MBTI-persoonlijkheidstest voor verbetering communicatie

mbti - Myers Briggs Type IndicatorMet de MBTI-persoonlijkheidstest1 worden communicatievoorkeuren onderzocht. Dr. Carl Gustav Jung ontdekte dat ieder mens communicatievoorkeuren heeft. Met de MBTI-persoonlijkheidstest worden die voorkeuren of communicatiestijlen inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten van de MBTI-persoonlijkheidstest leiden de weg naar verbetering van de persoonlijke effectiviteit in leiderschap en een verbeterde samenwerking in teams, zoals managementteams, verbeterteams of projectteams. 

De meeste fouten in organisaties zijn te herleiden tot miscommunicatie. Zonder kennis van MBTI of Jung's wetenschappelijke werk kunt u dat zelf ook herkennen. Hoe vaak ervaart u niet dat een collega uw toelichting niet heeft begrepen? Of hoe vaak kwam u er later achter dat een collega iets heel anders heeft bedoeld? Observeren, het delen van informatie en besluitvorming zijn complexe communicatieprocessen, die door mensen in verschillende communicatiestijlen worden uitgevoerd. MBTI geeft antwoorden en biedt tegelijkertijd ook de oplossingen voor verbetering.

Wat is MBTI?

MBTI staat voor Myers Briggs Type Indicator. Het is een onderzoeksmethode om het individuele communicatieprofiel van een persoon vast te stellen, namelijk het zogenaamde MBTI-profiel. De dames Myers en Briggs hebben de wetenschap van Dr. Jung omgezet naar een meetmethode. Dus wat is het antwoord op de vraag: Wat is MBTI? Het is een onderzoeksmethode om het communicatieprofiel met de communicatievoorkeuren te bepalen.

Het MBTI-profiel

De onderzoeksmethode leidt tot een individueel MBTI-profiel. Dit profiel laat zien welke communicatievoorkeuren iemand heeft. Dit is makkelijk te begrijpen. Kijk om je heen naar collega's, leiders of klanten en observeer hun manier van communiceren. Zonder dat je je bewust bent van het MBTI-profiel ervaar je verschillen. Je ervaart ook dat die verschillen consistent zijn. Een persoon communiceert bij voorkeur op dezelfde manier. Dat is het MBTI-profiel.

 

MBTI-compatibility

De MBTI-compatibiliteit is de wijze waarop je communicatie voorkeuren passen bij wat je doet en de mate waarin je effectief bent. Met de kennis van je communicatievoorkeuren kan je je eigen MBTI-compatibility onderzoeken. Je ontdekt in welke rol of in welke omstandigheden je excelleert en wanneer je het moeilijker hebt. De ene persoon zit een vergadering makkelijk voor, de andere kost het energie. Dat is geen toeval, maar wordt met MBTI makkelijk verklaard.

De doelgroep voor MBTI

MBTI is een noodzakelijke techniek voor wie communicatie essentieel is bij de uitvoering van de functie. Dat zijn in ieder geval leidinggevenden, zoals directeuren, managers, teamleiders en leiders van verbeterteams. Hun werk bestaat bijna helemaal uit communicatie. Denk aan het schrijven van e-mails en rapporten als ook het spreken en luisteren tijdens vergaderingen, telefoongesprekken en presentaties. Je denkt dat iedereen je verstaat, maar dat is niet zo.

Teambuilding en leiderschap met MBTI

MBTI wordt veel gebruikt voor ontwikkeling van de samenwerking in teams en leiderschapsontwikkeling. Volg met je team onderstaande stappen.

checklist lean 5s

1. Vragenlijst MBTI

Met behulp van een slimme vragenlijst MBTI wordt een eerste onderzoek gedaan naar de communicatievoorkeuren per persoon. Daarna volgt een gesprek met de trainer voor een tweede onderzoek naar het MBTI-profiel. Dat kan zowel individueel als in groepsverband. Met behulp van deze twee onderzoeken kunnen de kandidaten hun eigen communicatie profiel bepalen met hun eigen voorkeuren. Het inzicht wordt vergelijken met het functioneren in de praktijk.

