woord is, maar de operators. Het is een dialoog over de verwerking van de orders in flow. In het dagstart voorbeeld laat de trainer live zien hoe operators worden betrokken en participeren in de dialoog over de productieflow door vragen te stellen over de conditie van de Gemba.

Dagstart in 15 minuten

Informatie wordt gedeeld en geordend. De hindernissen en verbeterprocessen zijn nu bekend. Het team gaat de uitdaging aan om de dagproductie te realiseren.

20230927 154146

1. Informatie op het dagstart bord

Informatie op het dagstart bord is specifiek voor de operationele processen. Planning, klanteisen, afwijkingen, onderhoud, trainingen, oplossingen, controles en andere operationele parameters staan als informatie op het dagstart bord. Dus geen informatie van of voor het management, die fout wordt vaak gemaakt, maar operationele informatie voor het team. Zij werken de hele dag met het bord.

Kaizen management muda

2. Lean dagstart gaat over flow

Het doel van Lean is de creatie van flow. Tijdens de Lean dagstart wordt daarom over flow gepraat. Alles wat de flow zou kunnen hinderen, wordt besproken en opgelost via verbeterprocessen. De teamleider is daarvoor de eerste lijn, of 1-Tier. Zijn de hindernissen groter dan de bevoegdheden van de teamleider, dan volgt de manager als 2-Tier. De klanttevredenheid en de flow zijn de leidende onderwerpen.

ISO 9001 jaarplanning

3. Planning op het dagstart bord

Het dagstart bord bevat de planning. Deze planning op het dagstart bord is voor de operators en teamleiders. Dat betekent dat een vooruitzicht van 3 tot maximaal 5 dagen wordt gepresenteerd. Dit geeft de teamleider de gelegenheid vooruit te kijken naar bijvoorbeeld onderhoud, vakantiedagen, problem solving en omsteltijden. Sluit de dag af bij het bord om het succes te vieren!

20230926 161718

4. De perfecte dagstart

De perfecte dagstart is een dagstart die in samenwerking en als team wordt uitgevoerd. Operators rapporteren over (potentiële) problemen op de Gemba, waarna de teamleider bepaalt op welke manier en met welke verbeterprocessen de hindernissen kunnen worden opgelost. De teamleider helpt de operators. Het is een dienende functie. Na de dagstart is iedere medewerker op de hoogte van zijn of haar taken.

logistiek interim manager incompany

5. Leiderschap voor teamleiders

Teamleiders of supervisors voeren Standard Work Leadership uit. Dat zijn de standaard procedures voor operationele leidinggevende. Deze set van standaard procedures worden de Gemba Core Activities genoemd, waarvan de dagstart er één is. Voor alle Gemba Core Activities geldt dat coachend leiderschap wordt uitgevoerd. Train teamleiders incompany in 5 dagdelen in leiderschap.

Dagstart Lean

De dagstart is onderdeel van Lean Management. Het doel is de productieplanning te halen door productieflow te creëren. De onderwerpen op het dagstartbord gaan over het creëren van flow in de productie. Tijdens de dagstart wordt met de operators informatie uitgewisseld om flow te creëren en omgekeerd, dus om stilstanden te voorkomen. De teamleider is verantwoordelijk voor de flow, de operators voor de kwaliteit van de producten. Train operators in kwaliteitsmanagement en geef ze eigenaarschap over de productkwaliteit.

Dagstart bord voorbeeld

Online kunt u veel dagstart bord voorbeelden vinden. Deze zijn echter lang niet allemaal juist. Het heeft ook niet zoveel zin om een dagstart bord voorbeeld te kopiëren, omdat uw organisatie uniek is en de medewerkers specifieke informatie nodig hebben over de producten en diensten van uw klanten. Veel beter kunt u een eigen ontwerp maken op basis van de proceskenmerken en informatiebehoeften van teamleiders en operators. Maak daarom een eigen dagstart bord voorbeeld voor alle afdelingen van de organisatie.

De Dagstart is geen verbetertechniek, zoals 5S of de verbeterkata. Problemen worden niet tijdens de dagstart opgelost, maar benoemd en geregistreerd. Vervolgens worden gedurende dag en week technieken als 5S, 8D, de afwijkingen procedure en de verbeterkata uitgevoerd om procesproblemen op te lossen. De dagstart is bedoeld om hindernissen te benoemen, die de dagplanning in gevaar brengen.

Wilt u aan de slag met de dagstart? Vul dan onderstaand formulier in met uw vragen. Bellen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Boudewijn Poppelaars

Meer om te vragen over de dagstart

Hoe doe je een goede dagstart?

Een goede dagstart duurt 10 tot 15 minuten. In deze tijd bespreekt het team de conditie van de Gemba om te bepalen of de order planning van die dag kan worden gehaald. Zijn er omstandigheden op de Gemba waardoor de dagplanning gevaar loopt? De dagstart is dus geen instructiemoment van de teamleider, maar een feedback moment van de operators voor de teamleider over de Gemba. In 10 tot 15 minuten worden de onderwerpen People, Performance, Continuous Improvement en Kamishibai besproken. Dit is ook de indeling van het Dagstartbord of Verbeterbord.

Wat is een dagstart?

Een dagstart en de aftrap van de dag voor een team, waarbij de dagplanning wordt doorgenomen. Als er risico's of problemen op de Gemba zijn, die de dagplanning negatief kunnen beïnvloeden, dan wordt afgestemd welke acties moeten worden ondernomen door de operators, de teamleider (tier-1) of zelfs de manager (tier-2). Ook wordt maximaal 2 tot 5 dagen vooruit gekeken naar de planning van de komende dagen. De dag wordt beëindigd met een Day Closure, waarbij de resultaten worden vastgesteld.

Hoe kan je de dagstart goed implementeren?

Een dagstart implementeren lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Om te beginnen moeten teamleiders leren een Dagstart te leiden. Coachend leiderschap is nodig. Ze moeten informatie verzamelen, de doelen kennen en goed luisteren, in plaats van praten en instructies geven. Vervolgens moet de informatie op het Dagstart bord juist en volledig zijn. Vaak beschikken teamleiders over incomplete informatie of informatie in de verkeerde vorm. Last but not least zijn het de operators die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Zij rapporteren over de status van de Gemba en staan er dus niet passief bij. Deze en andere valkuilen worden tijdens de implementatie één voor één doorgenomen en op de juiste wijze georganiseerd. 

Wil je de dagstart goed implementeren? Bel ons via 088 33 666 66 of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.