Samenwerking in het Management Team verbeteren

Wilt u de samenwerking verbeteren in het Management Team? Laat u inspireren door het hieronder gepresenteerde programma. Het leidt tot verbeterde samenwerking in het team en maximale teamprestaties. Het is een praktisch programma met handige modellen voor zelfreflectie in leiderschap, communicatie en samenwerking in het managementteam. De basis hiervoor is een heldere visie op de toekomst van de organisatie en een duidelijke identiteit: onderscheidend vermogen in de markt. Met deze basis begeleiden we uw management team stap voor stap naar het gewenste niveau van leiderschap, samenwerken en presteren.

Referentie: Zojuist met mijn partners binnen Gain een constructief en intensief trainingstraject doorlopen onder leiding van Jeroen Verberk. Soms confronterend, vaak inspirerend en vooral richtinggevend! Wij gaan zeker verder op dit pad met als doel om als team effectiever en prettiger samen te werken. En graag met Patagonia aan onze zijde! - Gain Automation Technology, de heer Hans Mosselman, directeur.

Belbin Teamrollen

Stap 1: Voorbereiding programma: samenwerking team verbeteren

De trainer leidt de voorbereiding van het programma via interviews met de teamleden en een onderzoek naar de manier van samenwerken. Ook worden beleidsdocumenten bestudeerd en actielijsten of notulen van het MT. Verder worden de visie, missie, waarden en strategie van de organisatie bestudeerd. Die zijn nodig tijdens het programma. De leerdoelen  per persoon worden vastgesteld evenals de gewenste werkwijze van het team. Daarna wordt het programma opgesteld en de planning gemaakt.

Tijd: 2 dagdelen.

49485133 l

Stap 2: Verbetering van de communicatie in het management team

MBTI wordt ingezet om de communicatie in het team en per teamlid te onderzoeken en te verbeteren. Met deze betrouwbare techniek worden de individuele communicatieprofielen bepaald en een team analyse gemaakt. Dat is de MBTI validatie. Daarna volgen de oefeningen en de verbetering van de effectiviteit in de communicatie. Daarbij worden de eigen praktijkvoorbeelden gebruikt om het leerproces te versterken. Dit leidt tot verbeterde effectiviteit en samenwerking in het team.

Tijd: 3 dagdelen.

kwaliteitsmanagement ISO 9001 overname

Stap 3: Verbetering van de leiderschapsstijl van de management teamleden

ARP, de Roos van Leary en Covey's 7 habits of effectivity worden ingezet om de huidige leiderschapsstijl te ontrafelen en deze daarna te verbeteren per teamlid. De processen voor zelfreflectie en continue verbetering staan centraal, zodat leiderschap goed wordt getraind met reflectie op het eigen gedrag in het team. Het is de kunst de praktijk in te gaan en de verbeterde leiderschapsstijl toe te passen in diverse praktijksituaties, zodat hiervan kan worden geleerd.

Tijd: 3 dagdelen.

119154625 s 2

Stap 4: Samenwerken aan de ontwikkeling van beleid en strategie

Het team werkt samen aan de uitdaging om de missie en visie om te zetten naar de praktijk. Teamleiders en operators moeten de richting immers kennen en gericht kunnen handelen. De implementatie en de ontwikkeling van het productie- en managementsysteem zijn cruciaal. Hiertoe wordt een agenda opgesteld voor het managementteam, daarna maken de deelnemers een planning. We trainen de manier van leiding geven aan deze ontwikkelingen en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Tijd: 3 dagdelen.

ink efqm

Stap 5: Presteren onder druk van de markt en toepassing in de praktijk

In de praktijk zien we dat managers vervolgens worden teruggeworpen en per afdeling aan de slag gaan. Samenwerking is en blijft natuurlijk nodig, maar deze komt onder druk te staan. Het managementteam staat voor de uitdaging om ondanks de vakinhoudelijke verschillen toch aan de gezamenlijke doelen te werken. We coachen de managers individueel in de uitvoering van hun functie en ook in het team op de manier van besluitvorming. Het programma kan worden verlengd met coaching van het team op maat.

Tijd: 1 of 2 dagdelen per maand - optioneel

Uitvoering programma samenwerking

Het programma bestaat uit korte sessies in dagdelen met het hele team. Tussen de sessies zit één of twee weken. Dat geeft tijd voor reflectie, huiswerk en verbetering van de samenwerking. De geïnvesteerde tijd wordt snel terugverdiend. De faalkosten en communicatiekosten dalen, doordat de teamleden nieuwe werkwijzen ontwikkelen: efficiëntie in de agenda en effectieve communicatie in de teams. Effectiviteit en efficiëntie in leiderschap zijn doelen op zichzelf. Via individuele ontwikkeling ontstaat een verbeterde samenwerking in het managementteam met een gezamenlijke agenda.

Patronen doorbreken

Dit programma is ontwikkeld op basis van vele jaren ervaring met managementteams en leiderschapsontwikkeling. Hoewel organisaties natuurlijk verschillen, komen we in de praktijk bij managers vaak vergelijkbare routines (patronen) tegen. Deze patronen zijn vaak niet effectief en in veel gevallen zelfs schadelijk. Ze hebben een negatief effect op de organisatie. De deelnemers gaan via dit programma de patronen omzetten naar nieuw leiderschap. De teamleden gaan hun eigen patronen herkennen en transformeren zich als leider. Dat is soms confronterend, maar wel positief baanbrekend.

Visie op management team

De functie van het managementteam valt uiteen in twee aandachtgebieden of verantwoordelijkheden: Beheersing en continue verbetering van processen. Enerzijds staat de borging van processen centraal om efficiëntie te realiseren, anderzijds is adaptief vermogen nodig voor klantgerichtheid en flexibiliteit. Voor beide functies is een lerende organisatie nodig, waarbij afwijkingen in processen direct worden onderzocht en processen worden verbeterd. De lerende organisatie wordt door het management gecreëerd. Dit uitgangspunt staat centraal in het programma voor samenwerking.

MBTI, Belbin en ARP

De trainers van Patagonia zijn gecertificeerd voor de toepassing van deze methoden. Uw team gaat gebruik maken van de officiële licenties, documenten en vragenlijsten. Dat geldt ook voor de daarbij behorende oefeningen, workshops en games. Dit leidt tot een fantastische en inspirerende ervaring, waarbij met veel plezier wordt samengewerkt. Het geeft het programma een positieve drive en veel leermomenten. Iedereen mag leren van zijn of haar fouten. Daarom kan men het beste eerst om zichzelf lachen en werken aan verbeteringen en effectieve samenwerking.

Consultant Elisa

Teams leiden naar topprestaties

Samenwerking in het managementteam is de sleutel tot succes van de organisatie. Als het MT goed functioneert, gaat de rest van de organisatie mee in de ontwikkelingen. Dat is niet eenvoudig. Het is hard werken, analyseren en de juiste keuzes maken. Als fundament geldt de zelfreflectie op leiderschap en communicatie. Meer weten? Stel me uw vragen en ik help u graag verder met oplossingen en programma's.

Bellen voor Belbin 088 33 666 66    e.smorenburg@patagonia-bv.com

Wilt u meer informatie over de samenwerking in het managementteam en de verbetering van de samenwerking in teams? Vul dan onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt natuurlijk ook een email sturen naar info@patagonia-bv.com of bellen via 088 33 666 66.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Samenwerking Managementteam

  • Samenwerking verbeteren
  • Leiderschap ontwikkelen
  • Communicatie verbeteren
  • Leiders coachen
  • Ontwikkeling vaardigheden
  • MBTI methode
  • Richting geven

MBTI certificaat