Productiemedewerker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten

De productiemedewerker maakt de producten van de klanten en is daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Met de kwaliteit wordt hier bedoeld: voldoen aan de klanteisen. Via deze pagina kunt u een voorbeeld van een functieomschrijving voor de productiemedewerker of operator aanvragen, waarbij de verantwoordelijkheid voor de productkwaliteit centraal staat. Lees verder en vraag het document aan. Vraag ook hulp van onze consultants bij het opstellen van een functiehuis en de functiebeschrijvingen. 

Functieomschrijving Productiemedewerker met verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken

De functieomschrijving begint met de verantwoordelijkheden, dan volgen de bevoegdheden en de taken. Verder variëren functieomschrijvingen natuurlijk van vorm en inhoud. Zeker omdat er niet slechts één functie Productiemedewerker bestaat. Daarom is het document dat u ontvangt een voorbeeld. Wat de functieomschrijvingen gemeen hebben, is de opbouw. Dat is het belangrijkste. De opbouw van de functieomschrijving wordt gedaan vanuit de context van de procesbeschrijving en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eindproduct, zoals de klant het verwacht. Daarom is de volgorde: Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken als laatste.

Functieomschrijving en de ontwikkeling van eigenaarschap

De reden voor de genoemde volgorde in de functieomschrijving, is de ontwikkeling van eigenaarschap. Thuis zijn mensen volledig verantwoordelijk voor alles wat ze beslissen, maar op het werk lijkt vaak heel ander gedrag naar voren te komen. Mensen nemen zelf ineens geen beslissingen meer, volgen de instructies van de voorman op en durven afwijkingen niet te melden. Dit staat haaks op het gedrag thuis, waar voor alles eigenaarschap wordt genomen. De oorzaak hiervan is de manier van leidinggeven en de daardoor ontstane organisatiecultuur. Mensen stoppen met het nemen van verantwoordelijkheid als de cultuur dominant en directief is. Ze maken een product voor de klant, maar melden het vervolgens niet als een afwijking zich voordoet. Het eigenaarschap is weg. De functieomschrijving helpt een beetje door in ieder geval duidelijk te maken dat de productiemedewerker verantwoordelijk is voor de productkwaliteit.

Leiderschapsstijl van de voorman is bepalend voor het gedrag van de productiemedewerker

In het verlengde van de voorgaande paragraaf is het duidelijk dat de leiderschapsstijl van de voorman of teamleider bepalend is voor de manier waarop productiemedewerkers zich gedragen. Hierin staat de directieve of actiegerichte leiderschapsstijl tegenover de lerende en coachende leiderschapsstijl. Als productiemedewerkers wordt geleerd instructies van de voorman op te volgen, dan ontstaat input gestuurd en instructies opvolgend gedrag. Als de voorman of teamleider coachend leiderschap toepast, dan ontstaat eigenaarschap en nemen productiemedewerkers verantwoordelijkheid voor het gemaakte eindproduct.

Functieomschrijving generiek maken voor productiemedewerkers

Ondanks de vele verschillende verantwoordelijkheden van productiemedewerkers, is het verstandig de functieomschrijving te veralgemeniseren en generiek te maken. Dat heeft ook administratieve redenen. Er ontstaan anders veel verschillende functieomschrijvingen, die allemaal weer moeten worden onderhouden. Dan dreigt bureaucratie. Dat gezegd hebbende, is het ook een realiteit dat het generiek maken van functieomschrijvingen niet altijd lukt. We bespreken op deze site de functieomschrijvingen vanuit het vakgebied procesmanagement/kwaliteitsmanagement, maar vaak spelen wetgeving en het volgen van CAO's ook een rol. Als uw organisatie een CAO moet volgen met voor gedefinieerde functieomschrijvingen, dan wordt u mogelijk gedwongen een andere, vaak onwenselijke keuze te maken. Spreek hierover met onze consultants om naar oplossingen te zoeken. 

Functieomschrijving productiemedewerker vragen en advies voor een effectieve opbouw

Om u van dienst te zijn, hebben we een algemeen voorbeeld van een functieomschrijving voor de productiemedewerker gemaakt. Daaraan kunt u goed zien hoe belangrijk het is om verschil te maken tussen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken, in die volgorde. U kunt er ook van leren hoe lastig het soms is om de juiste definities van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken te maken. Zo is iemand niet verantwoordelijk voor de uitvoering van werk (taak), maar voor het resultaat (verantwoordelijkheid). Met deze definities kunnen we u helpen. Vraag via onderstaande formulier het voorbeeld op en ga dan met onze specialisten om de tafel zitten voor de uitwerking van het functiehuis van uw organisatie. De uitwerkingen van de functieomschrijvingen voor de hele organisatie hebben we voor u klaarliggen. 

Wilt u het voorbeeld van de functieomschrijving van de productiemedewerker of operator ontvangen? Vul uw gegevens in en dan sturen we u het voorbeeld op. U kunt ons ook bellen op 088 33 666 66 of een e-mail sturen: info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Functie Productiemedewerker

 • Functieomschrijving gratis
 • Hulp bij de inrichting afdeling Productie
 • Hulp bij de inrichting van de organisatie
 • Ontwikkeling lerende organisatie
 • Ontwikkeling competenties
 • Uitwerking procedures
 • Advies en implementatie
 • Training en opleiding begeleiden
 • Functioneringsgesprekken organiseren
 • Coaching leidinggevenden voormannen
 • Direct resultaat