De Logistiek Manager is verantwoordelijk voor de logistieke processen

De logistiek manager heeft een bijzondere plek in de organisatie. Het hangt af van de core business van een organisatie of de logistiek manager een staffunctie heeft of een primaire functie. In een productieorganisatie heeft de logistiek manager vaak een ondersteunende rol. Logistiek is dan een secundair proces, terwijl in een organisatie waar de kern draait om logistiek - waar logistiek de core business is en het verdienmodel vormt - deze manager juist helemaal centraal staat in het primaire proces. Denk aan transporteurs, handelsorganisaties, DC's en opslag. In complexe, hightech productieorganisaties heeft de logistiek manager ook een belangrijke rol. Onderdelen en ingekochte goederen of grondstoffen moeten op het juiste moment voor productie worden vrijgegeven en beschikbaar worden gesteld.

De logistiek manager beheert de supply chain van grondstof tot eindproduct

Logistiek manager is ook vaak de Supply Chain Manager. De aard van de organisatie definieert de positie van de logistiek manager of Supply Chain Manager. De logistiek van een organisatie begint helemaal aan de voorkant van alle processen, bij de leveranciers - zelfs bij de leveranciers van de leveranciers - en eindigt pas als de producten of diensten volledig zijn afgeleverd bij de klant. Een organisatie, die een aparte logistiek manager heeft, meestal naast of onder de productie manager of operationeel manager, is in ieder geval een wat grotere organisatie. Minimaal 100 medewerkers. De afdeling Inkoop valt dan ook vaak onder deze functie, hoewel dat ook net omgekeerd kan zijn: Dan valt de Logistiek Manager onder de Inkoop Manager. Het hangt wederom af van de aard en business van de organisatie. De functie kan in de industrie ook Supply Chain Manager heten. 

De Logistiek Manager is verantwoordelijk voor de keten en de planning

We gaan er in deze tekst voor het gemak vanuit dat de logistiek manager de verantwoordelijkheid heeft over de hele logistieke keten vanaf de leveranciers tot en met de aflevering van de producten bij de klanten, met zowel de materials planning als de physical distribution daarbij in het pakket. De logistiek manager, zoals in dit profiel bedoeld, speelt een belangrijk, integrale rol in de organisatie. Hij of zij is verantwoordelijk voor het management van de leveranciers, de toeleveringen, het intern transport, de voorraden, de planning (ERP) en de expeditie. U kunt dit profiel natuurlijk naar eigen inzicht aanpassen aan uw organisatie. Als u hierbij hulp nodig heeft, kunnen we u helpen.

De logistieke processen zijn cruciaal voor continuous flow in de productie

De logistiek in een organisatie delft nog wel eens het onderspit. De aandacht gaat in productieorganisaties - reken daarbij ook ziekenhuizen, maakindustrie, chemie en hightech - vaak uit naar de verkoopafdeling en de productie. Deze afdelingen bestaan uit specialisten, die de core business vertegenwoordigen. Het gevolg is dat veel faalkosten kunnen ontstaan als inkoop en logistiek niet voldoende aandacht krijgen. Een voorbeeld: de managementmethode Lean Manufacturing krijgt alle aandacht in de productie, maar Lean Logistics wordt vervolgens over het hoofd gezien. Er is dan te weinig aandacht voor innovatieve, logistieke oplossingen en de continue verbetering van logistieke processen met als gevolg dat de productieprocessen worden verstoord. We helpen u graag bij de verbetering van de logistieke processen.

Verantwoordelijkheden van de logistiek manager

De eerste opgave voor de logistiek manager ligt bij de leveranciers: de supply chain. Het managen van de leveranciers vraagt de nodige aandacht. Leveranciers moeten goed worden geselecteerd, er moeten contracten worden afgesproken, leveringsvoorwaarden worden vastgesteld en prestaties worden gemeten. Een te late levering, een afwijking in de grondstofspecificaties of een verkeerde factuur kan direct voor vertragingen of aanzienlijke faalkosten in de eigen organisatie zorgen. De volgende uitdaging ligt bij het inrichten van de organisatie naar productstromen/goederenstromen. Het klantorderontkoppelpunt speelt daarin een belangrijke rol. Hoe verder dit punt naar achter ligt, hoe beter dit is voor de kostprijs en de standaardisatie van processen. De ontvangen goederen worden direct naar de productie gebracht en verwerkt, of gaan naar een magazijn (DC). De volumes, de timing, de voorraden, de veiligheidshoogten, de bestelmechanismen, het artikelnummerbeheer en de omloopsnelheden van grondstoffen worden bepaald en gestuurd om de processen snel en goed te laten verlopen. Dan is er nog de planningsfunctie. Op het juiste moment moeten de juiste grondstoffen vrijgegeven worden. MRP-I en MRP-II worden toegepast om de doorstroom zeker te stellen. Het Enterprise Resources Planning (ERP) systeem en Warehouse Management Systeem (WMS) moeten hiertoe op de juiste wijze worden ingericht. Uiteindelijk zal het gereed product via magazijnen of een expeditieafdeling de weg vinden naar de klanten.