Kaizen management

2. MBTI Type dynamiek

Nadat de teamleden hun eigen MBTI-profiel hebben onderzocht, volgt verdere verdieping. De communicatie voorkeuren worden verder uitgewerkt en gekoppeld aan werkwijzen per persoon: de MBTI-compatibility. Het team voert oefeningen uit, waardoor de verschillen in de communicatie voorkeuren duidelijk worden beleefd. Dit zijn leuke en leerzame sessies, die worden gekoppeld aan de dagelijkse praktijk van de teams en de leiders.

Coachend leiderschap

3. MBTI in de praktijk van een team

Het is de deelnemers duidelijk op welke punten ze hun communicatie kunnen ontwikkelen. Het doel is verbetering van de communicatie in het belang van de teamdoelstelling. Denk aan Six Sigma verbeterteams, waarin de leden moeten samenwerken om oplossingen te ontwikkelen, of denk aan managementteams die moeten leiden en besturen. De teamleden krijgen oefeningen en reflecteren op hun vermogen tot samenwerking en leiderschap.

coaching management team

4. Leiderschap ontwikkelen met MBTI

We combineren nu het MBTI-profiel met modellen voor leiderschap, zodat communicatie en leiderschap integreren. De deelnemers worden getraind om in de diverse, dagelijkse situaties op de juiste manier te communiceren en te leiden. We gebruiken daarbij cases uit hun eigen organisatie. Dat is uniek en is zeer effectief. Het resultaat is dat de deelnemers communicatie vaardigheden ontwikkelen voor alle omstandigheden die zich in hun eigen organisatie voordoen.

41393340 m

5. Individuele en team coaching

De ontwikkeling van communicatieve vaardigheden kost enige tijd. Ondanks dat het MBTI profiel helder is, evenals de rol van de leider, is soms extra oefening nodig. Onze trainers kunnen individuele leiders coachen om hun effectiviteit te vergroten. Dat kan ook als team. We coachen managementteams, salesteams, verbeterteams en individuele leiders. Het resultaat is een verbeterde effectiviteit. De faalkosten dalen en de samenwerking verbeterd.

Referenties MBTI training

We hebben al veel teams getraind in MBTI. Denk aan managementteams, verbeterteams en sales teams. Altijd is de effectiviteit van de communicatie essentieel. Dat geldt voor de leider van een organisatie of afdeling, maar ook voor de accountmanager die met klanten communiceert. Het profiel van de accountmanager is vaak niet hetzelfde als dat van de potentiële klant. Dat geldt ook voor een Six Sigma Black Belt die een verbeterteam leidt. Vraag naar onze ervaringen.

Certificatie MBTI

De onderzoeksmethode voor MBTI volgt een aantal specifieke stappen en vaardigheden. Onze trainers zijn hiervoor opgeleid en gecertificeerd. We werken met de officiële MBTI methoden en garanderen de kwaliteit van werken met MBTI. Dit is relevant. Het is belangrijk mensen op de juiste manier te ondersteunen in hun ontwikkelingen. Dat leidt tot succes en tot organisatieontwikkeling, waarbij mensen altijd tot inzicht komen over hun eigen functioneren. 

Wilt u met uw team de MBTI profielen onderzoeken en de samenwerking verbeteren? Doorloop de incompany training met uw team. Neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66, of stuur een e-mail met uw vragen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Jeroen Verberk

1) Het woord persoonlijkheidstest wordt door mensen online het meest gebruikt. Daarom staat dat woord ook in deze website tekst. Dat is officieel geen juiste duiding, omdat een test verwijst naar een schaalverdeling, waarbij iemand kan slagen of zakken, of dat de ene persoon beter is dan een andere. Dat is met MBTI niet van toepassing. Iedere uitkomst en ieder profiel is goed. Fout of niet slagen bestaat niet. Ieder MBTI-profiel is positief en heeft eigen karakteristieken. Dat is het mooie van MBTI. Het is een type-instrument. Je kan onderdeel zijn van de groep linkshandige of rechtshandige mensen. Allebei is goed en functioneel op een eigen manier.