De organisatie meten met de Maturity Matrix

Het management meet de prestaties van de organisatie met behulp van 16 leiderschapsonderwerpen. Deze onderwerpen zijn van strategisch belang voor de organisatie en de klanten. Ze bepalen samen de mate van flexibiliteit, efficiëntie en klantgerichtheid. De Maturity Matrix is een meetmethode voor het managementteam en de directie. De uitkomsten van de metingen kunnen direct worden omgezet in beleid voor het komende jaar en zelfs de komende jaren. Wilt u deze meting met het MT uitvoeren? Lees verder.

Leiders meten de gezondheid van de organisatie met de Maturity Matrix

De Maturity Matrix bevat alle relevante leiderschapsonderwerpen. Dat zijn er 16. Denk aan standaardisatie, aanpassingsvermogen en innovatie. Het managementteam voert de meting uit onder leiding van een van onze consultants. Per onderwerp worden vragen gesteld, praktijkvoorbeelden verzameld en scores genoteerd. Onze facilitator zorgt er voor dat de meting goed wordt uitgevoerd. Dogma's, aannames en persoonlijke meningen worden doorgeprikt. Het is de kunst een zuiveren meting uit te voeren. Deze meting wordt in 1,5 dagen uitgevoerd.

Inleiding tot leiderschap en organisatie inrichting voor het managementteam

Voorafgaande aan de meting met de Maturity Matrix vindt een voorbereidende awareness sessie plaats. Deze duurt een halve dag. Deze tijd wordt gebruikt om de achtergrond van de Maturity Matrix uit te leggen. Deze achtergrond bestaat uit de  beginselen van klantgerichtheid met Lean Manufacturing, Kwaliteitsmanagement en Leiderschap. Er worden workshops, analyses en games uitgevoerd om de samenwerking te verbeteren en de achtergronden te leren.

Uitkomsten van de analyses en de betekenis voor leiders

Na de awareness sessie en de Maturity Matrix analyse komen de uitkomsten op tafel. De leidinggevenden buigen zich over de uitkomsten en reflecteren op zichzelf en de organisatie. Op welke punten moet de organisatie verbeteren? Wat deden we goed en wat minder goed? Deze en andere vragen leiden tot het inzicht waaraan de komende jaren moet worden gewerkt om de organisatie te ontwikkelen in vitaliteit, flexibiliteit, rendement en klantgerichtheid. De beleidsuitgangspunten worden al tijdens de analyse opgeschreven en met het team gedeeld.

Dashboard en beleid uitwerken voor de managers en het middenkader

De uitkomsten worden vervolgens omgezet naar kwantitatieve doelstellingen en een dashboard. Dit kost een halve dag. Vervolgens wordt bij deze doelstellingen beleid ontworpen om de doelstellingen te realiseren. Dit kost per manager 1,5 dagen. Met andere woorden, in 1 week heeft het MT een complete organisatieanalyse gemaakt én is het beleid op hoofdlijnen vormgegeven. Dit is een ideale werkwijze voor organisaties waar beleid maken een complexe opdracht is. Het team zit in één week op dezelfde lijn en kan vanaf dat moment samen verder werken aan het verbeteren van de organisatie. Maandelijks wordt het dashboard geactualiseerd en heeft het MT een inhoudelijke agenda voor de managementmeeting.

Wilt u meer weten over de uitvoering van de Maturity Matrix? Vul dan onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt natuurlijk ook een email sturen naar info@patagonia-bv.com of bellen via 088 33 666 66.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Maturity Matrix uitvoeren

  • 16 leiderschapsonderwerpen onderzoeken
  • Analyses maken met het MT
  • Dashboard en beleid ontwikkelen
  • Richting voor alle leiders
  • Snelle besluitvorming