Procesmanagement leidt tot horizontaal denken

Wat opvalt in bovenstaande beschrijving, is dat processen horizontaal worden doorlopen en niet verticaal. Juist de Logistiek Manager kan in het managementteam (MT) zijn of haar rol spelen door de organisatie te wijzen op het feit dat goederen van grondstof tot eindproduct continu in flow moeten zijn om het maximale rendement te behalen. Verticale processen, zoals testen, handtekeningen halen, goedkeuring vragen, informatie halen bij een voorman, werken alleen maar vertragend en verstorend. Daarmee wordt direct een statement gemaakt richting de hiërarchische, functioneel ingerichte organisatie, die veel langzamer en duurder is, dan proces gestuurde organisaties. De Logistiek Manager draagt mede de verantwoordelijkheid om dit klassiek denken te doorbreken. Een intern gerichte organisatie moet worden omgevormd naar een klantgerichte, output gestuurde organisatie. We kunnen hierover uitleg geven aan uw collega’s en verbetertrajecten leiden of begeleiden.

Functiebeschrijving Logistiek Manager: Taken en verantwoordelijkheden

Bovenstaande paragrafen beschrijven de rol van Logistiek Manager. Om het nog wat praktischer te maken volgen hieronder de werkzaamheden en verantwoordelijkheden, waarbij moet worden opgemerkt, dat die werkzaamheden van organisatie tot organisatie kunnen verschillen.

 • Continuous flow realiseren
 • Innovatie en continue verbetering
 • Inrichting en beheer WMS en ERP
 • Interne klanteisen en -wensen inventariseren
 • Externe klanteisen en -wensen inventariseren
 • Klanteisen omzetten naar logistieke specificaties
 • Medewerkers bekend maken met deze eisen en specificaties
 • Logistiek plan maken met operationele en financiële eindresultaten
 • Logistiek concept implementeren en borgen
 • Metingen en resultaten zichtbaar maken voor medewerkers
 • Kennisontwikkeling medewerkers, training, opleiding
 • Voorraad- en doorlooptijdanalyses maken
 • Standaardisatie van procedures
 • SPC toepassen en methode voor veiligheidsvoorraden toepassen
 • Leveranciersaudits, ingangscontroles, voorraadmetingen, planning
 • MRP-I, MRP-II, inrichting ERP en WMS
 • Maken van procesanalyses, variatie analyses, trendanalyses
 • Grijpvoorraden, tussenvoorraden, begin- en eindvoorraden reduceren
 • Lean manufacturing toepassen, pull systeem
 • 5S toepassen, verspillingen elimineren
 • Visual management toepassen

Het is aan de leiding van het logistiek management om de bovenstaande technieken op het juiste moment toe te passen en steeds te herhalen en te verfijnen. Daarbij mogen de bedrijfsdoelen niet in gevaar komen en moet te allen tijde worden voorkomen, dat er tussen de verschillende afdelingen faalkosten ontstaan. Dat is misschien nog wel het belangrijkste in de rol van de Logistiek Manager. Het mag niet zo zijn dat een verbetering aan de voorkant, leidt tot hogere kosten of verminderde kwaliteit aan de achterkant. Daarom houdt de Logistiek Manager het overzicht en ontwikkelt deze een logistiek systeem met contiuous flow van waarde toevoegende handelingen!

Wilt u de functieomschrijving ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ook altijd vrijblijvend bellen met uw vragen op 088 33 666 66, of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Functie Logistiek Manager

 • Functieomschrijving gratis
 • Hulp bij de inrichting afdeling Logistiek
 • Supply Chain Management uitvoeren
 • Inrichting ERP en WMS
 • Ontwikkeling lerende organisatie
 • Ontwikkeling competenties
 • Uitwerking procedures
 • Advies en implementatie
 • Change management begeleiden
 • Training en opleiding begeleiden
 • Functioneringsgesprekken organiseren
 • Coaching leidinggevenden voormannen
 • Direct resultaat