Samenwerking in het Management Team verbeteren

Wilt u de samenwerking in het Management Team verbeteren? Volg dan het programma dat we hier voor u presenteren. Het is een praktisch programma met handige modellen voor zelfreflectie in leiderschap en communicatie. Wat verder nodig is, is een duidelijke visie van de organisatie. Met deze ingrediënten begeleiden we uw team stap voor stap naar het gewenste niveau van samenwerken en presteren. Niet alleen de samenwerking verbetert. De deelnemers worden bovendien enthousiast, omdat ze praktische hulpmiddelen krijgen en plezier in de samenwerking ontdekken. Natuurlijk is het ook hard werken en worden moeilijke hobbels genomen, maar als de sfeer goed is, kan een team iedere uitdaging aan. 

Een praktisch programma voor samenwerking, zelfreflectie en leiderschapsontwikkeling

Dit programma is praktisch en doelgericht. De management teamleden leren beter samenwerken en realiseren samen de uitdagingen waar ze voor staan. Dit programma onderscheidt zich door de focus op de inhoudelijke onderwerpen van de organisatie. Hoewel het natuurlijk leuk is om met een team externe activiteiten in een bos of op het water te doen, helpt dat op de lange termijn niet of nauwelijks in de verbetering van de samenwerking en het realiseren van verbeterde prestaties. De samenwerking moet ontstaan op basis van de inhoud: de visie en de strategie van de organisatie. Met dit programma wordt daaraan gewerkt. De deelnemers werken aan leiderschap, communicatie, beleidsontwikkeling en zelfreflectie op een praktische manier, vanuit de inhoud en vanuit de individuele persoonlijkheden, om hun doelen te realiseren.  

Visie op het functioneren van het management team

Voordat we ingaan op het programma, is het belangrijk de uitgangspunten van een managementteam te schetsen. Er is een duidelijke definitie nodig van de functie van het managementteam. Die functie bestaat uit twee verantwoordelijkheden:

 1. Borging en continue verbetering van processen, zodat klanten iedere dag de juiste producten ontvangen.
 2. Change management toepassen om toekomstige doelen te realiseren: veranderingen realiseren.

De eerste functie geldt voor de korte termijn. Het management creëert een lerende organisatie, waardoor het middenkader en de operationele professionals continu werken aan handhaving en continue verbetering van processen. Dit leidt tot rendement, lage kosten en klanttevredenheid. De tweede functie is gericht op de toekomst. De direct stelt doelen en ontwikkelt een strategie voor de organisatie om klanten ook in de toekomst goed te kunnen bedienen. Het managementteam voert die strategie uit, hetgeen leidt tot change management. Deze twee verantwoordelijkheden staan centraal in het programma voor verbetering van de samenwerking in het managementteam.

Programma voor verbetering van de samenwerking in het managementteam

Onderstaand programma is ontwikkeld op basis van vele jaren ervaring met managementteams en leiderschapsontwikkeling. Hoewel organisaties natuurlijk verschillen, komen we in de praktijk vaak dezelfde patronen tegen. Die ervaringen zijn samengevoegd in het onderstaande programma voor samenwerking en leiderschap van het MT. 

Stap 1: Voorbereiding van het programma

De trainer bereidt het programma voor via interviews per persoon. De leerdoelen worden vastgesteld en de persoonlijke profielen. Verder worden de visie, missie, waarden en strategie van de organisatie bestudeerd. Daarna wordt het programma specifiek voor uw team en uw organisatie opgesteld. Dit kost 2 dagdelen.

Stap 2: Verbetering van de communicatie in het team

MBTI wordt ingezet om de communicatie in het team per teamlid te onderzoeken en te verbeteren. MBTI is hiervoor de beste methode en bovendien door Dr. C.G. Jung wetenschappelijk vastgesteld. Dat geldt niet voor veel andere methoden. Deze betrouwbare methode helpt de communicatieprofielen te bepalen en de effectiviteit in de communicatie te verbeteren.  Nadat de MBTI profielen van de deelnemers zijn vastgesteld, volgen de oefeningen. Een dagdeel lang wordt geoefend met diverse cases. Daarna worden ook de praktijksituaties van uw organisatie erbij genomen om daarmee te trainen. Deze stap duurt 3 dagdelen. (Wij hebben de officiële licenties voor de toepassing van MBTI en Belbin.)

Stap 3: Verbetering van de leiderschapsstijl van de management teamleden

ARP en de Roos van Leary worden ingezet om de huidige leiderschapsstijl te ontrafelen en deze daarna te verbeteren per teamlid. In dit soort developmentprogramma's is het een valkuil om lang stil te staan bij de modellen en methoden, of een inhoudelijke discussie te voeren over de modellen. De processen voor zelfreflectie en continue verbetering moeten juist centraal staan, zodat leiderschap kan worden getraind. Het is de kunst de praktijk in te gaan en de verbeterde leiderschapsstijl toe te passen in diverse praktijksituaties, zodat hiervan kan worden geleerd. Dit onderdeel duurt 2 dagdelen.

Stap 4: Werken aan beleid, leiderschap en samenwerking als team

Nu kan de stap naar de praktijk worden gezet. Het team staat voor de uitdaging om de strategie van de directie om te zetten naar de praktijk. Dit wordt vaak beleid genoemd. Beleid is niets anders dan de ontwikkeling van een set operationele keuzes, gebaseerd op organisatieanalyses en strategische doelen. We helpen de processen ontwerpen, de organisatie vormgeven en operationele methoden en technieken toepassen. We coachen de managers individueel en het team als geheel in de samenwerking, het leiderschap en de besluitvorming. Dit onderdeel voor de ontwikkeling van beleid duurt 3 dagdelen. 

Stap 5: Toepassing in de praktijk van de samenwerking en het beleid

In de praktijk zien we dat managers vervolgens op zichzelf worden teruggeworpen en per afdeling of per proces aan de slag gaan. Samenwerking is en blijft nodig. Het managementteam staat voor de uitdaging om ondanks de vakinhoudelijke verschillen per proces toch aan het gezamenlijke doel te werken. We coachen de managers individueel in de uitvoering van hun functie en het team in de manier waarop besluitvorming tot stand komt. Afhankelijk van de uitkomsten en het resultaat, kan het programma worden verlengd.

Hulp bij de ontwikkeling van de samenwerking in het managementteam

Het programma bestaat uit korte sessies in dagdelen met één of twee weken er tussen. Dat geeft de tijd te reflecteren, huiswerk te maken en samen te werken. De geïnvesteerde tijd wordt direct terugverdiend, omdat faalkosten en communicatiekosten snel dalen. Vraag onze consultants om hulp en realiseer een verbeterde samenwerking in het managementteam.

Wilt u meer informatie over de samenwerking in het managementteam. Vul dan onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt natuurlijk ook een email sturen naar info@patagonia-bv.com of bellen via 088 33 666 66.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Samenwerking Managementteam

 • Samenwerking in het team
 • Leiderschap ontwikkelen
 • Communicatie verbeteren
 • Hulpmiddelen en technieken
 • Snel resultaat
 • Intern opleiden
 • Leiders coachen
 • Ontwikkeling vaardigheden
 • MBTI methode
 • Samenwerking verbeteren
 • Richting geven
 • Kaders opstellen