De Productiemanager is verantwoordelijk voor de uitvoerende processen

In een organogram staat recht onder de directeur een aantal vakjes. In één van die vakjes staat de Productiemanager of Operationeel Manager. Wat is de betekenis van dat hokje? Wat houdt die functie in en welke rol heeft deze manager in de organisatie? Lees verder en vraag de functieomschrijving aan. Vraag ook onze consultants te helpen met de uitwerking van de functieomschrijvingen voor uw organisatie.

Organisatiestructuur met de productiemanager in de lijn van de organisatie

We gaan er om te beginnen vanuit dat we te maken hebben met een wat grotere organisatie. Laten we zeggen van minimaal 30 medewerkers, maar het kunnen er ook 300 of meer zijn. Blijkbaar zitten we in de situatie dat de hoogste leider van de organisatie, de directeur, hulp nodig heeft en niet meer in z’n eentje kan overzien hoe de organisatie moet worden ingericht en aangestuurd. Hij heeft hulp nodig van specialisten: de productiemanager. Om die reden knippen we de organisatie op in behapbare stukken. Meestal kiezen we daarbij voor het model om die stukken te kiezen als functionele eenheden. Dus productiewerkzaamheden bij elkaar, verkoopwerkzaamheden bij elkaar, logistieke werkzaamheden bij elkaar, et cetera. Zo ontstaat ook een vakje Productiemanager onder de directeur, waarin alle productiewerkzaamheden worden samengevoegd.

De productie: een serie opvolgende processen om te beheersen door de productiemanager

De productiemanager is verantwoordelijk voor een serie te beheersen operationele processen. We kunnen ons de vraag stellen welke werkzaamheden in de groep Productie zouden moeten vallen? Voor de medewerkers die de CNC machine bedienen of de laswerkzaamheden uitvoeren is het duidelijk. Die vallen midden in het productieproces. Dat geldt ook voor medewerkers die andere machines bedienen of die op andere wijzen de producten maken. Maar wat te doen met medewerkers die werkvoorbereiding uitvoeren. Zijn die medewerkers onderdeel van Productie, of van de afdeling Werkvoorbereiding, of misschien wel van de afdeling Verkoop? Dezelfde vraag kan worden gesteld voor de Logistiek of Expeditie.

Organogram versus het denken in productieprocessen

De hiervoor genoemde voorbeelden geven aan dat de keuzes bij een functionele indeling van de organisatie arbitrair zijn. Dat is een heel belangrijke constatering. Dit houdt in dat er wel een indeling wordt gemaakt, maar dat die indeling feitelijk niet van invloed is op de totale prestatie van de afdeling of de hele organisatie. Immers, of de medewerker die de werkvoorbereiding uitvoert onder de afdeling Productie valt en daarmee dus onder de productiemanager, of bij de afdeling Werkvoorbereiding hoort, maakt voor het werk niet uit. Het werk blijft hetzelfde, alleen de hiërarchie verandert. De procesflow verandert niet. Tip: beperk het aantal hiërarchische lijnen. Voorkom daarmee bureaucratie en verstarring in de besluitvorming.

Productiemanager geeft leiding aan de productie, die interne klant en leverancier tegelijkertijd is 

De organisatie wordt dus opgesplitst in een gekozen aantal afdelingen, waar Productie er één van is. Het primaire proces trekt zich niets aan van die keuzes. De aaneenschakeling van operationele werkzaamheden, die de klant waardeert (waarde toevoeging), blijft hetzelfde. De Productiemanager geeft leiding aan het productieproces en zorgt er voor dat dit proces optimaal presteert, maar niet zonder rekening te houden met de processtappen die zich voor en na het productieproces afspelen. Het productieproces is een tussenstap in een aaneenschakeling van processtappen, die leiden tot tevredenheid van de klant. De productieafdeling is zowel interne klant van de processtappen ervoor als de interne leverancier voor de processtappen na de productieafdeling. 

De Productiemanager zorgt voor klantgerichtheid en bekendheid met klanteisen

Wat is nu de rol van de Productiemanager? Hij of zij is specialist in het efficiënt en effectief laten functioneren van de productieafdeling. De productieafdeling ontvangt materialen, grondstoffen en orders, al dan niet met tekeningen, waaruit zodanig een product moet worden gecreëerd, dat de klant tevreden is. De productie manager begint daarom niet met produceren of met het toepassen van technieken, maar met het bespreken van de klanteisen met de medewerkers. De Productieafdeling is de afdeling die het verst van de klant af staat. De afdeling Verkoop praat uiteraard alleen maar met klanten, de afdeling Engineering ook nog vaak, evenals de afdeling Logistiek, maar de Productieafdeling meestal het minst. Dat maakt dat de medewerkers soms nauwelijks idee hebben van klanten, klanteisen en dat de klanten de salarissen betalen. Dit bewustzijn creëren is de eerste en hoogste prioriteit van de productiemanager.

