De Voorman leidt de operationele processen en houdt de Gemba in conditie

De voorman is de eerste lijn leidinggevende in een organisatie. Het is een operationeel leidinggevende, die verantwoordelijk is voor een productieproces. De voorman stuurt een ploeg operators aan, die de vakspecialisten zijn. De voorman hoeft niet de meeste vakkennis te hebben. Operators moeten juist de meeste deskundigheid bezitten, zodat de voorman zich kan concentreren op de beheersing van het operationele proces, hetgeen heel andere competenties vraagt. Lees meer over de rol van de voorman en vraag de functieomschrijving aan. Werk daarna samen met onze consultants aan de inrichting van de productie en training van voormannen in leiderschap en communicatie.

De voorman als leider van een operationeel team van professionals

In de industrie volgen ploegen elkaar op. De middagploeg volgt de ochtendploeg op, gevolgd door de avond- of zelfs de nachtploeg. De voormannen worden dan ook vaak shiftleader of ploegleider genoemd. Het is ook mogelijk dat ploegen niet in tijdsgebonden shifts werken, maar dat de fabriek in hallen is opgedeeld, waarbij iedere hal zijn eigen groep medewerkers heeft met een voorman, die de leiding heeft over de werkzaamheden in die hal. Soms is dat een volledige taak, maar soms werkt de voorman zelf ook mee in de uitvoering en dan spreken we van een meewerkend voorman.

Functieprofiel van de voorman uitgewerkt:

 1. De voorman en operationeel leiderschap
 2. De voorman zorgt voor procesbeheersing en procesverbetering
 3. Bevoegdheden goed definiëren om snel te kunnen handelen
 4. Opleiding tot voorman in de praktijk
 5. De relatie tussen de voorman en de productiemanager

1. De voorman en operationeel leiderschap

De voorman geeft leiding aan een groep operators. Meestal zijn organisaties terughoudend om de voorman manager te noemen. Toch is de voorman een manager. Het Engelse werkwoord to manage betekent beheersen en dat is precies wat de voorman doet: het operationele proces beheersen. De operators voeren het werk uit en zijn de vakspecialisten, die de productkwaliteit leveren. De operators zijn verantwoordelijk voor een product of halffabrikaat dat volledig voldoet aan de klanteisen. De voorman is er verantwoordelijk voor, dat de operator het werk foutloos kan uitvoeren. Machines moeten onderhouden zijn, grijpvoorraden moeten beschikbaar zijn en operators moeten worden opgeleid. Als de omstandigheden goed zijn geregeld, kan de operator het werk foutloos uitvoeren. De voorman speelt een belangrijke rol in de realisatie van operational excellence.

2. De voorman zorgt voor procesbeheersing en procesverbetering

Wat de voorman vooral goed moet kunnen, is er voor zorgen dat operators zich technisch ontwikkelen en dat de werkomstandigheden in orde zijn en gestandaardiseerd zijn. Faciliteiten moeten werken, machines onderhouden, werkvoorschriften foutloos en klanteisen bekend bij iedereen. De voorman moet zich bekwamen in technieken zoals 5S, SPC, standaardisatie, leiderschap, communicatie en TPM. De voorman besteedt het grootste deel van de tijd aan beheersingstechnieken en de rest van de tijd aan procesverbetering. Procesverbetering gebeurt bijvoorbeeld via de melding van afwijkingen, de toepassing van 5S, toepassing van de verbeterkata en meewerken aan verbeterteams of 8D procedures. Procesbeheersing is dus niet het geven van orders en het werk verdelen. Daarvoor zou een logisch productiesysteem operationeel moeten zijn. De voorman concentreert zich op de omstandigheden, op de Gemba.

3. Bevoegdheden goed definiëren om snel te kunnen handelen

Wat mag een voorman en wat niet? Omdat de functie is gericht op de beheersing en verbetering van operationele processen, krijgt de voorman bevoegdheden binnen die context. Denk aan de inschakeling van leveranciers om een machine te repareren, grijpvoorraden bestellen, uitzendkrachten oproepen of de productievolgorde veranderen. Omdat de voorman vaak geen managementachtergrond heeft, is het niet vaak toegestaan functioneringsgesprekken te voeren, salarisaanpassingen te doen, of fundamentele wijzigingen in de logistiek aan te brengen. Dat is voorbehouden aan de Productiemanager of Logistiek manager. Streef er naar toch zoveel mogelijk bevoegdheden laag in de organisatie te brengen. Dat komt de handelingssnelheid en kwaliteit van het productieproces ten goede.

4. Opleiding tot voorman in de praktijk

Uiteraard is er wel opleiding voor nodig om de voorman goed te laten functioneren. Het zijn vaak operationele vakspecialisten, die nu heel andere competenties moeten gaan inzetten, zoals leidinggeven, communicatie, verslaglegging, onderhoud, TQM, analyseren, opleiden en procesbeheersing. De inhoudelijke kennis zit bij de operators en moet daar zelfs verder ontwikkeld worden, terwijl de voorman zich verder moet ontwikkelen in zijn of haar eigen competenties. De beste manier daarvoor is opleiden in de praktijk. Die stijl past het beste bij operationeel leidinggevenden, die vaak een iets ander leerproces hebben dan leden van een managementteam. Bespreek met onze trainers bijvoorbeeld eens de formule Permanente Educatie. Hiermee worden operationeel leidinggevenden continu opgeleid en ondersteund in de uitvoering van hun werk.

5. De relatie tussen de voorman en de productiemanager

De productiemanager denkt na over productieconcepten, maakt plannen en analyses, denkt na over investeringen en zorgt voor een lerende organisatie. Hoewel de productiemanager natuurlijk vaak op de werkvloer moet zijn, zijn het de voormannen, die er voor zorgen dat de uitvoering van het werk gebeurt in overeenstemming met de klantwens. De manager stelt de kaders, voormannen bewaken de kaders en de operators voeren het werk uit binnen die kaders. Leidende kaders zijn bijvoorbeeld veiligheid, klanteisen en kostenreductie. Omgekeerd informeren voormannen de productiemanager als er problemen zijn of verbetervoorstellen. Deze communicatie moet snel en effectief verlopen.

Functieprofiel van de voorman voor uw organisatie aanvragen

Om het nog wat praktischer te maken hebben we een standaard functiebeschrijving gemaakt, die u gratis kunt opvragen. Daarin staan de eigenschappen van de functie in de volgorde Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden en Taken. Bewust in die volgorde, omdat een resultaatgerichte, klantgerichte organisatie moet ontstaan. De voorman speelt een belangrijke rol in het laten draaien van de PDCA cirkel. Door medewerkers er op te wijzen dat afwijkingen in producten moeten worden geregistreerd en verbeterideeën snel worden doorgevoerd, ontstaat het mechanisme dat we kennen als continue verbetering.

Wilt u de functieomschrijving voorman ontvangen? Vul dat onderstaande formulier in. Ook kunt u ons altijd bellen op 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Functie Voorman

 • Functieomschrijving gratis
 • Procesbeheersing realiseren
 • Hulp bij de inrichting afdeling Productie
 • Ontwikkeling lerende organisatie
 • Ontwikkeling competenties
 • Uitwerking procedures
 • Advies en implementatie
 • Training en opleiding begeleiden
 • Coachend leiderschap voormannen
 • Direct resultaat