Productiemanager realiseert de organisatiestrategie en organisatiedoelen

Vervolgens zal de Productiemanager in overleg moeten met de directie. Wat verwacht de directeur? Welke doelstellingen op bedrijfsniveau moeten worden gehaald en welke bijdrage daarin wordt van de afdeling Productie verwacht. Vaak worden deze doelstellingen omschreven in de visie en missie en worden ze becijferd in de Balanced Scorecard, of een vergelijkbaar systeem. Dit is het contract met de directie. De Productiemanager gaat een overeenkomst aan met de directie. Aan het einde van het jaar wordt vervolgens geëvalueerd of de doelen zijn gehaald.

Productiemanager richt de afdeling volgens de te realiseren doelstellingen: het productiesysteem

Hierna kan de Productiemanager gaan nadenken over de inrichting van zijn of haar afdeling. Nu komen productiemethoden, doorstroomtechnieken, bezettingsgraden, productiviteitsnormen, pull systemen en vele andere methoden en technieken om de hoek kijken, die nodig zijn om de gestelde doelen te halen. Dit wordt het productiesysteem. De Productiemanager ontwerpt de afdeling. Hij of zij denkt na over de productiemethode en de kenmerken van het productiesysteem. Dat is heel wat anders dan zich te bemoeien met het draaien, frezen of assembleren. Daarvoor zijn operationele, professionele medewerkers. Het zijn de medewerkers die nadenken over slimme uitvoering van de werkzaamheden en met Kaizen tools metingen uitvoeren en verbeteringen toepassen. De verantwoordelijkheid van de Productiemanager:

 1. Klantgerichtheid en bekendheid met klanteisen
 2. Productieplan maken met daarin de productiemethode en kaders voor de juiste output
 3. Inrichting van de productie met aandacht voor veiligheid, milieu en kwaliteit
 4. Sturing op financiële prestaties en eindresultaten
 5. Ontwikkeling lerende organisatie

Functiebeschrijving Productiemanager met Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden en Taken

Bovenstaande beschrijft globaal de functie van Productiemanager. Om het nog wat praktischer te maken volgen hieronder de werkzaamheden en verantwoordelijkheden, waarbij moet worden opgemerkt dat die werkzaamheden van organisatie tot organisatie kunnen verschillen.

 • Klantwensen en eisen inventariseren
 • Klanteisen omzetten naar productie- en productspecificaties
 • Medewerkers bekend maken met eisen en specificaties
 • Operationeel plan maken met operationele en financiële eindresultaten
 • Productiemethode implementeren en borgen
 • Metingen en resultaten zichtbaar maken voor medewerkers
 • Kennisontwikkeling medewerkers, training, opleiding
 • Onderhoudsprogramma machines ontwerpen en uitvoeren, TPM
 • Standaardisatie
 • SPC toepassen
 • Kwaliteitstesten, controles uitvoeren, metingen
 • Kaizentechnieken, kanban
 • Bezettingsgraad machines
 • OEE, ROI, machinerendement
 • Productieplanning, batchgrootte
 • Maken van procesanalyses, variatie analyses, trendanalyses
 • Grijpvoorraden
 • Lean manufacturing toepassen, pull systeem productie
 • 5S toepassen, verspillingen elimineren
 • Visual management toepassen

Het is aan de productieleiding om de bovenstaande technieken op het juiste moment toe te passen en steeds te herhalen en te verfijnen, zodat de PDCA cirkel blijft draaien. Daarbij dient de Productiemanager er zorg voor te dragen, dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd en dat processen in continuous flow verlopen.

Wilt u de functieomschrijving Productiemanager ontvangen? Vul onderstaande formulier in en u ontvangt de omschrijving. Of neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66, of stuur een e-mail met uw vragen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Functie Productiemanager

 • Functieomschrijving gratis
 • Hulp bij de inrichting afdeling Productie
 • Ontwikkeling lerende organisatie
 • Ontwikkeling competenties
 • Uitwerking procedures
 • Advies en implementatie
 • Change management begeleiden
 • Training en opleiding begeleiden
 • Functioneringsgesprekken organiseren
 • Coaching leidinggevenden voormannen
 • Direct resultaat